Вітаміни їх значення для вагітної та дитини

Реферат на тему: Вітаміни, їх значення для вагітної та дитини. Вітаміни (від лат. vita — життя, amino — азот). Назву цим фізіологічно активним речовинам дав 1911 р. польський вчений Казимир Функ, підкреслюючи їхнє життєво важливе значення для живої клітини. Значний внесок у вивчення властивостей віта­мінів внесли вчені України, зокрема, О.В.Палладій, Н.Р.Чаговець, Л.А.Черкес, Я.Б.Максимович, Ю.В.Хмелевський та ін.

Векселі 2

В Україні практика використання суб'єктами підприємницької діяльності векселів у господарській діяльності нараховує вже не один рік. Особливо значні «обороти» вексельний обіг набрав після введення заборони на здійснення операцій по поступці вимоги і перекладу боргу й на багатьох підприємствах по фактичних обсягах використання переступило грошову і навіть бартерну форми розрахунків.

Виявлення фіксація та використання фактичних даних в ОРД

Захист прав громадян є однією з найважливіших функцій Української демократичної правової держави. Розкриття та розслідування злочинів (в тому числі збирання та фіксація доказів), розгляд кримінальних справ здійснюються відповідними державними органами для забезпечення захисту прав та свобод громадян.

Види правопорушень

Для наукових і практичних цілей створені різноманітні класифікації правопорушень. Види правопорушень – класифікаційні групи правопорушень за різними підставами розмежовуються між собою за ступенем суспільної шкідливості (небезпечності), за об’єктами посягань, за суб’єктами, за розповсюдженням, за ознаками об’єктивної і суб’єктивної сторони, а також за процедурами їх розгляду.

Виховання у первісному суспільстві

Людство від покоління до покоління передає свій досвід, удосконалює його. Одним із аспектів цього досвіду є виховання. Залежно від методологічних позицій вчені по-різному пояснювали природу виховання. Представники біологічної теорії (французький етнограф Ш. Летурно, 1831—1902), англійський соціолог Г.

Види опитування

Реферат на тему: ВИДИ ОПИТУВАННЯ Контроль за засвоєнням вивченого звичайно починається із перевірки домашнього завдання. Її можна здійснювати в різних формах.

Вивчення партитури диригентом Розучування музичного твору із хором Примірний план роботи дириг

Вивчення партитури диригентом. Розучування музичного твору із хором. Примірний план роботи диригента над партитурою. Розучування музичного твору з хором.

Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин 2

Назва реферату : Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин Розділ : Біологія Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин До простих хімічних засобів захисту рослин можна сміло віднести добрива. Оскільки вони підвищують не тільки урожай, а і його якість, стійкість рослин проти хвороб, сприяють їх швидшому росту і розвитку, збільшують ефективність використання вологи тощо.

Видатний мікробіолог Івановський Дмитро Йосипович

РЕФЕРАТ на тему: Видатний мікробіолог Івановський Дмитро Йосипович Івановський Дмитро Йосипович (9.11.1864 р. – 20.06.1920 р.) Російський ботанік, фізіолог, мікробіолог. Народився в селі Низ Тодовського повіту Петербурзької губернії. Закінчив фізико-математичний факультет, Петербурзький університет у 1888 р., в якому викладав з 1895 р., а з 1915 р. до кінця життя – професор університету в Ростові-на-Дону.

Видатні мікробіологи 2

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ВИДАТНІ МІКРОБІОЛОГИ Луї Пастер (1822-1895 р.) Луї Пастер, хімік за фахом, який присвятив своє життя вивченню мікроорганізмів і розробці методів боротьби з заразними захворюваннями. Французький мікробіолог і хімік, засновник сучасної медичної мікробіології та імунології. Член Французької медичної академії з 1873 р.

Відділ Голонасінні

В основному голонасінні – це дерева і кущі, трав’янистих рослин серед них немає. Поширені по всій земній кулі. Голонасінні – вищі рослини, що характеризуються наявністю насіння і насінного зачатка, які лежать відкрито на лусочках шишок (звідки і назва відділу). Поява насіння, яке має запас поживних речовин і захищене шкіркою, - значний ароморфоз, що зумовив широке і швидке розповсюдження голонасінних рослин на суші.

Втручання в діяльність захисника чи представника особи Умисне знищення або пошкодження майна П

огроза або насильство щодо захисника 1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці —

Венеричні хвороби

ТЕМА: “ХВОРОБИ ПОВЕДІНКИ” Венеричні хвороби “Хворобами поведінки” називають венеричні захворювання. Бо їх поширенню сприяють моральна розбещеність, випадкові статеві зв’язки та т. ін. Саме неправильна поведінка певної частини людей – причина існування венеричних хвороб у наш час.

