Аналіз кредитно розрахункового обслуговування банками юридичних і

фізичних осіб ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності комерційними банками 6 1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6

Анализ развития страхового дела в Республике Казахстан

Введение 3 Глава 1. Теоретические основы организации страхования в Республике Казахстан 1.1 Страхование в Республике Казахстан: сущность и виды 5 1.2 Организация страхового дела в Республике Казахстан 14

Активные операции банка 3

Активные операции банка - (англ. active bank operations) - размещение собственных и привлеченных средств банка; существенная и определяющая часть операций банка.

Анализ активных операций коммерческого банка

Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Уральский профессиональный институт Кафедра «Финансы и кредит»

Акция как ценная бумага Рынок акций в России

Контрольная работа Дисциплина «Рынок ценных бумаг» Тема: «Акция как ценная бумага. Рынок акций в России» Вопросы: Изменение в параметрах выпуска акций при дроблении и консолидации.

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 2

Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты анализа финансовых результатов коммерческого банка в современных условиях 1.1 Место, значение и задачи анализа финансовых результатов деятельности коммерческого банка

Анализ кредитования физических лиц в ОСБ

Содержание Введение 1 Теоретические основы кредитования физических лиц в банке 1.1 Характеристика кредита и его классификация 1.2 Кредитная политика коммерческого банка

Анализ организации банковских услуг потребительского кредитования в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банке"

Стрелка вправо с вырезом: 1

,Стрелка вправо с вырезом: 2
,Стрелка вправо с вырезом: 3
,Стрелка вправо с вырезом: 4,Стрелка вправо с вырезом: 5
 Характеристика организационной структуры и формы управления исследуемого банка. SWOT-анализ ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк": клиенты, конкуренты, услуги. Система организации продаж банковских услуг. Формы и инструменты продаж для банковских менеджеров.

Аналіз інвестиційної привабливості Запорізького регіону

Інвестиційний портрет Запорізької області Регуляторне середовище. На сьогодні сформований результативний імідж Запорізької області розглядається як цінний ресурс для подальшого всебічного розвитку регіону. Цей ресурс складається з багатьох елементів, які у дієвому симбіозі являють собою ті конкурентні переваги Запорізької області, які дозволяють їй обійняти провідні позиції серед інших областей України у процесі залучення інвестицій.

Анализ электронных платежных систем

Изучение особенностей функционирования и классификации систем электронной наличности. Анализ основных электронных платёжных систем, используемых в России. Исследование угроз, связанных с использованием систем электронных платежей и технологий их защиты.

Анализ эмитента ОАО "Газпром"

История создания ОАО "Газпром", ее миссия, организационная структура и основные направления деятельности. Сведения о размере и структуре уставного капитала, принципах дивидендной политики и результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Анализ эффективности инвестиционных проектов и проблемы оптимизации капиталовложений

Основные принципы анализа инвестиционных проектов. Основные показатели, применяемые при анализе эффективности инвестиционных проектов. Анализ показателей деятельности предприятия, влияния инфляции и риска. Направления оптимизации капиталовложений.

Анализ эффективности использования рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

Понятие и экономическая природа ценных бумаг. Деятельность фондовой биржи. Анализ состава, структуры, динамики рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. Основные направления развития белорусского фондового рынка. Основные типы и виды ценных бумаг.

Аналіз банківської діяльності

Аналіз тенденцій складу структури і динаміки доходних активів банку. Аналіз якості кредитного портфеля, забезпечення позик. Оцінка ризику та формування резерву банку. Аналіз тенденцій структури і динаміки капіталу за ряд років за даними балансу.

Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

Теоретичні основи, шляхи розвитку нових технологій і процедур оцінки фінансового стану позичальників-юридичних осіб в комерційному банку. Аналіз кредитного портфелю, управління кредитним ризиком та процесів кредитування юридичних осіб в АКБ "Приватбанк".

Аналіз банку Укрсоцбанк

Основи організації банків. Формування ресурсів банку. Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку. Кредитна діяльність банків. Інвестиційна діяльність банків та операції з цінними паперами. Нетрадиційні банківські операції та послуги.

Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

 Частка валютних активів (Чв.а) та зобов’язань банку (Чв.з) у їх загальному обсязі Економічна сутність та види валютних операцій банків, принципи та механізми їх реалізації, значення в діяльності банківської сситеми, нормаивно-правова база. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку, шляхи та напрямки її підвищення.

