Варшава і Краків визначні міста Польщі

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Варшава і Краків – визначні міста Польщі” Варшава Початок історії міста Варшави сягає кінця XIII i початку XIV століття, хоча археологічні дослідження минулих років відкрили на цьому терені сліди поселень з X століття.

Винагорода за користування інтелектуальною власністю

Підходи до винагороди (ціни) за користування інтелектуальною власністю змінювалися в ході розвитку ліцензійної торгівлі. Якщо в 50-х і на початку 60-х років нинішнього століття ліцензування розглядалось як другорядна підприємницька діяльність, а винагоро­да вважалась “додатковим заробітком”, відповідно і ціна часто визначалася за суб’єктивними критеріями продавця.

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатаці

Реферат на тему: ї. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння або не мас права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть,—

Внутрішні географічні відмінності Росії

Реферат на тему: Внутрішні географічні відмінності Росії Росія складається з двох великих регіонів: Європейської та Азіатської части­ни, що істотно відрізняються не тільки природними та історичними особливостя­ми, а й рівнем, проблемами та перспективами розвитку.

Взаємозв язок організованої злочинності відмивання доходів незаконного походження та тіньово

ї” економіки Глобалізація світової економіки безумовно впливає на глобальний характер криміногенних процесів, “тінізацію” економіки і зміцнення її потужного джерела – організовану злочинність. З огляду на цю обставину, з середини 70-х р. за ініціативою Конгресу ООН з питань попередження злочинності її організовані прояви транснаціонального характеру стали предметом серйозної уваги міжнародні спільноти.

Внесок античних лікарів у розвиток фармації

ВНЕСОК АНТИЧНИХ ЛІКАРІВ РОЗВИТОК ФАРМАЦІЇ Слово “Формація” походить від єгипетського слова “Фармакі”, що означає “даруючий зцілення або безпеку”. Вперше цей надпис був знайдений під зображенням єгипетського бога лікування Тота. Звідси походить грецьке слова “фармакон” – лікарство. Пізніше це слово ввійшло в усі інші мови .

Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Перші українські "спортово-руханкові" організації в діаспорі виникли у таборах полонених українців після І світової війни. У липні 1916 року в Австрії було засноване Товариство "Січ" імені Гетьмана П.Дорошенка. Основним їх завданням було готувати національно свідомих вихователів-організаторів та інструкторів-січовиків для майбутнього заснування і пропаганди подібних товариств в Україні.

Вплив алкоголю на організм людини

РЕФЕРАТ на тему: Тема: «Вплив алкоголю на організм людини» виконав: учень 9-Г-А класу Гончарук Петро Коломия 2001. ПЛАН 1) Чому я вибрав цю тему. 2) Історія алкоголю.

Вина Умисел і його види

Реферат на тему: Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Ведення лактації та грудного вигодовування

Курсова робота на тему “” була виконана у 2001 році. Вартість даної роботи – 50 грн. (58 грн з друком). Нижче наведено зміст та назви додатків. В роботі використано супровід тексту ілюстраціями. При необхідності переклад на російську мову – безкоштовно. По питанню покупки звертайтесь на e-mail: webua@ukr

Власні числа та власні вектори матриці

Реферат на тему: Власні числа та власні вектори матриці План Власні числа і власні вектори лінійного перетворення. Характеристичне рівняння. Властивості власних векторів і власних значень.

Верес звичайний Хвощ польовий хміль звичайний

Calluna vulgaris (L.) Hull верес звичайний. Рос. назва: вереск обыкновенный. Родина: Ericaceae — вересові. Невеликий, сильно галузистий кущик, з дріб­ними вічнозеленими листочками, розміщеними супро­тивно, тісночерепичасто, в чотири ряди. Квітки зібрані в однобокі грона, які переходять у вкриті листками гіл­ки; лілові або лілово-рожеві, а іноді білі або кремові, на коротких квітоніжках.

ВІЛ інфекція по Богородчанському району

Пошукова робота ВІЛ інфекція по Богородчанському району Синдром набутого імунодефіциту – СНІД (син: синдром набутої імунної недостатності, ВІЛ - інфекція).

ВВП 2

Міністерство освіти та науки України Національний Університет “Львівська політехніка” Інститут економіки та менеджменту Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Валютно-фінансові умови зовнішньо-торгівельних контрактів

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ. Валютно-фінансові умови являють собою порядок визначення валюти і платежу, системи розрахунків, валютних застережень.

Відмороження замерзання

У нормі температура тіла коливаєть­ся у межах 36—37 °С. Головними дже­релами теплоутворення є м'язи і печін­ка. Звідти тепло кров'ю транспортуєть­ся по всьому організму. Віддача тепла на 80—90 % здійснюється шкірою. Тем­пература тіла може змінюватися під дією на нього високих і низьких температур.

Вікова динаміка природного розвитку сили

Розвиток силових якостей людини, як і інших якостей, носить гетерохронний характер. Сенситивні періоди приросту м'язової сили у хлопчиків та дівчаток не збігаються, що слід враховувати в практиці фізичного виховання. Незначний загальний розвиток сили м'язів спостерігається до 9-річного віку у дівчат і 10-річного віку у хлопчиків.

