Refy.ru » Рефераты по культуре и искусству

Воскресенский Горицкий девичий монастырь

Роль монастырей в формировании культуры различных государств с древнейших времен и до наших дней. Летопись Воскресенского Горицкого девичьего монастыря. Исследование истории возникновения и становления архитектурного ансамбля. Горицкий монастырь сегодня.

Воспевающий время. Творчество Александра Дейнеки

Если художник принадлежит своему времени, то его искусство не стареет. Детские годы. Работа в качестве художника-монументалиста. Александр Дейнека был опытным и талантливым педагогом. Творческий и личностный азарт.

Воспитание в системе культуры

Процесс воспитания — один из важнейших в любой культуре, потому что именно в нем ребенок усваивает культурные навыки, приобщается к определенному социуму и осознает свое место в мире. Воспитание как формирование определенной ценностной системы.

Воспитание детей искусством хореографии

Роль хореографического искусства в эстетическом воспитании детей, формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе и их воздействие на повышение активности детей. Возрастные и индивидуальные особенности обучения детей искусству хореографии.

Восток и запад: противостояние или диалог культур

Оценка ученых и философов культуры Запада и Востока. Противоречия Восточной и Западной цивилизации. Традиции Востока и Запада. Особенности западной и восточной культур. Россия в диалоге культур. Проблема деления культур на "восточные" и "западные".

Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості. Історія етикету. Основні поняття про етикет. Види етикету. Одяг і зовнішній вигляд. Прийом підлеглих. Бесіда з відвідувачами. Підготовка до спілкування. Соціальна значимість етикету.

Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

Особливості індійського стилю. Меблі Стародавньої Індії. Сучасний індійський стиль. Відтворення індійського стилю в сучасних меблях, їх форма, матеріали та зручність застосування. Розробка дизайну меблів в індійському стилі в сучасній інтерпретації.

Європа XIX століття

Загальні риси розвитку культури. XIX століття увійшло в історію світової культури як доба піднесення і розквіту літератури, образотворчого мистецтва, музики, духовності. У XIX ст. завершується процес формування наукового світогляду європейської людини.

Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

Передумови епохи Відродження, гуманізм як ідеологія Відродження. Реформація і особливості розвитку її культури. Науково-технічний переворот та формування світогляду Нового часу. Аналіз основних художніх стилів XVII-XVIII століть; бароко та класицизм.

Європейське бароко

Бароко як один з чільних стилів у європейській архітектурі і мистецтві кінця XVI - сер. XVIII ст. Італійська барокова школа (Берніні, Брати Караччі). Образотворче мистецтво Іспанії. Жанровий живопис у Фландрії. Досягнення голландського мистецтва XVII ст.

Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

Реалізм в українському пейзажі. Аналіз фахової літератури щодо пейзажного живопису кінець ХІХ — поч. ХХ ст. Темі пейзажного живопису. Мистецтвознавчий аналіз роботи В. Орловського "На березі моря". Пейзажний живопис у творчості В.Д. Орловського.

Жiночий одяг періоду середньовіччя

Мода в епоху Середньовіччя. "Стилізація" тіла за допомогою одягу - підкреслення ліній фігури шляхом зміни силуету. У костюмі цього періоду спостерігаються дві тенденції. з одного боку - закрити тіло, з іншого - підкреслити природну красу людської фігури.

Жанровая живопись передвижников

Творчество художников-передвижников. Мотив свадебного, брачного ритуала в творчестве В. Максимова. Однофигурные композиции, близкие к портрету Н. Ярошенко. Жанр "физиологического очерка" в картинах В. Маковского. Великий русский баталист В. Верещагин.

Жаргоны и его особенности

Введение: что такое жаргон? Из истории жаргонов. Блатной жаргон. Молодежный жаргон. Компьютерный жаргон. Я не коснулась многих видов жаргонов, менее известных но не менее интересных популярных и только что появившиеся.

Живопис стародавньго Китаю

Китайська культура як одна з найдавніших культур Стародавнього Сходу. Китайське образотворче мистецтво. Мальовничи традиції китайського народу. Шедеври живопису Стародавнього Китаю. Світський живопис післяханьского часу. Створення станкового живопису.

Живописец Иван Петрович Аргунов

Творчество И.П. Аргунова — члена династии крепостных архитекторов, живописцев и мастеров. Особенности судьбы крепостного художника, развитие таланта, иконопись. Главное призвание Аргунова, картина "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме".

Живописец Нестеров Михаил Васильевич

Творчество Михаила Васильевича Нестерова, одного из крупнейших русских живописцев. Церковные росписи и иконы художника. Биография Нестерова Михаила Васильевича. Картина "Видение отроку Варфоломею". Принцип работы Нестерова. Первые нестеровские портреты.

Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині

Аналіз історико-культурних умов та особливостей розвитку українського народного мистецтва 1920-1950-х років. Вивчення мистецької спадщини Катерини Білокур, яка представляє органічний синтез народної і професійної творчості у царині декоративного розпису.

