Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Рефераты по банковскому делу » Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Ekonomikas fakultāte

Grāmatvedības un finansu katedra


Ināra Rāviņa


Referāts FINASĒS UN KREDĪTĀ


A/S «PAREX BANKA» DARBĪBAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANALĪZE


Darba autors Ināra Rāviņa

Ekonomikas fakultātes Nepilna laika studiju Grāmatvedības un finansu specialitātes 2.kursa studente matrikulas № 0138464


Darba vadītājs pasniedzēja

Mārīte Lazdiņa


JĒKABPILS 2002


Saturs


IEVADS 4

1. PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI 6

1.1 Kartes 6

1.2 Komunālie un abonentu maksājumi 7

2. KREDĪTI A/S «PAREX BANKA» 9

2.1 Kredīts tā būtība formas veidi 9

2.1.1 Kredīti uzņēmumiem 10

2.1.2 Kredīti privātpersonām 10

2.1.3 Līzings automašīnu un citu transportlīdzekļu iegādei 11

2.1.4 Ātrākais hipokredīts privātpersonām 11

3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRGŪ 12

4. KREDĪTS A/S «LATVIJAS KRĀJBANKA» 15

5. KREDĪTS A/S «BALTIJAS TRANZĪTU BANKA» 17

SECINĀJUMI 19

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 20

PIELIKUMI 21

PIELIKUMU SATURS. 22


IEVADS

Parekss banka tika dibināta 1992.gadā. Jau 2001.gadā Parekss banka un Parekss grupa kopumā ne tikai sasniedza ienesīguma rekordu bet arī sasniedza teicamus darbības rādītājus plašā piedāvāto pakalpojumu spektrā pierādot sevi kā neapstrīdamu līderi Latvijas finansu sektorā. [7. 3]

Parekss banka ir viena no lielākajiem kreditoriem ne tikai Latvijā bet aktīvi darbojas arī Lietuvā un Igaunijā. Jau 1994.gadā Parekss bankā tika izveidota Kreditēšanas daļa kurā tajā laikā strādāja 4 cilvēki bet 1995.gadā tika izveidota Līzinga daļa. 1997.gadā banka piedalījās Parekss Līzings (Latvijā) un Parex Lizingas (Lietuvā) dibināšanā tika izveidota kreditēšanas nodaļa Parekss bankas filiālē Citadele.

Parekss grupa sastāv no:

Parekss bankas grupas;

Parekss apdrošināšanas grupas (Parekss apdrošināšanas kompānija un Baltic Polis Lietuvā).

Savukārt Parekss bankas grupā ietilpst:

Parekss banka;

Parekss atklātais pensiju fonds;

Parekss Brokeru sistēma;

Parex Asset Management;

Parekss ieguldījumu sabiedrība;

Parekss Līzings;

Parex Lizingas (Lietuva);

Parex Bankas (Lietuva).


Savā darbā apskatīšu tikai vienu mazu daļu no Parekss grupas t.i. Parekss bankas darbību pakalpojumu klāstu un kredītlīniju.


Jēdzienu interpretācija:

Debetkarte – ir karte kas ļauj izmantot tikai tos līdzekļus kas iemaksāti kartes kontā.

Kredītkarte dod iespēju izmantot ne tikai paša iemaksātos līdzekļus kartes kontā bet arī līdzekļus bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros.

Īstā kredītkarte – latu kredītkarte kas domāta norēķiniem Latvijā un visā pasaulē.

Kredītiestāde ir uzņēmējsabiedrība kas dibināta lai pieņemtu noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus no neierobežota klientu loka un savā vārdā izsniegtu kredītus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2. 1 (1)]. Kredītiestādes Latvijā savu darbu var uzsākt tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences saņemšanas un reģistrācijas. Kredītiestāžu pienākums ir garantēt savu klientu un korespondentkontu noguldījumu un operāciju noslēpumu.[4. 45]


Kredīts – atlīdzības darījums kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [3. 1 (5)]

Overdrafts – brīvi izmantojams noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika bet ar izmantošanas termiņu līdz 12 mēnešiem. Vai arī iepriekš saskaņota kredītlīnija jeb aizņēmuma tiesības kuras klients var izmantot veicot maksājumus vai veicot izmaksas no sava norēķinu konta. [1. 10]

Kredītlīnija – bankas atbalsts kas ļaus ātri iegūt nepieciešamos līdzekļus.

