Транспортна cистема України

Рефераты по астрономии » Транспортна cистема України
КУРСОВА РОБОТА

З РПС

на тему:

“ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ”

ВСТУП

Транспорт – одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень. Велике значення має транспорт для зв’язку між галузями народного господарства між містом і селом між окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному територіальному поділі праці є активним фактором формування економічної спеціалізації господарства окремих районів неможливої без обміну продукцією.

Транспорт повинен сприяти якнайшвидшій інтеграції України в загальноєвропейську економічну систему що потребує створення залізничних та автомобільних шляхів з центральних частин Західної Європи – у країни СНД з півночі Західної Європи – у країни Близького Сходу.

Наслідком роботи транспорту є не новий продукт а певний корисний ефект що полягає в переміщенні вантажів і людей. На транспорті використовується не сировина а лише засоби виробництва й допоміжні матеріали. Своєю діяльністю транспорт продовжує виробничий процес промисловості й сільського господарства у сфері обігу. Для нього характерні лінійне розміщення та універсальність виробничих зв’язків з іншими галузями господарства.

Продукція транспорту не може нагромаджуватись а ефективність його розвитку залежить від формування вантажо- й пасажиропотоків. Внаслідок цього відбувається взаємодія розміщення транспорту й продуктивних сил. Формуючи економічні культурні рекреаційні та інші

Завдяки обслуговуванню різних форм суспільної організації виробництва (спеціалізація концентрація кооперування й комбінування) він впливає на підвищення ефективності розміщення різних галузей виробництва.

Транспорт відіграє надзвичайно важливу роль у формування зовнішньоекономічних зв’язків України. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Він формує економічні культурні рекреаційні та інші зв’язки а також прискорює соціально-економічний розвиток суспільства.

ВИСНОВОК

Отже ми бачимо що транспорт відіграє дуже важливу роль в народному господарстві в зовнішньоекономічних зв’язках України в зв’язках між містом і селом між окремими районами країни. В сучасному житті без транспорт неможливо уявити виробництво розподіл обмін та споживання матеріальних благ та послуг населення. Транспорт формує економічні культурні рекреаційні та інші зв’язки а також прискорює соціально-економічний розвиток суспільства. Транспорт впливає на ефективність та ціну продукції оскільки в процесі виробництва він істотно впливає на її собівартість.

Зменшення транспортної складової у собівартості виробленої продукції сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Транспорт є необхідною умовою спеціалізації і комплексного розвитку народногосподарських комплексів регіонів формування територіально-виробничого комплексу локального та районоутворюючого значення. Він сприяє суспільному територіальному поділі праці. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему.

Та нажаль транспортна система України має деякі проблеми та труднощі. Так наприклад щоб досягти забезпеченості України автошляхами рівня європейських країн необхідно побудувати і модернізувати майже 200 тис. км. автошляхів. У міжнародних зв’язках необхідним є будівництво автомагістралей світового рівня. Транспорт України потребує значного технічного оновлення.