Живопись 30—50-х годов XIX века

Творчество учеников Венецианова в истории русского искусства. Романтизм в русской живописи. Развитие в портретной живописи второй половины XIX века. М. Воробьев и его школа. Произведения Иванова академического периода. Широкое распространение иллюстрации.

Живопись второй половины ХІХ века

Особенности развития русского изобразительного искусства во второй половине ХІХ века. Ознакомление с живописными работами представителей течения критического реализма. Описание картины И. Репина из народовольнического цикла "Отказ от исповеди".

Живопись Диего Веласкеса

Веласкес, Диего да Сильва - испанский художник эпохи Барокко. Национальное испанское искусство. Творчество Веласкеса - вершина испанской живописи XVII века. Глава и князь испанских живописцев. Истина, присутствующая в картинах Веласкеса.

Живопись Доменико Цампьери

Творчество Доменикино - поборника академических принципов в искусстве. Анализ его живописной практики, которая полностью игнорируют все завоевания итальянской живописи в области цвета, колорита, светотени, а концентрирует внимание на статическом рисунке.

Живопись Северного Возрождения, ее отличие от итальянского, ведущие представители нидерландской школы

Характеристика, периодизация и течения в живописи Северного Возрождения. Искусство Нидерландов, Германии и Франции. Развитие национальной французской школы живописи. Итальянский Ренессанс. Влияние готического искусства. Придворное искусство Бургундии.

Живопись середины XVIII века

Характеристика художественного развития в России середины XVIII века. Развитие портретного направления в искусстве. Яркие представители живописи того времени: И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов, П. Ротари, Г. Грот. Развитие гравюры и скульптуры.

Живопись. Натюрморт. Масло

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Его собенности. История развития и становления натюрморта. Методика работы над выполнением натюрморта в технике масло. Анализ уровня разработанности темы в теории и практике.

Протестантский тип человека как основа европейской культуры Нового времени

Сущность и предпосылки Реформации. Протестантская этика и её роль в формировании европейской культуры. Формирование протестантской трудовой этики. Макс Вебер и его исследование "духа капитализма". Влияние Реформационной мысли на историю.

Процесс творчества. Памятники культуры Древнего Рима

Творчество как процесс создания нового. Основные механизмы творчества. Соотношение логического и интуитивного в творчестве. Роль фантазии и воображения. Три территориальные группы памятников культуры Древнего Рима. Колизей - символ римской античности.

Прошлое и будущее: экспозиционная деятельность в музеях (современное состояние в Украине)

Комплексное изучение главных этапов развития экспозиционного дела в мире. Возникновение и основные этапы развития музейной экспозиции. Современный этап развития музейного дела в Украине. Место культурного отдыха, досуга и создание современной экспозиции.

Психологизм портретных образов В. Серова

Знакомство с детством, юношеством и творческими начинаниями В. Серова. Формирование стиля написания картин под влиянием реалистичного искусства Репина и Чистякова. Анализ портретных образов в работах "Девочка с персиками" и "Девочка, освещенная солнцем".

Психологический аспект движения в танце

Танец как культурная традиция человеческого общества. Воплощение его эмоционально-образного содержания в хореографических композициях, движениях, фигурах. Танец живота. Его зарождение как храмового танца, как техники родовспоможения для будущих матерей.

Публичные выступления

Виды публичных выступлений в зависимости от цели и формы. Традиционная трехчастная композиция построения выступления: вступление, основная часть, заключение. Этапы подготовки публичной речи. Определение темы, сбор материала, стилистическое оформление.

Пьер Була. Ретроспектива" в рамках Московского международного фестиваля "Фотобиеннале-2010"

Описание работ классика французской фотографии Пьера Була "Египтяне пробуют Пепси-Колу, Каир, Египет", "Кадеты Вест Поинт Бист Барракс, США. Первый день", "Арест Виши", "Пара в свадьбе", представленных на выставке Московского Музея Современного Искусства.

Пьер Огюст Ренуар

Молодость под знаком импрессионизма. Художник-путешественник. Годы совершенства. Старость в Колетт. Картины в ясных тонах, с выразительными контурами и мраморными телами, которые напоминают итальянские фрески и живопись Эшра.

Работа над действенным анализом пьесы У. Сарояна "Эй, кто нибудь!"

Драма американского писателя У. Сарояна "Эй, кто-нибудь!", ее действующие лица и враждебные группы. Парадоксальное распределение нравственных акцентов, конфликт героя. Сверхзадача роли, сквозное действие и контрдействие. Роль музыки в спектакле.

Работа с произведением искусства

Описание основных приемов анализа художественного произведения. Анализ места символизма и модерна в русском искусстве в начале XX в. на примере работ К.С. Петрова-Водкина. Особенности становление реализма в русской музыке в произведениях М.И. Глинки.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 247