Noguldījums – naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3. 1 (6)]

Klients – fiziskā vai juridiskā persona kurai kredītiestāde sniedz finansu pakalpojumus. [3. 1 (9)]

Finansu līzings – kreditēšana ko veic atbilstoši Unitroit konvencijā par starptautisko finansiālo līzingu noteiktajiem pamatprincipiem. [3. 1 (37)]


Lai īstenotu kreditēšanas iespējas ir jārēķinās ar kredīta savlaicīgu atmaksu. Tāpēc esmu izvēlējusies izpētīt un izanalizēt Parekss bankas pakalpojumu klāstu un par pamatu ņemot Parekss bankas datus salīdzināt konkrēti kredīta saņemšanas iespējas un procesu kā arī noskaidrot bankās iesniedzamo dokumentu sarakstu kredīta saņemšanai kredīta procentu likmes atmaksāšanas kārtību un izanalizēt kurā tad īsti bankā šādu kredītu ņemt ir visizdevīgāk. Līdz ar to šī darba ietvaros vairāk uzmanības tiek pievērsts kredīta būtībai un raksturam kā arī kredīta nodrošinājumam.


Darba mērķis ir izvērtēt kredīta saņemšanas nosacījumus fiziskām personām kā arī salīdzināt kredīta saņemšanas nosacījumus ar divām citām bankām.


Darba raksturs ir praktisks temata atklāsmei tiek dots teorētiskais pamatojums. Darba sagatavošanai tiek izmantota speciāla ekonomiskā literatūra; internetā publicētie dati par banku pakalpojumiem Latvijas Republikas likumdošanas akti kas attiecināmi uz banku darbību kā arī citi metodiskie norādījumi.


Pētījuma bāze: A/S «Parex banka» A/s «Latvijas krājbanka» A/s «Baltijas Tranzītu banka» kredīta saņemšanas iespējas dokumentācija procentu likmes un atmaksas noteikumi un kārtība.


Darba struktūra: darbs sastāv no 20 lpp; ievada; 5 nodaļām; 3 apakšnodaļām; 4 punktiem; secinājumiem; literatūras saraksta; 8 pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 attēli.


1.PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI 1.1Kartes

1 .0.tabula

Parekss bankas maksājumu karšu dažu no pakalpojumiem tarifi.1

(LVL)


karte

Pakalpojuma nosaukums
Mēneša maksa Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā Skaidras naudas izņemšana Parekss bankā Kredīta procentu likme gadā Procentu likme gadā par kavētiem norēķiniem Peļņas procentu likme gadā par atlikumu kontā virs 200 LVL Overdrafta apjoms Kartes konta slēgšana
Studentu karte VISA Elektron Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas 24% 6% 1% - Bezmaksas
Debetkartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī


Bezmaksas


Bezmaksas


24%


6%


1%

Līdz 50% no algasBezmaksas

Algas kartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī


Bezmaksas


Bezmaksas


24%


6%


1%

Līdz 200% no algas

Bezmaksas

Virtuālā karte 14 LVL gadā 1% 2% - - - - Bezmaksas
Īstā kredītkarte 36 – 99 LVL gadā Bezmaksas 2% 24% 36% - Katram indiv. Bezmaksas
Kredītkartes VISA 36 – 99 LVL gadā 0,5% 1,5% 28% 18% - - Bezmaksas
Kredītkartes Eurocard / MasterCard 36 – 99 LVL gadā

0,5%


1,5%


28%


18%

- - Bezmaksas
Naudas karte Cirrus 6 LVL gadā - 0,30 LVL 24% 6% - - Bezmaksas

Ir 21.gadsimts lieliem soļiem mēs ienākam jauno tehnoloģiju pasaulē. Arvien vairāk darbavietu saviem darbiniekiem izvēlas algas nevis izmaksāt skaidrā naudā bet gan pārskaitīt uz bankas kontu. Parekss banka piedāvā «Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ērtāk jo jūs to varat izņemt pa daļām varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur algas karte dod iespēju saņemt patēriņa kredītu līdz pat 200% no vidējās algas. Atrodoties bankā jūsu alga pelna procentus. Uz algas karti varat saņemt ne tikai algu bet arī citus maksājumus piemēram ģimenes pabalstus pensijas utt.


Parekss bankā tiek piedāvātas šādas algu kartes:

Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas filiālēs un norēķinu grupās Latvijā; norēķiniem veikalos bankas automātos Latvijā un visā pasaulē;

Cirrus – starptautiskā debetkarte naudas izņemšanai bankas automātos visā pasaulē;

VISA Electron – starptautiska debetkarte izmantojama norēķiniem veikalos bankas automātos Latvijā un visā pasaulē.

Dodoties ceļojumā vai darījumu braucienā kur jūs nevēlētos ņemt līdzi skaidru naudu Parekss banka šādiem gadījumiem piedāvā jums ērtu piekļūšanu naudai ja jūs iegādājaties Parekss bankas kredītkarti. Lai šādu karti saņemtu jums pat nav jāiemaksā garantijas depozīts un šī kredītkarte dod jums bezprocentu kredītu uz laiku līdz 45 dienām. Parekss banka atkarībā no jūsu vēlmēm piedāvā šādas īstās kredītkartes:

Eurocard/MasterCard: Mass Business Gold;

VISA: Classic Business Gold.

Parekss banka piedāvā arī maksājumu kartes uzņēmējiem uzņēmumu darbiniekiem kuri bieži brauc komandējumos un arī ja uzņēmumam nepieciešams iepirkties internetā tad Parekss bankā var iegādāties Virtuālo karti.


1.2Komunālie un abonentu maksājumi

1 .0.tabula

Komunālo un abonentu maksājumu tarifi Parekss bankā.2

(LVL)

Pakalpojuma nosaukums

Bankas komisijas maksa

Lattelekom pakalpojumu apmaksa 0,10
Latvijas Gāze pakalpojumu apmaksa Bezmaksas
TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa 0,15
Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa Bezmaksas
Maksājumi par elektroenerģiju 1,5% (min.0,20 LVL)
Pārējie komunālie un abonentu maksājumi:
- ja saņēmēja konts ir Parekss bankā 0,15
- ja saņēmēja konts ir citā bankā Latvijā 0,30 + 0,5% no summas

Parekss bankas filiālēs un norēķinu grupās ir iespējams apmaksāt praktiski visus ikmēneša rēķinus. Šos rēķinus bankā ir iespējams apmaksāt ne tikai ar skaidru naudu bet arī ar norēķinu karti. Ja bankā jau ir norēķinu konts tad Parekss banka piedāvā arī tādu pakalpojumu kā Tiešais debets. Tas ir bankas pakalpojums kas ļauj ietaupīt savu laiku uzticot Bankai automātiski no klienta norēķinu vai kartes konta apmaksāt piesūtītos rēķinus par pakalpojumiem.


2.KREDĪTI A/S «PAREX BANKA» 2.1Kredīts tā būtība formas veidi

Visā pasaulē jau sen pieņemts dzīvot uz kredīta arī Latvijā kreditēšana kļūst arvien aktuālāka. Reāla iespēja jau šodien atļauties to ko krājot un taupot varētu iegādāties tikai pēc ilgāka laika posma.

Parekss banka piedāvā vairākus kreditēšanas pakalpojumus attiecīgi pēc kredīta mērķa nepieciešamās summas atmaksas termiņiem un nodrošinājuma.

Ilgtermiņa kreditēšana savā ziņā ir samērā riskanta kreditoram jo šā perioda laikā var mainīties ekonomiskā un politiskā situācija valstī procentu likmes aizņēmēja veselība ienākumi un nodrošinājums ar darbu.

Vārds «kredīts» nāk no Latīņu valodas «credare» - ticēt uzticēties. Kredītiestāžu likumā termins «kredīts» tiek skaidrots kā «atlīdzības darījums» kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu. Parasti kompensācija par lietošanas tiesību atdošanu tiek noteikti procenti.

Kreditēšanas būtiskās pazīmes ir:

Vienošanās par stingru līdzekļu noteikta apjoma atmaksāšanas pienākumu

Maksāšanas līdzekļu nodošanas termiņu

Noteiktu vai variējamu atlīdzību par izmantošanas laiku

Pienākumus maksāt noteiktus procentus.


Kredītus klasificē šādi:

Standarta kredīti ir aizdevumi kuri neapšaubāmi tiks atmaksāti tie tiek novērtēti 0% riska pakāpi.

Uzraugāmie kredīti prasa kredītiestādes vadības speciālu uzmanību.

Zemstandarta kredīti ir ar noteiktu nedrošības pakāpi.

Šaubīgo kredītu atmaksa ir apšaubāma bet novērtēšanas laikā vēl nav iespējams precīzi noteikt zaudējuma apjomus.

Zaudētiem kredītiem novērtēšanas laikā nav reālas vērtības – to apmaksa nav iespējama.

