INTERNET головні принципи побудови та діяльності

Рефераты по астрономии » INTERNET головні принципи побудови та діяльності
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ „УКРАЇНА” Білоцерківське представництво Курсова робота на тему:INTERNET: головні принципи побудови та діяльності” Виконала студентка 2курсу спеціальності Документознавство Леус Анастасія Науковий керівник Скоп юк Н.С. Біла Церква - 2004

Мета


- дослідити розвиток глобальної мережі Internet для того щоб зрозуміти звідки походить ця мережа з чого складалася раніше і який мала вигляд;

- дізнатися про адміністративний устрій Internet;

- дослідити існуючи рівні взаємодії між комп’ютерами в мережі;

- роздивитись протоколи(TCP/IP UDP тощо);

- дослідити функціонування Internet;

- послуги які може надати мережа.

Зміст


Мета...........................................................................................................2 Вступ..........................................................................................................4 Історія створення глобальної мережі Internet.........................................6 Адміністративний устрій Internet.............................................................9

Робота Internet: організація структура методи..................................10

Мережі комутації пакетів.......................................................................10

Структура функціонування мережі........................................................13

Послуги що надає Internet…………………………………………………...15 Гіпертекстова технологія WWW……………………………………………..19 Експортні закони.......................................................................................21 Права власності........................................................................................22 Висновок....................................................................................................24 Використана література..........................................................................27

Вступ

Вплив Інтернету на світ комп'ютерів і комунікацій що революціонізує не має історичних аналогів. Винахід телеграфу телефону радіо і комп'ютера підготувало грунт для безпрецедентної інтеграції що відбувається нині. Інтернет одночасно є і засобом загальносвітового віщання і механізмом розповсюдження інформації і середовищем для співпраці і спілкування людей і комп'ютерів що охоплює весь світ.

Деякі відомі автори що брали участь в розробці і розвитку Інтернет діляться своїми поглядами на витоки і історію цього феномена. Історія обертається навкруги чотирьох різних аспектів(4). На перше місце слід поставити технологічну еволюцію яка почалася з ранніх досліджень по пакетній комутації і мережі ARPANET (і з суміжних питань). Сучасні дослідження продовжують розширювати інфраструктурні горизонти відразу по декількох напрямках включаючи масштабування підвищення ефективності і високорівневу функціональність. Другим аспектом є експлуатація і управління глобальною складною інфраструктурою. Третім можна назвати соціальний аспект що привів до утворення широкого співтовариства "інтернетників" що спільно працюють над створенням і розвитком технології. Нарешті присутній і аспект комерціалізації що виявляється в надзвичайно ефективному перетворенні результатів досліджень в повсюдно розгорнену широко доступну інформаційну інфраструктуру якою в наші дні є Інтернет(1).

Історія Інтернет складна вона включає багато аспектів — технологічний організаційний і соціальний. Вплив Інтернет розповсюджується не тільки на технологічну область комп'ютерних комунікацій; воно пронизує все суспільство у міру того як все більш широке поширення набувають оперативні засоби електронної комерції отримання знань і здійснення суспільних дій(6).

Завданням даної курсової роботи є зрозуміти роботу мережі роздивитись за допомогою яких речей Internet функціонує.

Історія створення глобальної мережі Internet.


У 1961 році Defence Advanced Research Agency (DARPA) за завданням міністерства оборони США приступило до проекту по створенню експериментальної мережі передачі пакетів. Ця мережа названа ARPANET призначалася спочатку для вивчення методів забезпечення надійного зв'язку між комп'ютерами різних типів. Багато методів передачі даних через модеми було розроблено в ARPANET. Тоді ж були розроблені і протоколи передачі даних в мережі - TCP/IP. TCP/IP - це безліч комунікаційних протоколів які визначають як комп'ютери різних типів можуть спілкуватися між собою(3).

Експеримент з ARPANET був настільки успішний що багато організацій схотіли увійти до неї з метою використовування для щоденної передачі даних. І в 1975 році ARPANET перетворилася з експериментальної мережі в робочу мережу. Відповідальність за адміністрування мережі узяло на себе Defence Communication Agency (DCA) в даний час зване Defence Information Systems Agency (DISA). Але розвиток ARPANET на цьому не зупинився; Протоколи TCP/IP продовжували розвиватися і удосконалюватися.

