Графіка Основні теги для використання графіки у HTML документі

Лабораторна робота№7 Тема: Графіка Мета: Опанувати технологію використання графічних зображень при оформленні HTML-документа. Теоретичні відомості.

Государственное стимулирование инвестиционного процесса опыт США и Юго-Восточной Азии

План: Вступление 1. Государственный кредит и контроль цен а) Роль государственных кредитно-финансовых институтов б) Регулирование процентных ставок

Грип 11

В Україні щороку на грип та ГРВІ хворіють від 10 до 16 млн. осіб, майже половина з них діти. Найнебезпечніший грип для людей старшого віку, хворих на хронічні недуги, хвороби серцево-судинної та дихальної системи, на порушення обмінних процесів, ниркові розлади та мають так званий вторинний імунодефіцит.

Гепатити

Коломийське медичне училище ім. І.Я.Франка Методична розробка теоретичного заняття з внутрішніх захворювань на тему: “ГЕПАТИТИ” м.Коломия 2001 р.

Густав І Адольф і перехід до армії Нового часу

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСИТЕТ КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” РЕФЕРАТ на тему Густав І Адольф і перехід до армії Нового часу” Студента МП “Історія” Лахновського Андрія

Гетьман Петро Дорошенко

ПЕТРО ДОРОШЕНКО Джерело матеріалу: “Велика історія України” в 2 томах Упорядник – Микола Голубець Київ “Глобус” 1993 першим гетьманством Юрася Хмельниченка почалася найсумніша доба в історії козаччини —

Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації на організм людини

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчитися замірювати шум та вібрацію, оцінювати шумо—вібраційну обстановку на виробництві, давати рекомендації по усуненню їх негативної дії.

Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

Реферат на тему: Грошові агрегати НБУ та їх характеристика В умовах ринкової економіки гроші функціонують у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям. Вони не автономні і можуть бути теоретично обґрунтовані лише як складові елементи єдиної грошової системи.

Грецька цивілізація

План Причини розквіту грецької цивілізації. Мікенська культура. Розвиток літератури й філософії. ПРИЧИНИ РОЗКВІТУ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 'Світова історія дуже високо оцінює культуру Давньої Греції. Практично всі відомі мислителі, незалежно від прина­лежності до різних епох, переконані в тому, що давньогрець­ка культура за правом посідає особливе місце. «Грецьким чудом* назвав цивілізацію давньої Еллади французький іс­торик XIX століття Ернест Ренан.

Гігієнічна оцінка навчально виховного процесу в школі

ТЕМА: . МЕТА РОБОТИ: Оволодіти методикою складання та гігієнічної оцінки режиму дня і розкладу занять для школярів різного віку, основними принципами гігієнічної оцінки шкільних підручників.

Галицько-Волинське князівство 3

Міністерство освіти України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Реферат на тему: Галицько-Волинське князівство”

Геологічна діяльність океанів і морів

Геологічна діяльність океанів і морів проявляється через сейсмічні процеси: землетруси та вулканізм, екзогенні гравітаційні і гідрогенні процеси, роботу донних і поверхневих течій тощо.

Господарські товариства як юридичні особи

КУРСОВА РОБОТА На тему: ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА, ЯК ЮРИДИЧНІ ОСОБИ” Вступ. Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем цивільного права. Історія йде в перед, а разом із нею розвиваються та розгалужуються цивільно-правові відносини.

Горобина звичайна 2

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.) Російська назва — рябина обыкновенная. Дерево заввишки 5-15 м, росте серед сонячних галявин край узлісь, на скелястих та кам'янистих схилах, крутих берегах річок, у дрібнолистяних та хвойних лісах, у передлісках і чагарниках. Культиву­ють горобину в парках і садах як декоративну рослину.

Гастро-Норм - базисний препарат у комплексному лікуванні пептичних виразок

Хвороби органів травлення завжди перебувають у центрі уваги лікарів у зв’язку з поширеністю серед населення. Але частота, соціальне й медичне значення уражень шлунка та дванадцятипалої кишки настільки великі, що перевищують усі інші патології шлунково-кишкового тракту. Так, захворюваність на пептичну виразку (ПВ) з 1990 р. зросла по Україні на 38,4% (3).

Геополітика у посткомуністичному світі

§1. Реструктурація ґлобальних відносин Головною ознакою новизни геополітичної ситуації є її стала невизначеність. Світове співтовариство у повоєнний час звикло до певної стандартності, зрозумілості ситуації. Складність останньої полягала головним чином у напруженості, динаміці співвідношення сил, але ніяк не непередбачуваності намірів та спрямованості дій основних акторів міжнародних відносин.

Государственное управление и административное право

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» Выполнила студентка гр. 97-61

Гігієна харчування Фізіолого гігієнічні вимоги до організації раціонального харчування людини

На тему: " " Вуглеводи . Ця група основних харчових речовин завдяки здатності порівняно легко окиснюватися в організмі найшвидче та найефективніше забезпечує його енергетичні потреби. Питома вагв вуглеводів у доюовому раціоні у 2 – 3 рази більша, ніж білків і жирів. Енергетичний еквівалент 1 г вуглеводів становить 4 ккал (16,7 кДж),що в разі споживання 400 – 500 г вуглеводів за добу дає 1600 – 2000 ккал (6697,6 – 8372 кДж). вугдеводи забезпечують нормальний обмін білків і жирів, перешкоджають нагромадженню в крові недоокислених продуктів обміну речовин.