Katrs izsniegtais kredīts ir jānovērtē un jāpieskaita attiecīgajai kredītu klasifikācijas grupai. Bankas mērķis ir izveidot drošu kredītportfeli samazinot zaudēto šaubīgo un zemstandarta kredītu apjomu.


Parekss banka piedāvā:

Kredītus uzņēmumiem;

Kredītus privātpersonām;

Līzingu;

Hipokredītu privātpersonām;

Overdraftus;

Kredītlīnijas u.c.


2 .0.attēls Kredīta nodrošinājumu veidu shēma.


2.1.1Kredīti uzņēmumiem

Nosacījumi: kredīta summa ko piešķir Banka var būt līdz pat 70% no ķīlas (nodrošinājuma) vērtības.

Procenti par kredītu tiek noteikti katram klientam individuāli atkarībā no termiņa un riska. Gada procenta likme var būt gan fiksēta gan «peldoša» un tiek aprēķināta no kredīta neatmaksātās vērtības.

Kredīta atmaksas grafiks var būt ikmēneša ceturkšņa vai pieskaņots Jūsu naudas plūsmai. Kredīta pamatsummu var atmaksāt arī termiņa beigās par to vienojoties ar Banku.

Termiņš piešķirtajam kredītam var būt no dažiem mēnešiem līdz pat 25 gadiem.

Par nodrošinājumu kredītam var kalpot visa veida nekustamais īpašums autotransports ūdens transportlīdzekļi ražošanas iekārtas noguldījumi vērtspapīri kapitāla daļas uzņēmumos preces un mākslas darbi trešo personu galvojumi kā arī noteikta apgrozījuma uzturēšana norēķinu kontā.

Ķīlas objektam jābūt apdrošinātam par labu Parekss bankai.


2.1.2Kredīti privātpersonām

Nosacījumi: kredīta summa ko piešķir banka var būt līdz pat 70% no ķīlas (nodrošinājuma) vērtības.

Procenti par kredītu tiek noteikti katram klientam individuāli atkarībā no termiņa un riska kas saistīts ar kredītņēmēju. Procentu likme gadā var būt gan fiksēta gan arī peldoša.

Kredīta atmaksas grafiks var būt ikmēneša ceturkšņa vai nevienmērīgs. Turklāt vienojoties ar banku kredīta pamatsummu var atmaksāt termiņa beigās.

Termiņš piešķirtajam kredītam var būt no dažiem mēnešiem līdz pat 25 gadiem.

Par nodrošinājumu kredītam var kalpot visa veida nekustamais īpašums autotransports ūdens transportlīdzekļi noguldījumi vērtspapīri kapitāla daļas uzņēmumos preces un mākslas darbi kā arī trešo personu galvojumi.

Apdrošināšana. Ķīlas objektam jābūt apdrošinātam par labu Parekss bankai. Apdrošināt ķīlu var Parekss Apdrošināšanas kompānijā vai citā apdrošināšanas sabiedrībā iepriekš to saskaņojot ar banku. Apdrošināšanas summu ir iespējams iekļaut kredīta summā. Nepieciešamības gadījumā banka var pieprasīt kredīta ņēmējam dzīvības apdrošināšanu par labu bankai.


2.1.3Līzings automašīnu un citu transportlīdzekļu iegādei

dod iespēju lietot automašīnu sākotnēji samaksājot tikai daļu no automašīnas vērtības un pēc tam pakāpeniski izmaksājot atlikušo summu un procentus. Kad līzinga maksājumi ir nomaksāti pilnībā automašīna kļūst par līzinga ņēmēja īpašumu.

Līzinga objekts ir automašīna kuras vecums pēc līzinga līguma beigām nepārsniegs 10 gadus.

Pirmā iemaksa vismaz 10% no automašīnas vērtības.

Līzinga objekta minimālā vērtība 2000 LVL vai ekvivalents citā valūtā.

Termiņš – līdz 5 gadiem.


2.1.4Ātrākais hipokredīts privātpersonām

– mājokļa iegādei un remontam.

Nosacījumi: summa līdz pat 80% no iegādājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Minimālā summa 3000 LVL vai ekvivalents citā valūtā.

Termiņš līdz 25 gadiem.

Atmaksas grafiks var būt ikmēneša ceturkšņa vienmērīgs vai pieskaņots klienta ienākumiem.

Nodrošinājums – visu veidu nekustamais īpašums arī tas ko iegādājas ar šī kredīta palīdzību.

