Британський політик Клемент Еттлі

Британський політик Клемент Еттлі ЕТЛІ КЛЕМЕНТ РІЧАРД Attlee, Clement Richard) (1883 1967), британський державний діяч, лідер Лейбористської партії. Народився 3 січня 1883 в Лондоні. Закінчив Університетський коледж Оксфордського університету, в 1905 дістав право на адвокатську практику. У 1913 1923 викладач і лектор по соціальних науках в Лондонської школі економічних і політичних наук.

Банковский вексель

                                                       Оглавление Введение I. Понятие банковские векселя………………………………………. I.1. Формирование вексельного рынка …………………………... I.2  Вексельные операции коммерческих банков………………...

Біологічна дія радіаційного випромінювання Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє с

Контрольна з БЖД . Біологічна дія радіаційного випромінювання Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище План 1. Біологічна дія радіаційного випромінювання

Буддизм Його витоки і догмати

Прикарпатський університет ім. Стефаника Р Е Ф Е РА Т НА ТЕМУ: БУДДИЗМ. ЙОГО ВИТОКИ І ДОГМАТИ Виконав: ст. І курсу гр. М-11 Галушко Михайло План I. Витоки буддизму

Буддизм як світова релігія

Національний університет “Львівська політехніка” Семестровий реферат на тему: Буддизм як світова релігія: походження і священні книги. Виконав: студент групи ФЛ-22

Біг на витривалість в 1-3 класах

Приступаючи до виконання цього завдання, необхідно вже після декількох уроків провес­ти тестування для визначення рівня розвитку витривалості згідно з табл. 1.

Бюджетный федерализм 6

Бюджетный федерализм Введение Динамичное и устойчивое развитие общества невозможно без активного участия государства в экономических процессах, которое реализуется прежде всего в бюджетной и денежно-кредитной политике. Этот постулат сформулировал Кейнс и он остается реальностью и по сей день в экономике индустриально развитых стран мира.

Біологічні ресурси України

Україна належить до країн з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання різноманітних природних ресурсів. Цьому сприяє як наявність їх значних багатств, добра господар­ська освоєність та доступність території, зростаючі потреби в цих ресурсах, сприятливі умови для їх експлуатації.

Болиголов плямистий борщівник європейський та мохнатий

Назва реферату : Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий Розділ : Біологія Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий

Банкрутство селянсько-фермерського господарства

Реферат на тему: Банкрутство селянсько-фермерського господарства Підставою для визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом шести місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Бюджетний кодекс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 599-IV ( 599-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.161 N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.34 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 15.10.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1349-IV ( 1349-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218 N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493 N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.122 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.189 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

Бродіння

Тема: Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез АТФ. Живі організми існують тому, що постійно: а) в них надходять поживні речовини із навколишнього середовища;

Бандитизм як кримінально-правове явище

Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої злочинності в Україні та у світі. Тому його детальне вивчення має важливе значення для всебічної та ефективної боротьби і попередження цього виду злочину, що набуває особливої значимості після прийняття нового Кримінального кодексу України, в якому закладено нові сучасні погляди на організовану злочинність і способи протистояння цьому явищу.

Биоэнергетическое поле и методы его усиления

Энергетическое поле человека - составная часть энергетических полей космоса. Энергетические поля живых существ ( био поля или пси поля) имеют достаточно сложный состав. В их состав входит масса полей известных современной науке. Это и магнитные, и электрические, и , возможно, торсионные поля. Энергетическое поле это составная часть энергетического поля Земли и всего Космического пространства.

Ботаніка - наука про рослини Загальна характеристика царства рослини

БОТАНІКА – НАУКА ПРО РОСЛИНИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ. Ботаніка – наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження. Ботаніка вивчає рослинний покрив земної поверхні. Ботаніка вивчає рослини на всіх рівнях (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційному).

Біосенсори Використання в медицині

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія.” Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині. Виконав: Футерник Павло Володимирович,

Боже слово

Дорогі брати і сестри в Христі! Мене запросили до вас на великопісні реколекції, щоб напередодні пасхальних свят краще підготувати нас до зустрічі великодня третього тисячоліття. Дивлюся на вас очима віри і з радістю приходжу до вас з доброю новиною. Сердечно вас усіх вітаю. Прошу, молімося зараз разом, перед реколекціями, про світло Св.

Бухгалтерский учет и аудит в Сбербанке

Введение Вхождение экономики России в рынок – сложный и противоречивый процесс. В современных условиях, когда налаживанию экономических связей между банками и их клиентами часто препятствует отсутствие доверия партнеров друг к другу, особо остро проявляется потребность в достоверной экономической информации, в которой заинтересованы все без исключения участники хозяйственного оборота независимо от форм собственности.

Бесіда діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

Реферат з педагогіки БЕСІДА — ДІАЛОГІЧНА ФОРМА ВИКЛАДУ І ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. З усіх форм живого слова найефективнішою для учнів молодших класів є бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу. Вона активізує педагогічний процес, збуджує мислення дітей, підвищує працездатність і самодіяльність учнів.

Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем 2

Назва реферату : Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем Розділ : Біологія Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем Людина підлягає усім біологічним законам розмноження вищих ссавців, тобто здатна до самовідтворення, збереження і продовження свого роду. Але функція розмноження людини, на відміну від тварин підлягає ще й соціальним законам, які дозволяють розглядати кожну конкретну людину як повноцінну соціальну істоту і сприяють формуванню здорового, гармонійно розвиненого потомства.