Гігієна лікувально-гігієнічниї закладів Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інф

Реферат з гігієни На тему: Гігієна лікувально-гігієнічниї закладів. Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій Гігієна лікувально-гігієнічниї закладів. Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

Грабельки звичайні гравілат міський гречка грицики гуньба

Назва реферату : Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба Розділ : Біологія Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба

Гострі кишкові інфекції спричинені умовно-патогенними збудниками

Реферат на тему: Гострі кишкові інфекції , спричинені умовно-патогенними збудниками Кишкова інфекція протейної етіології – протеоз (proteosis) Кишкова інфекція протейної етіології характеризується ураженням травного трактупо типу гастроентериту або ентероколіту і спричиняється бактеріями роду Proteus.

Гнильна інфекція

Хірургічна неспецифічна інфекція, окрім гнійної, піогенної, може зустрі­чатися у формі гнильної (змішаної — гнійно-гнильної та чистої, тобто зумов­леної монокультурою патогенного мікроба). В останні два десятиріччя гнильна інфекція стала спостерігатись частіше. Причинами цього є зростан­ня кількості випадків тяжких травм та політравм, злоякісних пухлин товстої кишки та легень, прогресуюче збіль­шення серед оперованих кількості хво­рих на цукровий діабет та осіб похилого і старечого віку, широке і не завжди раціональне застосування антибіотиків, особливо широкого спектра дії (сприяє розвитку опортуністичної грамнегативної мікрофлори—головного збудника гнильної інфекції), зниження рівня асептики в лікарнях та якості догляду за хворими, поширення інвазивних методів дослідження та ін.

Гігієна праці підлітків і жінок

Реферат на тему: “Гігієна праці підлітків і жінок” Підготовка трудових резервів для промисловості здійснюється у плановому порядку. Для навчання підлітків робітничим професіям існують професійно-технічні училища (міські та сільські), у які підлітків приймають у віці 15—16 років. Навчання може відбуватися і безпосередньо на виробництві індивідуально-бригадним методом.

Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження Київського міжрегіонального об еднання Радон

Колотушкін Михайло Михайлович - бакалавр-еколог. Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження Київського міжрегіонального об’еднання “Радон” з метою визначення стану його екологічної безпеки”.

Гіпертекстові посилання Опис вставки гіпертекстових посилань у документ прєднання гіперетексто

Лабораторна робота №6 Тема: Гіпертекстові посилання Мета: Опанувати способи створення гіперзв'язків у HTML-документах. Теоретичні відомості Гіпертекстовий документ - це документ, який містить пов'язані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозволяючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання вказівником мишки на гіперпосиланні..

Гігієна праці медичних працівників

Реферат на тему: Гігієна праці медичних працівників З'явившись на ранніх етапах зародження людського су­спільства, одяг пройшов значну еволюцію. Нині основними компонентами пакету одягу вважають такі шари: білизна (1-й шар), костюми і плаття (2-й шар) та верхній одяг (3-й шар).

Герої Крут

Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Реферат - замітка Тема: "Герої Крут" студентки 1 - П2 курсу

Гра Перший мільйон

Міністерство освіти та науки України Закарпатський Державний Університет Факультет інформатики Кафедра загальної інформатики та математичного моделювання

Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком

ГЕОРГІЇВСЬКА ЦЕРКВА НА „КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ" ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ Георгіївська церква - головна споруда меморіалу „Козацькі могили" в селі Пляшевій - можливо, найсамобутніший витвір архітектурного модерну в Україні. Задум побудувати пам'ятник козакам, полеглим у Берестецькій битві, виник 1908 року з ініціативи Почаївської лаври, а саме архімандрита В

Гірські виробки та їх класифікація

Гірські виробки (вибірки) - це порожнини в земній корі, які утворюються внаслідок ведення гірських робіт. Гірську виробку обмежують поверхні: верхня - покрівля виробки, нижня - підошва виробки, бокові - боки виробки. Поверхня виробки, яка в процесі ведення гірських робіт пересувається в товщі порід, називається вибоєм.

Гармонізація взаємовідносин людини і природи

Гармонізація взаємовідносин людини і природи цінна не тільки у власне екологічному значенні. Вона важлива також і для розв’язання інших проблем. Екологічно виправдані рішення є в той же час і соціально — позитивними, остільки, оскільки сама людина і суспільство загалом є частиною природи в широкому значенні слова.

Грудне вигодовування

Грудне молоко – ідеальна їжа для новонародженого – натуральна, стерильна, тепла. Ця їжа: - легко засвоюється і повноцінно використовується організмом дитини;

Гібридні хвилі

Лекція 13 . Раніше ми розглядали всі види хвиль (Е, Н чи Т) окремо. Однак у загальному випадку хвиля є суперпозицією Е, Н, Т – повний розв’язок рівняння Максвела.

Грунти їхнє значення забруднення й збереження

Земля, грунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. На землі вирощують зернові, технічні та лі­сові культури, кормові трави, сади і ягідники. Сільськогосподарське виробництво забезпечує людину продуктами харчування, а про­мисловість — різноманітною сировиною.

Гуманізм у відносинах між людьми 2

Іван Мазепа (бл. 1640-1709) гетьман Лівобережної України (1687-1709) Народився Іван Степанович Мазепа близько 1640 р. в селi Мазепинці поблизу Білої Церкви в сім’ї українського шляхтича. Освіту здобув у Київському колегіумі та у Варшавській Єзуїтській школі. В університетських центрах Західної Європи прослухав курс лекцій.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 239