Виникнення геометрії

За переказами, біля входу до Академії Плато- на було написано “Та не ввійде сюди ніхто з тих, хто не знає геометрії”. Знайдавніших ча- сів геометрія вважалася однією з важливих

Виборче право в Україні

Зміст Введення...........................................................................................2 1.Реалізація принципів виборчого права...................................... 4

Вплив генотипу та факторів навколишнього середовища на розвиток організму

Реферат на тему: Вплив генотипу та факторів навколишнього середовища на розвиток організму Сукупність спадкових факторів організму (генів, хромосом, мітохондрій, пластид) називають генотипом.

Валютна політика та інвестиції

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Перехід до економічного зростання у ході трансформації адміністративно-командної економіки в рин­кову тісно пов'язаний із ефективністю управління державою інвестиційним процесом,

Виклад фактичних обставин злочину

Реферат на тему: Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи) Виступаючи в суді, прокурор зобов'язаний найпер­ше встановити перед судом, чи є злочин в тому, що було здійснено, і який саме. Завдання державного обвинувача — відновити в пам'яті присутніх загальну картину злочину, чіткіше окреслити його основні риси, підготувати слухачів до сприйняття злочинів.

Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн

Реферат на тему: ВІДМІННОСТІ МІЖ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ УСТРОЯМИ УКРАЇНИ І РОЗВИНУТИХ КРАЇН Одним із основних міфів, які теперішня правляча верхівка посилено насаджує в середовищі громадян України, є міф про ніби то завершення в Україні основних демократичних перетворень і впровадження ринкової системи господарювання.

Волошка синя деревій звичайний калина звичайна

Волошка синя Centaurea cyanus Волошка синя, або польо­ва — однорічна рос­лина з родини складно-цвітних, яка росте серед посівів жита й інших польових культур пере­важно в середній і північній смугах Європейської частини Радянського Союзу і зокрема всюди на Україні та в Захід­ному Сибіру.

Вступна частина промови

Реферат на тему: Вступна частина промови Цінний виступ повинен мати певний початок. Уміла побудова початку відіграє особливо иву роль у масових аудиторіях, якими є

Видатні мінерали та породи

Реферат по геології Студента ФПН-2 Заклецького Олександра На тему “Видатні” мінерали та породи М. Київ 1998 р. Ювелирно-виробкові та виробкові камені грунтовно стали вивчатися у СРСР у середині 60-х років , ювелирно-виробкові та виробкові камені як правило представлені мономінеральними агрегатами та горними породами , вони з древнійших часів цінувалися людиною за свою красоту .

Воєнні дії на території СРСР у 1944 році

ІІІ період ВВВ. Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944) Перемога радянських військ під Сталінградом дала змогу вступу частини 1- гвардійської армії ген. Кузцнецова у Варошиловградській області в грудні 1942 року. Наприкінці січня – початку лютого 1943 радянське командування поставило завдання звільнення Донбасу та Харківського промислового району.

Виховання в дитсадку

Малюк, який прийшов сьогодні в дитячий садок, - це майбутній трудівник, активний учасник грандіозних звершень, що відбуваються в нашій країні. До того дня, поки він стане за верстат, поведе в поле комбайн, почне лікувати людей, вчити дітей, або зводити будинки, мине чимало років. Він ходитиме в дитячий садок, навчатиметься в школі.

Вуглеводи 3

Реферат з хімії на тему:” Вуглеводи” Виконав: студент Ι курсу групи 103 ПР Київського технікуму електронних приладив Петренко В’ячеслав Вуглеводи

Внутрішнє подання даних стандартних типів

Реферат на тему: Внутрішнє подання даних стандартних типів 1. Біт, байт та інші У комп'ютері числа зберiгаються та обробляються в двiйковiй системі числення. Двійкова цифра 0 або 1 відображається станом елемента пам'яті, який вважається неподільним і називається

Викорінення шкідливої звички - паління

Реферат на тему: ВИКОРІНЕННЯ ШКІДЛИВОЇ ЗВИЧКИ - ПАЛІННЯ Результати проведених досліджень показують, що із 958 респондентів-слухачів 42,8% мають шкідливу звичку палити, 18,2% палять інколи і в 39% шкідлива звичка палити відсутня. Під час формуючого експерименту нами проводилась спеціальна робота по викоріненню шкідливих звичок, зокрема паління, при якому ми опирались на положення, розроблені в транстеоретичній моделі зміни поведінки.

Від ятрохімії до хіміотерапії засобів

РЕФЕРАТ на тему: “Від ятрохімії до хіміотерапії засобів” Лікарські засоби з давніх часів застосовувались людством для збереження і зміцнення здоров’я, попередження і лікування хвороб.

Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя

Реферат з педагогіки: Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя Театр – це синтез багатьох мистецтв, зокрема живопису, архітектури, музики, вокалу, танцю. Об’єднувальну функцію щодо всіх цих мистецтв виконує мистецтво актора, в тому числі і педагога.

