ЗНО география 2009 с ответами

ЗНО » ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009

№ і зміст завдання Правильна відповідь

1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?
А відкрито Антарктиду
Б з'явилися перші географічні карти
В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі
Г європейці дізналися про нову частину світу

Г

2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...
А притягання Місяця та Сонця.
Б нерівномірний річковий стік.
В нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г нахил земної осі до площини орбіти.

А

3. У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Б

4. Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиці?

А 850 Б 1300 В 2700 Г 2250

Б

5. Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу?

В

6. Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.

А Середньорічна кількість опадів в місті Р більша, ніж у місті R.
Б Витрата води в річках X, Y, Z значно більша у квітні, ніжу жовтні.
В Найімовірніше, що порт буде збудовано в районі міста М.
Г Найкоротша дорога між містами S та М проходить через перевал.

А

7. Укажіть географічні об'єкти, у межах яких рослинний і тваринний світ найбагатший і найрізноманітніший.
А Гобі, Наміб
Б Альпи, Аппалачі
В Амазонія, Калімантан
Г Масив Вінсон, Баффінова Земля

В

8. Визначте правильне твердження про природу океанів.
А У Північному Льодовитому океані є багато коралових островів.
Б У Атлантичному океані знаходиться найглибша западина Світового океану. 
В Акваторія Тихого океану займає понад половину площі поверхні планети. 
Г Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі.

Г

9. Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне? 
А Екватор перетинає південну частину материка.
Б Майже посередині її перетинає Південний тропік.
В Найближчими до материка є Африка та Північна Америка.
Г Зі сходу омивається водами Атлантичного океану.

Б

10. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.
А гори Атлас
Б Драконові гори
В Ефіопське нагір'я
Г Східноафриканське плоскогір'я

Г

11. Визначте координати антарктичної станції "Восток", де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі.

А 790 пд. ш. 1050 сх. д.
Б 790 пн. ш. 1050 сх. д.
В 790 пн. ш. 1050 зх. д.
Г 790 пд. ш. 1050 зх. д.


А

12. Визначте природну країну Південної Америки, що має такі ознаки: "субтропічний клімат з рівномірним зволоженням; на незораних червонувато-чорпих ґрунтах домінують злаки; водяться гуанако, мустанги, олені, нанду; переважає вирощування кукурудзи, пшениці та скотарство".
А Патагонія
Б Пампа
В Гвіанське плоскогір'я
Г Бразильське плоскогір'я

Б

13. Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки - печеру Флінт-Мамонтова.
А Найдовша печера на материку.
Б Знаходиться за Північним полярним колом.
В Має еолове походження.
Г Єдина гіпсова печера у світі.

А

14. За допомогою карти, де зображено межі поширення багаторічної мерзлоти, визначте країну Євразії, населення якої має можливість в околицях столиці використовувати влітку природні холодильники для збереження продуктів харчування.

А Норвегія
Б Росія
В Фінляндія
Г Монголія


Г

15. За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському.


Столиця Широта Довгота

Київ 510 пн. ш. 310 сх. д.
А Братислава 480 пн. ш. 170 сх. д.
Б Будапешт 470 пн. ш. 190 сх. д.
В Бухарест 440 пн. ш. 260 сх. д.
Г Москва 560 пн. ш. 370 сх. д.

В

16. Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?
А Український щит
Б Дніпровсько-Донецька западина
В Волино-Подільська плита
Г Донецька складчаста споруда

А

17. Результат якого процесу зображено на схемі?

А сель
Б карст
В зсув
Г осипище


В

18. На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

Г

19. Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

А 0,24 м/км
Б 4,22км/м
В 0,24 км/м
Г 4,22м/км


А

20. Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?

В

21. Визначте регіон України, для якого типовими є подані в таблиці ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти Рослини Тварини
бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна сланка олень благородний, ведмідь бурий, глухар

А Карпати Б Крим В Полісся Г Поділля

А

22. Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?
А Надходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.
Б Збільшення густоти популяції медуз і риби в морі.
В Збільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки.
Г Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані.

