Національно-державні рілігії

Рефераты по астрономии » Національно-державні рілігії

Реферат: Національно-державні релігії


План


Релігії стародавньої та сучасної Індії.

Релігії Китаю та Японії.

Іудаізм.


Індуїзм – давньоіндійська релігія (720 млн. віруючих). існує зараз. Виник в 6-4 ст. до н.е.

Поняття індуїзм включає: індійський спосіб життя з його нормами принципами та цінностями віруваннями і уявленнями обрядами та культами міфами і легендами святами та ін.

Індуїзм виник на базі давнього брахманізму. Основи індуїзму походять від вед – священних індійських текстів.

Характерна риса індуїзму – особиста відданість богу.Індуїзм не є однорідною релігією. Він не має єдиної догматики і обрябовості чи церкви.

Індуїзм включає прижитки первісних культів: поклоніння воді (р.Ганга) тваринам (корові змії мавпам слонам) культові предкам.

Характерно для індуїзму вчення про Атмана (людську душу в якій проявляється бог) і Брахмана (світову душу).

Головна мета індуїзму – спасіння – звільнення атмана від природи і з’єднання є брахманом.

Найважливішим з багатьох богів індуїзму є триєдиний бог (тримутрі):

Брахма (творіння);

Вішну (збереження);

Шіву (руйнування).

Звідси два основних напрямки індуїзму: вішнуїз і шіванізм. Велику роль в індуїзмі відіграють Вішну (аватори). Основних перетворень є 10:

Риба;

Черепаха;

Вепр;

Людина – лев;

Велетень;

Парашурама;

Рама;

Крішна;

Будда;

10).Месія-карлик.


Найулюбленіші в Індії аватори Вімну Рама і Крішна. На честь них є багато епосів поем свят.

Інші релігії стародавньої Індії: джайнізм сикхізм буддизм.


2. Релігії Китаю: конфуціанство даосизм буддизм.

Японії: синтоїзм буддизм.


Конфуціанство – виникло в ст. Китаю (580 млн. віруючих). Засновник – Конфуцій (Кун Фуцзи; 551-479 р. до н.е.). Головна мета – прагнення до ідеалу удосконаленої людини: Цзюн – Цзи. Якості: скромність справедливість стриманість гідність безкорисливість любов до людей.

Одна з характерних рис конфуціанства – суворе підкорення старшим та самопожертвування заради інших.

“Держава – це велика сім’я а сім’я – це мала держава” (Конфуцій).

Конфуцій розробив і ідеал соціального порядку який мав би бути в Піднебесній:

“Хай батько буде батьком син – сином цар – царем чиновник – чиновником і т.п. хай все в цьому світі хаосу і мішанини стане на свої місця всі бужуть знати свої місця права і обов’язки робити те що їм належить”.

Конфуцій не визнав духів та ін.:”Ми не знаємо що таке життя то як ми можемо знати що таке смерть?”

Треба прагнути до ідеалу – жень – що є з неба.

Джерело конфуціанства: “Лунь – Юй”(“Бесіди і судження”) що записане послідовниками Конфуція в 6 ст. до н.е.


Іудаїзм

Пізня національна і сучасна (державна) релігія євреїв. Виникла у 7 ст. до н.е. Більше 17 млн. віруючих. Війшла до складу світових релігій: християнства та ісламу.

В 10 ст. до н.е. виникла держава у євреїв що спричинило потребу у єдиній релігії.

621 р.до н.е – введення царем Іудеї єдиної форми релігії. Бог племені Іуда – Ягве (Єгова Яхве) став єдиним всемогутнім національним божеством.

Центр іудаїзму став храм на горі Сіон в Єрусалимі жреці якого протягом століть збирали і редагували міфи про Ягве та його пророків. Сусідні народи теж впливали на розвиток релігії.

444 р.до н.е. – укладено перших 5 книг Біблії – “П’ятикнижжя Мойсея” (Тора – закон).

Священні книги іудаїзму:ТАЛМУД (євр.- вчення) і СТАРИЙ ЗАПОВІТ.

Основа іуд.моралі та віри – ДЕКАЛОГ (10 заповідей).

Талмуд – багатотомне зібрання євр.догматів релігійно-правових моральних і побутових уявлень.

Характерні риси іудаїзму: монотеїзм віра в кінець світу вибраність євр.народу вознесіння з мертвих потойбічне життя прихід спасителя – Месію та створння ним 1000 –літнього царсва в Єрусалимі.

Життя віруючого єврея підпорядковане релігійним діям і заборонам: їх 613 з них – 365 заборон і 248 повелінь (їжа ст.життя та ін.).


Література

Древнеиндийская философия. – М. 1972.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М. 1986.

Калінін Ю. Релігієзнавство. Підручник. – К. 1998.