У 1983 році вийшов перший стандарт для протоколів TCP/IP що ввійшов в Military Standarts (MIL STD) тобто у військові стандарти і всі хто працював в мережі зобов'язані перейти до цих нових протоколів. Для полегшення цього переходу DARPA звернулася з пропозицією до керівників фірми Berkley Software Design - упровадити протоколи TCP/IP в Berkeley(BSD) UNIX. З цього і почався союз UNIX і TCP/IP(4).

Через деякий час TCP/IP був адаптований в звичний тобто в загальнодоступний стандарт і термін Internet увійшов у загальний вжиток. В 1983 році з ARPANET виділилася MILNET яка стала відноситися до Defence Data Network (DDN) міністерства оборони США. Термін Internet став використовуватися для позначення єдиної мережі: MILNET плюс ARPANET. І хоча в 1991 році ARPANET припинила своє існування мережа Internet існує її розміри набагато перевищують первинні оскільки вона об'єднала безліч мереж у всьому світі. За даними (1; 3) число хостів підключених до мережі Internet з 4 комп'ютерів в 1969 році зросло до 8 3 мільйонів в 1994.На сьогоднішній день ця цифра набагато більша. Хостом в мережі Internet називаються комп'ютери що працюють в багатозадачній операційній системі (Unix VMS) підтримують протоколи TCPIP і надаючі користувачам які-небудь мережні послуги.

Адміністративний устрій Internet


Структура яка відповідає за Internet є ISOC (Internet Society). Його мета - сприяти глобальному обміну інформацією через Internet. Вона призначає організацію яка відповідає за технічну політику підтримку і управління Internet(6).

Ця організація є групою запрошених добровольців звану IAB (Рада з архітектури Internet.). IAB регулярно стверджує стандарти і розподіляє ресурси такі наприклад як адреси. Internet працює оскільки є стандартні способи спілкування між комп'ютерами і прикладними програмами. Це дозволяє комп'ютерам різного типу зв'язуватися без особливих проблем. IAB відповідальний за стандарти; він вирішує коли стандарт необхідний і яким йому слід бути. Коли потрібен стандарт рада розглядає проблему приймає стандарт і по мережі оповіщає про нього. IAB також стежить за різними номерами які повинні залишатися унікальними. Наприклад кожний комп'ютер в Internet має свою унікальну 32-розрядну двійкову адресу; ніякий інший комп'ютер не має такого ж(6). IAB піклується як привласнюється даний адрес. Він не привласнює адрес особисто але розробляє правила як ці адреси знаходять свого власника.

Користувачі Internet виказують свої скарги і пропозиції на зустрічах IETF (Оперативного інженерного загону Internet). IETF - це інша організація; яка обговорює поточні експлуатаційні і назріваючі технічні проблеми. При обговоренні достатньо важливої проблеми IETF створює робочу групу для її подальшого дослідження. Робочі групи мають різні функції: це може бути випуск документації вироблення стратегії дій при виникненні проблем стратегічні дослідження розробка нових стандартів і протоколів доробка вже існуючих (наприклад зміна значень окремих полів)(6). Робоча група звичайно випускає доповідь. Залежно від виду рекомендації це може бути просто документація і бути доступною для будь-кого що може бути прийняте як доцільна ідея або ж це може бути послано в IAB і бути оголошеною стандартом.

Якщо якась мережа приймає настанову Internet приєднується до неї і вважає себе її частиною тоді вона і є частиною Internet. Вона завжди може поділитися своїми чи скаргами чи пропозиціями з IETF. Деякі скарги-пропозиції можуть виявитися цілком доцільними і можливо Internet відповідно зміниться. Щось може показатися просто справою смаку або традиції тоді ці заперечення відхилюватимуть. Якщо мережа робить що-небудь що може нашкодити Internet вона може бути виключена із співтовариства до тих пір поки вона не виправиться.

Зараз Internet полягає із понад 12 тисяч об'єднаних між собою мереж(5).


За Internet ніхто централізовано не платить; немає такої організації як Internet Inc. яка збирає платню зі всіх мереж Internet або користувачів. Натомість кожний платить за свою частину. NSF платить за зміст NSFNET. NASA платить за Наукову Мережу NASA (NASA Science Internet). Представники мереж збираються разом і вирішують як їм з'єднуватися один з одним і містити ці взаємозв'язки. Коледж або корпорація платить за її підключення до деякої регіональної мережі яка в свою чергу платить за свій доступ мережному власнику державного масштабу.

