Аптеки завдання функції класифікація вимоги до діяльності

За останні роки в області фармації відбулися істотні зміни: введено в дію Закон України “Про л. з.” постанова Верховної Ради України № 124/96 – ВР від 7.04.96 р., що передбачає виробництво л. з. з урахуванням міжнародних норм; затверджені “Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ МОЗ України № 2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується поетапне впровадження міжнародних і європейських стандартів у фарм.

Андріївська церква в Києві

Реферат з археології на тему: Андріївська церква в Києві”         Андріївську церкву часто називають лебединою піснею видатного майстра вітчизняної архітектури Бартоломео Растреллі. Височить вона на одній з круч Старокиївської гори. З її тераси чудово видно древній Поділ, задніпровські далі, нові житлові масиви.

Аналіз транспортних витрат

ЗМІСТ ВСТУП Коротка економічна характеристика підприємства Основні фактори впливу на рівень і суму транспортних витрат підприємства Аналіз виконання плану і динаміка транспортних витрат

Агробактеріальна трансформація ячменю

Назва реферату : Агробактеріальна трансформація ячменю Розділ : Біологія Агробактеріальна трансформація ячменю Агробактеріальний спосіб доставки ДНК має явні переваги перед іншими найпоширенішими методами трансформації рослин (балістичним, електропорації, мікроін'єкції). Цей метод дозволяє вводити в реципієнт порівняно велику генетичну конструкцію, приводить до мінімальних порушень у кодуючій послідовності гена, що переноситься, забезпечує включення в геном реципієнта обмежене число копій чужорідного гена, і нарешті, не вимагає застосування спеціального устаткування.

Аспекти діяльності міського дитячого кардіоревматологічного центру

Сучасна кардіоревматологія об’єднує велику групу захворювань і залишається однією з найскадніших галузей педіатричної науки і практики. Хвороби її займають провідне місце у патології дитячого віку та утримують домінуючі позиції серед причин інвалідності та смертності дітей. Проблеми сучасної дитячої кардіоревматології потребують вирішення, оскільки від цього залежить життя та здоров’я значної частини дитячого населення.

Анализ эффективности использования сырья и материалов

Введение Без использования сырья и материалов не может быть организовано ни одно производство, следовательно, при рассмотрении любого производства всегда встает вопрос об эффективности их использования как составляющей эффективности производства вообще. Этим обусловлена

Автотранспортне страхування та його значення

План. Вступ……………………………………………………………………………………………......... Глава 1. Сутність автотранспортного страхування та його значення………........ Економічна необхідність автотранспортного страхування та його зміст………………………………………………………………………………………………...........

Астрономічні спостереження та їх особливості

РЕФЕРАТ на тему: “Астрономічні спостереження та їх особливості” В темну, безхмарну ніч на небі можна побачити багато зірок. Здається, важко розібратись в цій величній картині зоряного неба.

Атестаційна справа медичної сестри

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА медичної сестри психосоматичного відділу Коломийської ЦРЛ Романів Світлани Петрівни 1997-2000рр. “ЗАТВЕРДЖУЮ” Головний лікар Коломийського ТМО

Аналіз статистичних даних з безпеки

Реферат з БЖД АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З БЕЗПЕКИ. За останнi п'ять рокiв в цiлому по Українi кiлькiсть дорожнiх пригод зменшилась на 9%, загиблих в них людей на 0.1% i травмованих - на 9%, тобто було зареєстровано на 3.4 тис. автоаварiй менше, уникло тяжких травм майже 3.8 тис. чоловiк. Так, якщо в 1997 роцi було скоєно 37944 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 5988 i поранено 41964 чоловiк, то за 2001 рiк цi показники склали вiдповiдно 34541 ДТП, 5984 чоловiк загиблих i 38196 - травмованих.