Види інструктажів з техніки безпеки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету “Охорона праці” на тему: Види інструктажів з техніки безпеки За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Використання опорних схем і конспектів

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ СХЕМ І КОНСПЕКТІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В наш час є багато форм і методів викладання курсу географії в школі. Одним з ефективних методів є використання методики опорних схем і конспектів, яку розробляв В.Ф.Шаталов.

Втеча від суспільства чи перепочинок душі на лоні природи за ім пресіоністичною новелою М Коцюб

Реферат на тему: Тема уроку. Втеча від суспільства чи перепочинок душі на лоні природи (за ім пресіоністичною новелою М.Коцюбинського “Intermezzo”)

Взаємозв язок між внутрішньою та зовнішньою політикою

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Р Е Ф Е Р А Т на тему: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ Виконав: Студент ІІ курсу

Влив макроекономічних показників на валютний курс

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Реферат на тему: Влив макроекономічних показників на валютний курс”

Вивчення прийомів штучного дихання і перша допомога потерпілому на воді

Міністерство освіти України Київський державний торговельно-економічний університет Коломийський економіко-правовий коледж Реферат з фізичного виховання

Виховання інтересу до вивчення світової літератури

ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Уроки світової літератури мають великий виховний потенціал. Саме цей курс дав можливість прилучити учнів до фундаментальних цінностей слов’янського та західного світу. Першим етапом роботи на уроці світової літератури є пробудження цікавості до читання.

Висипний тиф Хвороба Брілла

Методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи з інфекційних хвороб по темі: Висипний тиф. Хвороба Брілла. План Визначення висипного тифу і хвороби Брілла.

Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики

Міністерство освіти України РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики” Вчитель фізики ЗОШ №5 імені Т.Г.Шевченка

Виховання обдарованої дитини

Вступ. Джерела здібностей і даровання дітей на кінчиках їхніх пальців. Від пальців … йдуть найтонші струмочки, які надувають джерело творчої думки. Чим більше впевненості і винахідливості в дитячій руці, тим тонша взаємодія із знаряддям праці, чим складніші рухи, тим глибше входить взаємодія руки з природою… в духовне життя дитини.

Використання технічних задач на заняттях з трудового навчання

Реферат з педагогіки ТЕМА: ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Методика розв'язування технічних задач залежить насампе­ред від типу задач, їх змісту, дидактичного призначення, рівня підготовки учнів та інших факторів. У посібнику вміщено задачі різних типів, основні з них:

Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим

Міністерство освіти України Економіко-правничий інститут м. Чернівці відділення правознавства Курсова робота з Цивільного права студента ІІІ курсу (заочн.відділення)

Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

Назва реферату : Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини Розділ : Біологія Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

Використання VBA

Ласкаво просимо в Visual Basic for Applications Протягом багатьох років глава корпорації Microsoft Білл Гейтс (Bill Gates) висловлював думку об BASIC як про найбільш просту мову високого рівня для всіх типів прикладних програм. Ця точка зору привела в кінцевому результаті до появи Visual Basic for Applications.

Валютные риски и методы их страхования

  Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены участники международных экономических отношений. Валютные риски это опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа.

Вітчизняний ринок масових популярних журналiв

Реферат з журналістики Ринок масових популярних журналiв визначається у межах України, оскiльки закордонний ринок вiдповiдних журналiв має свої специфiчнi особливостi функцiонування. Можна було б роз-глядати ринок у межах СНД, але це не є доцiльним з точки зору вiдмiнностей у законодавствi, митних бар`єрiв, ве-ликої територiї охоплення читачiв та iнших харак-теристик.

Виховна та навчальна робота учителя в школі за методом В О Сухомлинського

Курсова робота з педагогіки на тему: Виховна та навчальна робота учителя в школі за методом В.О.Сухомлинського Зміст ВСТУП…….…………………………………………………………. 2

Виникнення ультразвуку в хірургії

РЕФЕРАТ на тему: “Виникнення ультразвуку в хірургії” За останні 40 років, ультразвук став важливою діагностичною методикою та інструментом в медицині. Його потенціал був визнаний у 1930-их і 1940-і, коли Теодор Дуссік і його брат Фрідріх спробували використовувати ультразвук для того, щоб діагностувати пухлини мозку.

Види логістичних систем і логістичне планування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету “Логістика” на тему: Види логістичних систем і логістичне планування Побудова і функціонування Логістичної системи ґрунтується на наступних найбільш істотних концептуальних положеннях:

Використані методи дослідження

2.2. З метою вирішення поставлених в роботі завдань ми, окрім загальноприйнятого клініко-лабораторного обстеження, вивчали дані анамнезу, менструальну, генеративну та секреторну функції, клінічний перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану плода, а також стан мікробіоценозу піхви та бактеріальне обсіменіння плода і новонародженого, проводили кольпоскопію, ультрасонографію та клініко-статистичні дослідження.

Вексель та фінансова діяльність компанії

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………2 Розділ 1. Основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків…….3 1.1. Історичне виникнення та розвиток векселів………………….3
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 399