Видобуток підземних вод

Реферат на тему: Видобуток підземних вод” ПІДЗЕМНІ ВОДИ Україна багата якісними мінеральними та прісними підземними водами. Радонові Води Хмільника та столова вода "Регіна" відомі далеко за межами України. На даний час ведуться роботи по розвідці і освоєнню Немирівського родовища радонових вод.

Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal -основні оператори

Тема: Графічний режим в мові Pascal. Мета: Навчити студентів використовувати графічний режим в мові Pascal, а також вміти реалізовувати графіку за допомогою процедур та функцій.

Всеукраїнська екологічна ліга

Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії. Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів.

Виділення 2

РЕФЕРАТ на тему: В И Д І Л Е Н Н Я План. Видільні процеси та їх значення для організму. Видільна функція легень. Видільна функція шлунково-кишкового тракту.

Види складу злочину та їх значення для кваліфікації

Курсова робота з предмету КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО на тему: Види складу злочину та їх значення для кваліфікації”. Зміст Вступ. І. Види юридичних складів злочинів.

Види усного спілкування

Реферат на тему: Види усного спілкування Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також обставин та професійних спрямувань тих, хто виступає публічний виступ поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, бесіда, лекція, репортаж.

Вина та її форми

КУРСОВА РОБОТА На тему : Вина та її форми План : ВСТУП 1. Поняття вини 2. Ознаки та види умислу 3. Необережність та її види 4. Складна форма вини ВИСНОВК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Виборче право та виборчі системи зарубіжних країн

ТЕМА 5. . План лекції. Поняття виборчого права. Порядок проведення виборів. Виборчі системи зарубіжних країн. 1. Одним з елементів демократії є вибори в різні органи державної влади. В науці конституційного права термін “виборче право” в залежності від конкретних обставин пояснюється диференційовано.

Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми

Реферат на тему: Умови довкілля мають велике значення для життєдіяльності мік­роорганізмів. Чим сприятливіші вони, тим інтенсивніше розвиваю­ться мікроби, і навпаки. Надлишок або брак вологи, низька або ви­сока температура, освітлення, радіоактивне випромінювання, наяв­ність поживних речовин тощо зумовлюють відповідний темп розвитку мікробної клітини.

Вступ до дисципліни логіка предмет і мова формальної логіки

Реферат Вступ до дисципліни “логіка” предмет і мова формальної логіки План 1. Вступ до дисципліни “Логіка”. 2. Історичні умови виникнення формальної логіки, її розвиток.

Види підприємництва в зовнішньоекономічній діяльності

10.1. ФОРМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Для підприємницької діяльності (як внутрішньодержавної, так і міжнародної) дуже важлива форма організації підприємства. Вона потрібна, щоб дати окремим особам або об'єднанням осіб можливість займатися підприємництвом.

Вітаміни Види їх і характеристика Роль їх у житті людини

Вітаміни – це біологічно активні низькомолекулярні природні, органічні сполуки, різної хімічної структури, учасники обміну речовин і беруть участь в перетворенні енергії, переважно як компоненти ферментів.

Вітаміни та білки Їх значення

Реферат на тему: Вітаміни та білки. Їх значення Вітамін В – фолієва кислота (захищає від вроджених дефектів розвитку). Добова потреба – 0,2 мг (200 мкг). У жінок під час вагітності і лактації потреба у фолієвій кислоті підвищується і складає 400 мкл.

Виробництво цементу в Україні

Реферат на тему: “Виробництво цементу в Україні” Перш ніж розглядати промисловість з виробництва цементу бажано розкрити загальну структуру будівельного комплексу України, оскільки розуміння комплексу в цілому дасть змогу краще зрозуміти особливості розміщення та розвитку цементної промисловості в Україні.

Виробництво якість родукції

Реферат на тему: Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу.

Вирішення спорів у галузі охорони

Правова охорона і захист лісів Уся система лісового законодавства спрямована на забезпечен­ня охорони та захисту лісів України, що передбачає здійснення постійними лісокористувачами, центральними та місцевими орга­нами державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування комплексу заходів, спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаб­лення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб, а також на раціональне їх використання (ст. 85 Лісового кодексу України).

Виробництво засобів зв язку України проблеми і перспективи

Реферат на тему Виробництво засобів зв’язку України: проблеми і перспективи Мета роботи Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів в тому, що ми живемо не в аграрному, не в індустріальному, а в інформаційному суспільстві, де інформація є найдорожчим товаром. Вчасність отримання інформації та її достовірність для багатьох компаній та індивідуальних інвесторів є першочерговим фактором процвітання та успішного розвитку.