Г

23. Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.

А Жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах.
Б Найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років.
В Половина населення області - дитячого та підліткового віку.
Г Серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Б

24. Укажіть елементи територіальної структури господарства.
А целюлезно-паперова фабрика, коксохімічний завод, навчально-виховний заклад
Б приватне підприємство, фермерське господарство, кооператив
В промисловий центр, сільськогосподарська зона, економічний район
Г виробнича інфраструктура, соціальна сфера, зовнішня торгівля

В

25. Визначте рядок із правильним поєднанням даних про підприємство машинобудівної галузі України в ланцюзі: місто - назви підприємства — продукція- основний фактор розміщення.


Місто Назва підприємства Продукція Основний фактор розміщення
A Ужгород Концерн "Лан" зернозбиральні комбайни споживач
Б Черкаси Концерн "Черкаський автобус" маршрутні автобуси траса газопроводу
В Харків КНТК "Антонов" літаки наукова база
Г Краматорськ "Новокраматорський машзавод" ковальсько-пресове устаткування металургійна база

Г

26. Який вид продукщї основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєвєродонецьк і Дніпрсдзержинськ?
А калійні добрива
Б азотні добрива
В фосфатні добрива
Г сода

Б

27. Площі посівів якої сільськогосподарської культури в Україні відображено на картограмі?

А соя
Б соняшник
В цукровий буряк
Г льон-довгунець


В

28. Як називаються антропогенні та природні об'єкти, а також явища природи, які використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси
Б мінеральні ресурси
В рекреаційні ресурси
Г виробнича інфраструктура

В

29. Оберіть правильне твердження щодо транспорту України.
А Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт.
Б Найдовші каботажні перевезення здійснюються між Іллічівськом та Ялтою.
В Головну роль у внутрішньоекономічних зв'язках відіграє річковий транспорт.
Г Основний недолік трубопровідного транспорту - залежність від погоди.

А

30. Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві літаків, вантажних автомобілів, нафтопродуктів, поліграфічної продукції.
А Подільський
Б Карпатський
В Столичний
Г Північно-Східний

Г

31. Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Україна.
А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА

Б

32. Укажіть правильне твердження про населення країн "великої сімки".
А Низький рівень та високі темпи урбанізації
Б Переважання частки зайнятих у сільському господарстві.
В Низький і від'ємний показник природного приросту.
Г Незначна частка зайнятих у сфері послуг.

В

33. Визначте корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

А кам'яне вугілля
Б мідна руда
В залізна руда
Г нафта


В

34. Частку збору певної сільськогосподарської культури у структурі світового виробництва зернових відображено на діаграмі суцільним сірим кольором. Яка це культура? 

А кукурудза
Б ячмінь
В овес
Г жито


А

35. У якому регіоні США знаходяться 2/3 запасів деревини країни; найбільша ГЕС Гранд-Кулі на р. Колумбія; у головному місті Сіетлі - аерокосмічна компанія "Боїнг" та електронна компанія "Майкрософт"?
А Приозер'я
Б Тихоокеанський Північний Захід
В Атлантичне узбережжя
Г Південь

Б

36. Яке місто Росії є центром морського суднобудування? 
А Санкт-Петербург
Б Нижній Новгород
В Красноярськ
Г Єкатеринбург

А

37. Що призвело до того, що за економічним потенціалом і ВВП Китай знаходиться в першій десятці країн світу?
А Різке скорочення військового виробництва та переорієнтація його на виробництво сільськогосподарських машин і гірничого устаткування. 
Б Проведення системних економічних реформ і політики "відкритих дверей".
В Здійснення політики "великого стрибка" та "культурної революції". 
Г Повна заміна вугілля в паливно-енергетичному балансі на газ та уран.

