Refy.ru » Рефераты по астрономии

Планетыгиганты Плутон

Урок-путешествие в 11 классе по астрономии на тему: «Планеты-гиганты. Плутон» Цель: рассмотреть вопросы физической природы планет-гигантов. Задачи

Самолет Сикорский С-16

ИСТОРИЯ СОЗДАHИЯ С16 Конструктор истребителя С16 И.И. Сикорский (18891972) прославился в годы первой мировой войны созданием флота пер­вых в мире серийных многомоторных аэропланов гигантских бомбардировщиков <Илья Муромец>. В это время он построил и ряд легких самолетов различных типов, преимущественно истре­бительного назначения.

Релігія в структурі духовних цінностей

Реферат на тему: Релігія в структурі духовних цінностей” Перш ніж розглядати релігію в структурі духовних цінностей та культурних надбань, спробуємо з’ясувати суть потіння “релігія”. Слово “релігія” походить від латинського "religio" і означає "зв'язок". У тлумаченні богословів релігія — це все те, що зв'язує, з'єднує людину з бо­жественністю ("Святе Письмо", культ тощо).

Земля, как планета солнечной системы

Реферат на тему «Земля – планета Солнечной системы» Содержание Строение и состав Солнечной системы. Две группы планет Планеты земной группы. Система Земля – Луна

Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО

Реферат на тему: Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО Події кінця ХХ ст. засвідчили, що демократія базується на ринковій економіці разом із повагою людських прав і свобод, які поширені по всьому світі і можуть слугувати основою для побудови нового світового співтовариства. З розпадом біполярної системи у світі виникло багато ризиків, що загрожують демократичним цінностям.

Малайзія

Реферат на тему: Малайзия Географія Малайзия розташована в Південно-Східній Азії. Територія поділяється на два великих райони: п-ов Малайзия, що лежить до півдня від Таїланду, і Східна Малайзия, що знаходиться до півночі від Індонезії на острові Борнео.

Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме

Міністерство Освіти та Науки України Національний авіаційний університет Кафедра інформаційних технологій КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни "Математичні моделі Інформаційних процесів та управління динамічних об'єктів"

Організація і техніка підготовки Укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Реферат на тему: Організація і техніка підготовки. Укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів. План Технологія укладання договору. Тактика і стратегія переговорів.

Пассажирский самолёт BOEING 747-400

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва

Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій

Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій Боротьба зі злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах сьогодні набула особливої гостроти та актуальності в усьому світі. Так, за даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, за останні 10 років кількість таких злочинів там зросла у 10 разів (від 5 тисяч випадків у 1990 р. до майже 50 тисяч – у 1999 р.).

Сборка замка убранного положения основной опоры шасси самолета ТУ 204

РЕФЕРАТ В курсовом проекте рассматривается сборка замка убранного положения основной опоры шасси самолета ТУ- 204. Пояснительная записка 38 стр. Типовой технологический процесс 19 стр.

Вплив житлових умов на здоров я та побут населення Гігієнічні вимоги до життя об рунтування но

Реферат на тему: “Вплив житлових умов на здоров’я та побут населення. Гігієнічні вимоги до життя, обґрунтування норм житлової площі, висоти, глибини, кубатури приміщень, кратності, повітрообміну приміщень”

Інноваційні технології у педагогіці

Реферат з педагогіки Інноваційні технології у педагогіці Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій.

Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

Страна в Восточной Азии, занимает Корейский п-ов, прилегающую к нему часть материка и около 3,5 тыс. прибрежных островов. Территория- 220,8 тыс. км2. Население - свыше 60 млн., в основном корейцы.

Політична стабільність і конфлікти

Політологія Лекція Тема . Політична стабільність і конфлікти. Риси політичної стабільності. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти. 1. Політична стабільність, а особливо конфлікти і напруга – це коло питань, на яких значною мірою зосереджена увага політологів.

Проблема времени и черных дыр

Введение: Термин "черная дыра" появился совсем недавно. Его ввел в обиход в 1969 г. американский ученый Джон Уилер как метафорическое выражение представления, возникшего по крайней мере 200 лет назад, когда существовали две теории света: в первой, которой придерживался Ньютон, считалось, что свет состоит из частиц; согласно же второй теории, свет - это волны.

Австралія 3

АВСТРАЛІЯ План Загальна характеристика. Природні райони. Населення Австралії. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Австралія (Аи$(?'аІіа, від лат. аизігаїіз — південний) — ма­терик у Південній півкулі, а також незалежна держава, офіцій­на назва якої — Австралійський Союз. До складу цієї держави, крім самого материка, входять острів Тасманія, а також Коко­сові острови й острів Різдва в Індійському океані, острови Норфолк, ЛордХау й острови Коралового моря в Тихому океані, острови Херд і МакДоналд у приантарктичних водах.

Риба і рибні продукти

1. Споживні властивості м'яса риби Харчова і біологічна цінність риби визначається хімічним складом її м'яса. Таблиця Хімічний склад та енергетична цінність м'яса риби

Природна вентиляція її ефективність Кратність повітрообміну

РЕФЕРАТ на тему: Природна вентиляція приміщень зумовлена різницею темпера­тур зовнішнього і внутрішнього повітря. Для посилення природної вентиляції проводять провітрювання приміщень через вікна, ква­тирки, фрамуги. Особливої уваги в цьому плані заслуговують, пере­важно в холодну пору року, фрамуги, їх влаштовують у верхній частині вікна і відкривають всередину під кутом 30-45°.

