Cистемні оболонки та утиліти Norton Commander Norton Utilities PCTools та інші

Рефераты по астрономии » Cистемні оболонки та утиліти Norton Commander Norton Utilities PCTools та інші

Курсова робота з інформатики

Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander Norton Utilities PCTools та інші.


Зміст

Зміст 4

Системні оболонки та утиліти 3

Вступ 3

Система Norton Commander (версія 5.0) 3

Склад системи 3

Призначення системи 4

Виклик системи 4

Меню що спускається (Pull-down menu) 4

Меню команд (Commands menu) 4

Ліве/Праве меню що спускається 10

(Left/Right pull-down menus) 10

Файлове меню (Files menu) 16

Меню опцій що спускається (Options pull-down menu) 20

Гарячі клавіші (Hot keys) 24

Система Norton Utilities (версія 7.0) 26

Склад системи 26

Призначення системи 26

Виклик системи 26

Утиліта BE (Batch Enhancer) 28

Утиліта CALIBRAT (Calibrate) 30

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor) 30

Утиліта DISKMON (Disk Monitor) 31

Утиліта DISKREET (Disk Secreet) 31

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools) 32

Утиліта DS (Directory Sort) 32

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk) 33

Утиліта FA (File Attribute) 33

Утиліта FD (File Date/Time) 33

Утиліта FILEFIND (File Find) 33

Утиліта FILEFIX (File Fix) 34

Утиліта FL (File Locate) 34

Утиліта FS (File Size) 35

Утиліта IMAGE (Image) 35

Утиліта LP (Line Print) 35

Утиліта NCACHE (Norton Cache) 36

Утиліта NCC (Norton Control Center) 36

Утиліта NCD (Norton Change Directory) 37

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor) 37

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics) 38

Утиліта NORTON (Norton) 39

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration) 39

Утиліта RESCUE (Rescue) 39

Утиліта SFORMAT (Safe Format) 40

Утиліта SMARTCAN (SmartCan) 40

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk) 41

Утиліта SYSINFO (System Information) 41

Утиліта TS (Text Search) 42

Утиліта UNERASE (UnErase) 42

Утиліта UNFORMAT (UnFormat) 43

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo) 43

Система PCTools (версія 5.0) 45

Файлові функції PCTools 45

Дискові та спеціальні функції PCTools 46

Література 48


Системні оболонки та утиліти Вступ

Із значного числа загальносистемних сервісних пакетів і програм для IBM-подібних комп'ютерів мабуть найбільше розповсюдження одержали Norton Commander Norton Utilities PCTools. Вказані пакети надають користувачу широкі інколи унікальні можливості роботи з файлами та дисками в зручній діалоговій формі. Зокрема за допомогою вказаних пакетів можна виконувати практично всі внутрішні та зовнішні команди операційної системи MS DOS.

Звичайно пакети Norton Commander і Norton Utilities використовуються разом. Їх загальний об'єм становить (в залежності від версії) від 1.5 Mбайт до 4–5 Мбайт. Тому вони застосовуються як правило на комп'ютерах що мають жорсткий диск (вінчестер). В той же час програма PCTools — порівняно невелика (біля 170 Kбайт) і може з успіхом використовуватися на комп'ютерах без жорсткого диска. Відмітимо також систему PCShell яка є розвитком PCTools і за своїми можливостями та об'ємом аналогічна нортонівській системі.

Далі будуть розглянуті досить докладно системи Norton Commander Norton Utilities і PCTools.

Зручно розмістити всі нортонівські програми в одному з каталогів жорсткого диска. Надалі будемо вважати що вони знаходяться в каталозі NORTON диска C:. Щоб одержати доступ до будь-якої нортонівської програми з довільного диска його розділу каталогу або підкаталогу необхідно включити до файлу AUTOEXEC.BAT рядок

path c:norton

який вказує відповідний шлях пошуку.

Аналогічно можна поступити і з програмою PCTools.

Система Norton Commander (версія 5.0) Склад системи

До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE (3 358 bytes 10-05-93) — резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE (212 777 bytes 10-05-93) — головна програма системи;

NC.HLP (55 245 bytes 10-05-93) — файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI — файл початкової установки системи;

NC.MNU — файл меню користувача;

NC.EXT — файл розширень.