Б

38. Яка держава фінансово-технологічною підтримкою сприяла розвиткові машинобудування країн нової індустріалізації - «азіатських тигрів»?
А В'єтнам
Б Північна Корея
В Австралія
Г Японія

Г

39. Укажіть правильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.
А Чилі виробляє найбільше автомобілів.
Б Аргентгша імпортує найбільше зерна.
В Бразилія має найбільші запаси мідної руди. 
Г Еквадор експортує найбільше бананів.

Г

40. Який європейський курорт мас вибрати сім'я, що планує відпочити на березі океану?
А Маямі (США)
Б Баден-Баден (ФРН)
В Коста-Верде(Іспанія)
Г Давос (Швейцарія)

В

41. Установіть відповідність між назвами галуаей географічних наук і предметом їхнього вивчення.

1 соціальна географія А наука про просторові форми ти процеси організації життя людей і виробництва - умов їхньої праці, відпочинку, побуту, розвитку особистості.
2 фізична географія Б наука, що вивчає природні води, явища і процеси, що в них відбуваються
3 геоморфологія В наука про рельєф земної поверхні, що утворився в результаті постійної взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів
4 гідрологія Г наука про географічну оболонку Землі, її склад, структуру, особливості формування, розвитку, просторової диференціації

Д наука, що вивчає історію розвитку географічної оболонки й окремих ландшафтів за весь період їхнього існування, що передував сучасному

1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

42. Установіть відповідність між назвами форм дна океану та їхніми зображеннями, позначеними на схемі буквами.
А рифт
Б шельф
В ложе океану
Г глибоководний жолоб

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Г

43. Установіть відповідність між різновидами сонячної радіації, що на схемі позна¬чені цифрами, та їхніми назвами, що вказані буквами.

А сумарна Б розсіяна В поглинута Г пряма Д відбита

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В

44. Установіть відповідність між річками та формами поверхні, де знаходяться витоки цих. річок (див. парту ).

1 Дніпро А Валдайська височина
2 Прип'ять Б Поліська низовина
3 Сіверський Донець В Донецький кряж
4 Дністер Г Карпати

Д Середньоруська височина


1-А, 2-Б, 3-Д, 4-Г

45. Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової зони України та їхніми характеристиками.

1 Середньоруський А знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височин, у минулому значні площі були зайняті широколистими лісами
2 Дністровсько-Дніпровський Б через неглибоке залягання засолених ґрунтових вод поширені солонцюваті ґрунти з солончаковою рослинністю, трапляються соляні куполи
3Західноукраїнський В переважають сухостепові ландшафти прибережно-морської місцевості
4 Лівобережно-Дніпровський Г найбільш підвищена та найбільш зволожена частина лісостепової зони

Д кліматичні умови континентальніші, ніж в інших лісостепових краях

1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б

46. Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні.

1 внутрішня міграція А виїзд з Івано-Франківської області на постійне проживання в Іспанію
2 еміграція Б переїзд на проживання у Вінницю з сільської місцевості Хмельницької області
3 імміграція В переїзд представника української діаспори в Римі на постійне проживання в Мілан
4 реміграція Г повернення в Україну киян, які виїжджали до Польщі на постійне проживання

Д в'їзд жителя Молдови в Україну на постійне проживання

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-Г

47. Установіть відповідність між формами організації виробництва на підприємстві та твердженнями про ці форми.

1 концентрація А поєднання кількох взаємозв'язаних за технологічним процесом виробництв на одному підприємстві
2 кооперування Б виробництво на підприємстві однорідної продукції
3 спеціалізація В налагодження підприємством зв'язків з іншими підприємствами для випуску готової продукції
4 комбінування Г взаємозв'язане поєднання підприємств різних галузей на спільній території

Д зосередження виробництва продукції на великому підприємстві

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

48. Установіть відповідність між назвами атомних електростанцій та економічними районами, у яких вони знаходяться.

1 Запорізька А Причорноморський
2 Рівненська Б Подільський
3 Хмельницька В Північно-Західний
4 Південноукраїнська Г Північно-Східний

Д Придніпровський

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

49. Установіть відповідність між країнами та структурою релігійних вірувань їх населення.

