ЗНО география 2008 с ответами дополнительная сессия

ЗНО » ЗНО география 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року (додаткова сесія)


Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

1

Визначте, що вивчає наука географія
Відповідь: природу земної поверхні, розміщення населення і господарства

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 1
2

Укажіть, в якій із вказаних на меридіані 30 сх. д. точок, позначених на карті буквами, сонце зійде 20 грудня найраніше за всесвітнім часом
Відповідь: T

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §5, 34
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §2

3

Знайдіть неправильне твердження щодо призначення приладу, який визначає параметри географічних явищ чи об’єктів.
Відповідь: гігрометром вимірюють атмосферний тиск

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005.– 319с. §29,30
4

Укажіть шар, який не виділяють в материковому типі земної кори.
Відповідь: метаморфічний

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §3

5

Укажіть якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море».
Відповідь: Охотське море

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 22
6

Укажіть, якому поняттю відповідає визначення: «кристали льоду, що осідають на гілках дерев, проводах тощо за туманної, морозної безвітряної погоди».
Відповідь: паморозь

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 32
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §25

7

Укажіть, який меліоративний захід необхідно застосувати для зменшення кислотності ґрунту.
Відповідь: вапнування

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §66
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §33

8

Серед ознак, що характеризують Світовий океан, укажіть ту, що йому не властива. 
Відповідь: рух води відбувається на поверхні, а у товщі і в придонних шарах – вода в стані спокою.

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §23
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §8

9

Укажіть гірську країну, що складається з кількох, витягнутих із півночі на південь паралельних гірських хребтів, які утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі, Чимборасо.
Відповідь: Анди

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с.
§42
Атлас для 7 класу. Географія материків і океанів ДНВП «К.артографія».

10

Укажіть причини значної (2000-3000 мм) кількості опадів на Тихоокеанському узбережжі у помірному кліматичному поясі Північної Америки.
Відповідь: повітряні маси з південного заходу піднімаються навітряним схилом Кордільєр

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с.
§ 43, 44
Атлас для 7 класу. Географія материків і океанів. ДНВП «К.артографія»

11

Укажіть пору року і причину найбільшого річкового стоку на східному узбережжі Євразії.
.Відпдовіь: влітку – мусонні дощі

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с. § 52, 53

12

Укажіть неправильне твердження щодо розташування природних зон Африки.
Відповідь: на рівнинній частині лісостеп займає лише північне узбережжя;

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с. §26, 27.
Атлас для 7 класу. Географія материків і океанів. ДНВП «К.артографія».

13

Укажіть тварину, що не є представником фауни Антарктики.
Відповідь: лемінг

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с. §41
Атлас для 7 класу. Географія материків і океанів. ДНВП

14

Укажіть головну причину забруднення південно-східного узбережжя Австралії.
Відповідь: концентрація великих міст і промислових підприємств

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О.,
Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед. шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. § 42 – 47

15

Оберіть неправильне твердження щодо кордонів України.
Відповідь: морський – із Туреччиною

«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»
«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
Інститут передових технологій.

16

Розгляньте фрагмент контурної карти. Визначте місцевий час у пункті Л, якщо у пункті К за місцевим часом у цей момент 13 година 04 хвилини.
Відповідь:12 год 44 хв;

Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: Підруч. для 8 – 9 кл. серед. шк. К.: Зодіак- ЕКО, 2004. – 432 с.
Чернов Б. В. Фізична географія України, підруч для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с. Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §4

17

Укажіть тектонічну структуру на якій розташований Словечансько-Овруцький кряж.
Відповідь: Український кристалічний щит

Заставний Ф.Д. Фізична географія України. Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с §15
18

Укажіть, яким умовним знаком позначають на карті родовища корисних копалин: Білозерське, Керченське, Криворізьке.
Відповідь:

Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §11
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §13

19

Укажіть, для якої групи ресурсів використовують такі показники: тепло забезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату.
Відповідь: агрокліматичні

Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §33
20

Укажіть, до басейну якої річки відносяться притоки: Збруч, Серет, Лімниця, Стрий.
Відповідь: Дністер;

Чернов Б. В. Фізична географія України, підр. для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с §24
21