Останні три файли (NC.INI NC.MNU NC.EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання редагування копіювання перейменування видалення пошуку файлів змінювання їх атрибутів створення видалення (під)каталогів запуску виконуваних програм а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (ї). Звичайно початковий виклик даної системивиконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок

C:NORTONNC .

Далі більш докладно розглянуті всі можливості що надаються користувачу системою Norton Commander.

Меню що спускається (Pull-down menu)

Меню що спускається (Pull-down menu) можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з'являється меню верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня що спускається (випадає) яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само як і для меню верхнього рівня або натисканням функціональних клавіш F1F10 (можливо разом з клавішами Shift Alt або Ctrl).

Меню команд (Commands menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander. Існують чотири групи команд.

Перша група містить п'ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів пошуку файлів виклику тих команд DOS які недавно використовувалися зміни числа рядків на екрані надання інформації про Ваш комп'ютер.

Друга група складається з трьох команд які дозволяють переставляти вмикати та вимикати ліву та праву панелі а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.

Третя група вміщає одну команду яка забезпечує роботу з електронною поштою.

Четверта група являє собою дві команди які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc.mnu nc.ext). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму "вказати-та-виконати" (point-and-shoot).

Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.

Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10

Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати видаляти та перейменовувати каталоги (NCD — Norton Change Directory).


Дiя

Результат

Клавiші керування курсором

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home, End, PgUp, PgDn)

Enter

Перехід до каталогу, який вказаний курсором

Esc

Вiдмiна NCD

Набір на клавіатурі

Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу

F2

Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2

F6

Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім'я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter

F7

Mkdir — створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором

F8

Rmdir — видалення каталогу, вказаного курсором


Зауваження Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo.ncd при використанні команд які вказані вище.

Пошук файлів (Find Files) Alt+F7

Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.

Наберiть на клавіатурі ім'я файла(iв) який(i) Ви хочете знайти (можна використовувати символи шаблонів (масок) DOS що описуються нижче) i натисніть Enter. Коли вказана команда переглядає весь диск виведення знайдених файлів здійснюється у вікно "Find File". Ви можете використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку що виводиться.

В нижній частині вікна "Find File" містяться деякі команди:


Команди

Призначення

Chdir

Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та перемістити курсор на цей файл

New search

Почати новий пошук

Stop

Закiнчити поточний пошук

Quit FF

Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton Commander

Символи шаблонів (масок) DOS

Iмена файлів в DOS мають дві частини: ім'я (містить до 8 символів) i розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад filename.ext. У шаблонах (масках) DOS використовуються символи:

*відповідає будь-яким символам залишку імені або розширення;

? відповідає одному (будь-якому) символу.

Iсторiя (History) Alt+F8

Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS які були введені Вами під час роботи з системою Norton Commander.

Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.

Скорочення Щоб викликати нещодавно виконану команду Ви можете набрати на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter. Наприклад щоб викликати команду word somefile наберiть "wo" з наступним натисканням Ctrl+Enter. Це скорочення викликає останню з послідовності виконаних команд яка починається з літер що набрані Вами.

Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9

Ця команда перемикає режим екрана з 25 рядків в режим 43 рядки (для EGA) i в режим 50 рядків (для VGA). Коли Ви знаходитесь в системі Norton Commander та перейшли в режим 43 (50) рядки(ів) на екран виводиться більше інформації.

Зауваження В деяких системах драйвер ANSI.SYS (що завантажується в файлі CONFIG.SYS) обмежує виведення в перші 25 рядків екрана. Якщо Ви хочете використовувати більше рядків вилучте ANSI.SYS із CONFIG.SYS i перезавантажте систему.

Інформація про систему (System Information)

Вказана команда видає коротку інформацію про процесор дисководи пам'ять версію операційної системи що встановлені на Вашому комп'ютері.

Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U

Дана команда змінює положення двох панелей так що ліва панель стає правою i навпаки права — лiвою:Tree


C:DOS


C:DOS


Tree

Ctrl+U
¨
Вмикання/вимикання панелей (Panels on/off) Ctrl+O

Ця команда вмикає або вимикає обидві панелі подібно двiйковому перемикачу. Коли обидві панелі вимкнуті виведення на екран таке саме як в DOS.
Tree


C:DOSCtrl+O

¨C:>


C:>

Порiвняння каталогiв (Compare directories)

Команда порівнює вміст каталогiв які розміщені на двох панелях. Файли знайдені в одному каталозі але не знайдені в другому відмічаються. Також відмічаються файли утворені або редаговані пізніше (нові версії) якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги ідентичні Norton Commander повідомляє про це.

Щоб зробити два каталоги ідентичними використовуйте розглянуту команду порівняння потім натисніть F5 Enter в кожній панелі щоб скопіювати нові або унікальні файли в другий каталог.

Емуляція термінала (Terminal emulation)

Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між комп'ютерами які підключені до обчислювальної мережі через телефонні лінії або з'єднані між собою через послідовні порти.

Редактор файлу меню (Menu File Edit)

Вказана команда використовується для створення та редагування меню користувача (User Menu) яке викликається клавішею F2 або командою User Menu з розділу Files головного меню що спускається.

Приклад:


User menu


V Virus scan A:


H Hard Disk Park


P PCTools

­ Гаряча клавіша (Hot-key)

Меню користувача містить команди які подібні командним (BAT) файлам але Ви можете давати таким "командним файлам" довгі імена використовуючи при цьому українські літери.

Наступний файл (NC.MNU) використаний для створення меню користувача яке наведене вище:


Edit: C:nortonnc.mnu

V: Virus Scan A:

c:avirscan a:

pause

H: Hard Disk Park

c:syspark

P: PCTools

e:toolspctools

­ Перша колонка редактора

Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші (необов'язкової) з наступним заголовком який Ви хочете бачити в меню. Команди DOS набираються з відступом.

Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі але і за допомогою так званих екранів введення (Commander input screens).

Натискаючи клавішу F6 або Ins Ви можете вибрати що треба ввести в меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.

Для того щоб ввести підменю введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково) та назву підменю. У меню користувача підменю супроводжується символом "" праворуч.

Щоб ввести команду введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково) назву команди та саму команду.

Зауваження Iснує два типи меню користувача: головне (Main) та місцеве (Local). Головне меню зберігається в тому ж каталозі що i Norton Commander (NC.EXE) місцеве — в поточному каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача але звичайно застосовується тільки головне меню.

Редактор файлу розширення (Extension File Edit)

Ця команда використовується для створення та редагування файлу розширення NC.EXT який зв'язує програми з розширеннями файлів що дозволяє користувачу працювати в режимі "вказати-та-виконати" (point-and-shoot). Наприклад якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT як вказано нижче:


Edit: C:nortonnc.ext

arj: c:arcarj x !.!


Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди яку необхідно виконати з файлами що мають це розширення:

ЇРозширення ЇВвести ім'я файлу та розширення

pas: e:pascalturbo !.!

­__команда___­

Нижче приведені аргументи які використовуються в командах.

Аргумент

Змiст

Приклад

!.!

Iм'я файлу с розширенням

filename.ext

!

Iм'я файлу без розширення

filename

!:

Iм'я поточного дисковода

A:

!

Iм'я поточного каталогу

PATH

!!

Ввести символ '!'

!


Зауваження

Файл розширення як і меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі але і за допомогою екранів введення системи Norton Commander.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди утворіть командний (BAT) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у цьому файлу.

Можна використати символ ":" що відповідає будь-якому файлу без розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS. Наприклад "*:" відповідає будь-якому розширенню.

Редагування—Довiдка по клавіатурі (Edit—Keyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0 системи Norton Commander використовується не вбудований а зовнішній редактор NCEDIT.EXE.

У таблицях що наводяться нижче символ "^" відповідає натисканню клавіші Ctrl.


