10 теми по психології і педагогіці

Рефераты по психологии » 10 теми по психології і педагогіці

ІНТЕЛЕКТ

 

Це наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища тобто це глобальна здібність розумно діяти раціонально мислити і добре справлятися з з життевими обставинами.

В науці є 120 комбінацій інтелекту:

-   Кокретний

-   Практичний

-   Абстрактний

-   Потенціальний

-   Набутий

та ін.

Потенціальний інтелект:

ü Найважча форма – ідіотія – мова і мислення фактично відсутні переважають емоції. Словарний запас – 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони схильні до сліпого подражання але прагнуть жити самостійно.

ü Легка форма – дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна мова розвинута тому їх не одразу можна помітити але є дефекти мислення. Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя за винятком науки і освіти.

Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матері


 

 

ІМІДЖ

Особистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється як людське визначення як ставлення до особи певної групи людей.

Імідж – це образ тобто форма життед. людини завд’ки якій виставляється на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість ерудиція професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове призначення одежі.Є фірмена і  сольна одежа.

Аби досягти певних успіхів у бізнесі необхідно окрім зов. вигл. мати певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь якого фаху:

·     Впевненість

·     Доброзичлевість

·     Творча енергія

У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і подає технологію їх упровадження:

·     

·     визначити що ви хочете в собі змінити або яким стати;

·     скласти подумки сценарій щоб уявити себе в новій ролі;

·     впровадьте свій новий сценарій у життя;

·    

якщо ви повірете самі що “ви” уже “не ви” то інші повірять також.


ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Античність

Перші поняття про психіку були пов’язані з аналізом – найдревнішими поглядами згідно яким у всього що існує на світі є душа. Згшідно Платону душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної психології є “вчення про душу” Арістотеля.

Середні віки

Душа є божественним неприродним почятком і тому вивчення духовного життя повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно-фізіолог. особливості людського організму як одної з основи психіки/Авіцена Аверсосам і кассиман – вперше ввили термін “психологія

Психологія XVII ст.

 

З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона  характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.-філосовських розумово здорових позицій без необх.експерементальної бази. Деккарт – заклав основи детерміністичної концепції поведінок.

XVIII ст.зародження імпіричної психіки

 

  Термін “емпірична  психологія” ввів німецький філосов Вольфом для позначення напряму в психологічній науці основний принцип полягає у спостереженні за конкретною психологією явищами їх класифікації. Локк розглядає душу як пасивну але здатну до сприйняття середовища порівнює її з чистою доскою на якій нічого не написано.

 

XIX ст. Психологія стає самостійною наукою

Виділення психології як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було пов’язано зі ставленням спеціальних наукових-дослідж. установ – психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та лідером структ.псих.


МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метод – це спосіб підхід інструмент яким користується певна наука для дослідження закономірностей і категорій що становлять її предмет.

 До методів відносяться:

1.  спостереження – це найбільш поширений в практиці роботи школи метод.

2.  Бесіда і інтерв’ю.

3.  Педагогічний експеремент.

4.  Анкетування.

5.  Метод рейтенгу – це оцінка різних сторін діяльності компетентними суддями.

6.  Метод узагальнення незалежних характеристик.

7.  Вивчення продуктів діяльності.

 

ВИМОГИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

ü  ФІКСАЦІЯ ОТРИМАНИХ ФАКТОРІВ

ü  ЦІЛІСНІСТЬ

ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ:

·    ЗОВНІШНЕ

·    ВНУТРІШНЕ

·    ВКЛЮЧНЕ

·        ПОБІЧНЕ
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДОЛАННЯ

 СТАНУ

ТРИВОЖНОСТІ

10 етапів подолання стану тривожності:

 

1.  Займіться справами роботою замість того щоб засихати від суму.

2.  Не дозволяйти собі засмучуватись через ніщо про яке ви і всі інші скоро забудуть.

3.  Спробуйте навчитись рахуватись з неменучим.

4.  Думайте і робіть як щаслива людина і ви відчуєте себе счасливим.

5.  Ніколи не зводьте рахунки з великими ворогами тому що якщо ви будете це робити ви зробите гірше лише собі.

6.  Пам’ятайте про те що єдиний засіб досягти щастя  полягає не в тому щоб чекати подяки а у тому щоб отримати радість коронних справ які ми робимо один одному.

7.  Пам’ятайте: вдячними не народжуються ними стають; звідси слідує :якщо ви хочете щоб ваші діти були вдячні – навчіть їх.

8.  Рахуйте свої щасливі миті а не неприємності.

9.   Не треба наслідувати дії інших апошукайте себе і залишайтесь собою.

10. Кожен день робіть добрі справи щоб інші вам усміхались.

 

 

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

Зміст освіти вмзначається такими документами:

навч. плани навч   програми підручники навч. посібники.

Навч. план – це держ. норм. документ який визначає підсумоване навантаження студентів його розділ за етапами навч. тобто установлює перелік предметів обов’язкових для вивчення в усіх нач. закладах а такожрухомий компонент що включає навч. предмети які вводяться за розсудом регіонів і навч. закладів.

 

Навч. програма – це держ. докум. у якому розкивається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається системою наук  знань світоглядних і мор.-естетичних ідей практичних умінь і навичок що їх необхідно опанувати та кількість годин та їх вивчення.

 

ПІДРУЧНИКИ – це книга що викладає основний зміст навчального предмету відповідно до програми.

 

НАВЧ.ПОСІБНИК – це книга зміст якої або повністю відповідає навч. програмі або не містить емпіричний матеріал що служить закріпленню основного теоритичного матеріалу.


Родинне виховання

Розробка теорії сімейної педагогіки в 70-80х рокахбула повязана в основному з проблемою “школа і сім’я”. Здебільшого теоретично обгрунтувались розділи педагогічної пропаганди серед батьків-ідейно-політичне виховання в сім’ї патріотичне та інтернне виховання моральне статеве трудове естетичне фізичне.Концепція полягала в тому що нормальна здорова сім’я маєпереймати і доносити зі школи державний вплив.

І навпаки учень через сім’ю мав зрости передовим школярем. Однак у теорії симейної педагогіки яка грунтується на особистому прикладі батьків та їхньому індивідуальному підході до своєї дитини на взаємодії педагогів і батьків саме ці методи майже не враховувались.

Особистий приклад батьків як  головний приклад сімейного виховання порівняно з усіма іншими методами і засобами має найбільший вплив як у позитивному так і в негативному плані. Наслідуючи батька і матір дитина засвоює сімейні традиції цінності. Батькам не слід моалізувати навколо політики релігії висловлювати своє невдоволення навколишним – дитина чюйно вловлює їхню справжню позицію поділяє  характерні ознаки сімейного побуту.

Конфліктні ситуації в сімї можуть призвестидо розвитку позитивних чи негативних рис і якостей у дітей як членів сім’ї. Розлучення батьків переважно призводить до педагогічної занедбаності і почуття безсилля в дитині. Нерідко це негативне роздвоєння в її душі.