Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів

Рефераты по информатике и программированию » Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Розрахунково-графічна робота з дисципліни:

«Інженерна та комп’ютерна графіка»


Виконала:

_________

Керівник:

_________


Полтава 2010


 

Частина 1. Зобразити плакати у MSVisio згідно варіантів

Плакат 16:

Описание: 100_5.jpg

Плакат 68:

Описание: virtual2.jpg

Виконано:Частина 2. Побудувати блок-схеми алгоритмів згідно варіантів

Задача 4.41

 

Програмний код:

program ANNA_441;

vara b c:integer;

begin

readln(a b c);

if (a<b) and (b<c) then

writeln('ravenstvo a);

if (b>a) and (a>c) then

writeln('ravenstvo b');

end.

Блок-схема:


 

Задача 4.91

 

Програмний код:

programanna_491;

var j i c:integer;

x:array[1..3] of integer;

begin read(x[1] x[2] x[3]);

for j:=1 to 3 do

for i:=1 to 3 do

if x[j]>x[i] then

begin c:=x[j];

x[j]:=x[i]; x[i]:=c;

end;

writeln(x[1] x[2]);

end.

Блок-схема:


Задача 8.51

 

Програмний код:

program anna_851;

var x1 y1 y2 y3 y4:integer;

begin

while x1>9 do

begin

 y1:=x1 div 1000

y2:=(x1-y1*1000) div 100;

y3:=(x1-y1*1000-y2*100) div 10;

 y4:=x1-(x1-y1*1000-y2*100-y3*10);

x1:=y1+y2+y3+y4;

end;

writeln(x1);

end.

Блок-схема:


Задача 11.196

Програмний код:

programanna_11196;

var nums:array[1..10] of integer;

j:integer;

begin for j:=1 to 10 do

readln(nums[j]);

for j:=1 to 10 do

ifnums[j] mod 2=1 then

begin writeln(j); break; end;

ifnums[j] div 13=0 then

begin writeln('13');

break;

end; end; end.

Блок-схема: