Refy.ru » Рефераты по истории

Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

Відмінні риси зовнішньої політики Німеччини по відношенню до Радянського Союзу в 30-х рр. ХХ ст. Характерні особливості проведення зовнішньої політики Німеччини по відношенню до країн Західної Європи та Японії на початку ХХ ст. Вісь "Рим–Берлін–Токіо".

Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Відносини Речі Посполитої та Московської держави в другій половині XVI – першій половині XVI ст. Особливості політичних відносин Польщі з країнами Південної і Східної Європи в другій половині XVI – першій половині XVI ст. Відносини з імперією Габсбургів.

Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Зовнішня політика Філіпа IV Красивого. Боротьба за укріплення зовнішньополітичних позицій Франції, фландрські війни. Конфлікт з Римським Папою Боніфацієм VIII, "авінйонський полон". Внутрішня політика Філіпа IV Красивого. Розгром Ордену тамплієрів.

Історія одного храму

Історія виникнення назви Чоповичі. Інша версія походження назви Чоповичі. Історія першої церкви в Чоповичах. Указ Катерини про заборону художнього, світського оформлення церков. Унікальні твори української дерев’яної скульптури в Чоповичах. Сучасні храми.

Історія первісного суспільства на українських землях

Зародження людського суспільства. Теорії розвитку людства та періодизація. Основні заняття людей у первісний період, розвиток знарядь праці. Неолітична революція. Еволюція общинно-родової організації людей. Поділи праці і первісні археологічні культури.

Історія Почаївської Лаври

Історія виникнення Почаївської Лаври: перша фундаторка монастиря - Анна Гойська, магнат Андрій Ферлей. Почаївський монастир у ХVІІ столітті: ініціатор будівництва Успенського собору – Потоцький. Святиня на порозі ХХІ століття: ігумен Амфілохій.

Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

Боротьба за єдність. Тиск з боку Тимчасового уряду. Відновлення автокефального антихристиянської пропаганди з боку більшовицької влади. Бурхливі події 1939-1965 рр. та вплив їх на церковне життя. Відродження Православної Церкви у післявоєнний час.

Історія прийняття Конституції України

Створення умов для радикальних демократичних перетворень в українському суспільстві та державі після проголошення Декларації про державний суверенітет України. Підготовка і прийняття нової Конституції України: історичне значення для суспільства.

Історія Раннього і Древнього царства Єгипту

Опис розквіту та роздрібнення Єгипту - могутньої рабовласницької держави з необмеженою владою фараона. Характеристика єгипетського суспільства під час правління різних династій фараонів. Передумови, особливості і значення завоювання Сирії і Палестини.

Історія розвитку України

Особливість феодальних відносин у східнослов'янських народів. Підписання українсько-російської угоди про перемир’я. Проголошення незалежності України і заборона Компартії. Посткомуністичний етап формування політичної системи українського суспільства.

Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

Історія розвитку антропологічної науки. Основи антропології. Три основних розділи антропології: морфологія, антропогенез і расознавство. Антропологічний склад українського народу. Процес переходу біологічних закономірностей до закономірностей соціальних.

Історія Ружинщини

Теплий клімат, водяний басейн, лісостеп з багатими ґрунтами та тваринним світом як фактори, що сприяли заселенню Ружинщини. Знайдення решток у вигляді кам'яного знаряддя, глиняних виробів. Залізоробне виробництво і гончарство як самостійна галузь.

Історія світу

Давній Китай: найдавніші держави. Античний світ - давня Греція: Афінська держава, Спартанська держава. Підкорення Греції Македонією - еллінізм. Пунічні війни. Рабство в Римі та повстання рабів. Виникнення християнства. Загибель Римської імперії.

Історія села Бережки Дубровицького району Рівненської області

З історії Дубровиччнини. Історія виникнення села Бережки. Легенди виникнення села Бережки. За часів громадянської війни. Побудова колгоспу. Часи Великої Вітчизняної Війни. Перші керівники колгоспів. За часів мирного життя. Історія школи.

Історія села Чемеринці

Історія села Чемеринці - розвиток села від найдавніших часів до наших днів. Етапи подій, шо відбувалися на Прикарпатті з найдавніших часів і по наше сьогодення, про суспільно-політичне, духовне та культурне життя села та його зв'язок з історією України.

Історія селянського повстання під проводом Івана Болотникова

Причини до повстання під проводом Івана Болотникова, його особливості, рушійні сили, причини поразки та наслідки для історії Росії. Початок повстання, розгром війська під Москвою. Калузький період повстання, облога Тули та взяття в полон І. Болотникова.

Історія України

Історія заснування Кирило-Мефодіївського товариства. Його основні задачі: знищення царизму, рівність у правах на розвиток мови. Передумови створення Західноукраїнської Народної Республіки. Ключові положення її внутрішньої та зовнішньої політики.

Історія України

Впровадження християнства як державної релігії. Зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого. Піднесення Галицько-Волинської держави. Утворення козацької республіки - Запорозької Січі. Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Історія України

Предмет науки. Як утворилась Київська Русь? Запорозька Січ. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність. Підготовка селянської реформи. Столипінська реформа.

Історія Франції

Розвиток капіталізму у Франції і внутрішня політика наполеонівської імперії. Соціальні і політичні зміни в імперії. Розвиток сільського господарства і промислова революція у Франції. Зовнішня політика Наполеона, його нові територіальні захоплення.

Історія Харківського університету

Історія Харківського національного університету є невід`ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної історії України. Створення університету за iнiцiативи видатного просвiтителя та вченого В. Н. Каразiна та подальший розвиток закладу.

Історія цивілізації Майя

Вивчення виникнення, місця розташування цивілізації Майя – цивілізація в Центральній Америці, що існувала приблизно з 1500 р. до н.е. до іспанського завоювання у ХVІ ст. до н. е. Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Майя.

Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Культура Італії, як історично обумовлений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя й діяльності людей, у взаєминах, у створюванні матеріальних і духовних цінностей. Епоха Рісорджименто.

Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

Комплексне дослідження міжвоєнної історіографії взаємин світських органів влади і структур православної Церкви в Україні (правові та економічні аспекти). Причини розколу Російської православної церкви. Обновленський церковно-релігійний рух в Україні.

Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

Характеристика міжнародного права рабовласницької доби. Закони Ману та посольське право, міжнародні договори, закони та звичаї війни. Органи зовнішніх відносин та правила ведення війни за часів феодальної доби. Розвиток науки міжнародного права в Росії.

Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

Критична межа інтернаціональних відносин у середині 80-х рр. Перипетії американсько-радянських відносин. Міжнародний клімат у Центральній та Східній Європі. Заміна двополюсності, з розвалом комунізму, багатополюсністю в світовій системі у 90-х роках.

Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

Вперше досліджуються демографічні та міграційні процеси, простежується роль зовнішніх міграцій у формуванні трудових ресурсів на Донбасі у 1943-1951 роки. Деякі аспекти державної демографічної та міграційної політики.

Міхновський Микола Іванович

Заслуга М.Міхновського полягає не лише в тому, що він висунув ідею самостійності, адже, держава у демократичному суспільстві має право на національний саморозвиток, а в тому, що це було сказане вголос і переконливо.

Многострадальный класс

Трудная судьба крестьянина глазами литераторов и политиков. Историческая несправедливость отношения к крестьянству в России. Немецкая аграрная политика, зверства захватчиков на оккупированных территориях. Логика развития крестьянства в наши дни.

Модели хозяйственного развития

Экономическое развитие стран Древнего Востока. Совершенствование орудий труда, повышение их производительности. Управление ирригационной системой в восточных странах. Экономическое развитие античных государств. Внедрение товарного производства.

Модель російської регіональної політики в XVI столітті

Співвідношення централізації і регіональної самоврядності в різних історичних моделях російської регіональної політики. Роль спадкоємства влади в структуризації політичного простору. Іван Грозний як перший реформатор російської регіональної політики.

Модель этнического развития "плавильный котел" в американском обществе

Новая модель этнического развития "плавильного котла" или "плавильного тигля". Роль европейцев в формировании американского общества. Иммиграционная политика правящих кругов США и иммиграционное законодательство. Представители чикагской школы Парка.

Модернизация страны в конце ХIХ – начале ХХ вв.

Преобразовательная деятельность С.Ю. Витте: ее экономическая платформа, основные направления, особенности проводимого курса, итоги. Реформы П.А. Столыпина: цели, сущность, противоречия. Базирование столыпинской аграрной реформы на прусском варианте.

Молдавская АССР в период 1924-1940 гг.

Образование Молдавской АССР на левом берегу Днестра в составе Украинской ССР в политической борьбе. Индустриализация, развитие экономики и культуры. Насильственная коллективизация, голод 20-30-х гг. Расстрелы крестьян на Днестре, сталинские репрессии.

Монголия в XVI – XIX вв.

В Новое время Монголия потеряла былое могущество и к началу XVI в. представляла собой раздробленные, постоянно враждовавшие друг с другом территории, протянувшиеся от юга Сибири до Великой китайской стены. Образование Джунгарского ханства.
Страницы: 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 684