Банківський менеджмент та страхування вкладів

Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75 Назва організації ТзОВ “Інтерком” ЛТД

Банківський сектор України проблеми і перспективи

Назва реферату : Банківський сектор України проблеми і перспективи Розділ : Банківська справа Банківський сектор України проблеми і перспективи ЗМІСТ

Богдан Лепкий з когорти незаслужено забутих

З КОГОРТИ НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБУТИХ... Те, що Богдан Лепкий — видатна постать в українській літературі, не викликає сумніву. Сучасник Івана Франка, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Осипа Маковея — він гостро усвідомлював соці­альні й національні проблеми рідного народу. Водночас вражає об­сяг написаного Богданом Лепким.

Блокування транспортних комунікацій а також захоплення транспортного підприємства Примушування

Реферат на тему: працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків 1. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків,—

Біосинтез та пластичний обмін

Сукупність реакцій біохімічного синтезу, в результаті яких із речовин, що потрапили до клітини, синтезуються необхідні для не сполуки, називають пластичним обміном

Будова та функції кровоносних судин

(артерій, вен, капілярів), лімфатична система. Артерії – циліндричні трубки по яких кров тече від серця до органів і тканин. Стінки артерій складаються з трьох шарів:

Блокнот стандартна програма Windows

Реферат на тему: Блокнот (NotePad) – стандартна програма Windows Програма блокнот є зручним засобом для роботи з короткими текстовими файлами. Текстовими файлами вважають файли з розширенням *.txt, але операційна система Windows спроможна автоматично розпізнавати деякі інші файли, що містять текстову інформацію і відкривати їх за допомогою програми

біогеоценоз 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК РЕФЕРАТ на тему: Біоценоз

Бангладеш 2

Реферат на тему: Бангладеш (економіко-географічна характеристика країни) Народна Республіка Бангладеш - держава в Південній Азії, утворена на місці колишньої пакистанської провінції Східний Пакистан. Її політичні лідери 26 березня 1971 р. проголосили про утворення незалежної держави під назвою Бангладеш, що означає "бенгальський народ".

Будизм

Живе вчення Будди: "Тем, кто охвачен враждою и страстью, Нелегко постичь это ученье. Страсти предавшись, тьмою объятые, Они не поймут того, что тонко,

Бази даних у Internet

Бази даних були природньо поєднані з WWW і CGI з самого початку Web. Фактично, Web є неосяжною всесвітньою базою даних, колекцією даних і ресурсів, доступних за допомогою клацання мишкою.

Бриз-М

Разработка элементов учебно-тренировочных средств на основе интерактивных электронных технических руководств по подготовке Разгонного блока «» на технической позиции.

Безпровідні мережі

Реферат на тему: “Безпровідні мережі” Відлік історії безпровідникової мережі слід починати з 2001 р. логічніше всього почати з домінуючої технології 802.11, точніше, з численного сімейства технологій, що останнім часом ховається за цими цифрами. Нагадаю, що в 1999 р. зусилля однієї з робочих груп інституту IEEE завершилися прийняттям відразу двох конкуруючих стандартів, що прийшли на зміну базової специфікації 802.11, давно реалізованої в безлічі комерційних продуктів.

Бізнес-план приватної фірми Успіх

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Процес 1951 року «Кандлер проти «Крейн Крістмас та Ко». Позивач придбав компанію на підставі нада­ної йому фінансової документації, підготовленої бухгалтерами компа­нії. Документація виявилась неточною, і позивач зазнав збитків. Його позов проти бухгалтерів було відхилено на тій підставі, що бухгалтери працювали на компанію та не мали жодних зобов'язань щодо позива­ча.

Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу

Коломийський коледж комп’ютерних наук Реферат на тему: “Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу” Виконала студентка групи КД-11

Біоценози

РЕФЕРАТ на тему: “БіоценозИ” Близьким чи навіть аналогічним поняттю екосистеми є поняття біоценозу. Відповідно наука, що вивчає цей предмет, називається біоценологією.

Бізнес-план малого підприємства

Міністерство освіти і науки Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Хустська філія ВНЗ Кафедра Зовнішньоекономічної діяльності

Брак в Древнем Риме 2

Содержание 1 Значение брака 1.1 Мотивы для вступления в брак 1.2 Предпосылки для вступления в брак 1.3 Приданое 1.4 Помолвка 2 Свадьба 2.1 Дата 2.2 Наряд

Борошно види показники якості зберігання

РЕФЕРАТ на тему: “Борошно, види, показники якості, зберігання” Загальна характеристика борошна Борошно — товар, який одержують у результаті розмелення на порошок зерен хлібних злаків (пшениці, жита та ін.) або насіння бобових культур (гороху, сої). Борошно має дуже важливе значення у харчуванні людини.

