Орган система органів

Рефераты по астрономии » Орган система органів

Тема:

Орган

система органів”


ПЛАН

Визначення що таке орган.

Принципи будови органів.

Загальна характеристика системи органів.

ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАН СИСТЕМУ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІЗМ

Під час еволюційного розвитку багатоклітинних тварин відбу­ваються якісні та кількісні зміни тканин внаслідок чого утворю­ються органи які е морфологічно оформленою і функціонально спе­ціалізованою частиною організму. До складу органа (гр. organon — знаряддя) завжди входить кілька тканин які утворюють складну структуру що має певну функцію.

Усі сформовані і нормально розвинені органи хребетних тварин і людини побудовані за єдиним планом. Вони складаються з опорної тканини—строми яка як правило представлена кількома різновидами сполучної тканини та паренхіми що виконує основну функцію органа. Таким чином строма та паренхіма — це дві групи тканин об'єднаних для виконання певних функцій. Зовні орган обов'язково вкритий оболонкою різної будови.

Розрізняють органи постійні і тимчасові прогресивні та регре­сивні. Постійними або дефінітивними називають органи які ви­никнувши в процесі онтогенезу функціонують до кінця життя ін­дивіда (мозок печінка підшлункова залоза та ін.). Під тимчасо­вими або провізорними органами розуміють органи які з'являють­ся в організмі на нетривалий час а потім зникають (амніон хоріон плацента загрудинна залоза та ін.).

Прогресивними називають органи які відсутні або менш роз­винені у нижчих споріднених форм тварин а в процесі еволюцій­ного розвитку стають досконалішими та більш спеціалізованими (м'язи лиця та кисті великий мозок та ін.).

Поняття про регресивні органи ще не з'ясовано остаточно але вважають що це органи які в процесі еволюції поступово реду­куються і зникають (зяброві дуги червоподібний відросток зуби мудрості та деякі інші).

Сукупність органів одного походження які мають спільні риси будови пов'язані анатомічне і топографічне а також виконують однакову функцію називають системою органів.

В організмі вищих хребетних тварин та людини є такі системи органів: 1) система органів опори та руху — утворена кістками їхніми сполученнями та м'язами; 2) система органів дихання — складається з органів що сприяють надходженню в організм кисню і видаленню з нього вуглекислого газу та інших токсичних речо­вин які утворилися в процесі обміну; 3) система органів травлен­ня — об'єднує органи що перетравлюють їжу та утилізують по­живні речовини; 4) сечостатева система — сформована з органів які звільняють організм від продуктів обміну речовин та органів що сприяють продовженню виду; 5) серцево-судинна система — забезпечує в організмі постійність внутрішнього середовища а також переміщення поживних та фізіологічне активних речовин; 6) система ендокринних органів — включає залози які виділяють у кров речовини підвищеної активності; 7) нервова система — об'єднує частини організму в єдине ціле і здійснює його зв'язок з нав­колишнім середовищем; 8) система органів чуттів — забезпечує сприймання інформації із зовнішнього та внутрішнього середовищ організму.

Усі ці анатомо-фізіологічні системи об'єднані в єдину цілісну систему яка постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і пере­буває в стані рухомої рівноваги. Цю складну історично сформовану систему називають організмом.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Що таке орган (визначення)?

Які принципи будови органів?

Яка тканина виконує основну функцію органів?

Що таке система органів і які є системи органів?

Як називається система в яку об’єднані всі фізіологічні системи органів?


ТЕСТИ

Що являє собою орган:

клітину;

тканину;

залозу.

Органи складаються з таких тканин:

сполучних;

м’язових;

нервових;

Яка система органів забезпечує в організмі постійність внутрішнього середовища.

система органів дихання;

система органів травлення;

серцево-судинна система;