Визначте, для якого регіону України характерні сухостепові сопкові, сухостепові рівнинно-височинні, лісостепові (дубово-грабові шиблякові передгірні), лучні остепнені (яйлинські), субсередземноморські прибережно-схилові ландшафти.
Відповідь: Крим

Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: підруч. Для 8 – 9 кл. серед. шк. К.: Зодіак-ЕКО, 2004. – 432с.
22

Укажіть, які з природно-заповідних об’єктів є національними природними парками.
Відповідь: Шацький, Синевир, Святі гори

Заставний Ф.Д. Фізична географія України: підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с., §24 Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.: Освіта,2002. – 254с., §50
23

Укажіть, якому поняттю відповідає .визначення: «встановле6ння виробничих взаємозв’язків між спеціалізованими підприємствами, які спільно працюють над виробництвом складної продукції».
Відповідь: кооперування

Дітчук І. Л., Заставецька О. В.,
Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003, 2006. – 168 с.
Тема 3 «Промисловість» с.53

24

Укажіть, біля якої з атомних електростанцій України знаходиться місто-супутник Енергодар. 
Відповідь: Запорізької

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. закл. – Педагогічна преса , 2005. – 288с.
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с.

25

Оберіть правильний варіант ланцюга виробництва продукції в Україні «місто – галузь – підприємство – продукція – чинник розміщення».
Відповідь:

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §29.
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53 Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів Інститут передових технологій, 2003

26

Укажіть неправильне твердження про соціальну сферу в Україні.
Відповідь: рівень розвитку сфери в аграрних регіонах вищий, ніж у промислових

Дітчук І. Л., Заставецька О. В.,
Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003, 2006. – 168 с.
Тема 3 «Промисловість» с.53

27

Визначте, який із позначених буквами районів України за агрокліматичними умовами найбільш придатний для вирощування цукрового буряка.
Відповідь: Б

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §25
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів. Інститут передових технологій, 2003

28

Оберіть населені пункти України, які стали курортами завдяки джерелам мінеральних вод з лікувальними властивостями.
Відповідь: Хмільник, Слов’янськ, Свалява;

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §39
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів. Інститут передових технологій, 2003

29

Укажіть, який із промислових центрів не знаходиться у Донецькому економічному районі.
Відповідь: Кременчук

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §52
30

Укажіть економічний район, де у переліку продукції галузей спеціалізації є хоча б одна, що не характерна для його спеціалізації.
Відповідь:
Економічний р- н - Подільський
Продукція галузей спеціалізації - цукор, річкові судна, фосфатні добрива

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §31
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів, ДНВП «Картографія», 2003

31

Укажіть, як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на відстані 200 морських миль від берега.
Відповідь: виключна економічна зона

Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл.–К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 1
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, §29

32

Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Азербайджан.
Відповідь: ГУАМ

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 30
33

Укажіть головний чинник того, що переважна більшість країн Африки належить до країн, що розвиваються.
Відповідь: низький рівень розвитку продуктивних сил і характер виробничих відносин

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §61,62
34

Укажіть, в якому регіоні США знаходиться мегалополіс Сансан.
Відповідь: Каліфорнія

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 9
35

Розгляньте діаграму.співвідношення виробленої енергії різними типами електростанцій у країні, що імпортує 4/5 енергоресурсів. Укажіть цю країну.
Відповідь: Японія

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл– § 21,32, 39, 48, К.: Форум, 2004. – с. 248 с. . §18, 31,48, 55
36

Визначте, у якому історико-географічному районі Китаю господарський профіль визнач ають паливно-енергетичний, металургійний, лісопромисловий комплекси, багатогалузеве сільське господарство, а також міста Аньшань, Харбін, Далянь.
Відповідь: Північний Схід

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §49
37

Укажіть металургійну базу, формування якої було зорієнтовано на розміщення залізорудного басейну.
Відповідь: Урал

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §55
38

Укажіть серед європейських країн лідера з виробництва легкових автомобілів.
Відповідь: ФРН

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – .К.: Форум, 2004. – с. 248 §23,31
Економічна і соціальна географія. Атлас для 10-11 класів Інститут передових технологій.

