Українське господарське право історія і сучасність

Рефераты по астрономии » Українське господарське право історія і сучасність

Реферат на тему:

УКРАЇНСЬКЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Господарське право - це одна з галузей права і законодавства в Україні. Його предметом є відносини з організації та здійснення господарської (підприємницької комерційної) діяльності. За своїми цілями та змістом господарське право багато у чому збігається з такими поняттями як "бізнес-право" "комерційне право" "підприємницьке право".

Юридична пікантність питання полягає у тому що навколо поняття господарського права вже багато років виникають спори та дискусії. Деякі учасники таких дискусій вважають господарське право якимось чужорідним явищем в Україні. Одни з них посилаються на те що господарське право народилось у Германіїї на початку нашого сторіччя інші - в колишньому Радянському Союзі де воно ніби то обслуговувало командно-адміністративну систему. Все це нажаль є свідотством прикрих непорозумінь і недостатнього знання історії

Певною мірою вірно що з початку XX віку концепція господарського права в різних варіаціях отримала своє обгрунтування в Германії. Але справа в тому що господарське право там не тільки давня концепція але й сьогоднішня реальність- воно визнане поряд з іншими галузями Основним Законом (Конституцією) ФРН. Ще треба враховувати що господарське право визнане і в ряді інших країн що каже про інтернаціональний характер цього правового явища. Показово що в Парижі улаштувалась штаб-квартира Міжнародної асоціації господарського права.

Так дійсно в 20-30 роках і в СРСР існувала своя модифікація такої концепції. Її прихильники наївно вважали що за допомогою деяких ідей господарського права можна збудувати життя на розумних засадах. Але реальність виявилась більш жорстокою. В 1938 році тодішній Прокурор СРСР Вишинський якому до душі було тільки цивільне право "закрив" господарське право як вороже. Сумно але вчені які розподіляли подібні ідеї були репресовані. Відродилась ця концепція в значно зміненому вигляді вже в часи хрущьовської "відлиги " але легальною тобто законодавчо визнаною вона не стала й не могла стати в умовах попереднього режиму.

Є і суто український погляд на проблему господарського права. Щоб його зрозуміти треба зробити деякий екскурс в історію.

Було б помилкою вважати що Україна в минулому була "правовою пустелею". З часу "Правди Ярослава" в цю історію вписано чимало яскравих сторінок. Причому це одно з найкрупніших правових джерел тодішньої Європи не міг з'явитись на пустому місці. Він з'явився як результат широкого розвитку торгових відносин в Древньої Русі - йшла жвава торгівля із Западом та Востоком. При чому в ті часи здійснювався обмін не тільки товарами але й безсумнівно правовими ідеями. "Руська Правда" яку відомий історик В.О. Ключевській назвав "кодексом торгового капіталу" здійснювала свій вплив і за межами Київської Русі. ЇЇ норми наприклад у незмінному вигляді увійшли в інше відоме джерело права - Литовський Статут.

Але часи змінювались змінювалась слідом за політичною і правова ситуація в Україні. Сталося так що після татаро-монгольської навали тут на багато міст та селищ розповсюдило свій вплив так зване "німецьке право" а якщо точніше - це було Магдебурзьке право. Саме йому Україна зобов'язана пожвавленням свого господарського розвитку протягом кількох сторіч.

Магдебурзьке право - це перш за все право міського самоврядування та ринкових відносин у містах. Деякими своїми якостями це право являє інтерес і для сучасного юриста. Головне в ньому те що воно носило комплексний універсальний характер бо у взаємозв'язку регламентувало багато видів відносин - тут регламентувались торгівля й ремесла діяльність цехів та купецьких гільдій відносини власності та оподаткування. Думається що системність регулювання такого роду відносин що містяться у Магдебурзькому праві зберігає свої цінності і в наші дні..

Тепер ми візьмемо відрізок історії української правової думки лише в сто років з кінця XVIII і до кінця XIX сторіч. Тут ми зустрічаємо славетні імена таких вчених- юристів наших земляків як С.Є. Десницький М.А. Балуг'янський К.Д. Ушинський І.І.Янжул. В їх працях якраз і можна знайти оригінальні ідеї які торкаються і комерційного і господарського і підприємницького права. Ці ідеї до цих пір не втратили своєї свіжості.

Особливо вдячна наша пам' ять повинна належати К.Д. Ушинському - це саме він серед інших своїх великих справ створив першу в світі розгорнуту теорію господарського права. Господарське право вчений вважав необхідним відрізняти від права цивільного. Якщо останнє за його думкою покликано відокремити та зрівняти економічні інтереси окремих громадян то перше - "об'єднати ці економічні інтереси так щоб кожен ... досягаючи загального господарського інтересу самим повним чином досягав свого власного". Тут нема чого додати! Ця ідея надзвичайно актуальна і сьогодні. Серед інших ідей які були згадані в цьому есе вона як раз і допомогла створити концепцію проекту Господарського (Комерційного) кодексу України. .

Ось така історія... Сучасна школа українського господарського права враховує її уроки без тіні сорому спирається на свої національні джерела намагається принести користь суспільству й затвердити своє гідне місце в загальносвітовому правознавстві. Немає нічого соромного в тому що юстиція молодої незалежної української держави буде пишатися такою школою.

Зараз йде багато дебатів навколо того як нам входити у європейські структури в тому числі у європейське правове поле. Але входити до Європи не означає що треба тільки брати в неї все корисне треба їй і щось віддавати. "Do ut des !" - так казали древні латиняні.

Попутно виникає пропозиція до юристів України: влаштовуючи святкування Дня Юриста слід було б серед іншого приділяти увагу святим для юристів м істам в Києві - могилі К.Д. Ушинського у Видубецькому монастирі і пам'ятнику Магдебурзького права..