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ "Укрпромбанк". Короткі історичні відомості про банк. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку. Методи аналізу депозитних операцій. Механізм залучення коштів фізичних осіб.

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Економічні основи банківської діяльності, організація економічного аналізу діяльності. Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури, інформаційна база аналізу його діяльності. Управління ресурсами банку, кредитним та інвестиційним портфелями.

Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Характеристика установи комерційного банку ЗАТ КБ "ПриватБанк". Організація управління діяльністю в Сумський філії Приватбанку. Аналіз фінансового стану та динаміка основних показників банку. Структура доходів ПриватБанку станом на січень 2006 року.

Аналіз діяльності Приватбанку

Характеристика банківської галузі, її значення в економіці України. Опис діяльності та історії розвитку Приватбанку, організаційна структура. Етапи втілення програми мікрокредитування. Аналіз нормативно-правових документів щодо діяльності підприємства.

Аналіз доходів та витрат банку

Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковості банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку. Види та форми кредиту. Діяльність комерційних банків.

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

Організаційно-економічна характеристика підприємства. Спеціалізація і організаційна структура. Основні економічні показники діяльності господарства. Аналіз руху грошових потоків і його значення. Види кредитів на підприємстві і їх ефективне використання.

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

Загальна характеристика ВАТ КБ "Надра". Загальний аналіз динаміки структури балансу, прибутковості та рентабельності роботи банка. Рейтингове місце АКБ "Надра" в банківській системі України. Динаміка базових темпів росту обсягів валюти балансу в банку.

Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

Основа сьогоднішніх електронних грошей. Визначення ролі та значення пластикових карток у сфері банківських послуг. Механізм здійснення банками операцій із застосуванням карток. Шляхи удосконалення ефективності банківських операцій з пластиковими картками.

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку. Окремі положення фінансового менеджменту банку. Стратегія трансформації активів та збалансованого управління ліквідністю. Аналіз адекватності капіталу та якості активів.

Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Характеристика сегментів фінансових потоків банківських операцій в фінансовій моделі діяльності банку. Економічна діагностика діяльності ВАТ "Міжнародний комерційний банк", оцінка його активності та ефективності діяльності в банківській системі України.

Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

Діяльність комерційних банків. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування. Суть, значення, система та операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню. Аналіз ефективності операцій банку на прикладі Райффайзен – банку Аваль.

Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

Стратегії хеджування ф'ючерсами. Оперативний аналіз процесу хеджування і динаміки цінового та базисного ризиків. Поняття опціону, його відмінність від ф'ючерсної чи форвардної угоди. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів.

Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

Характеристика банка, его структуры и системы управления. Маркетинг банковских услуг. Экономический анализ деятельности банка. Анализ финансового состояния. Потребительское кредитование на российском рынке. Современный рынок потребительских услуг.

Анализ деятельности исламской банковской системы

Зарождение исламского банковского дела. Перспективы их развития в России. Механизмы функционирования исламских банков. Особенности развития исламской банковской системы в мире. Классификация исламских банков в настоящее время. Их роль в мировой экономике.

Анализ деятельности коммерческого банка

Роль обязательств коммерческого банка в формировании пассива баланса, соотношение собственных и привлеченных средств. Состав и структура собственных средств и обязательств. Максимальный размер риска одного заемщика. Доходность отдельных операций банка.

Анализ деятельности коммерческого банка

Анализ структуры и динамики пассивов (по источникам формирования) и активов (по направлениям размещения) банка. Оценка баланса и отчета о прибылях и убытках банка с помощью системы коэффициентов и обобщающих показателей эффективности его деятельности.

Анализ деятельности коммерческого банка "Правекс-Банк"

Организационно-экономическая характеристика АКБ "Правэкс-банк". Правовая поддержка деятельности и организация менеджмента и маркетинговой службы. Планирование и прогнозирование деятельности банка, основные показатели. Характеристика банковских услуг.

Анализ деятельности кредитных организаций

Исследования показателей деятельности кредитных организаций с целью отражение динамики процесса взаимодействия населения и кредитных организаций. Выявление различий между регионами России на основе показателей деятельности кредитных организаций.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 478