Рух курсору
Символ уліво

^S або ¬

Сторiнка уверх

^R або PgUp

Символ управо

^D або ®

Сторiнка униз

^C або PgDn

Слово уліво

^A або ^¬

Початок рядка

Home

Слово управо

^F або ^®

Кiнець рядка

End

Рядок уверх

^E або ­

Початок файлу

^Home

Рядок униз

^X або Ї

Кiнець файлу

^End


Видалення


Над курсором

^G або Del

Слово зліва

^W або ^BS

Рядок

^Y

Слово справа

^T

До кінця рядка

^K


Вихiд

Esc або F10
Файлові команди


Блочні команди


Допомога

F1

Відмітити блок

F3

Зберегти

F2

Зняти відмітку блоку

Shift+F3

Зберегти як...

Shift+F2

Копіювати блок

F5

Зберегти і вийти

Shift+F10

Перемістити блок

F6

Друкувати файл

F9

Видалити блок

F8

(Не) утворювати .BAK-файл

Alt+F9

Додати блок до файлу

Alt+F10

Вставити файл

Alt+F5
Команди пошуку та заміни


Інші команди


Пошук/заміна уперед

F4

Вивести у ANSI-форматі

Alt+F1

Пошук/заміна назад

Shift+F4

Вивести у ASCII-форматі

Alt+F2

Повторити пошук/заміну

Alt+F4

Ввести біжучу дату

Alt+F3

Пошук рядка уперед

F7

Рахувати рядки

Alt+F6

Пошук рядка назад

Shift+F7

Перейти до рядка

Alt+F8

Повторити пошук рядка

Alt+F7Редагування—Рядок стану (Edit—Status line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Ї ЇСтовпець

Edit: C:filename.ext * Line 2 Col 3 26 432 Free 32

Файл модифікований ­Вiльна пам'ять ­Код символу ­

Ліве/Праве меню що спускається (Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton Commander:

Ліва панель Ї
Права панель Ї

C:


1-2-3 View

file.wk1


A B C D E123
C:>Панелі—Довiдка по клавіатурі (Panels—Keyboard reference)
Перемикання панелей

Tab

Вмикання/Вимикання панелей

^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі

^P

Перестановка панелей

^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель

^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш

^B

Перечитання каталогу/дерева

^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу

Ins

Селектування групи файлів

сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів

сірий -

Повернення до батьківського каталогу (cd )

^


Команди історії


Попередня команда

^E або ­, коли панелі вимкнуті

Наступна команда

^X або Ї, коли панелі вимкнуті

Недавня команда

символ(и) + Enter


Командний рядок

Рух курсору


Видалення


Символ уліво

^S

Символ уліво

BS

Символ управо

^D

Слово уліво

^W або ^BS

Слово уліво

^A

Над курсором

^G або Del

Слово управо

^F

Слово справа

^TРядок

^Y

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний. Короткий — показує три колонки файлів повний — одну колонку файлів разом з розміром датою та часом створення файлу.

Коротка панель


Name

Name

Name


name1 ext

name2 ext

name3 ext

Повна панель


Name

Size

Date

Time


name1 ext

10894

3-12-94

12:34p

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру файлу який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з'явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи утримувати клавішу Alt натиснутою) натиснути клавішу Esc для припинення дiалогу або натиснути Ctrl+Enter для переходу до наступного файлу що відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом "І" між іменем та розширенням якщо встановлена відповідна опцiя в меню Configuration...

Формат дати i часу визначається оператором "country=" файлу config.sys.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам'ять та дисковий простір Вашого комп'ютера.


Info


The Norton Commander, Version 4.0


10 May 1993


655 360 Bytes Memory


500 000 Bytes Free


31 977 472 total bytes on drive C:


567 296 bytes free on drive C:


199 files and 3 directories


use 5 965 824 bytes in


C:WINDOWS


Сюди заноситься коротка інформація про каталог


Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете занести переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4 (Edit). Натиснiть Esc для завершення редагування. Ця інформація зберігається в файлі dirinfo у відповідному каталозі та виводиться на екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю яка була раніше (дерево файли швидке переглядання).

Число файлів їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці рядки не виводяться якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог якщо встановлена опцiя "Auto change directory" в діалоговому режимі Configuration (Option).

Якщо ця опцiя не встановлена то для переходу в інший каталог треба додатково натиснути Enter.

Страницы: 1 2 3