Встреча с кометой Галлея

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 ВВЕДЕНИЕ 2 Комета Галлея в семье комет 4 История открытия кометы Галлея 6 1910 год. Земля проходит через хвост кометы Галлея 10 Природа и происхождение кометы

Вирішення міжнародних комерційних спорів 2

Вирішення міжнародних комерційних спорів 12.1. ПЕРЕГОВОРИ Якщо виник спір, то перед тим, як звертатися в суд, найкраще спробувати вирішити його за допомогою посередників - третіх осіб. У зовнішньоекономічних договорах можна навіть зробити застереження про те, що необхідною умовою передачі справи в суд є переговори через посередників, зазначених у договорі.

Важнейшие достижение в освоении космоса

Курсовая по астрономии Тема: «Важнейшие достижения в освоении космоса» Содержание Введение. 3 Осваиваем космос 4 Новая эра в космонавтике. 11 Космический корабль многоразового использования «Энергия»-«Буран». 15

Все про комети

Реферат на тему: Все про комети Хвостаті небесні гості — комети завжди при­вертали до себе увагу не тільки спеціалістів, а й найширших кіл людей. У наш час на зміну всіляким марно­вірним уявленням про комети прийшло чітке розуміння природного походження цих своєрідних небесних тіл.

Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

Реферат на тему: Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію Тестування рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. В Україні тільки почалися такого роду дослід­ження ефективності реклами, в економічно розвинутих країнах вони використовуються вже давно.

Використання бульдозерів на виробництві

Зміст Вступ ............................................................................... 2 1.Призначення бульдозерів ............................................ 3 2.Вибір марки бульдозера ............................................… 5 3.Конструкція бульдозера ................................................ 6 4.Особливості роботи в болотистій місцевості ............ 8 5.Ходова частина ............................................................. 10 5.1Колісний рушій .......................................................... 11 5.2Гусеничний рушій ..................................................... 11 5.3Гумово – металічна гусениця .................................. 12 6.Розрахунок продуктивності бульдозера ...................... 13 7.Самостійна розробка відвалу бульдозера ................... 20 8.Охорона праці ............................................................... 21 9.Техніка безпеки ............................................................. 22 Висновки ...............................................................……… 24 Список посилань на джерела ...........................……… 25

Від соціального стану до соціальної дії

(МАЛИЙ БІЗНЕС І СУСПІЛЬСТВО) Майбутнє українського суспільства залежить від дієвості суб’єктів суспільного життя, які беруть активну участь у державотворчих процесах. Сучасність постає перед нами з низкою проблем щодо подальшого розвитку та діяльності різноманіт­них соціальних груп та утворень у суспільстві.

Види співучасників

Реферат на тему: 1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, е організатор, підбурювач та пособник. 2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.

Внутрішня і зовнішня політика скуті одним ланцюгом

РЕФЕРАТ З ОСНОВ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ТЕМУ: ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: СКУТІ ОДНИМ ЛАНЦЮГОМ ?” СТУДЕНТКИ ФПН -2 ФРАНЦЕВОЇ АНАСТАСІЇ ‘Сутність зовнішньої політики

Вплив житлових умов на здоров я та побут населення Гігієнічні вимоги до життя об рунтування но

Реферат на тему: “Вплив житлових умов на здоров’я та побут населення. Гігієнічні вимоги до життя, обґрунтування норм житлової площі, висоти, глибини, кубатури приміщень, кратності, повітрообміну приміщень”

Вибори та основні етапи проведення виборів в Україні

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Правознавства РЕФЕРАТ на тему: Вибори та основні етапи проведення виборів в Україні”

Вплив природних катастроф

ОХОРОНА ГРУНТІВ Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті по­стійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є при­родною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Вода природних джерел

РЕФЕРАТ на тему: ВОДА ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ПЛАН Оздоровлення і лікування водою. Метод заморожування (одержання талої води) Природне намагнічування води.

Військові звання збройних сил України

Реферат з ДПЮ Леонід Данилович КУЧМА – головнокомандуючий Збройними Силами України. Володимир Петрович ШКІДЧЕНКО – Міністр оборони Збройних Сил України.

Виробництво побутової техніки в Україні проблеми конкурентноздатності та перспективи розвитку

Реферат на тему Виробництво побутової техніки в Україні: проблеми конкурентноздатності та перспективи розвитку Виробництво побутової техніки в Україні: 1

Військово-промисловий комплекс України проблеми і перспективи конкурентноздатності

РЕФЕРАТ на тему: Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи конкурентноздатності План Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми

Виробництво зерна хлібопродуктів і кормів на Україні проблеми і перспективи

Реферат на тему: Виробництво зерна, хлібопродуктів і кормів на Україні: проблеми і перспективи” Мета роботи Метою роботи є дослідити ринок зерна, хлібопродуктів, кормів, та запропонувати варіанти вирішення проблем, які там існують. Дослідження провести, проаналізувавши можливості на регіональному та глобальному ринку.

Власність як економічні відносини та право

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ” Реферат на тему Власність як економічні відносини та право. Виконав ст-т гр.4301 Литвиненко О.М.

