Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

Рефераты по военной кафедре » Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра охорони праці

та цивільної оборони

Контрольна робота

з дисципліни: “Цивільна оборона”

Виконала:

студентка 6 курсу

(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД

Вишняк Антоніна

Перевірив:

Викладач

Заєць Віра Анатоліївна

Київ – 2009


Зміст

Теоретичне питання

Розрахункова робота № 1 «Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС» (за методичкою № 6058) варіант 2

Розрахункова робота № 2 «Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки

після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу» (за методичкою № 5391) варіант 2

Список використаної літератури

Додаток 1. Рисунок до розрахункової роботи № 1 «Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС» (за методичкою № 6058)

Додаток 2. Рисунок до розрахункової роботи № 2 «Прогнозування і оцінка

радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу» (за методичкою № 5391)


Теоретичне питання: ліквідація наслідків від зараження радіоактивними речовинами хімічно отруйними речовинами та бактеріологічним забрудненням.

 

Після зараження радіоактивними речовинами зниження рівнів радіації спостріга-ється тривалий час.

Предмети речового майна і техніки які заражені парами ОР особливо типу зарін небезпечні на протязі випаровування з них ОР.

Радіоактивні речовини заражують об'єкти головним чином з поверхні і лише частково проникають вглиб пористих матеріалів. Отруйні речовини швидко проникають у пористі матеріали (дерево шкіра тканини та ін.) і просочуються в лакофарбні покриття та гуму. Непористі матеріали (скло непофарбований метал та інші) заражуються тільки з поверхні.

Заходи та види спеціальної обробки

Спеціальна обробка складається із санітарної обробки особового складу дегазації дезактивації і дезинфекції місцевості та оборонних споруд спорядження індивідуальних засобів захисту медичного і медико-санітарного майна.

Санітарна обробка полягає у вилучені з особового складу радіоактивних речовин вилучені та знешкоджені ОР і бактеріальних засобів.

Дегазацією називають знезаражування об'єктів шляхом руйнування (нейтралізації) та вилучення отруйних речовин.

Дезактивація - усунення радіоактивних речовин з поверхней до величин безпечних для людини.

Дезинфекцією називають знищення патогенних мікроорганізмів і токсинів з заражених об'єктів.

Залежно від обставин наявності часу і існуючих засобів спеціальної обробки може виконуватись у повному обсязі або частково і відповідно поділяється на повну та часткову.

Часткова спеціальна обробка складається з: часткової санітарної обробки особового складу часткової дезактивації дегазації та дезинфекції озброєння і техніки майна та інші.

Повна спеціальна обробка складається з: повної санітарної обробки особового складу повної дезактивації дегазації та дезинфекції озброєння техніки майна та інш.

Дегазація. Розрізняють два види дегазації: природну (пасивну) та штучну (активну). Природна відбувається без участі людини (випаровування гідроліз вологою та ін.). Швидкість її залежить від метеорологічних умов стійкості ОР щільності зараження. Штучна проводиться із застосуванням спеціальних засобів.

Існує декілька способів дегазації:

·  механічні - вилучення об`єкту та ізоляція зараженого об`єкту (закидання землею і т. ін.);

·  фізичні - вилучення ОР за допомогою розчинників сорбентів;

·  хімічні - більш досконалі та надійні за допомогою дегазуючих речовин та розчинів;

·  змішані.

Дегазуючі речовини та розчини. Залежно від механізму знешкоджуючої дії вони поділяються на окислювально-хлоруючі речовини (хлорне вапно ДТСГК хлорамін і т. ін.) та речовини лужного характеру які вступають в обмінні реакції та прискорюють гідроліз ОР.

Для дегазації застосовуються розчини та рецептури стандартного складу:

·  розчин N 1 (2% розчин діхлораміну в діхлоретані);

·  розчин N 2 ащ (водний розчин: 2% NaOH з 5% моноетаноламіном 25% розчин

·  аміаку;

·  розчин N 2 бщ (водний розчин: 10% NaOH з 25% моноетаноламіном);

·  дегазуючі рецептури РД-2 РДА;

·  водні розчини (суспензії кашиці) гіпохлоритів кальцію-ДТСГК.