1 Росія А індуїсти - 81%, мусульмани - 12%, християни -3%, сікхи - 3%, інші, включаючи буддистів, джайнів, парсів, - 3%
2 Китай Б православні - 40%, мусульмани — 10%, протестанти - 1%, іудаїсти - 0,4%, католики - 0,3%, атеїсти та інші - 48,3%
3 Єгипет В мусульмани-суніти - 94%, християни-копти та інші - 6%
4 США Г протестанти - 56%, католики - 28%, іудаїсти - 2%, інші-4%

Д атеїсти - 64%, національна релігія (поєднання конфуціанства, даосизму ти буддизму) - 20%, буддисти - 9%, мусульмани - 1%, інші - 6%

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-Г

50. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу дер¬жану, та державою, позначеною на карті буквою.

1 за збором винограду утримує перше місце у світі, один із кварталів столиці є територією теократичної монархії
2 за промисловим потенціалом поступається тільки США та Японії, у результаті об'єднання країни в кінці XX ст. збільшилася її територія, поновлено місцезнаходження столиці
3 має значні запаси нафти на шельфі, конституційна монархія, лідер серед країн Співдружності Націй
4 за населенням - друга, за площею -перша країна в Західній Європі, у одному з міст на сході знаходиться Європейський парламент


1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

51. Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого.
А Христофор Колумб
Б Вітус Берінг
В Марко Поло
Г Жак Ів Кусто

В, А, Б, Г

52. Установіть послідовність розташування заповідників і національних парків світу (з півночі на південь).
А Біловезька пуща
Б Ігуасу
В Серенгеті
Г Чорноморський

А, Г, В, Б

53. Укажіть послідовно типових представників тваринного світу географічних поясів Євразії, починаючи від найближчого до екватора.

Б, В, Г, А

54. Кокосовий горіх упав в море з берега о. Лусон (Філіппінський архіпелаг), а хвиля з часом прибила його на о. Кадьяк (поблизу Північної Америки). Укажіть послідовно течії, які несли горіх.

А Північна Пасатна
Б Аляскінська
В Куросіо
Г Північно-Тихоокеанська


А, В, Г, Б

55. Розташуйте послідовно назви родовищ корисних копалин України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

А Голіцинське
Б Сиваське
В Білозерськє
Г Великотокмацьке


Г, В, Б, А

56. У якій послідовності відвідає турист обласні центри, якщо він прямує зі Львова в Полтаву за вказаним на картосхемі маршрутом?

А Вінниця
Б Черкаси
В Тернопіль
Г Хмельницький


В, Г, А, Б

57. Установіть послідовність стадій металургійного виробничого процесу, починаючи від початкової.
А виготовлення прокату
Б збагачення руди
В виплавлення сталі
Г виплавлення чавуну

Б, Г, В, А

58. Припустимо, що біля витоку річка Нігер була забруднена шкідливими речовинами. Укажіть послідовно країни лівобережжя, які зазнали б небезпеки.

А Нігерія
Б Нігер
В Малі
Г Гвінея


Г, В, Б, А

59. Визначте водозабезпеченість населення зазначених у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого обчисленого показника.


Країни Ресурси прісної води, км3 Кількість населення, млн осіб
A Канада 2900 33
Б Бангладеш 2360 145
В Венесуела 1320 28
Г Бразилія 6950 190

Б, Г, В, А

60. Установіть у хронологічній послідовності події (починаючи від найдавнішої), наслідком яких є антропогенні зміни в природі.
А широкомасштабна меліорація земель Полісся, що було передбачено п'ятирічними планами союзної держави, складовою якої була Україна
Б створення Чорнобильської зони відчуження після аварії на ЧАЕС
В прийняття Верховною Радою незалежної України Закону про ратифікацію "Європейської ландшафтної конвенції"
Г заснування зоопарку та дендропарку Ф. Фальц-Фейном в Асканії Новій, що стало початком створення заповідника для збереження природи європейського степу

Г, А, Б, В