Робота Internet: організація структура методи


Щоб успішно освоїти щось і потім з ним працювати дуже корисно знати хоча б у загальних рисах пристрій і функціонування цього об'єкту. Знання це допомагає осмислено сприймати і систематизувати навики роботи а не користуватися пропонованими рекомендаціями чисто механічно. Таке усвідомлення підкаже що можна чекати від системи в значенні її можливостей поведінки недоліків і що більш важливе допоможе орієнтуватися в незвичайній ситуації: у разі поломки зміни серверу програмного забезпечення появи нових можливостей і т.п.

У цьому розділі ми розглянемо мережі з комутацією пакетів і переваги побудови мережі на принципах TCP/IP протоколів. Тут будуть розглянуті основні принципи управління комунікаціями в : TCP і UDP. Це основні системоутворюючи елементи мережі. Важливим елементом є також регіональна система імен (DNS)(8).


Мережі комутації пакетів


Здавалося б Internet цілком аналогічна телефонній мережі і модель телефонної мережі достатньо адекватно відображає її структуру і роботу. Насправді обидва вони електронні обидва дозволяють вам встановлювати зв'язок і передавати інформацію. І Internet теж полягає в першу чергу з виділених телефонних ліній. Але це не зовсім так. Телефонна мережа - це так звана мережа з комутацією ліній. При цьому вам виділяється частина мережі яка для інших вже не доступна. Це приводить до нераціонального використовування дуже дорогих ресурсів - ліній мережі. Internet же є мережею з комутацією пакетів що принципово відрізняється від мережі з комутацією каналів.

Пошта є мережею пакетного зв'язку. Немає ніякої виділеної вам частини цієї мережі. Ваше послання перемішується з посланнями інших користувачів кидається в контейнер пересилається в інше поштове відділення де знову сортується. Хоча технології сильно різняться пошта є прекрасним і наочним прикладом мережі з комутацією пакетів. Модель пошти дивно точно відображає суть роботи і структури Internet(8).

Основне що відрізняє Internet від інших мереж - це її протоколи - TCP/IP. Взагалі термін TCP/IP звичайно означає все що пов'язане з протоколами взаємодії між комп'ютерами в Internet. Він охоплює ціле сімейство протоколів прикладні програми і навіть саму мережу. TCP/IP - це технологія міжмережевої взаємодії технологія internet.


Свою назву протокол TCP/IP одержав від двох комунікаційних протоколів (або протоколів зв'язку). Це Transmission Control Protocol (TCP) і Internet Protocol (IP). Не дивлячись на те що в мережі Internet використовується велике число інших протоколів мережу Internet часто називають TCP/IP-сетью оскільки ці два протоколи безумовно є найважливішими(7).


Як і у всякій іншій мережі в Internet існує 7 рівнів взаємодії між комп'ютерами: фізичний логічний мережний транспортний рівень сеансів зв'язку представницький і прикладний рівень. Відповідно кожному рівню взаємодії відповідає набір протоколів (тобто правил взаємодії).

Протоколи фізичного рівня визначають вигляд і характеристики ліній зв'язку між комп'ютерами. В Internet використовуються практично всі відомі в даний час способи зв'язку від простого дроту (вита пара) до волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛС)(7).

Для кожного типу ліній зв'язку розроблений відповідний протокол логічного рівня що займається управлінням передачею інформації по каналу. До протоколів логічного рівня для телефонних ліній відносяться протоколи SLIP (Serial Line Interface Protocol) і PPP (Point to Point Protocol). Для зв'язку по кабелю локальної мережі - це пакетні драйвери платні ЛВС.

Протоколи мережного рівня відповідають за передачу даних між пристроями в різних мережах тобто займаються маршрутизацією пакетів в мережі. До протоколів мережного рівня належать IP (Internet Protocol) і ARP (Address Resolution Protocol).

Протоколи транспортного рівня управляють передачею даних з однієї програми в іншу. До протоколів транспортного рівня належать TCP (Transmission Control Protocol) і UDP (User Datagram Protocol)(8).

Протоколи рівня сеансів зв'язку відповідають за установку підтримку і знищення відповідних каналів. В Internet цим займаються вже згадані TCP і UDP протоколи а також протокол UUCP (Unix to Unix Сміттю Protocol).