За відсутністю табельних розчинів можуть бути використані водні розчини порошку СФ-2У (0 3%) органічні розчинники які сприяють швидкому змиву ОР.

Дезактивація. Дезактивація за аналогією з дегазацією поділяється на природну (пасивну) та штучну (активну). Під природною дезактивацією слід розуміти зменшення радіоактивності продуктів ділення з часом. Швидкий спад радіоактивності у перші години після вибуху пояснюється великою кількістю у ПЯВ ізотопів з малим періодом напіврозпаду. Наявність довгоіснуючих ізотопів вимагає проведення штучної дезактивації фізичними способами іх вилучення із заражених об'єктів а саме:

·  дезактивація яка заснована на миючій дії деяких речовин (поверхнево-активні речовини - мило сульфонол та ін.);

·  дезактивація яка заснована на використанні хімічних реагентів що викликають розчинення або руйнування поверхневого шару об'єкта (кислоти луги окислювачі органічні розчинники - діхлоретан керосин дизпаливо бензин);

·  дезактивація яка заснована на сорбційних процесах (карбофе рогель);

·  дезактивація яка заснована на іонному обміні (цеоліт глау коніт сульфовугілля іонно-обмінні смоли);

·  дезактивація яка заснована на використанні комплексоутворювачів (гексамета-фосфат триполіфосфат натрію щавелева лимонна винна кислоти та ін.).

Табельною дезактивуючою речовиною є порошок СФ-2У (сульфонол триполіфосфат Na - 50% сульфат Na). Застосовуються 0 15% і 0 3% водні суспензії порошку.

Технічні засоби спеціальної обробки

Технічні засоби які використовують під час спеціальної обробки мають своє особливе призначення. Вони відповідають вимогам зручності простоти використання безпеки та швидкості спеціальної обробки.

Табельні засоби санобробки

Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8А) - індивідуальний засіб медичного протихімічного захисту призначений для оброблення ділянок шкіри людини та прилягаючих до неї ділянок обмундирування заражених крапельно-рідкими ОР та їх аерозолями а також лицевої частини протигазу та помітних плям ОР на обмундируванні.

ІПП-8 складається з посудини ємністю 200 мл яка наповнена універсальним дегазатором з пробкою що нагвинчується і чотирьох ватно-марлевих тампонів. ІПП-8 забезпечує обробку 1500-2000 см2 поверхні тіла. Вміст ІПП-8 упакований в поліетиленовий мішечок з інструкцією з застосування.

При раптовому застосуванні хімічної зброї необхідно: надіти протигаз та плащ у вигляді накидки при нагоді сховатись у техніці або споруді негайно вскрити пакет налити рецептуру з пакету ІПП-8 у праву долоню; затримати дихання заплющити очі і лівою рукою тримаючи за клапану коробку зняти лицеву частину протигазу з підборіддя а правою рукою швидко протерти шкіру обличчя під лицьовою частиною протигазу. Повіки мають бути заплющені. Сухим тампоном зняти надлишки рецептури починаючи з шкіри біля очей надіти лицеву частину протигазу зробити різкий видих відкрити очі; змочити рецептурою тампон яким протерти шию долоні комірець обшлаги рукавів зовнішню поверхню лицевої частини протигазу; закрити флакон та покласти його у сумку протигазу. Обробку шкіри рецептурою ІПП-8 здійснювати не пізніше 5 хв. з моменту попадання крапель ОР на шкіру.

При надітому протигазі: розкрити пакет змочити тампон рецептурою та рівномірно протерти шкіру шиї рук знов змочити тампон та протерти комір та обшлаги рукавів (захоплюючи тампоном зовнішню та внутрішню поверхню) зовнішню поверхню лицевої частини протигазу; сухим тампоном зняти надлишки рецептури зі шкіри шиї та рук; закрити та покласти флакон у сумку для протигазу.