Бджоли та продукти бджільництва

(науковий реферат) ЗМІСТ Вступ Зовнішня будова бджоли Травлення і обмін бджоли Склад кормів Внутрішні орган бджоли Органи чуття Життя і робота бджіл Бджолина сім’я єдина біологічна одиниця.

Брусниця буквиця лікарська

Брусниця (брусника) — Vaccinium vitis-idaea L. На Русі брусниця відома, з давніх-давен. З незапам'ятних часів ціниться вона горянами Українських Карпат. Той, хто підні­мався в безхмарну височінь карпатських вершин або побував на Поліссі чи в південних районах Лісостепу, не один раз милувався в 1 хвойних і листяних лісах цією рослиною.

Будова рослин

Назва реферату : Будова рослин Розділ : Біологія Будова рослин План. Загальні ознаки вищих рослин. Рослинні тканини їх класифікація. Види твірних тканин їх будова та значення в рослинному організмі.

Бізнес в Internet

Реферат на тему: Бізнес в Internet . Правові аспекти Останні роки показують, що з кожним роком Internet все більше проникає у життя людей. Незабаром Internet знайде своє місце в усіх сферах сучасного бізнесу, в якому працюють такі бізнес-моделі, які у реальному житті й уявити собі неможливо. Вже зараз відчувається, що Internet стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну ситуацію в країні.

Бій у Катеринославі 2

Реферат з Історії Збройних сил України на тему : “Бій у Катеринославі”(1917р.) студента 33-ю взводу Бонюка Олексія Петровича Київ 1996 Наприкінці грудня 1917 року в Україні склалась вкрай напружена політична ситуація . Тривала ворожнеча в керівництві Центральної Ради , а Центральна Рада та Раднарком в свою чергу конфліктували між собою .

Бобівник трилистий Menyanthes trifoliata L

Бобівник трилистий — Menyanthes trifoliata L. Родина тирличеві — Gentianaceae Як виглядає? Багаторічна трав'яниста рослина 25—70 см заввишки, з повзшім стеблом. Листки всі прикореневі, довгочерешкові з трійчастою пластинкою обернено-яйцевидних листочків. Квітки білувато-рожеві, зірчасті, в довгастому гро­ні на безлистому квітконосному стебельці.

Брусниця звичайна буркун лікарський буряк звичайний

Назва реферату : Брусниця звичайна, буркун лікарський, буряк звичайний Розділ : Біологія Брусниця звичайна, буркун лікарський, буряк звичайний БРУСНИЦЯ ЗВИЧАЙНА

Богомолець О О - відомий український фізіолог

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Богомолець Олександр Олександрович відомий український патофізіолог Народився в Києві. Закінчив Новоросійський університет (1906 р.). Працював там на кафедрі патологічної фізіології. В 1911 р. стажувався у Сорбонні (Париж).

Базові елементи мови типи даних цілочисельні типи даних дані дійсних типів дані типу string

Реферат з інформатики: Тема: Базові елементи мови: типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string План. Поняття даного. Поняття змінної.

Будова і значення ядра в клітині Типи поділу рослинних клітин

Реферат на тему: Будова і значення ядра в клітині. Типи поділу рослинних клітин” Всі клітини тварин (за невеликим винятком — еритроцити) і рослин мають ядро. В більшості клітин є одне ядро, рідше трапляються дво і багатоядерні клітини. Багатоядерними є клітини деяких видів найпростіших, а також клітини печінки, мозку і м'язів людини.

Біоритми організму Добові біоритми Вплив місяця на добові біоритми

Реферат на тему: “” Самопочуття людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам.

Білки та їх значення

Р Е Ф Е Р А Т Білки та їх значення. І. Елементарний склад і молекулярна маса білків. За елементарним складом білки відрізняються від жирів і вуглеводів тим, що, крім вуглецю, водню і кисню, їх молекули містять азот. Крім того, всі рослинні і більшість тваринних білків мають у своєму складі сірку (0,3 – 2,5%).

Біохімічні аспекти психічної енергії

Реферат на тему: БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У двадцятому столітті на межі біології та хімії виникла нова галузь біології та медицини - біологічна хімія. Нині відкрито послідовність біохімічних реакцій майже всіх процесів, які відбуваються в організмі людини в нормі та патології. В галузі експериментальної фізики були винайдені тонкі енергії, які розповсюджуються з великою швидкістю без втрати своєї сили.

Будизм та Ламаїзм

Шуллє Сергій . “Будд "Тим, хто охоплений ворожістю і пристрастю, Нелегко осягти це вчення. Пристрасті віддавшись, обійняті тьмою, Вони не зрозуміють того, що тонко,

Б М Котляренко відомий інфекціоніст

Пошукова робота Українські інфекціоністи. яті видатного інфекціоніста Б.М.Котляренка (1900-1969 рр.) 2001 6 червня 2000 р. виповнилося б 1000 років видатному інфекціоністу, клініцисту і педагогу, відомому вченому Борису Миколайовичу Котляренко. Б.М.Котляренко народився у м.Ряжську Рязанської губернії.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 267