Вивихи стегна і гомілки

Вивих стегна. Травматичні вивихи стегна вини­кають переважно у людей молодого та середнього віку. Що ж до літніх людей, то у них частіше бувають переломи проксимального кінця стег­нової кістки, бо кістки з віком втра­чають еластичність і у структурі їх переважають неорганічні солі. Трав­матичні вивихи, за даними статис­тики, становлять 15 % від усіх виви­хів.

Викладання гри на скрипці

Реферат на тему: Викладання гри на скрипці Професійне володіння скрипкою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичноговиховання дітей.

Вектори лінійні операції над ними

Пошукова робота на тему: Вектори, лінійні операції над ними. План Вектори і скаляри. Множення вектора на число. Додавання та віднімання векторів. Проекція вектора на вісь.

Вплив куріння на запліднення і здоров я жінок

Реферат на тему: Вплив куріння на запліднення і здоров’я жінок ПЛАН 1. Жінка і куріння: загальні дані 2. Вплив куріння на репродуктивну систему: 3. Вплив на розвиток плода:

Всесвіт Еволюція уявлень людства про будову

М і н і с т е р с т в о о с в і т и і н а у к и У к р а ї н и Н а ц і о н а л ь н а г і р н и ч а А к а д е м і я У к р а ї н и У к р а ї н с ь к о – А м е р и к а н с ь к и й л і ц е й Навчально-дослідницька робота з фізики на тему

Види емоційних станів

Реферат на тему: Види емоційних станів ПЛАН 1.В чому різниця між текстом і анкетою. 3 2.Види емоційних станів: настрій, стрес, афект, пристрасті, почуття. 5

Володимир Вернадський

Реферат на тему: Володимир Вернадський” В.I.ВЕРНАДСЬКИЙ. фото 1886 р ині багато хто з нас сповідує прагматично-конкретний підхід до життя. Його можна виразити лише двома словами: «тут і зараз!». Але горе тому суспільству, де перестають «бути в ціні» люди, які осягають найбільш загальні, фундаментальні, вічні закони світобудови, закони «живої речовини» та людини.

Водневий двигун

План Трохи техніки. Водень як паливо. Замість паливного бака. Паливний елемент. ТРОХИ ТЕХНІКИ Америка визначила собі завдання: у найближчі 10—15 років позбутися нафтової залежності. Єдиний вихід — якомога шви­дше запустити в серійне виробництво водневий автомобіль. Європа боїться відстати, крім того, європейцям доводиться виконувати прийняті в них норми на викид шкідливих речо­вин автотранспортом, які постійно стають більш жорсткими.

Видатні мікробіологи Володимир Дмитрович Тимаков

Коломийське медичне училище ім. Івана Франка РЕФЕРАТ на тему: Видатні мікробіологи. Володимир Дмитрович Тимаков Виконала: студентка групи 2М11 Максимчук Олена

Віктор Ющенко - українська надія чи міф

Реферат на тему: Віктор Ющенко – українська надія чи міф? Представник молодшої генерації українських політиків, Віктор Андрійович Ющенко для багатьох залишається людиною-загадкою, всуціль створеною з суперечностей. Єгор Соболєв у “Зеркале недели” так охарактеризував Ющенка: ”Він є яскравим прикладом “американської мрії”, створеної в Україні.

Вивихи Переломи кісток

ВИВИХИ (LUXATIO) Вивихом називають пошкодження суглоба, за якого виникає повне роз'єднання суглобових кінців з розривом кап­сули суглоба і зв'язок.

Внутрішньовенні ін єкції

1. При введення внутрішньовенно струменево 10% р-ну хлористого кальцію, у хворого раптом появилися пекучий біль та випинання у місці введення. Яке очевидно ускладнення виникло при цьому?

Внеземные цивилизации 3

План. Введение Основная часть Гипотезы о множественности миров Связь с другими мирами Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций Заключение

Відбіркові реакції Їхня роль в профілактичному обстеженні населення на сифіліс

РЕФЕРАТ на тему: “Відбіркові реакції. Їхня роль в профілактичному обстеженні населення на сифіліс” ПЛАН Вступ. Історичні відомості та запровадження відбіркових реакцій.

Вивчення історії населення України в Інституті Демографії при АН УРСР

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ІНСТИТУТІ ДЕМОГРАФІЇ АН УРСР (1919-1938) Виступ на студентській науковій конференції. Травень 1999 року] Чим пояснюється наша увага до факту існування цього інституту на Україні? Вперше вивчення народонаселення України було поставлене на належний рівень і зконцентроване в окремій науковій установі.

Впливи

Розглядаючи впливи я зверну увагу на впливи на ділових розмовах, переговорах, оскільки, на мою думку, це саме ті моменти коли результат впливу буде досить важливим, щоб намагатися вплинути чи уникати впливу.

Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно

Розраховувати на успіх впровадження самостійних занять у побут учнів можна, лише озброївши їх спеціальними вміннями. При цьому вміння поряд зі знаннями повинні формуватися на кожному уроці.

Встановлення відповідальності за компютерні злочини

З урахуванням зростання ролі комп’ютерних інформаційних систем у житті суспільства, збільшення масштабів їх використання для обробки інформації з обмеженим доступом в органах державної влади і управління, популярності глобальних комп’ютерних мереж Інтернету стає нагальною потреба захисту цих систем та обробленої інформації від різноманітних злочинних посягань, пов’язаних з викраденням, перекрученням або знищенням комп’ютерної інформації, неправомірним використанням комп’ютерів, а також умисним порушенням роботи комп’ютерів.
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 399