ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами

ЗНО » ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами
Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - II сесія
Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це 
А гуни.
Б скіфи.
В сармати.
Г кіммерійці.

Відповідність програмі: Стародавня історія України. Кочовики за раннього залізного віку.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 20. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 29–31.

У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич 
А ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.
Б регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки».
В установив формальну зверхність Києва над племінними союзами.
Г запровадив удільно-вотчинний устрій держави.

Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність князя Володимира Великого. 
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 73. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 98.

«Рядовичами» в Київській Русі називали
А селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.
Б людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину).
В ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.
Г селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.

Відповідність програмі: Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст. Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 126. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 182.

У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?
«І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же співи воздають богові…» 
А X ст.
Б XI ст.
В XII ст.
Г XIII ст.

Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньополітична діяльність Ярослава Мудрого. Спорудження Софійського собору.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. –– С. 79–80. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 114.

Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до 
А заборони звичаю кровної помсти.
Б заміни фізичних покарань штрафами. 
В упорядкування права власності на землю.
Г створення єдиного стану кріпосних селян.

Відповідність програмі: Внутрішньополітична діяльність Ярослава Мудрого. 
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 80–81. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – 115 – С. 116.

Які чинники спричинили роздробленість Київської Русі?
1. Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення. 
2. Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади. 
3. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.
4. Навала монгольських орд хана Батия. 
А 1, 3 
Б 1, 4 
В 2, 3 
Г 2, 4

Відповідність програмі: Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава.
Відповідність підручникам: Лях Р. Темброва Н. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 99–101. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 137–138.

Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото 

А

Б

В

Г


Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу К.: Ґенеза 2003. – С. 52. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 74.

На українських землях включених до до складу Литовської держави за князя Ольгерда (1345 – 1377 рр.) 
А відновлено фільварки. 
Б витіснено православ’я католицизмом. 
В утверджено правові норми Литовських Статутів. 
Г збережено існуючі системи управління та судочинства.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.). Входження українських земель до складу Литовської держави.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу К.: Ґенеза 2003 С. – 154. 
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 226 – 227 231.

Які поняття й терміни потрібно використовувати характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – першій половині XVII ст.? 
1. «Державні селяни». 
2. «Панщина». 
3. «Кріпацтво». 
4. «Промисловий переворот». 
5. «Фільварок». 
6. «Буржуазія». 
А 1 2 4 
Б 1 4 6 
В 2 3 5 
Г 3 5 6

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Українські землі в першій половині ХVІІ ст. зміни в соціально-економічному житті 
Відповідність підручникам: 
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 9 13. 
Швидко Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 19–21.

На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської унії 1569 р.? 

А

Б

В

Г


Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 11 –12. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 9.

Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському статуті 1588 р.? 
«Якби якийсь вотчинний підданий або селянин пішов від котрогось боярина не переходячи до іншого [боярина] і той від якого піде не шукав би того підданого або селянина десять років – надалі йому до нього нема діла». 
А обезземелення 
Б окатоличення 
В закріпачення 
Г полонізація

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Повстання 90-х років ХVІ ст.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 13. 
Швидко Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 20.

Хто є автором цитованого історичного джерела? 
«…Почалася книга названа «Апостол» друкуватися в богом береженому місті Львові… року 1573 лютого в 25 день і завершилася [друкуватися] року 74-го того ж місяця в 15 день». 
А Іван Федоров
Б Швайпольт Фіоль 
В Йоган Гутенберг 
Г Франциск Скорина

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Розвиток культури й освіти.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 73. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 109.

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? 
«Нововведенням яке невдовзі тріумфально увійшло в практику української освіти стало вивчення трьох мов – грецької латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції уперше поєднавши на порубіжні греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом». 
А Лаврська школа 
Б Острозька академія 
В Львівська братська школа 
Г Києво-Могилянська колегія

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Розвиток культури й освіти. 
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 71. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 106.

Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 – 1651 рр.? 
А Жовтоводська Корсунська 
Б Корсунська Пилявецька 
В Пилявецька Зборівська 
Г Зборівська Берестецька

Відповідність програмі: Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 102–103 114–117. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 154–155 163–167.

Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.?
А Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством. 
Б Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан. 
В Перетворення міщанства в окремий стан що мав права на самоврядування суд заняття ремеслами. 
Г Втрата селянством особистої свободи права займанщини та спадкового землеволодіння.

Відповідність програмі: Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 177. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 212–213.

Якими цифрами на карті позначено території на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 – 1708 рр.? 
А 1 2 
Б 1 3 
В 2 3 
Г 1 2 3

Відповідність програмі: Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. Гетьманування І. Мазепи.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 190. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 243–244.

Яким роком датується цитований документ? 
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…» 
А 1722 р. 
Б 1727 р. 
В 1734 р. 
Г 1764 р.

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 222. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 286–287.

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?
«…Ми Катерина II імператриця всеросійська…Об’являємо всім нашим людям які живуть в… Речі Посполитій зокрема у воєводствах Київському Подільському Брацлавському Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома що… кріпаки відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств… внаслідок обману розбишак які видають себе частиною Війська Запорозького…» 
А Коліївщина 
Б Рух опришків 
В «Холерні бунти» 
Г «Ходіння в народ»

Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 6–8. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 6–7. 
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 305–309.

Програмні вимоги Південного товариства декабристів – це
А установлення конституційної монархії федеративного устрою майбутньої держави. 
Б об’єднання слов’ян у федерацію здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління. 
В повалення монархії побудова «єдиної нероздільної вільної самостійної України від Карпат аж по Кавказ». 
Г установлення республіканської форми правління скасування кріпацтва надання селянам громадянських і політичних прав.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 62. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 60. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 67–68.

Які форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення були характерними для першої половини XIX ст.? 
1. Демонстрації. 
2. Звернення до парламенту. 
3. Підпали поміщицьких маєтків. 
4. Політичний терор. 
5. Відмова відбувати панщину. 
6. Втечі з маєтків. 
А 1 2 4 
Б 3 5 6 
В 1 4 5 
Г 2 3 6

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Форми соціального протесту українського населення в першій половині XIX ст.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 72–76. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 45. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 121 124.

У результаті Кримської війни (1853 – 1856 рр.) Російська імперія втратила 
А Брацлавщину. 
Б Західне Поділля. 
В Східну Київщину. 
Г Південну Бессарабію.

Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Відповідність підручникам: : Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 120. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 135–136. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 120–120.

Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького?
«… ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові… Тим [розпорядженням] українська мова була цілком заборонена той [документ] не давав мені видавати і моєї драми «Не судилось» яка була… начорно закінчена та вичитана Косачкою й Кониським…» 
А «Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р. 
Б Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 1863 р. 
В Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р. 
Г «Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Відповідність програмі: Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Національний рух на Наддніпрянщині та його вплив на національну політику Росії.
Відповідність підручникам: : Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 139. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 212 215–216. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 185 189.

Микола Лисенко – це видатний український
А композитор автор хорових поем «Легенда» «Моя пісня» обробок українських пісень «Козака несуть» «Дударик» «Щедрик». 
Б драматург композитор співак соліст Флорентійської та Російської опер автор опери «Запорожець за Дунаєм». 
В хоровий диригент композитор автор духових концертів зокрема: «Спаси мя Боже» «В молитвах неусыпающую Богородицы». 
Г композитор етнограф учасник громадівського руху автор опер «Тарас Бульба» «Різдвяна ніч» «Утоплена» «Енеїда».

Відповідність програмі: Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Розвиток музичного мистецтва.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 164. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 267. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 329–330.

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?
«Від заворушень що виникли може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 
1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті слова зібрань і союзів …» 
А Відновлення магдебурзького права. 
Б Утворення Української автокефальної церкви. 
В Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта». 
Г Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр.

Відповідність програмі: Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905 – 1907 рр.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 184–185. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 347– 348. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 275–276.

Одне із завдань земельної реформи. упровадженої П. Столипіним – це
А ліквідація великого поміщицького землеволодіння. 
Б подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва.
В зміцнення соціальної опори самодержавства на селі. 
Г скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

Відповідність програмі: . Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.
Відповідність підручникам: 
Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2003. – С. 187–188. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 1999. – С. 354–355. 
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза 2005. – С. 281–284.

Страницы: 1 2 3 4