Арифметично-логічні операції

АРИФМЕТИЧНО-ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІІ ADD R (A) (A)+(R) До вмісту акумулятора додати вміст регістра R A,B,C,D,E,H,L,M при цьому результат занести до акумулятора.

Алфавіт Голосні Дифтонги

Методрозробка практичного заняття з латинської мови І. Тема практичного заняття. а) Граматична тема: Алфавіт. Голосні. Дифтонги. б) Лексична тема: Вивчення лексичного мінімуму.

Автотекс автозаміна та пошук слів Використання автотексту автозаміни та пошук слів у тексті

Мета: Навчитися вставляти спеціальні символи та користуватися такими операціями як: автотекст, автозаміна, пошук та заміна фрагментів тексту. Хід роботи:

Астрономія від спостережень до теорії

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: АСТОРОНОМІЯ: ВІД СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДО ТЕОРІЇ Спостереження. Експеримент. Теорія. Одне з основ­них положень теорії пізнання діалектичного матеріа­лізму полягає в тому, що процес пізнання людиною навколишнього світу проходить у напрямі від живого споглядання до абстрактного мислення, а від нього — до практики.

Аналіз та синтез НВЧ елементів. Хвильові матриці п-полюсника.

Лекція 36 . Розглянемо відому матрицю розсіювання . Нехай маємо - полюсник, у нього входів і виходів. Для кожного входу та виходу є падаюча та відбита хвилі.

Авиация 3

Авиа́ция (фр. aviation, от лат. avis — птица) — теория и практика полёта в атмосфере, а также совокупное наименование связанных с ними видов деятельности. Для обеспечения полётов создается Авиационная инфраструктура.Содержание [убрать]

Актуальні питання вакцинопрофілактики в Україні

Згідно з наказом МОЗ України № 276 від 31.10.2000р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні", діти підля­гають рутинній імунізації проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В.

Агранулоцитоз Етіологія Лабораторна діагностика

РЕФЕРАТ Агранулоцитоз. Етіологія. Лабораторна діагностика. ПЛАН 1. Етіологія. Лабораторна діагностика. Форми захворювання. Перебіг захворювання.

Аналіз і узагальнення отриманих результатів

Згідно літературних даних проблема інфекційних захворювань жіночих статевих органів, НВ та ІПіН і сьогодні залишається однією з найбільш важливих у сучасному акушерстві та виходить на одне з перших місць [2, 3, 6, 9, 20, 68, 74, 114, 138, 149, 168, 194, 195, 229]. За останні роки спостерігається різке зростання захворюваності жінок різними інфекційними процесами геніталій та ІПіН, а частота НВ залишається на високому рівні і не має тенденції до зниження, незважаючи на значні досягнення в фармакології та ендокринології [2, 3, 4, 5, 9, 36, 38, 46, 69, 74, 114, 138, 149, 195, 229].

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера на матеріалах місцевої ауди

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ, ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Анатомія іннервація обезболення інструментарій методика видалення зубів

Центральний різець верхній (11, 21) АНАТОМІЧНА БУДОВА Один конусовидної форми корінь. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня. ІННЕРВАЦІЯ верхні передні луночкові гілки (rami alveolares superiores anteriores)

Альтернативна вартість виробництва

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А Тема: Альтернативна вартість виробництва і побудова кривої виробничих можливостей економіки. Мета: Навчити формувати поняття про альтернативну вартість і

Африка Національний парк Нгоронгоро

Національний парк Нгоронгоро. Вулканічний кратер Нгоронгоро – відомий національ- ний парк Африки. Мальовничий і різноманітний ланд- шафт, в якому круті обриви стін кратера Нгоронгоро

Аварийно-спасательные средства сверхзвуковых самолетов

В с т у п л е н и е Аварийные ситуации в современной авиации возникают достаточно ред- ко , прежде всего благодаря высокой надежности летательных аппаратов, хорошей подготовке экипажей и тщательной работе наземных технических служб. Несмотря на это, иногда происходят аварии самолетов например, вследствие отказа силовой установки, нехватки топлива, возникновения по- жара на самолете, неисправности системы управления, потери пилотом ориентации в пространстве, из-за исключительно неблагоприятных метеорологических условий и т.п.