39

З’ясуйте, для якої групи країн характерний екстенсивний тип ведення сільського господарства. 
Відповідь: Афганістан, Бангладеш, Пакистан

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §24, 47 Економічна і соціальна географія світу Атлас для 10-11 класів
40

Укажіть, якої спеціалізації набувають європейські центри Кембридж, Мюнхен, Ніцца.
Відповідь: науково-дослідні парки

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 29


У завданнях 41 – 50 до кожного з чотирьох рядків інформації позначених цифрами, необхідно вибрати один правильний варіант, що позначений буквою.


41

Установіть відповідність між геосферами та їхніми компонентами.
Відповідь: атмосфера – озон; біосфера - водорость; гідросфера – сніг; літосфера – пісок

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §10, 16, 26, 37, 40.
42

Установіть відповідність між типами клімату та кліматограмами.
Відповідь:субтропічний клімат Північної півкулі – Г; субтропічний клімат Південної півкулі – Б; субекваторіальний клімат Північної півкулі – В; субекваторіальний клімат Південної півкулі – А


43

Установіть відповідність між назвами родовищ корисних копалин та їх зображеннями, позначеними буквами на фрагменті контурної карти
Відповідь :Долинське-А, Мужіївське-Б, Солотвинське-В, Стебниківське-Д

Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.:Освіта,2002. – 254с. §12 Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §14
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»

44

Розгляньте космічний знімок.Встановіть відповідність між інформацією про певні акваторії (позначені цифрами), та акваторіями (позначені на космічному знімку буквами.
Відповідь :грабен альпійського горотворення – Д
схил палеозойської Скіфської плити – В
протока що розділяє місто – на європейську і азійську частини – А
схил давньої докембрійської Східноєвропейської платформи – Г

Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с. § 28
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.:Освіта,2002. – 254с. §48, 49
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – .К.: Форум, 2004. – с. §53

45

Установіть відповідність між характеристиками галузей тваринництва України та їхніми назвами.
- найдавніший напрямок у тваринництві України; у південних регіонах розводять тонкорунну асканійську породу, у Карпатах смушкове виробництво, з молока виготовляють бринзу – вівчарство;
- займає провідне місце у тваринництві України, забезпечує сировиною виробництво мясних продуктів, сиру, шкіряне виробництво; поширені породи: червона степова, сіра українська, чорно-ряба – скотарство;
- виробництво поширене в усіх областях, створено багато ферм, проводиться племінна робота; поширені породи: карпатська, поліська, степова; завдяки способу годівлі цих тварин зростають урожаї сільськогосподарських культур (гречки, соняшника, плодових) – бджільництво;
- найбільше розвивається у приміських вузькоспеціалізованих господарствах, поширені породи :миргородська, українська біла, чорно-ряба; не розвивається у мусульманських країнах – свинарство.

Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §29Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §43
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §26

46

Установіть відповідність між центрами художніх промислів та областями України.
Відповідь: Кролевець (художнє ткацтво) –. Сумська;
Опішня (кераміка і килимарство) – Полтавська;
Косів (ткацтво, різьблення по дереву) –;Івано-Франківська; Петриківка (декоративний розпис). –Дніпропетровська.

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §15
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §37.
Атлас «Географія України» для 8 – 9 класів. Інститут передових технологій, 2003

47

Установіть відповідність між туристськими об’єктами України та економічними районами, в яких знаходяться вказані об’єкти.
Відповідь: Херсонес – Причорноморський;
Софійський собор – Столичний; Чернеча гора – Центральний; архітектурний комплекс старого Львова– Карпатський..

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §51, 53, 54, 55.
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів, ДНВП «Картографія», 2003

48

Установіть відповідність між країнами й поширеними в них та релігіями та релігійними гілками;
Відповідь: Іран – іслам;Греція – православ’я; Франція – католицизм; Австралія – протестантизм.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – Прок-Бізнес, 2004 6, 10, 20, 28, 30
Атлас для 10 – 11 класів. «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.

49

Установіть відповідність між країнами Латинської Америки та їхніми характеристиками.
Відповідь: «Острів свободи», один із лідерів вирощування і експорту цукрової тростини – Куба;
серед памяток всесвітньої культурної спадщини – столиця інків Куско, Мачу Пікчу – Перу;
найбільші запаси, але не лідер з експорту нафти у регіоні – Венесуела;
“тропічний гігант”, ВВП більший ніж у Канаді, експортує автомобілі – Бразилія.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 § 58-60
50

Укажіть відповідність між країнами та зображеннями визначних об’єктів, в яких вони знаходяться.
Відповідь: Росія – В, Італія – А; США – Г; Велика Британія – Д

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 §32, 33, 34, 41, 54


У завданнях 51 – 60 необхідно розташувати запропоновані факти у правильній послідовності.