Дегазуючий пакет силікагелевий (ДПС ДПС-1) що входить до складу комплекта ІДП-С призначений для дегазації обмундирування зараженного парами ОР типу зарин зоман. ДПС складається з тканинного мішечка з дегазуючим порошком (85% силікагелю і 15% фенату натрію) що вставляється у поліетиленову упаковку для захисту від вологи. Вага порошку в пакеті 70 г. При обробці обмундирування з пакета треба зняти поверхневу поліетиленову упаковку; легко стукаючи мішечком по обмундируванню та головному убору посипати їх без пропусків одночасно втираючи мішечком порошок в тканину. Увагу треба звернути на обробку спини пахви під поясним ременем лямкою та сумкою протигазу. Обробку спини проводять у порядку взаємодопомоги. У випадку дегазації вологого обмундирування треба спочатку все обмундирування опудрити а потім втерти порошок в тканину.

Після обробки обмундирування його необхідно ретельно витрусити. На обробку одного комплекту обмундирування витрачається один пакет при цьому концентрація парів (зарин зоман) зменшується у 30-60 разів що дозволяє зняти протигаз поза вогнищем на відкритому повітрі.

Комплект санітарнї обробки особового складу (КСО) призначений для повної обробки особового складу влітку і часткової санітарної обробки взимку (працює від автомобілів: ГАЗ-63 -66 ЗІЛ-164 -130 -157 і ін).

Комплект складається з теплообмінника сифона гумовотканинних рукавів душових насадок газовідвідного пристрою намету ЗІПу і укладається у ящик.

Для підігріву води використовується теплова енергія вихлопних газів. Дія комплекту заснована на використанні тепла і кінетичної енергії вихлопних газів автомобілів.

Пропускна здатність комплекту 10-12 чол/год.

Дезінфекційно-душові установки. Дезінфекційно-душові автомобілі ДДА-2 ДДА-3 ДДА-66 та дезинфекційно-душовий причеп ДДП-2 призначені для миття людей дезинфекції та дезинсекції обмундирування спорядження і взуття у польових умовах. ДДА змонтовані на шассі автомобілів ДДП - на причепі. Основним складовим обладнанням є паровий котел 2 дезинфекційні камери у ДДП - одна душові пристрої (ДДА-2 ДДА-3 - по 3 шт; ДДА-66 ДДП-2 – 2 шт.). Пропускна спроможність установок за годину: санітарна обробка - 144 чол. влітку 96 - взимку (ДДА-2 ДДА-3); 48+8 сидячих та насилочних влітку 36+6 - взимку (ДДА-66 ДДП-2).

Комплект "СО" (санітарна обробка) призначений для проведення повної санітарної обробки 500 поранених та хворих які заражені ОР РР БР. "СО" є на оснащенні омедб (ОМЗ) та госпіталів. Містить дезинфекційні засоби лікарсько-медичні та санітарно-господарчі речі які розташовують у пакувальних ящиках.

Табельні засоби дегазації та дезактивації особистої зброї озброєння і транспорту

Комплект дегазації зброї та обмундирування (ІДП-С) складається з десяти індивідуальних дегазаційних пакетів (ІДП) які призначені для повної дегазації особистої зброї і часткової дегазації артилерійських гармат та мінометів десяти дегазуючих силікагелевих пакетів (ДПС) які призначені для дегазації обмундирування зараженого парами ОР типу зарин зоман.

Усі пакети пакуються в картонну водонепроникну коробку і знаходяться у підрозділах.

Індивідуальний дегазаційний пакет (ІДП) являє собою бляшаний або картонний корпус (футляр) з кришкою в якому знаходяться дві скляні ампули в одній з них (з червоною позначкою) - 60 мл дегазуючого розчину N1 в другій (з чорною позначкою) - N2 ащ. У кришці футляра розміщується 5 серветок (тампонів) з протирального паперу.

