Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль

Рефераты по астрономии » Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль

Реферат на тему:

Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль

Базовий тип цілих integer утворено цілими які займають 2 байти в знаковому поданні. Тепер уже зрозуміло чому їх діапазон від -32768 до 32767. Крім цього типу в мові Турбо Паскаль є ще кілька типів для подання цілих. Укажемо їх імена спосіб (знаковий/беззнаковий) та розміри подання в байтах а також їх діапазони.

Тип Byte – беззнакові в 1 байті 0..255.

Тип Shortint – знакові в 1 байті -128..127.

Тип Word – беззнакові в 2 байтах 0..65535.

Тип Longint – знакові в 4 байтах -2147483648..2147483647.

Для всіх цих типів означено всі операції що й для типу Integer.

Числа базового типу Real займають 6 байтів. 1 біт зайнятий знаком числа 39 – дробовою частиною 8 – порядком. Нескладно підрахувати що діапазон додатних чисел – від 2-126 2.9 10-39 до (2-2-39) 2127 1038.

Значення типу Single займають 4 байти (дробова частина – 23 біти порядок – 8). Діапазон додатних значень – від 2-126 до (2-2-23) 2127 1038.

Значення типу Double займають 8 байтів (дробова частина – 52 біти порядок – 11). Відзначимо що з урахуванням особливостей архітектури сучасних комп'ютерів краще користуватися цим типом ніж типом real [Григ]. Діапазон додатних значень – від 2-1022 10-315 до (2-2-52) 21023 10315.

Значення типу Extended займають 10 байтів (дробова частина – 64 біти порядок – 15). Діапазон додатних значень – від 2-16382 10-4931 до  2 216383 104932.

Відзначимо що в процесорі комп'ютера числа обробляються саме в поданні типу Extended. При записі в регістри процесора числа з інших типів перетворюються в цей. Отже цей тип має найбільший серед дійсних типів діапазон та найвищу точність подання дійсних чисел.

Значення типу Comp (скорочене compound – складений) займають 8 байтів. Ці значення є дійсними поданнями цілих чисел від -263 до +263-1. До них застосовні операції дійсних а не цілих типів.

І останнє зауваження. Кількість байтів які займаються значеннями будь-якого типу можна дізнатися викликавши функцію SIZEOF. Наприклад із виклику sizeof(Longint) повертається 4 із виклику sizeof(Word) – 2.