Підготовка рук хірурга та обробка операційного поля

ПІДГОТОВКА РУК ХІРУРГА ТА ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ Руки хірурга найбільш часто і най-раніше контактують з раною. Тому їх підготовці до операції приділяється велика увага. Існує безліч способів обробки рук — механічні, хімічні та змішані. Класичними, які зараз у їх оригінальному вигляді не використо­вуються, але елементи яких присутні майже в усіх сучасних способах, є спосіб Фюрбрінгера і його модифіка­ція — спосіб Альфельда.

Нетрадиційні релігії

породжені глибинними процесами суспільного життя ХХ ст. і виявилося не тільки і відновленні ортодоксальних релігійних традицій, а й у пошуку нових цінностей, духовних орієнтацій. На позначення цього явища вживають багато синомічних термінів: (неорелігії”, “неосекти”, “неокульти”, “нетрадиційні вірування”, “севдорелігії”, “неомістицизм”, “релігії Нового віку”.

Язичницькі релігії буддизм іслам іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

Реферат Язичницькі релігії: буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії БУДДИЗМ Буддизм — найдавніша з трьох світових релігій. Біль­шість її послідовників мешкає у країнах Південної, Пів-денно-Східної і Східної Азії: Шрі-Ланці, Індії, Непалі, Китаї, Монголії, Кореї, В'єтнамі, Японії, Камбоджі, Мьянмі (Бірмі), Таїланді, Лаосі.

Бух облік у бюджетних установах

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ Ситуаційні задачі охоплюють всі розділи та теми курсу “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”, передбачають здійснення облікових процедур та вирішення ситуаційних завдань та питань, що потребують розробки власних проектів.

Обробка поросят кроликів і м яса диких тварин

РЕФЕРАТ на тему: Обробка поросят, кроликів і м’яса диких тварин” 1. Обробка поросят У підприємства масового харчування поросята надходять без щетини і нутрощів. Для видалення залишків щетини поросят натирають борошном, обсмалюють, зачищають шкіру ножем, добре промивають у холодній воді.

Сухов

Четверть века назад Генеральным конструкторам П.О.Сухим была одобрена идея создания легкого самолета-штурмовика (ЛСШ) и дано указание на проведение работ по формированию облика самолета.-прообраза ныне всимирно известного штурмовика СУ-25 и его многочисленных модификация.

Конституційні засади закріплення організації здійснення державної влади в Україні

Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні Поряд із загальною характеристикою держави, проголошенням основних принципів її будівництва і діяльності в Конституції одержали закріплення найважливіші атрибути механізму держави й державного ладу в цілому та функції держави.

Обробка рук хірургічних рукавичок у ході операції підготовка інструментів до операції етапи п

Реферат з сестринської справи Обробка рук, хірургічних рукавичок у ході операції, підготовка інструментів до операції, етапи передстерилізаційної очистки медичних виробів, режим дезінфекції різних об’єктів в хірургічних відділах.

КУпАП ст 213-330

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) ( ст.1 - ст.212-20 ( 80731-10 ) Про порядок застосування заходів адміністративного

Общие принципы ТЭА и выбора двигателя самолета

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА Конечной целью ТЭА проекта самолета является выбор предпочтительной альтернативы из множества вариантов с различными тактико-техническими характеристиками (ТТХ). Некоторый вектор ТТХ при прочих равных условиях обеспечивает вполне определенную величину эффективности самолета.

Мета і основні принципи і об єкти стандартизації

Реферат на тему: Мета і основні принципи і об’єкти стандартизації Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

Конституційні принципи побудови і діяльності державних органів

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПЛАН Вступ Принцип поділу державної влади і виконавча влада. Поняття та система державних органів виконавчої влади.

Електропровідність та оптичне поглинання стекол системи ZnSe-Ga2Se3-SnSe2

Електропровідність та оптичне поглинання стекол системи ZnSe-Ga -SnSe Вступ 80-90-і рр. ХХ ст. відрізняються інтенсивним розвитком експериментальних і теоретичних досліджень в області некристалічних матеріалів. Тепер можна стверджувати, що наступний виток розвитку мікроелектроніки відбудеться на базі аморфних напівпровідників.

INTERNET головні принципи побудови та діяльності

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ „УКРАЇНА” Білоцерківське представництво Курсова робота на тему: INTERNET

Організація cпортивної гурткової роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПЛАН ВСТУП Організація спортивних секцій і команд Основні принципи спортивного тренування Складові частини підготовки спортсмена

Фауна Карпат птахи

Реферат з біології Фауна Карпат: птахи Беркут. Глухар Рябчик Тетерук ТВАРИННИЙ СВІТ Багатий і різноманітний тваринний світ Карпат. Лише фауна хребетних налічує 435 видів. Склад її надзвичайно строкатий. Ядро фауни становлять види мезофільних західних і середньоєвропейських широколистих лісів - олень благородний, козуля, черепаха болотна, вугор європейський.
Страницы: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142