Вуглеводи 2

Тема: Вуглеводи. Поширення в природі та застосування. Навчальна мета: Закріпити поняття : високомолекулярні сполуки, просторова будова молекул, ступінчатий гідроліз, речовини з змішаними функціями, реакції бродіння ; перевірити знання властивостей глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози на основі їх будови і складу ; поглибити знання практичного значення вуглеводів.

Відбілювання листової целюлози для паперового виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІСТИТУТ» КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ПОЛІМЕРІВ

Вексельні кредити

Вексельними кредитами є банківські операції по врахуванню (дисконту) векселів і видачі позичок до запитання під забезпечення векселів. Вексельні кредити надаються за заявкою власника векселя, яка подається, як правило, до банку, в якому йому відкрито розрахунковий абопоточний рахунок. При розгляді можливості надання вексельного кредиту, банк зобовязаний переконатись, що клієнт буде спроможний своєчасно повернути кредит.

Відеопам ять у текстовому режимі

РЕФЕРАТ на тему “ВІДЕОПАМ ЯТЬ” студента 1-го курсу Департамента Комп’ютерних Технологій Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”

Виникнення християнства та його культурно-історичний контекст

Християнство зародилося в середині І ст. н. е. в східних провінціях Римської імперії за часів глибокої кризи рабовласницького ладу. Внутрішня ситуація в імперії відзначалася напруженістю: постійно точилася боротьба між рабами і вільними, багатими і бідними, загарбниками і підкореними.

Використаня звуку у HTML документі Опис тегів для використання звуку у HTML документах

Лабораторна робота №8. Тема: ЗВУК У HTML-Документах Мета: Навчитись застосовувати звук у HTML-документах. Теоретичні відомості. Internet Explorer має можливість автоматичного завантаження і програвання фонового звука у форматах wav, .au, .mid , якщо такі файли включені до складу Web-документа

Використання фреймів у HTML документі Опис тегів для вкладення та управління фреймами у докумен

Лабораторна робота №10 Тема: ФРЕЙМИ Мета: Опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів. Теоретичні відомості.

Введення до курсу Системи сучасних технологій

Реферат на тему: ВВЕДЕННЯ ДО КУРСУ "СИСТЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" Курс "Системи сучасних технологій" - один з важливих у загальному циклі природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців-економістів для різних галузей.

Валюнтаризм Шопенгауера

План. Вступ. Стор. 1 1. Волюнтаризм - як напрямок філософської думки. Стор. 2 2. А. Шопенгауер. Коротка біографічна довідка. Стор. 4 3. Джерела філософії Шопенгауера. Стор. 5

Види органічних сполук

Содержание PIC-Контроллеры 3 Итак, вкратце - ЧТО ТАКОЕ PIC ? 6 Семейство PIC16CXX 6 Описание контроллера PIC16C84 9 Обзор характеристик 10 Структурная схема PIC16C84 13

В яжучі обволікальні адсорбуючі та подразнювальні засоби

Міністерство охорони здоров’я Житомирський медичний базовий коледж Реферат на тему: В’яжучі обволікальні , адсорбуючі та подразнювальні засоби 2000

Валютні курси

Пошукова робота на тему: Обмінний курс валюти є тим ключовим фактором , що зв'язує економіку країни з іншим світом . Розрізняють два види обмінних курсів : номінальний і реальний . Номінальний обмінний курс - це відносна ціна валют двох країн . Реальний - відносна ціна товарів , зроблених у двох країнах . Припустимо , що американська машина коштує 1000 доларів , а аналогічна російська - 6 млн. карбованців .

Вивихи переломи ознаки та допомога

Реферат на тему: Вивихи, переломи: ознаки та допомога Вивих — це стійке зміщення суглобних кінців костей за межі їх нормальної рухомості, інколи з розривом суглобної сумки і зв'язок і виходом однієї з кісток з сумки.

Верстка документу до брошури Опис верстки документу до вигляду брошури

Мета: Навчитись здійснювати верстку текстових докуме­нтів на прикладі брошури. У текстовому редакторі MS-WORD верстка документів для брошури здійснюється за допомогою активізування пункту голо­вного меню

Властивості степеневих рядів Неперервність суми Інтегрування і диференціювання степеневих ряді

Пошукова робота на тему: Властивості степеневих рядів. Неперервність суми. Інтегрування і диференціювання степеневих рядів. План Властивості степеневих рядів

Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів Обман покупців та зам

Реферат на тему: овників 1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів — караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Впровадження особистого орієнтовного навчання

Співробітництво вчителя й учня, їхня співдружність і співтворчість значною мірою забезпечують створення „ситуації успіху” сприятливих умов для розкриття творчих можливостей дітей, ведуть до істотної гуманізації освіти. Відомий психолог Л.Виготський зазначав, що в співробітництві дитина виявляється сильнішого і розумнішого, ніж у самостійній роботі, вона піднімається вище за рівнем інтелектуальних труднощів, розв’язаних нею.

Вивчення руху тіла минулого вертикально горизонтально і під кутом до горизонту

РОБОТА Фізичного Практикуму Тема: Вивчення руху тіла минулого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту. 2001 Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 399