Види релігій

Міністерство Освіти України Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченко РЕФЕРАТ з релігієзнавства ВИДИ РЕЛІГІЙ РЕЛІГІЇ ТИХОГО ОКЕАНУ Вивчення релігій населення островів Тихого океану демонструє серйозні труднощі, що виникають у дослідників, орієнтованих на зовнішні прояви релігійності.

Використання психоаналітичних методик в практиці подолання психосексуальних труднощів

Реферат на тему: ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ МЕТОДИК В ПРАКТИЦІ ПОДОЛАННЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНИХ ТРУДНОЩІВ Успішне застосування військовими психологами психоаналітичної методики подолання психосексуальних труднощів офіцерів внутрішніх військ МВС України дозволяє зробити певні висновки.

Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

Реферат на тему: ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Марксизм виник у 40-х pp. XIX ст. як напрям класичної по­літекономії, що претендував на вдосконалення методу теоретичних досліджень і створення нової соціальної картини світу.

Взаємозв язок хімії та екології Взаємний вплив

Хімія і екологія План 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин

Вимоги до особистої гігієни персоналу пологового будинку

Р Е Ф Е Р А Т на тему: Вимоги до особистої гігієни персоналу пологового будинку” Встановлено, що часто інфекцію передає вагітним медичний персонал полого­вого будинку. Тому йому слід додержувати правил особистої гігієни як на роботі, так і вдома. Весь персонал повинен бути на диспансерному спостереженні для своєчас­ного виявлення захворювань верхніх дихальних шляхів, шкіри, зубів тощо.

Відродження втрачених святинь

Процес відродження української державності поставив на порядок денний проблему відтворення втрачених національних святинь. З усією гостротою ця проблема постала ще в радянській Україні в 1980-х роках у вигляді дилеми - як саме відбудовувати зруйнований 1941 року Успенський собор К

Взаємовідношення добра і зла

Пошукова робота з психології ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ДОБРА І ЗЛА Як же співвідносяться між собою розглянуті нами дві основні категорії моральної свідомості, дві одвічні протилежності — добро і зло?

Вивчення системи роботи вчителя

Реферат з педагогіки Вивчення системи роботи вчителя Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів.

Військова дисципліна 2

Реферат на тему: ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА” ПЛАН Військова дисципліна, її суть і значення. Обов’язки військовослужбовців щодо дотримання військової дисципліни.

Військова присяга та військова символіка України 2

Назва реферату : Військова присяга та військова символіка України Розділ : Військова справа, ДПЮ Військова присяга та військова символіка України Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність своєму народові, Вітчизні існує з давніх-давен. На території сучасної України його започатковано у IX ст. з приходом на наші землі скандинавів.

Військова топографія

ПОШУКОВА РОБОТА на тему: Військова топографія” ВСТУП При виконанні службово-оперативних завдань особовий склад податкової міліції використовує у своїй професійній діяльності знання військової топографії. Вони базуються на знанні топографії.

Виховання поваги до батьків жінки-матері

Міністерство освіти та науки України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Педагогіка Тема: Виховання поваги до батьків, жінки-матері.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої г

Реферат на тему: рупи чи злочинної організації. Діяння, пов’язане з ризиком 1. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди право-охоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.

Видимий річний рух Сонця Тропічний і зоряний рік

Реферат на тему: Видимий річний рух Сонця. Тропічний і зоряний рік 1. Зміна вигляду зоряного неба впродовж року. Вже здав­на було виявлено, що положення зір на небосхилі невпинно, від вечо­ра до вечора, змінюються. Зокрема, зорі, які навесні безпосередньо після заходу Сонця підіймаються над горизонтом на сході, через три місяці на цю ж пору доби проходять через небесний меридіан у його південній частині.

Виды договоров 4

Виды договоров П Л А Н 1. ВВЕДЕНИЕ 2. ДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 3. ОСНОВНЫЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 4. ДОГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ ИХ УЧАСТНИКОВ И ДОГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Вивчення ранніх етапів розвитку життя на землі

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ РАННІХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ План 1. Масштаби геологічного часу. 2. Основні підрозділи геологічної історії Землі.

Виконуйте правила особистої гігієни

Кожен з вас, хто лише почав займатися фізичними вправами, або той, хто систематично займається спортом, повинен завжди пам’ятати, що необхідно дотримуватись правил особистої гігієни.

Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід

Міністерство освіти України Волинський державний університет імені Лесі Українки Географічний факультет кафедра фізичної географії Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 399