Безкінечно малі функції

Безкінченно малі функції Визначення 1. Функція f(x) називається безкінченно малою функцією (або просто безкінченно малою) в точці х=х0 (або при хх0), якщо

Ботаніка історія розвитку завдання об єкти дослідження

Курсова робота з біології Ботаніка: історія розвитку, завдання, об’єкти дослідження П лан: Вступ……………………………………….….2 Історія розвитку ботаніки……………………3

Біосфера 5

РЕФЕРАТ Тема: “Біосфера” Наш геніальний співвітчизник – перший президент Академії Наук України Володимир Іванович Вернадський був у числі перших, хто сприймав Землю як єдиний живий організм, в якому, на перший погляд, зовсім різні процеси у трьох зовнішніх сферах Землі – літосфері, гідросфері і атмосфері – тісно пов’язані між собою.

Барвінок малий Vinca Minor L

БАРВІНОК МАЛИЙ БАРВИНОК МАЛЬІИ VINCA MINOR L. : Родима барвінкові Невисокий, 30 — 60 см заввишки, вічнозеле­ний напівкущик з повзучими пагонами. Листки супротивні, шкірясті, цілокраї, звер­ху блискучі. Квітки сині, поодинокі, пазушні, правильні, лійковидні, 5-членні. Цвіте в травні — червні. Плід — листянка.

Безэкипажные надводные аппараты

езэкипажны надводны аппараты (БНА) Стой, кто плывет! Именно такой вопрос нарушителям морской границы и подводным диверсантам скоро будут задавать не представители береговой охраны, а…

Банковское кредитование

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение.................................................................…….................….….....стр 3 Глава 1 Банковское кредитование предприятий

Банки и банковская система

ПЛАН. Введение Теория банковского дела. История развития банковского дела. Сущность кредитных отношений. Функции Центрального Банка Деятельность коммерческого банка на рынке финансовых услуг.

Банковские операции

Тенденции доступа иностранного капитала на финансовый рынок Украины. Роль банков на рынке ценных бумаг. Особенности развития банков с иностранным капиталом. Операции банков с ценными бумагами. Характеристика коэффициентов кредитоспособности заемщика.

Банковские услуги

Основные свойства банковских услуг. Традиционные банковские услуги населению: операции по привлечению средств в депозиты; операции по кредитованию индивидуальных заемщиков; долгосрочные и краткосрочные ссуды. Рассчетно-кассовое обслуживание населения.

Банковские услуги

Коммерческие банки как один из центральных элементов рыночной системы страны. Характеристика современных банковских услуг. Прием банком на себя поручительства и выдача гарантий. Осуществление банком научно-технических разработок собственными силами.

Банковские системы США, Германии и Японии

Определение сущности банковских систем как совокупности различных видов национальных банков и кредитных учреждений. Анализ общих признаков построения банковских систем и их роль в рыночной экономике. Особенности банковских систем Германии, США и Японии.

Банки и их роль в современной экономике

Кредитные отношения и банки. Основные функции Центрального Банка РФ и коммерческих банков. Перераспределение денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий. Банковские операции и прибыль. Денежный мультипликатор.

Банковские риски и управление ими

Описание: bookweb11.h11/image001.gif Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления. Характеристика системы управления кредитными рисками в банке. Анализ кредитоспособности заемщиков, залогов и гарантий. Управление риском ликвидности.

Банківська система Китаю

Принципи функціонування банківської системи в національному господарстві. Особливості банківської системи Китаю, роль ринкових реформ. Діяльність Народного, Експортно-імпортного банку, Державного банку розвитку, Банку сільськогосподарського розвитку.

Банковская система как институт рыночной экономики

Сущность и функции банковской системы. Этапы становления, проблемы и перспективы развития банковской системы России. Оценка эффективности функционирования банковской системы страны, с точки зрения применяемых ею финансово-кредитных инструментов.

Банковские услуги

Коммерческие банки Калининграда. Открытие расчетного счета в банке. Оформление ссуды, депозитных и сберегательных сертификатов. Работа банка с ценными бумагами. Использование возможностей лизинга и факторинга. Факторы и критерии надежности банка.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 267