51

Розташуйте послідовно напрямки, починаючи від найменшого значення їхнього азимута.
Відповідь північний схід – схід – південний захід – захід

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 2
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:: Абрис, 2003. – 376с. § 21, 30, 40

52

Розташуйте імена мандрівників у тій послідовності, в якій знаходяться відповідні їм географічні об’єкти, що позначені на карті, починаючи від лінії зміни дат зі сходу на захід.
Відповідь:Семен Челюскін – Вільям Баренц – Генрі Гудзон – Александр Маккензі.

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с.
Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В.Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с
с.81 – 82, 89 – 91. Атлас для 7 класу. Географія материків і океанів. ДНВП «К.артографія». Атлас для 10-11 класів Інститут передових технологій

53

Укажіть послідовно з півночі на південь річки Африки за розташуванням їхніх гирл.
Відповідь: Ніл – Нігер – Конго – Замбезі

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с. §8
Атлас «Географія материків і океанів» для 7 класу, ДНВП «Картографія»

54

Розташуйте послідовно твори, де подано географічний опис України, зважаючи на час їх написання, починаючи від найдавнішого.
Відповідь:
«Опис України» Гійома Левассера де Боплана – «Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край» у 7-ми томах Павла Чубинського –
«Коротка географія України. Антропогеографія » Степана Рудницького –
«Українська географічна енциклопедія» у 3-х томах (за редакцією члена-кореспондента НАН України Олександра Маринича).

Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §11.
Гілецький Й.Р. Географія України (фізична географія з основами загального землезнавства). Підручник для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003, § 2.

55

Розташуйте послідовно зі сходу на захід ландшафтні краї лісостепової зони України.
Відповідь: Середньоруський – Лівобережно-Дніпровський – Дністровсько-Дніпровський –
Західноукраїнський.

Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. для 8 кл, - к.:Освіта,2002. – 254с §35,36. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §41.
Атлас«Географія України» для 8 – 9 класів. Інститут передових технологій, 2003

56

Розташуйте послідовно міста України за кількістю населення, починаючи від найменшої.
Відповідь: Сімферополь – Львів – Одеса – .Харків.

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с §6 – 8 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с. §13
57

Розташуйте історико-етнографічні землі України в тій часовій послідовності, у якій вони заселялися й освоювалися українцями.
Відповідь:
Волинь – Запоріжжя – Слобожанщина – Таврія

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с § 4 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с. §5, 6
58

Розташуйте міжнародні організації та об’єднання у тій послідовності, в якій вони були створені із зазначеними назвами (не враховуючи організації, що були їхніми попередниками).
Організація Об’єднаних Націй – Організація Північноатлантичного Договору – Співдружність Незалежних Держав – Європейський Союз

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 §6
Атлас «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.
Атлас «Економічна і соціальна географія світу»для 10-11 класів Інститут передових технологій.

59

Розгляньте таблицю. Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних країн. .Розташуйте їх у порядку збільшення цього показника
Відповідь: США – Росія – Саудівська Аравія – ОАЕ

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – Прок-Бізнес, 2004 §8 Атлас «Економічна і соціальна географія світу» ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.
60

Розпізнайте за поданим описом та зображенням на космічному знімку географічні об’єкти , що зазнали значного антропогенного впливу. Розташуйте їх послідовно, починаючи із заходу.
Відповідь:
море, що омиває береги трьох частин світу, раніше одне з найпрозоріших, а тепер дуже забруднене –море, в якому рівень сірководневого шару піднімається до поверхні через інтенсивне забруднення річковим стоком – море-озеро, що забруднюється через річковий стік , видобуток нафти, на шельфі та узбережжі, омиває береги п’яти держав – море –озеро, що зникає через порушення річкового стоку Амудар’ї та Сирдар’ї.

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с. §17
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – Прок-Бізнес, 2004.§ 45, 46, 52
Атлас «Економічна і соціальна географія світу»
ДНВП «Картографія» 2003-2007рр