ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.

ЗНО » ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.
Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - I сесія

На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?
А палеоліту
Б мезоліту
В неоліту
Г енеоліту

Відповідність програмі: Стародавня історія України.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 10. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 13.

Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ – VІ ст. до н. е.? 
А воєнно-стратегічні
Б суспільно-політичні
В культурно-ідеологічні
Г соціально-економічні

Відповідність програмі: Стародавня історія України. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 28 – 29. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 41 – 42.

Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло 
А поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.
Б запровадження християнства як державної релігії Русі.
В зростання могутності руських удільних князівств.
Г падіння Візантійської імперії.

Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Запровадження християнства як державної релігії.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 76. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 103–104.

Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту? 
А західноєвропейська
Б варязька
В хозарська
Г візантійська

Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. С. 142. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 206.

Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя 
А Святослава Ігоревича.
Б Володимира Святославича.
В Ярослава Володимировича.
Г Володимира Всеволодовича.

Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князя Ярослава Мудрого.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 79–80. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 114.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований у ХІ ст., зображено на фото

А

Б

В

Г


Відповідність програмі: Політичний устрій соціально-економічний культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст. Розвиток культури та освіти Київської Русі.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу К.: Ґенеза 2003. – С. 142. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 206.

Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом
А укладення польсько-литовської Кревської унії.
Б боротьби литовських князів із монгольськими ханами.
В перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.
Г укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.). Входження українських земель до складу Литовської держави.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу К.: Ґенеза 2003. – С. 153. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 229.

Якою цифрою на карті позначено землі що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда? 
А 1
Б 2
В 3
Г 4

Відповідність програмі: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.). Входження українських земель до складу Литовської держави.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу К.: Ґенеза 2003. – С. 154. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 231.

«Панщина» – це 
А форма земельної відробіткової ренти що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.
Б система суспільних відносин за якої землевласник мав право на особу працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.
В форма натуральної ренти податок грішми або продуктами що стягувався землевласником із залежних від нього селян.
Г велике шляхетське багатогалузеве господарство орієнтоване на ринок в якому вся земля належала панові й базувалося на праці залежних селян.

Відповідність програмі: Люблінська унія та її вплив на українські землі.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 9. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 19–21.

Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ – на початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом 
А призначення гетьманом.
Б бойового галасу.
В займанщини.
Г виборів.

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Виникнення Запорозької Січі. 
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 22. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 33–34.

Географічні назви Базавлук Микитин Ріг Чортомлик Олешки пов’язані з місцями 
А розташування Запорозьких Січей.
Б головних битв під час козацьких війн кінця ХVІ ст.
В розташування турецьких фортець зруйнованих козаками.
Г основних битв часів козацько-селянських повстань 20 – 30-х рр. ХVІІ ст.

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Українські землі в першій половині ХVІІ ст. 
Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст. 
Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. 
Відповідність підручникам: : Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 93 166 223. Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 28.

Яка подія суттєво вплинула на активізацію українського національно-культурного руху кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.? 
А Укладення Люблінської унії.
Б Утворення реєстрового козацтва.
В Завершення Хотинської війни.
Г Укладення Берестейської унії.

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти. 
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 54–59. Швидько А. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 55–57.

13. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то що я лихий малий чоловік але мені то Бог дав що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював – тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм – по Львів по Холм і Галич»?
А П. Конашевич-Сагайдачний
Б Б. Хмельницький
В С. Наливайко
Г І. Сірко

Відповідність програмі: Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 100. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 157–159.

Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на карті?
А Від початку збройного виступу до Зборівського договору.
Б Від Зборівського до Білоцерківського договору.
В Від Білоцерківського договору до Переяславської ради.
Г Від Переяславської ради до Віленського перемир’я.

Відповідність програмі: Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 –1649 рр.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 97–103. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 139–155.

Ліквідація магнатського землеволодіння панщини масове покозачення селянства формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті 
А козацьких воєн кінця XVI ст. 
Б морських походів козаків початку XVII ст. 
В козацько-селянських повстань 20 – 30-х рр. XVII ст. 
Г національно-визвольної війни українського народу XVII ст.

Відповідність програмі: Утворення української козацької держави – Війська Запорозького.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 112–113. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 212–216.

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика
А уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.
Б найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.
В скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.
Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Відповідність програмі: Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. Ухвалення Конституції Пилипа Орлика.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С.201–202. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 255.

Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим? 
1. Проведено ревізію населення худоби землі споруд підприємств.
2. Ліквідовано гетьманство.
3. Знищено козацький устрій Слобідської України.
4. Уведено загальноросійські судові установи.
5. Упроваджено намісництва що поділялися на повіти.
6. Приєднано землі Правобережної України. 
А 1 2 4
Б 2 3 6
В 3 5 6
Г 1 4 5

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Діяльність Другої Малоросійської колегії..
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 222. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 296–297.

На карті заштриховано територію 

А опришківського руху на чолі з О. Довбушем (1738 – 1745 рр.).
Б гайдамацького руху «Коліївщина» (1768 р.).
В дій прихильників Барської конфедерації (1768 – 1769 р.).
Г повстанського руху під проводом У. Кармелюка (1813 – 1835 рр.).

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 6–8. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 6–7. 
Швидько А. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 301–308.

Іван Григорович-Барський – це видатний архітектор XVIII ст. представник українського 
А конструктивізму.
Б класицизму.
В ренесансу.
Г бароко.

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Розвиток культури науки освіти та філософських ідей.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 33. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 28–29. 
Швидько А. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 336.

Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння 
А козацьке.
Б селянське.
В поміщицьке.
Г іноземних колоністів.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 48–49. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 25. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 34–35.

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?
1. Австрійська імперія
2. Королівство Пруссія
3. Російська імперія
4. Річ Посполита
5. Австро-Угорська імперія
6. Османська імперія
А 1 3 6
Б 2 3 5
В 1 3 4
Г 2 4 5

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 37 42. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 5 10. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 32 37.

«Історія Русів» що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст. відображає погляди
А самостійників.
Б автономістів.
В соціалістів.
Г русофілів.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Розвиток національного руху.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 58. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 52–53. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 62.

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.? 
1. Посилення впливу німецької мови та культури.
2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.
3. Привілейоване положення українського населення в містах.
4. Домінування поляків і німців в органах влади.
5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.
6. Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.
А 2 3 6
Б 1 2 4
В 3 5 6
Г 1 4 5

Відповідність програмі: Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Політика Австрійської імперії щодо Західної України. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 77–80. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 80–81. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 81–82.

У ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: промисловий переворот – індустріалізація – монополізація. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли 
А початку промислового перевороту.
Б завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.
В завершенню індустріалізації та початку монополізації.
Г завершенню монополізації.

Відповідність програмі: Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 173–175. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 159. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 142 241–244.

Під час правління якого російського імператора запроваджено такі заборони: «Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур що видаються за кордоном на малоросійському наріччі.

Страницы: 1 2 3 4