Для проведення дегазації особистої зброї необхідно: зняти кришку з футляра відбити головку ампули з червоною позначкою змочити одну-дві серветки дегазуючим розчином і протерти ним зброю поступово використовуючи весь розчин; розкрити ампулу з чорною позначкою змочити одну-дві серветки дегазуючим розчином N2-ащ та обробити ними зброю так само як дегазуючим розчином N1; протерти зброю сухою серветкою. Після обробки використані тампони та ампули закопати у землю або спалити.

Комплект танкових дегазаційних приладів (ТДП) призначений для часткової дегазації танків самохідних артилерійських установок бойових машин піхоти бронетранспортерів та інших об'єктів військової техніки. Він складається із двох автономних приладів зарядного пристосування та лійки.

Автономний прилад являє собою балон з сифоном вентилем розпилюючим пристроєм запобіжним ковпачком ручкою та пробкою заливної горловини.

Дія приладу заснована на принципі розпилення дегазуючого розчину стиснутим повітрям. Робоча ємність одного приладу 1 6 л. Робочий тиск у приладі 8-10 мгс/см2. Вага спорядження комплекту 6 3-6 5 кг.

Комплект дезактивації і дегазації озброєння та бойової техніки (комплект ДКВ) складається з 78 автономних приладів що знімаються які розміщені на обладнаних платформах автомобіля ЗІЛ-157 та двовісного причепа.

Автономний прилад ДКВ являє собою резервуар з сифоном двома шлангами з брандспойтами і щітками. В останніх випусках укомплектовується повітряними насосами.

Робоча ємність приладу 30 л. Резервуари приладу завчасно споряджаються дезактивуючими або дегазуючими розчинами. На резервуарах приладів є маркірування: у приладів з дегазуючими розчинами N 1 - червона смуга у приладів з дегазуючим розчином N2-ащ (2-бщ) - чорна смуга. Подавання розчину з резервуару до брандспойтів проводиться тиском який створюється в резервуарі за допомогою ручного повітряного насоса або компресорів об'єктів які обробляються.

Індивідуальний комплект для спеціальної обробки автотракторної техніки (ІДК-1). До комплекту ІДК-1 входить брандспойт із щіткою ежекторна насадка гумовий рукав з перехідником для підводу рідини з ємності в ежекторну насадку хомут скребачка. Усі частини комплекту складаються в сумку із бавовняної тканини. Комплект перевозиться за спиною або під сидінням екіпажу машини. Резервуаром для дегазуючого (дезактивуючого) розчину є бідон (каністра) ємністю 20 л. Вага комплекту (без каністри) 5 кг. Подавання розчину із ємності проводиться тиском який створюється компресором автомобіля або автомобільним шинним насосом.

Автомобільний комплект спеціальної обробки військової техніки (ДК-4) призначений для дезактивації та дегазації автомобілів і бронетранспортерів. До комплекту ДК-4 входить газорідинний прилад ІДПС чотири ІПП-8 дезактивуючий порошок СФ-2 (СФ-2У).

Газорідинний прилад призначений для дезактивації і дегазації автомобілів газорідинним методом та для дезактивації сухих незамастилених поверхонь методом пиловідсмоктування. Він складається з ежектора газорідинного та рідинного рукавів брандспойту з подовжувачем та щіткою пиловідводної труби і газовідбірного пристрою.

Дія газорідинного приладу заснована на використанні тепла і кінетичної енергії відпрацьованих газів двигунів автомобілів чи бронетранспортерів. Відпрацьовані гази надходять в ежектор під тиском 0 8-1 0 кгс/см2 отримують в соплі ежектора необхідну швидкість і створюють розрідження що забезпечує при газорідинному методі подання розчину із ємності в брандспойт а при методі пиловідсмоктування - відсмоктування пилу з оброблюваної поверхні.

