Механізм держави

Тема: .


Механізм держави як комплексна система державних організацій.

Співвідношення апарату та механізму держави.

Функції та завдання державних організацій.


Пункт 3.


Реалізуючи державні функції, державні організації повинні:

сприяти соціально-культурному та виробничо-економічному самовизначенню особистості;

стимулювати соціальну активність людини і громадянина;

діяти в інтересах різних соціальних спільнот, груп та об’єднань, визнавати їх потреби та сприяти здійсненню;

в рамках конституційного регулювання суспільних відносин, підпорядковувати свою діяльність служінню громадянському суспільству, не втручатись у приватні справи людини.