Протоколи представницького рівня займаються обслуговуванням прикладних програм. До програм представницького рівня належать програми що запускаються наприклад на Unix-сервері для надання різних послуг абонентам. До таких програм відносяться: telnet-сервер FTP-сервер Gopher-сервер NFS-сервер NNTP (Net News Transfer Protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) POP2 і POP3 (Post Office Protocol) і т.д.

До протоколів прикладного рівня відносяться мережні послуги і програми їх надання.Структура функціонування мережі


  Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Щоб організувати зв'язок двох комп'ютерів вимагається спочатку створити зведення правил їх взаємодії визначити мову їх спілкування тобто визначити що означають послані ними сигнали і т.д. Для роботи мереж необхідно запастися безліччю різних протоколів: наприклад керівників фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різних ресурсів і т.д. Багаторівнева структура спроектована з метою спростити і упорядкувати цю велику кількість протоколів і відносин. Взаємодія рівнів в цій моделі - субординарна. Кожний рівень може реально взаємодіяти тільки з сусідніми рівнями (верхнім і нижнім) віртуально - тільки з аналогічним рівнем на іншому кінці лінії.

Під реальною взаємодією ми маємо на увазі безпосередню взаємодію безпосередню передачу інформації наприклад пересилку даних в оперативній пам'яті з області відведеній одній програмі в область іншої програми. При безпосередній передачі дані залишаються незмінними весь час. Під віртуальною взаємодією ми розуміємо опосередковану взаємодію і передачу даних; тут дані в процесі передачі можуть вже певним наперед обумовленим чином видозмінюватися.

Аналогічні зв'язки і процеси мають місце і в еталонній моделі ISO OSI. Фізичний зв'язок реально має місце тільки на самому нижньому рівні (аналог поштових потягів літаків автомобілів). Горизонтальні зв'язки між всією рештою рівнів є віртуальними реально вони здійснюються передачею інформації спочатку вниз послідовно до самого нижнього рівня де відбувається реальна передача а потім на іншому кінці зворотна передача вгору послідовно до відповідного рівня(7).

Модель ISO OSI наказує дуже сильну стандартизацію вертикальних міжрівневих взаємодій. Така стандартизація гарантує сумісність продуктів що працюють за стандартом якого-небудь рівня з продуктами що працюють за стандартами сусідніх рівнів навіть в тому випадку якщо вони випущені різними виробниками. Кількість рівнів може показатися надмірним проте ж таке розбиття необхідне для достатньо чіткого розділення необхідних функцій щоб уникнути зайвої складності і створення структури яка може підстроюватися під потреби конкретного користувача залишаючись в рамках стандарту.


Послуги які надаються мережею


Всі послуги що надаються мережею Internet можна умовно поділити на дві категорії: обмін інформацією між абонентами мережі та використовування баз даних мережі(2).

До числа послуг зв'язки між абонентами належать:

Telnet - видалений доступ. Дає можливість абоненту працювати на будь-якому ЕОМ мережі Internet як на своїй власній. Тобто запускати програми міняти режим роботи і т.д.

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів. Дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі. Встановивши зв'язок з видаленим комп'ютером користувач може скопіювати файл з видаленого комп'ютера на свій або скопіювати файл з свого комп'ютера на видалений.

NFS (Network File System) - розподілена файлова система. Дає можливість абоненту користуватися файловою системою видаленого комп'ютера як своєю власною.

Електронна пошта - обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Існує можливість відправки як текстових так і графічних файлів. На розмір поштового повідомлення в мережі Internet накладається наступне обмеження - розмір поштового повідомлення не повинен перевищувати 64 кілобайт(2).

Новини - отримання мережних новин і електронних дошок оголошень мережі і можливість розміщення інформації на дошки оголошень мережі. Електронні дошки оголошень мережі Internet формуються з тематики. Користувач може по своєму вибору підписатися на будь-які групи новин.

Rsh (Remote Shell) - видалений доступ. Аналог Telnet але працює тільки в тому випадку якщо на видаленому комп'ютері стоїть ОС UNIX.

Lpr - мережний друк. Відправка файлу у друк на видаленому (мережному) принтері.

Lpq - мережний друк. Показує файли що стоять в черзі на друк на мережному принтері.

Ping - перевірка доступності видаленої ЕОМ по мережі.

Talk - дає можливість відкриття "розмови" з користувачем видаленої ЕОМ. При цьому на екрані одночасно видно текст і відповідь видаленого користувача що вводиться.

Страницы: 1 2