Procentu likmi piemēro katram klientam individuāli var būt fiksēta vai mainīga – pēc klienta izvēles.


Lai saņemtu šādu kredītu mājas iegādei nepieciešami šādi dokumenti (1.pielikums):

Zemesgrāmatu akta oriģināls un zemes robežu plāna oriģināls;

Mājas grāmatas oriģināls;

Namīpašuma Inventarizācijas lietas oriģināls;

Izziņa pat īpašumtiesībām uz zemi;

Īpašnieka laulātā un visu namīpašumā pierakstīto pilngadīgo personu rakstiska piekrišana mājas ieķīlāšanai (notariāli apstiprināta);

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību;

Izraksts no Zemesgrāmatu nodaļas kas apliecina ka māja nav apgrūtināta;

Bankas akceptēts namīpašuma novērtējums;

Apdrošināšanas polise ar atzīmi ka iestājoties apdrošināšanas gadījumam atlīdzību saņem Parekss Banka. Mājas apdrošināšana jāsaskaņo ar Parekss Banku.

Līdzīgs dokumentu saraksts nepieciešams hipokredīta saņemšanai mājas būvniecības darbiem (skat. 2.pielikumu) un dzīvokļa iegādei (skat. 3.pielikumu).

Kad visi nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti tad ir jāaizpilda fiziskās personas pieteikums / deklarācija kredīta saņemšanai (skat. 4.pielikumu).


3.A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRGŪ

A/s «Parex banka» tika dibināta 1992.gadā. Tātad banka darbojas jau 10.gadu.

Parekss bankai ir nācies strādāt spēcīgas konkurences apstākļos ko radīja no jauna izveidotās bankas un noguldījumu pieņēmējas firmas.


3 .0.
attēls Latvijas komercbanku 2001.gada noguldījumu darbības rezultāti (tūkst. LVL).3

Šis ( 3 .0.attēls) parāda 2001.gada noguldījumu rezultātus Latvijas komercbanku sektorā. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmajā vietā. Noguldījumi 2001.gadā sasnieguši 533 465 tūkst. LVL. Vismazākais noguldījumu skaits ir Baltijas Tranzītu bankai tas ir 75237 tūkst. LVL.

Pēc šī attēla var secināt ka cilvēki ir novērtējuši A/s «Parex banka» darbības efektivitāti šī ir droša banka kur iedzīvotāji nebaidās noguldīt savus naudas līdzekļus. Par to liecina noguldījumu skaita pieaugums kas redzams ( 3 .0.attēls).

Parekss bankas mērķis ir nodrošināt klientiem visus nepieciešamos finansu pakalpojumus tādējādi veicinot to labklājību un attīstību. Fiziskās un juridiskās personas ir Parekss bankas klienti kuru apkalpošana bankai nodrošina stabilitāti un ienākumus. Parekss bankas grupai ir arī savs atklātais pensiju fonds kurā katrs mēs varam novirzīt līdzekļus savai nākotnei t.i. banka ar mūsu naudu ieguldot to dažādos pasākumos pelna mums lielāku pensiju (pensiju otrais līmenis).

Banka ir ieinteresēta rentablā darbībā tā vēlas saglabāt savus klientus tāpēc piedāvā arvien vairāk dažādus finansu pakalpojumus gan fiziskām gan juridiskām personām.

Latvijas komercbanku darbības rezultāti par 2001.gadu ir redzami ( 3 .0 .attēls)3 .0.attēls Parekss bankas noguldījumu skaits pa gadiem no 1992. līdz 2001.gadam.

3 .0 .attēls Latvijas komercbanku 2001.gada aktīvu rezultāti (tūkst. LVL).

Mūsu interesējošā banka «Parex banka» pašlaik atrodas pirmajā vietā kuras 2001.gadā aktīvi sastādīja 656 991 tūkst. LVL.


Apkopojot visu iepriekš aprakstīto informāciju varu secināt ka aizdevumu piešķiršana ir viena no svarīgākajām un atbildīgākajām banku operācijām jo tiek lemts kam uzticēt noguldītāju naudu. Kredītiestāžu likuma 34.pants nosaka ka kreditēšanu banka veic saskaņā ar tās kredītpolitiku kas nosaka aizdevumu piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību un to kvalitātes novērtēšanas kritērijus.

Kredītu piešķiršanas pamatmērķis ir gūt peļņu ko panāk prasot no klienta augstāku procentu likmi par to likmi kādu maksā banka aizņemoties līdzekļus kreditēšanai.

Страницы: 1 2