Гнійні процеси шкіри та підшкірної основи

Найпоширеніші форми гнійних інфекцій шкіри і підшкірної основи можна викласти за такою схемою. Фурункул (furunculus) — це гостре гнійно-некротичне запалення волося­ного мішечка і сальної залози. Буває на тих ділянках, де росте волосся, де є багато сальних залоз (обличчя, спина). Спричинює його білий і золотистий стафілококи.

Грошово-кредитна система України

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Грошово – кредитна система України Головною ланкою кредитної системи є банки. Сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозвязку становлять

Головний мозок 3

Реферат на тему “Головний мозок” ВСТУП Головний мозок, із навколишніми його оболонками знаходиться в порожнині мозкового черепа. Верхня вентральна поверхня головного мозку за формою відповідає внутрішній увігнутій поверхні зводу черепа. Нижня поверхня - основа головного мозку, має складний рельєф, що відповідає черепним ямкам внутрішньої основи черепа.

Грошова система 4

ТЕМА. ГРОШОВА СИСТЕМА. Грошова система  це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Елементи грошової системи України:

Глобальні проблеми людства Міжнародні соціальні проблеми

Реферат на тему: Глобальні проблеми людства Міжнародні соціальні проблеми Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією природою планети. Науково-технічна революція привела, з одного боку, до формування у людства всеохоплюючої системи знань і технологій, з другого - до збільшення антропогенного впливу на природу.

Глобальні проблеми людства

Назва реферату : Глобальні проблеми людства Розділ : Екологія Глобальні проблеми людства Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них:

Газова промисловість України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ КУРСОВА РОБОТА

Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) { Iз змінами, внесеними згідно із Законами N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.205

Гіпотези походження всесвіту

РЕФЕРАТ на тему Гіпотези походження Всесвіту Львів - 2000 Проблема утворення й розвитку Всесвіту, зір і планет була й залишається однією з найактуальніших.

Гіпотези виникнення життя на землі

Різноманітності життєвих форм. Основні етапи походження життя на землі за О.І.Опаріним. Різноманітні гіпотези про походження життя на землі. ГІПОТЕЗИ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

Гігієна води Децентралізоване водопостачання

Реферат з гігієни На тему: Гігієна води. Децентралізоване водопостачання Гігієна води. Децентралізоване водопостачання Децентралізоване (місцеве) водопостачання має ряд особливо­стей. Воно призначене для забезпечення питною водою окремих будинків або невеликої групи будівель. З цією метою можуть вико­ристовуватися різні за походженням води: атмосферні, відкритих водойм, підземні.

Гігієна житла Мікроклімат житлових приміщень

Реферат з гігієни На тему: Гігієна житла. Мікроклімат житлових приміщень Гігієна житла. Мікроклімат житлових приміщень ПЛАН Мікроклімат житлових приміщень Опалення житлових приміщень Природна і штучна вентиляція. Кондиціювання повітря

Господарство країн Латинської Америки

Реферат на тему: Господарство країн Латинської Америки У спадщину від колоніальних часів Латинська Америка дістала розвинуті дві га лузі - плантаційне сільське господарство і гірничодобувну промисловість, які і нині орієнтовані на експорт і залишаються провідними в господарстві. Але структура господарства поступово стає всебічно розвинутою: в гірничодобувній промисловик виділяються експортні комплекси (нафтодобувний, чорної металургії, кольорової металургії), кілька напрямів спеціалізації має агровиробнича сфера, розвивається лісова і рибна промисловість.

Господарство країн Східної Європи Північної і Центральної Азії

Реферат на тему: Господарство країн Східної Європи, Північної і Центральної Азії Основою розвитку економіки країн регіону є паливно-енергетичний Комплекс, який забезпечує енергією і теплом усі сфери життя. В паливно-енергетичному балансі переважає вугілля. Добувають газ і нафту, частка якої постійно збільшується через використання її в хімічній промисловості.

Гімнастика 2

Реферат на тему: Гімнастика ВПРАВИ В ПАРАХ Нахили вперед-назад, прогини стоячи спиною один до одного і взявшись іззаду ліктьовими згинами. Згинання і розгинання рук у положенні стоячи об­личчям один до одного, немовби спершись на стінку; під­німання рук через боки з присіданням; перетягування один одного.

Географічне районування України

На тему: Географічне районування України. Написав: Мусько С.В. Перевірив : Кольців Л.Д. На основі локальних особливостей традиційної, матеріальної і духовної культури та побуту народу визначаються певні антропологічні групи й історико – етнографічні зони чи регіони території його розселення. Локальні відмінності й різновиди традиційної культури характерні для всіх відносно великих народів, що займають значну територію.

