Що вивчає астрономія Предмет астрономії

Рефераты по астрономии » Що вивчає астрономія Предмет астрономії

Реферат на тему:

ЩО ВИВЧАЄ АСТРОНОМІЯ?

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ


Що вивчає астрономія. Зв'язок астрономії з іншими наука­ми її значення. Астрономія1 — наука що вивчає рух будо­ву походження і розвиток небесних тіл і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для практичних потреб людства.

Астрономія е однією з найстародавніших наук вона виникла на основі практичних потреб людини й розвивалася разом з ними. Елементарні астрономічні відомості вже тисячі років тому мали народи Вавілону Єгипту Китаю і застосовували їх для вимі­рювання часу та орієнтування за сторонами горизонту.

І в наш час астрономію використовують для визначення точного часу й географічних координат (у навігації авіації кос­монавтиці геодезії картографії). Астрономія допомагає дослі­джувати й освоювати космічний простір розвивати космонавтику й вивчати нашу планету з космосу. Однак цим далеко не вичерпу­ю1ться завдання які вона розв'язує.

Наша Земля — частина Всесвіту. Місяць і Сонце спричиняють на ній припливи і відпливи. Сонячне випромінювання та його зміни впливають на процеси в земній атмосфері й на життєдіяль­ність організмів. Механізми впливу різних космічних тіл на Землю також вивчає астрономія.

Курс астрономії завершує фізико-математичну і природничо-наукову освіту яку ви здобуваєте в школі.

Сучасна астрономія тісно пов'язана з математикою і фізикою біологією і хімією географією геологією і космонавтикою. Вико­ристовуючи досягнення інших наук вона в свою чергу збагачує їх стимулює розвиток висуваючи перед ними все нові завдання.

Вивчаючи астрономію слід звертати увагу на те які відомості € достовірними фактами а які — науковими припущеннями що з часом можуть змінитися.

Астрономія вивчає в космосі речовину в таких станах і мас­штабах які не можна створити в лабораторіях і цим розширює фізичну картину світу наші уявлення про матерію. Усе це важливо для розвитку діалектико-матеріалістичного уявлення про природу.

Наперед визначаючи настання затемнень Сонця і Місяця появу комет показуючи можливість природничо-наукового пояснення походження й еволюції Землі та інших небесних тіл астрономія підтверджує що межі людському пізнанню немає.

У минулому столітті один з філософів-ідеалістів доводячи обмеженість людського пізнання твердив що хоч люди й зуміли виміряти відстані до деяких світил вони ніколи не зможуть визна­чити хімічний склад зір. Проте незабаром було відкрито спектраль­ний аналіз і астрономи не тільки встановили хімічний склад атмосфер зір а й визначили їх температуру. Неспроможними виявилися й багато інших спроб установити межі людського пі­знання. Так учені спочатку теоретично оцінили температуру місячної поверхні потім виміряли її із Землі за допомогою термо­елемента і радіометодів згодом ці дані були підтверджені прила­дами автоматичних станцій що їх створили і послали на Місяць люди.

2. Масштаби Всесвіту. Ви вже знаєте що природний супутник Землі — Місяць — е найближчим до нас небесним тілом що наша планета разом з іншими великими і малими планетами входить до складу Сонячної системи що всі планети обертаються навколо Сонця. У свою чергу Сонце як і всі видимі на небі зорі входить до складу нашої зоряної системи — Галактики. Розміри Галакти­ки настільки великі що навіть світло поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с проходить відстань від одного її краю до іншого за сто тисяч років. Таких галактик у Всесвіті безліч але вони дуже далеко і ми неозброєним оком можемо бачити лише одну з них --туманність Андромеди.

Відстані між окремими галактиками звичайно в десятка раз перевищують їхні розміри. Щоб ясніше уявити собі масштаби Всесвіту уважно вивчіть малюнок 1.

Зорі є найпоширенішим типом небесних тіл у Всесвіті а галак­тики і їх скупчення — його основними структурними одиницями. Простір між зорями в галактиках і між галактиками заповнений дуже розрідженою матерією у вигляді газу пилу елементарних частинок електромагнітного випромінювання гравітаційних та магнітних полів.

Вивчаючи закони руху будову походження й розвиток небес­них тіл та їх систем астрономія дає нам уявлення про будову і розвиток Всесвіту в цілому.

Проникнути в глибини Всесвіту вивчити фізичну природу небесних тіл можна за допомогою телескопів та інших приладів що їх має у своєму розпорядженні сучасна астрономія завдяки успі­хам досягнутим у різних галузях науки і техніки.

ПЛАН м.МОСКВИ

Мал. Масштаби Всесвіту (показано що вміщується в квадраті сторона якого більша від попереднього у 10* раз а останнього у 105 раз. Межу спосте­режуваної частини Всесвіту подано умовно лише за порядком величини).

1 Це слово походить від двох грецьких слів: а с т р о н — світило зоря і н 6 м о с — закон.