Великі фальсифікації християнства

доповідь Християнська церква завжди говорила про свою догму як про цілісну, таку, що йде від Бога; Святе Письмо, або Біблію, вона також проголошує дарованим людству Богом. Тим часом історичні факти свідчать про те, що релігійна догма, з якої протягом багатьох століть формувалося християнство, була піддана численним змінам і оформилася навіть у своєму початковому вигляді за кілька століть після подій, описаних у Євангелії.

Використання мотивації досягнення успіху для розвитку особистості і здібностей дитини

Реферат за темою: Використання мотивації досягнення успіху для розвитку особистості і здібностей дитини” Педагогічна психологія Механізм проступку, як і будь-якого акту з’ясування стосунків людини зі світом, лежать у відношенні між потребами та ситуацією їх задоволення. У межах цього відношення формуються властивості характеру: потреба виявляє себе у знайдених і відпрацьованих у соціальній ситуації розвитку способах її задоволення.

Вміст нітратів у харчових продуктах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Мала Академія Наук України Житомирське територіальне відділення МАН ВМІСТ НІТРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ м. Житомир Зміст

Вступ до предмету Бухгалтерський облік

Вступ до предмету Бухгалтерський облік” Щоб стати бухгалтером, потрібно не тільки добре рахувати, але й вільно орієнтуватися у різноманітних змінах, які відбуваються в обліку та звітності в Україні. Тільки тоді можна говорити, що людина є справжнім бухгалтером-спеціалістом, коли вона орієнтується як в деталях, так і в загальних процесах, які відбуваються в бухгалтерському обліку на різних рівнях його проведення.

Вільнодумство Стародавнього світу

Нетрадиційна релігійність та Україна. Нині в Україні набули поширення так звані нові культи або релігії "нового" віку. Ці новоутворення у духовному житті суспільства у 60-і роки виникли й поширилися у СІЛА, а згодом у Західній Європі. Дана нетрадицій­на релігійність небезпідставно може розглядатись як симптоматичний прояв глибоких кризових процесів у масовій свідомості Заходу, як несподівані метаморфо­зи, що їх переживає релігія в сучасному світі.

Волинь у першій Світовій війні

План Волинь напередодні Першої світової війни Відступ Російських військ Контрнаступ армії Російської імперії Перша світова війна та її вплив на населення Волині

Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу

Реферат з дисципліни : Тема : Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу ЗМІСТ. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ

Вигодовування і харчування у різні вікові періоди здорових дітей

Вигодовування і харчування у різні вікові періоди здорових дітей План І. Грудне вигодовування ІІ. Штучне вигодовування ІІІ. Змішане вигодовування IV. Харчування від 1 до 3 років

Вигодовування дітей першого року життя

Моз України Львівський державний медичний університет Ім. Данила Галицького Кафедра пропедевтики дитячих хвороб КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “Вигодовування дітей до одного року життя”

Встановлення цін на експортну продукцію

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ за темою “Встановлення цін на експортну продукцію” Вступ……………………………………………………………………………3 1.Цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку

Валеріана лікарська та пагорбова вербена лікарська

Назва реферату : Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська Розділ : Біологія Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА

Відношення студентської молоді до мистецтва

Батьківський Мар‘ян Відношення студентської молоді до мистецтва” Інститут економіки і підприємництва Предметом даного дослідження є ставлення до мистецтва сучасної молоді. Психологія творчості – складова частина глобальних знань про людину, вивчення різноманітних форм її діяльності, принципів освоєння світу, закономірностей розвитку духовної культури.

Випробовувальні лабораторії та вимоги до них

Тема: Акредитація випробовувальних лабораторій в системі СЕПРО Регламентуються нормативним документом КНД 50-004-93. Акредитованою може бути будь-яка лабораторія, що виявила бажання пройти акредитацію, незалежно від її галузевої підпорядкованості і форм власності. Але випробування з метою сертифікації проводяться випробувальними лабораторіями, що акредитовані на технічну компетентність та незалежність в Системі.

Видатні українські вчені медики Амосов Філатов Стражеско

Реферат на тему: Видатні українські вчені медики: Амосов, Філатов, Стражеско” ілатов Володимир Петрович (1875-1956) офтальмолог, хірург Народився в селі Михайловка (зараз Пензенської області). Закінчив Московський університет (1897 р.). У 1897—1902 рр. працював у Московській очній клініці, в 1903-1911 рр. — в очній клініці Новоросійського університету в Одесі, з 1911 р. завідував цією клінікою та кафедрою очних хвороб, водночас з 1936 р. очолював організований ним Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та тканинної терапії.

Внутрішній контроль

Міністерство освіти і науки України Житомирський інженерно – технологічний інститут кафедра обліку і аудиту Контрольна робота з курсу „Внутрішній контроль”

Виникнення парашута історія його вдосконалення

Коломийський інститут авіації РЕФЕРАТ на тему: Виникнення парашуту. Історія його вдосконалення” Виконав: ст. гр. Л-11 Стрибунець Микола Коломия 2001

Водні ресурси світу Світовий океан поверхневі та підземні води

Реферат на тему: Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води. . Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані Світовий океан — неперервна водна оболонка Землі, що оточує мате­рики й острови. Площа Світового океану становить 361 млн км3, або 71 % земної поверхні. В ньому зосереджено понад 1370 млн км3 води, тобто 96,5% об'єму гідросфери.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 399