Геохімія цинку в умовах полісся і лісостепу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра геохімії, мінералогії та петрографії Реферат на тему Геохімія цинку в умовах полісся та лісостепу”

Гігієна житла та благоустрою населених місць

Реферат з гігієни На тему: ГІГІЄНА ЖИТЛА ТА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ГІГІЄНА ЖИТЛА ТА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ПЛАН Гігієнічні проблеми урбанізації Гігієнічні принципи містобудування Гігієнічні вимоги до жител і умов проживання в них Природне і штучне освітлення приміщень

Головний мозок загальний огляд розвиток стовбур

Реферат на тему: Головний мозок: загальний огляд, розвиток, стовбур План 1. Загальні відомості про головний мозок 3 2. Будова головного мозку 3 Література 8

Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу

Реферат на тему: Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу СРСР, що проіснував з 1922 до 1991 p., займав майже шосту частину суходолу, об'єднував понад 100 націй та народностей, які утворювали в його складі 15 союз­них і 20 автономних республік. Розпад такої великої країни на 15 суверенних дер­жав став однією з визначальних подій XX ст.

Грошово-кредитна політика НБУ 2

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НБУ Як і для всіх центральних банків світу, основною функцією Національного банку України є підтримання стабільності національної валюти, на що і була спрямована його діяльність.

Господарство Росії

Реферат на тему: Господарство Росії Росія має значний економічний потенціал, що становить майже 60 % колишньо­го економічного потенціалу СРСР. Проте за рівнем економічного розвитку країна посідає 25-27 місце в світі. Для господарства Російської Федерації характерна склад­на багатогалузева структура, в якій переважає промислове виробництво.

Гігієна жінки післяпологового періоду

Реферат на тему: Гігієна жінки післяпологового періоду Важливе значення для жінки в післяпологовий період займає дотримання правил гігієни, оскільки організм перебуває в стадії відновлення і жінка матір контактує з малою дитиною, яка є вкрай чутливою, особливо в ранній період, до різних бактерій і т.п.

Головний мозок 2

Реферат На тему: „ГОЛОВНИЙ МОЗОК План. Визначення. Будова. Мозочок. Головний мозок (еncephalon) людини є не лише субстратом психічної діяльності, а й регулятором усіх процесів, які відбу­ваються в організмі. Прогресивний роз­виток головного мозку у вищих приматів, зумовлений трудовою діяльністю й вираз­ною мовою, дав змогу людині якісно ви­ділитись у тваринному світі.

Границя функції

Коломийський коледж права і бізнесу Р Е Ф Е Р А Т на тему: ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ” Виконав Кушмелюк Федір М. Перевірив: Чоботар О.В. Коломия 2002 План Границя числової послідовності.

Гострі отруєння

РЕФЕРАТ на тему: Гострі отруєння” Отруєння. Отруєння – група захворювань, обумовлена, впливом на організм отрут різного походження. Можуть бути гострими, хронічними, виробничими, харчовими, лікарськими й ін.

Грошова оцінка земель 4

ЗМІСТ Вступ Загальні положення грошової оцінки земель. 2.1. Грошова оцінка земель по Україні. Загальні відомості про населений пункт. Уточнення планово-картографічної основи населеного пункту.

Грошові розрахунки підприємств 2

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ 2.1. РОЗРАХУНКОВІ Й КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ 2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки

Готельно-ресторанна галузь України Її конкурентноздатність

Реферат з менеджменту на тему: Готельно-ресторанна галузь України. Її конкурентноздатність”. План 1. Вступ 2. Проблема глобальної та регіональної конкурентоспроможності України у готельно-ресторанній справі.

Господарство країн Центральної Європи

Реферат на тему: Господарство країн Центральної Європи З 1989 р. в центральноєвропейських країнах почались великі зрушення в бік демократизації суспільно-політичного та економічного життя, які призвели до змін політики країн регіону, їх державного ладу та устрою, до корінних пере­творень в економіці.

Громадянська війна 1918-1920 роки.

. Бойові дії Періоди Територія Росія Україна Основні діячі Результати Весна – літо 1918 року Березень Квітень 26 травня 6 липня 19 серпня 8 жовтня висадка англо-франко-американських військ в районі Мурманська,

Гігієна лікувально-профілактичних закладів

Реферат на тему: ГІГІЄНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ Успіх стаціонарного лікування хворих залежить від багатьох чинників. Перш за все, це оптимізація лікарняного середовища. Для успішного лікування та швидкого видужання хворих необхідні сприятливі умови перебування: світло, тепло, достатній простір, добре інсольована і вентильована палата, зручне ліжко, спокійні умови оточення, здоровий відпочинок, раціональне і дієтичне харчу­вання, добре санітарно-гігієнічне обслуговування, достатнє озеле­нення території для прогулянок на свіжому повітрі, повний сома­тичний і психічний комфорт.

Грошовий обіг і грошовий оборот

Контрольна робота на тему: Грошовий обіг і грошовий оборот” ПЛАН Закони грошового обігу. Види грошового обороту. Безготівкові розрахунки. 1. Закон грошового обігу.

Грошовий оборот і грошові потоки

ТЕМА. Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні. Суб’єкти грошового обороту:

Грошовий ринок 3

Тема. Грошовий ринок Мінілексикон: грошовий ринок, номінальний попит на гроші, реальний попит на гроші, грошова база, грошовий мультиплікатор, суб”єкти грошового ринку.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 239