Чому я хочу бути юристом

Рефераты по астрономии » Чому я хочу бути юристом

1. Професія юриста є досить цікавою а також перспективною на сьогоднішній день. Юрист – це спеціаліст основне призначення якого є проведення правової роботи в міністерствах і організаціях. На мою думку доречно щоб сказати що юрист так само як люди з медичною освітою допомагають громадянам проте вони допомагають особам які до них звертаються потенційно. Професія юриста вимагає рішучості дій і переконливих аргументів збоку спеціаліста. Саме юристи являються обізнаними у всіх справах і знаходяться на крок попереду інших.

2. Мій вибір професії обумовлено тим що я вирішила допомагати людям також тим що проблеми права відіграють найважливішу роль в сучасному демократичному суспільстві та правовій державі що ж і сприяє тому що юриспруденція займає одне із провідних місць серед суспільних наук. Ну а найбільше мене приваблює у даній спеціальності те що юристи на базі своїх знань доводять винність чи невинність особи або ж інші випадки. Виходячи із цього мене приваблює сам судовий процес певної справи.

3. Сучасний юрист повинен бути обізнаним у всіх справах і бути на край попереду інших. Повинне правильно логічно висловлюватися і вміти переконувати. Бути справедливим чесним ерудованим і звичайно ж впевненим у собі допомагати людям які до нього звертаються розумно підходити до вирішення проблем. На мій погляд для сучасного юриста повинні бути характерні саме такі якості.


ІІ. 1. Після закінчення коледжу я збираюся продовжити навчання в Київському Національно-торгівельному університеті тому що хочу здобути більше знань що допоможе мені в майбутньому здобути ту професію яку б мені хотілося. Після закінчення навчання я гадаю влаштуватися на роботу адвокатам у суді. Хочу допомагати людям які будуть звертатися доводити винність чи невинність осіб або ж інші приклади.

2. Для свого формування як спеціаліста я віддаю перевагу таким предметам як логіка політологія ораторське мистецтво.

Тому що наука логіка навчає як правильно будувати умовиводи прищеплює вміння оперувати поняттями і судженнями застерігає від можливих помилок. Незнання законів і правил логіки невміння користуватися ними у професії юриста нерідко призводять до різноманітних логічних помилок. Юрист у своїй діяльності повинен користуватись такими логічними категоріями як поняття судження умовивід дедукція версія доказ.

Ораторське мистецтво вчить нас як правильно спілкуватись говорити не у відповідності із смислом викладати усно те що ми хочемо сказати і так щоб нас точно зрозуміли ті до кого ми звертаємось. Як правильно логічно й виразно викладати та розвивати думки вживати слова. А ще як виступати перед аудиторією. Для професії юриста це має надзвичайно важливе значення.

Вміння виступати перед аудиторією правильно логічно і виразно і переконливо говорити це саме найголовніше у професії юриста.

Також на мою думку наука політологія має важливе значення для формування спеціаліста.

Політологія – це є наука про політику а політика є невід’ємною складовою суспільного життя впродовж усієї історії людства. Вона органічно пов’язана з найглибшими підвалинами цивілізації виявляє важливий нерідко доленосний вплив на життя окремих людей і цілих народів. Тому політичні знання і політична культура потрібні кожній людині незалежно від її професійної належності.

Я вважаю що саме від цих предметів залежить формування спеціаліста юриста як особистості.

3. Я б хотіла ознайомитися із діяльністю таких підприємств як-от юридична контора нотаріат чи підприємством яке тісно пов’язане з спеціальністю юриста. Чому? Напевне тому щоб перевірити чи навіть порівняти вивчену мною систему права і діючу систему на даному підприємстві.


ІІІ. Система юридичних наук включає в себе:

Загальнотеоретичні та історичні юридичні науки до яких належать: теорія держави і права історія держави і права історія політичних і правових учень.

Галузеві юридичні науки: конституційне право цивільне право і процес кримінальне право і процес та інші галузеві юридичні науки як традиційні так і комплексні.

Юридичні науки що вивчають структуру порядок утворення організацію і функціонування деяких державних органів і органів місцевого самоврядування зокрема правосуддя прокурорського нагляду правоохоронних орачів.

Юридичні науки. Що вивчають державне право зарубіжжя та міжнародне право.