Аудіювання 2

АУДІЮВАННЯ (слухання, розуміння прослуханого) Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:

Азербайджан економіко-географічний огляд країни

Реферат на тему: “Азербайджан” (економіко-географічний огляд країни” Офіційна назва - Азербайджанська Республіка. Державний устрій. Азербайджан - демократична, правова, світська, унітарна республіка, що розвивається на засадах економічних ринкових відносин. Глава держави - президент. Найвищий законодавчий орган - парламент (Міллі Меджліс), що обирається на 5 років.

Анестезіологія іcторія розвитку анестезіології

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ Анестезіологія (від гр. an — запе­речення, відсутність + aistesis — відчуття + logos — слово, наука) — наука, яка вивчає способи усунення відчуттів. Це наука про знеболюван­ня та інші методи захисту організму від надмірних подразнень, зумовле­них хірургічним втручанням.

Аналітична геометрія на площині

Реферат на тему: Аналітична геометрія на площині Пряма лінія на площині найчастіше задається у вигляді рівняння y = kx + b (2.3) де k=tg ‑ нахил цієї прямої до осі OX (рис 2.3,а).

Автомобілебудівна промисловість в Україні проблеми та перспективи розвитку

Реферат на тему: Автомобілебудівна промисловість в Україні: проблеми та перспективи розвитку ПЛАН Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми

Апаратура для стерилізації Правила роботи

АПАРАТУРА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ. ПРАВИЛА РОБОТИ Стерилізація – це повне знищення в тому чи іншому об’єкті всіх без винятку мікроорганізмів і їх спор не залежно від того чи вони хворобливі чи не шкідливі. Стерилізація має велике значення при виготовленні всіх лікарських форм і особливо ін’єкційних.

Астрономія і природознавство

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: АСТРОНОМІЯ І ПРИРОДОЗНАВСТВО Астрономія — наука про небесні явища, про Всесвіт, про світобудову — належить до найдавніших природни­чих наук.

Аудиторські робочі документи

1. Поняття та класифікація робочої документації 2. Зміст і форма робочих документів 3. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання

Агроценоз як екосистема

РЕФЕРАТ на тему: “Агроценоз як екосистема.” Біогеоценоз — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма існування організмів і навколишнього середовища, що здатна до саморегуляції і самовідновлення.

Алкоголізм профілактика та лікування

Реферат на тему: “Алкоголізм, профілактика та лікування” Токсичний вплив алкоголю, передусім, позначається на діяльності нервової системи. Якщо вміст алкоголю в крові прийняти за 1 (одиницю), то в печінці він буде таким, що дорівнює 1,45, а в головному мозку - 1,75. Навіть невеликі дози алкоголю впливають на обмін в нервовій тканині, передачу нервових імпульсів.

Антропогенний вплив на біосферу

Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Вплив діяльності людини на довкілля: - Демографічні проблеми і можливості біосфери; - Демографічні проблеми України;

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу стан проблеми та перспект

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Інтеграція України до Європейського Союзу є одним з її основних зовнішньополітичних пріоритетів. Стратегічною метою держави проголошено повноправне члество в ЄС. Фундаментальні основи європейської політики України, механізми і тактику реалізації стратегічного курсу визначають наступні документи: Контституція України (ст.18); Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями зовнішньої політики України" від 2 липня 1993 року, яка підкреслює, що "перспективною метою української зовнішньої політики є членство України у Європейських Співтовариствах"

Актуальність класичного фейлетону образи та форми

Реферат з журналістики Жанр фейлетону має двохсотрічну історію. Неабиякий інтерес привертають до себе фейлетони 20-50-их років XX ст., особливо прозові твори класиків Остапа Вишні, І.Ільфа та Є.Петрова, М.Зощенка та ін.

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА ІНШИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13.1. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ Річний звіт у першу чергу перевіряють за формою: наявність дати складання звіту, назви підприємства, кодів, підписів, дати здачі звіту тощо. У бухгалтерських звітах не повинно бути ніяких виправлень і підчищень.

Автоматизація роботи в офісі Розпізнання документів в програмі Fine Reader

з дисципліни: Інформаційна техніка Тема. Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі Fine Reader Зміст Вступ. Засоби створення електронного документообігу.