Аудит як форма контролю його об єкти і метод

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту Види аудиту та його відмінність від ревізії

Академік М І Вавілов

Реферат на тему: Академік М.І.Вавілов М. І. Вавілов народився в Москві 26-го листопада 1887 року. Батько його був здатним комерційним діячем, що пройшов через важке дитинство. Він щиро любив своїх синів, Миколу і Сергія (згодом стали геніальними росіянами вченими), дочка Лідію - мікробіолога, що померла в роки своєї молодості, і Олександрові, що став пізніше лікарем.

Алгоритм Дейкстра

Курсова робота З дисципліни” Основи дискретної математики” На тему: Алгоритм Дейкстра Зміст 1.Вступ …………………………………………………………………………………..…………3 2.Елементи теорії графів:

Аналіз господарської діяльності та шляхи її покращення на ВАТ Золочівський м ясокомбінат

Тема дипломно© роботи: АналЁз господарсько© дЁяльностЁ та шляхи ©© покращення на ВАТ "ЗолочЁвський м'ясокомбЁнат". Здавали: ЛьвЁвська ветеринарна академЁя.

Анаеробна неспоротворча інфекція

Порад з давно відомою формою ана­еробної клостридіальної інфекції — га­зовою гангреною — за останні десяти­річчя набула значного поширення ана­еробна неспоротворча (неклостридіальна) інфекція, яка зумовлюється анае­робною сапрофітною мікрофлорою родини Bacteroidaceas, що вегетує в організмі.

Аналіз праці Рене Декарта

Міністерство освіти і науки України Економіко Технологічний Університет Кафедра: Соціально Гуманітарних Дисциплін на тему: Аналіз праці Рене Декарта

Асемблер Контрольна - варіант 1

Задача № 1 . Розробіть алгоритм і напишіть програму на мові Асемблера для обчислення функції: М3 = (С - М1) + (Е – (50)16) + (D + М2) , де A, B, C, D, E, H, L – регістри загального призначення мікропроцесора КР580ВМ80А; М1, М2 – операнди, розташовані в пам’яті; М3 – результат обчислень, розташований у пам’яті.

Асемблер Задание 4 - вар2

: LXI H, 8100 ;задание адреса первого элемента (HL:=8100H) ;задание кол-ва элементов XRA A ;обнуление аккумулятора ;обнуление регистра C (счетчик переполнений)

Алгоритми маршрутизації в мережах

Курсова робота на тему Алгоритми маршрутизації в мережах” Зміст 1. Вступ ____________________________________________ст 2 2. Маршрутизаційні рішення __________________________ст 5

Автоматизована обробка інформації складних систем проекційними методами

Реферат на тему: Автоматизована обробка інформації складних систем проекційними методами Найбільше розробленим методом розв’язання проблем у рамках автоматизації обробки інформації в складних інформаційних системах є ве-ликі розріджені системи лінійних алгебраічних рівнянь (ВР СЛАР). Та в практиці розробки автоматизованих систем обробки інформації, які підляга-ють аналізу, існує галявина, що впливає на розробку та створення алгоритмів і програмного забезпечення за-для розв’язання крайових і динамічних бага-томірних польових задач, що мають місце при рішенні складних науково-інженерних проблем, розпізнавання образів, вилучення знань тощо.

Актуальність римського права

Доцільно нагадати, що нерідко увага до вивчення римського права пояснювалась тим, що у багатьох країнах Європи воно довший або коротший проміжок часу було чинним правом. Оскільки нині його безпосереднє застосування не має місця, можна було б, здається, чекати, що й вивчення та дослідження цієї галузі права відійде на другий план.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 478