Альдегіди

Рефераты по химии » Альдегіди

Опорний конспект

з хімії

на тему:

“Альдегіди”

Виконав:

   Учень 11- А класу

Середньої школи № 96

   Коркуна Дмитро


Львів 2000

Альдегіди – клас органічних сполук, у яких  карбонільна група СО зв'язна з атомом та органічним радикалом  R 

Загальна формула – СnH2n+1CHO, або R – CHO

Назва першого члена гомологічного ряду – метаналь, або формальдегід, або  мурашиний альдегід:

                                                          ..

Н – С = О                             Н: С :: О

        |                                          H

       H                                  

 Структурна формула          Електронна формула

Наступний у гомологічному ряду –  етаналь, або ацетальдигід, або оцтовий альдегід

                                                Н                                               

                                                 |                                                 H

СН3 – С = О                   H –  C – C = O                             H : C : C : : O

|                                   |      |                                           H   H

           H                                  Н    Н


Пропаналь

                         О

                        //

СН3 – СН2 – С

                       

                          Н

Фізичні властивості ацетальдигіду. Це летка безбарвна речовина , добре розчинна у воді, має різкий запах.


Хімічні властивості ацетальдигіду. Альдегіди легко вступають в реакцію окиснення.

             О

            //

СН3  – С  + 5 О2  →  4 СО2 + 4 Н2О    – повне окиснення

            

              H

Часткове окиснення можна провести за допомогою гідрооксиду купруму (ІІ)

             О                                            О           

            //                                            //

СН3  – С  + 2Cu(OH)2 →    СН3  – С      + 2CuOH + H2O

                                                          

             H                                            H

                                            Оцтова кислота


Альдегід може вступати в реакцію приєднання:

             О    

            //         

СН3  – С  +  Н2   →  СН3 – СН2 – ОН

                  

             H   

Добування оцтового альдегіду

                                                             О

                                                            //

СН3 – СН2 – ОН + CuO  → СН3  – С

            

             H

Застосування

Реакції окиснення зумовлюють застосування для добування оцтової кислоти.

У невеликих кількостях оцтовий альдегід утворюється під час обміну речовин в організмі людини, зокрема в результаті метаболізму алкоголю. Надлишок ацетальдегіду шкідливий і викликає неприємні відчуття, що використовується з метою лікування метаболізму