АЦЭ - Разработка и расчёт автогенератора на диоде ганна с перестройкой частоты

СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 Техническое задание и исходные данные 3 Обзор литературных источников 4 Междолинный переход электронов 4 Дипольные домены и возможные режимы работы диодов Ганна 7

Арбітражний процесуальний кодекс України Розділ ІІІ

Р О З Д І Л III ПІДВІДОМЧІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 12. Спори, підвідомчі арбітражним судам Арбітражні суди вирішують спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також спори про визнання недійсними актів ненормативного характеру з підстав, зазначених у законодавстві, крім:

Астрономия 10 класс Воронцов-Вельяминов

Полярные шапки Марса. Марс (вид в телескоп). Сатурн (цвета искусственно усилены). Б.А ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ АСТРОНОМИЯ УЧЕБНИК ДЛЯ | О КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Антисептика Асептика Історія виникнення та розвитку

АНТИСЕПТИКА.АСЕПТИКА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ У багатовіковому розвитку хірургії вчені вже давно виділили два етапи — доантисептичний та антисептичний. Перший етап нараховує кілька тися­чоліть і обіймає період від сивої дав­нини до другої половини XIX ст., другий — триває трохи більше за сто­річчя, початком його вважається 1867р.

Айва довгаста айлант айстра аконіт

Назва реферату : Айва довгаста, айлант, айстра, аконіт Розділ : Біологія Айва довгаста, айлант, айстра, аконіт АЙВА ДОВГАСТА (бiжалма) Cydonia oblonga

Аварії на АЕС

Тернопільська академія народного господарства Інститут обліку і аудиту Реферат на тему: ДЖЕРЕЛА, ЗОНИ ДІЇ ТА РІВНІ ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У РАЗІ АВАРІЙ НА АЕС І ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ”

Автоматизація виробництва Етапи розвитку та перспективи

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра АКІТ Реферат на тему: "Автоматизація виробництва.

Аудиторія та засоби масової інформації

етрухін М.В. Керівник Волошинська О. М. Львів 2000 Вступ 1. Розвиток соціологічних досліджень аудиторії 2. Взаємовпливи аудиторії й ЗМІ 3. Вибір аудиторією джерел інформації

Адаптація електроних макетів до публікації в Internet

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" Кафедра інформатики Адаптація електроних макетів до публікації в Internet Курсова робота

Агробіологічні основи формування врожаю

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Дослідження проводились впродовж 1986-2002 років на дослідному полі кафедри рослинництва і луківництва Львівського державного аграрного університету та на полях філіалу кафедри - агрофірми "Підлісне" Жовківського району Львівської області.

Аргентина 2

Аргентина Аргентина испытывала слабый экономический рост начиная с 1940года. С середины 1970-х произошел сравнительно заметный рост экономики: но начиная с последней половины 1980-х страна испытывала самый тяжелый за век период стагнации в экономической жизни. Инвестиции и сбережение падали начиная с середины 70-х и вплоть до 1989 года.

Агробіологічні основи вирощування

льону-довгунця в Поліссі України 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ, ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Програма досліджень охоплювала широке коло питань. Вивчалася добова періодичність росту і розвитку як інтегрального продукційного процесу залежно від абіотичних факторів і комплексу технологічних прийомів вирощування льону-довгунця.

Аналіз факторів зовнішнього середовища

Реферат на тему: Аналіз факторів зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище в стратегічному управлінні розглядається як сукупність двох відносно самостійних підсистем: макросередовище та безпосереднє оточення (так звані, відповідно, середовище непрямого впливу та середовище прямого впливу).

Адресна книга

Реферат на тему: Адресна книга призначена для зберігання різних відомостей про адресатів, які можуть легко використовуватися системою Microsoft Outlook Express. У цій книзі можна зберігати всі потрібні адреси електронної пошти, домашні та службові адреси, номери телефонів і факсів тощо. Якщо необхідно, можна внести на сторінку нотаток будь-яку додаткову інформацію.

Аналитико-синтетическая обработка документов 2

Аналитико-синтетическая обработка документов 1. Охарактеризуйте, какими методами достигается однозначность языка предметных рубрик (примеры) .

Апарат Президента України

КУРСОВА РОБОТА з правознавства на тему: Апарат Президента України” ЗМІСТ 1. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 5 1.2. Структура і повноваження Адміністрації Президента України 10

Ацетоуксусний ефір

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Кафедра химии АЦЕТОУКСУСНЫЙ ЭФИР. СИНТЕЗЫ НА ЕГО ОСНОВЕ Студентки 2 курса

Амортизаційна політика підприємства в умовах ринку

Міністерство освіти і науки України Львівський технічний коледж Курсова робота Предмет: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Тема: АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Альдегіди

Слово "альдегід" буквально означає "спирт, позбавлений водню" (від лат. alcohol dehydrogenatus), тобто окислений спирт. Карбонільні сполуки містять в молекулі карбонільну групу

Агробіологічні особливості формування врожаю

КАПУСТИ БРОКОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Експериментальні дослідження проводили протягом 1998-2000 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва Уманської державної аграрної академії (УДАА), розташованому в правобережній частині Лісостепу Україні; виробничі - в овочево-кормовій сівозміні ТОВ “Краснопілка” Уманського району Черкаської області.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 478