Kromatografi Essay Research Paper Elevvning 35 kromatografiMl

Темы по английскому языку » Kromatografi Essay Research Paper Elevvning 35 kromatografiMl

Kromatografi Essay Research Paper

Elev?vning 3.5 kromatografi

M?l med oppgaven:

? skille fargestoffene i tusjpenner ved kromatografi.

Utstyr:

Kromatografipapir begerglass vannl?selige tusjpenner og teip.

Fremgangsm?te:

Klippet ut et stykke kromatograferingspapir. Satte en vannrett blyantstrek 2 cm. fra bunnen. Merket 4 tusjprikker p? blyantstreken (gr?nn bl? r?d og sort). Fylte begerglasset med litt vann (ca.1 cm) og satte papiret nedi. Papiret ble st?ende i ca.1 time

Observasjoner:

Papiret begynte ? trekke til seg vann.

Etter hvert som vannet n?dde fargene beveget fargene seg sammen med vannet oppover papiret . man kunne da se at fargene fra tusjpennene delte seg opp i flere ulike farger enn de vi hadde begynt med.(se pr?ve.)

Teori/konklusjon:

Kromatografi blir brukt for ? skille forskjellige stoffer fra hverandre ikke bare fargestoffer men ogs? andre stoffer. I denne oppgaven kan vi se at fargene deler seg opp i andre farger. Tyngdekraften kombinert med molekylst?rrelsen p? stoffene avgj?r hvor h?yt de forskjellige stoffene kommer opp i papiret. Da kan man se hvilke stoffer det er og hvor mye det er av hvert stoff.

written in norwegian “kromatografi”