Теплова машина спеціальної обробки військової техніки (ТМС-65) призначена для дезактивації дегазації та дезинфекції зовнішніх поверхонь техніки газовим та газокраплинним потоками. Вона може бути використана також для дегазації і дезак-тивації ділянок місцевості та доріг з твердим покриттям.

Спеціальне обладнання машин ТМС-65 змонтоване на автомобільному шасі високої прохідності УРАЛ-375Е і складається із турбореактивного двигуна ВК-1А поворотного пристрою кабіни оператора паливної водяної гідравлічної систем електрообладнання фільтровентиляційної установки переговорного пристрою системи опалення протипожежного обладнання. До комплекту машини входять спеціально обладнаний причеп-цистерна НЦ-4 запасні частини інструмент та приладдя (ЗІП). Робочим органом машини є турбореактивний двигун; він є генератором високошвидкісного та високо-температурного струму газу. При подаванні води чи водної суспензії ДТС-ГК у газовий потік в подовжувальній насадці утворюється газокраплинний потік. Поворотний пристрій дозволяє обробляти газовим чи газокраплинним потоком зовнішні поверхні рухомих або нерухомих об'єктів військової техніки. До кабіни оператора виведені основні пристрої керування та контролю за роботою агрегатів машини ТМС-65 і турбореактивного двигуна.

Запас палива для двигуна який возиться розташовується в паливній ємністі. Запас води (2800 л) для утворення газокраплинного потоку який возиться і розташовується у водяній ємністі (200 л) та причепі-цистерні (2600 л).

Для утворення безпечних умов праці оператора і водія при обробці зараженої техніки та місцевості машина обладнана фільтровентиляційною установкою ФВУ-15 т. Зв'язок між членами екіпажу здійснюється через переговорний пристрій Р-124.

Обслуга машини ТМС-65 складається із двох чоловік: командира машини (оператора) та водія.

Обробка військової техніки проводиться як правило двома машинами ТМС-65 безпосередньо в районах зосередження військ або на маршрутах їх руху.

Спеціальна обробка військової техніки машинами ТМС-65 може проводитись:

при русі техніки колоною у цьому випадку взвод машин ТМС-65 розбиває робочий майданчик;

в положенні коли техніка яка обробляється знаходячись у колонах стоїть на місці а машини ТМС-65 рухаються вздовж колони.

Авторозливочна станція АРС-12У (АРС-14). АРС-12У призначена для дезактивації дегазації та дезинфекції озброєння і військової техніки дегазації та дезинфекції місцевості рідкими розчинами транспортування і тимчасового зберігання рідин а також для перекачування рідин з одної тари до іншої.

АРС-12У являє собою автомобіль ЗІЛ-157 на якому змонтовано спеціальне обладнання: цистерна ємністю 2500 л вихрьовий самовсмоктувальний насос ручний насос трубопровід барабан восьмиштуцерний колектор роздавальні колектори рукава брандспойти пістолети ПР-У сифон та інше приладдя.

Принцип дії АРС-12У: рідина за допомогою насосу забирається із ємності (водоймища) і подається до цистерни. Із цистерни рідина під тиском подається через роздаточну трубу колектор шланги і брандспойти на поверхню що оброблюється. За необхідністю рідину можна подавати із сторонньої ємністі оминаючи цистерну.

Мотопомпа МП-800 (М-600) використовується у підрозділах хімічного захисту для дезактивації струменем води великої техніки а також для подавання води із відкритих джерел у різні ємності. Мотопомпа МП-800 являє собою переносний агрегат який складається із двоциліндрового двигуна внутрішнього згорання та відцентрового насосу вакуум-системи насосу та приладдя. До комплекту мотопомпи входять два заборних рукави діаметром 76 мм та довжиною по 4 м два напорних рукави діаметром 66 мм і довжиною по 20 м три напорних рукави діаметром 51 мм і довжиною по 20 м. Продуктивність 800 л/хв.

Мотопомпа М-600 складається із одноциліндрового двигуна внутрішнього згорання насосу вакуум-апарату та приладдя.

Страницы: 1 2 3 4