Нетрадиційні релігії

Рефераты по астрономии » Нетрадиційні релігії

породжені глибинними процесами суспільного життя ХХ ст. і виявилося не тільки і відновленні ортодоксальних релігійних традицій а й у пошуку нових цінностей духовних орієнтацій. На позначення цього явища вживають багато синомічних термінів: (неорелігії” “неосекти” “неокульти” “нетрадиційні вірування” “севдорелігії” “неомістицизм” “релігії Нового віку”.

Неорухи народжені кризою традиційної релігії. У ХХ ст. позиції усталених релігійних течій підірвав передусім науковий світогляд. Досягнення НТР висунули проблеми перед якими офіційна церква виявилась безсильною.

До нетрадиційних релігій належать:

Неохристиянські течії вірування на загально християнській основі:

а) Церква Воскресаючої Богородиці;

б) Мормони;

в) Новоапостольська церква;

г) Церква Христа;

д) Нова церква (Церква Нового Єрусалиму).

2. Релігії орієнталістського напряму:

а) Неоіндуїзм;

б) Міжнародне товариство свідомості Кришни;

в) Послідовники Шрі Сатьї Саї Баби;

г) Центри Шрі Гінмоя;

д) Ошо-центер;

е) Вселенська чиста релігія.

3. Езотеричні об'єднання:

а) Теософія;

б) Братство Грааля.

4. Неоязичництво:

а) Рідна Віра;

б) РІН-віра;

в) Собор рідної віри.

5. Синтетичні релігії:

а) Біле братство;

б) Церква єднання;

в) Всесвітня віра Божа.

6. Сайєнтологічні рухи:

а) Діанетика;

б) Наука розуму;

в) Християнська наука.

7. Сатанізм.

У своїх догматах культом синтетичних релігій створюється на поєднання елементів різних традиційних релігій створюючи власні вчення систему обрядових дійств церковну організацію претендуючи на статус над релігії. У них розвинуті культ лідера авторитет власних віросповідних джерел наявна ідея багатообраності їх послідовників. До цієї групи належить і біле братство.

Заснував його у Києві в 1990 р. фахівець в галузі кібернетики Ю.Кривоногов. Має ще одну назву – “ЮСМАЛОС” яке розшифровується: ЮС - Юоан Свамі (сам Ю.Кривоногов) ма – Марія Деві (його дружина М.Цвигун) лос – Логос (Ісус Христос). Під аналогічною назвою в 1993 р. біле братство друкувало газету. Воно проголосило себе над релігією. Основні ідеї Біле братство запозичило з різних віровчень еклектично поєднавши їх сучасною науковою термінологією. Суспільство характеризувало сатанинське якому загрожував кінець. Марія Цвигун було проголошено “Богом Живим Марією Деві Христос” тобто Христом у другому своєму пришесті в тілі матері В.Кривоногова – Юоаном Свамі втіленням Іоана Богослова. Інші проповідники отримали ймення біблійних пророків та новозавітних апостолів. Завдяки активній місіонерській діяльності рух швидко зростав за рахунок молоді. Громади Білого братства виникли в різних регіонах України і поза її межами. Коли діяльність Білого братства стала набирати відверто анти суспільного спрямування його було заборонено. У 1994-1996 рр. відбувся суд над його організаторами.