Духовна культура та сучасне православ я

ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ Контрольна робота з предмету: Релігієзнавство на тему: Духовна культура і сучасне првослав’я Виконала: студентка І курсу

Дикорослі лікарські рослини

Грунти і мінерально-сировинні ресурси  Стан грунтів, Забруднення грунтів, Ерозія грунтів , Захист грунтів  Атмосферне повітря  Викиди від стаціонарних джерел, Від пересувних джерел, Основні забруднювачі( за галузями) 

Держава у політичній системі

Держава — основний і найважливіший інститут політичної системи суспільства. Той факт, що держава володіє суверенною владою, і визначає верховенство її щодо всіх інших організацій. Держава здійснює управління системою державних організацій, громад­ських об'єднань і трудових колективів, що становлять політичну систему соціальне неоднорідного (зокрема, класового) суспільства.

Дихальна система

Вступление Ки­сло­род на­хо­дит­ся в ок­ру­жаю­щем нас воз­ду­хе. Он мо­жет про­ник­нуть сквозь ко­жу, но лишь в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах, со­вер­шен­но не­дос­та­точ­ных для под­дер­жа­ния жиз­ни. Существует легенда об итальянских детях, которых для участия в религиозной процессии покрасили золотой краской; история дальше повествует, что все они умерли от удушья, потому что “кожа не могла дышать”.

Ділова жінка

еферат на тему: Ділова жінка” Шлях до успіху, або Декілька правил бізнес-етикету для жінки Лише знання і розуміння принципів дозволяє багатьом людям, котрі не знають конкретних правил, дотримуватись їх.

Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України

РЕФЕРАТ З ОСНОВ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ТЕМУ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ЗМІСТ Вступ Політика України стосовно окремих міжнародних організацій

Договорное право 4

Договорное право Согласно Гражданскому Кодексу РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Державна податкова адміністрація України 2

Державним податковим організаціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Про застосування вексельної форми оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

Діловий етикет в практиці успішного приватного підприємства

Франко Володимир “” Науковий керівник Рудакевич М.І., к.п.н., доцент Сучасний розвиток суспільства, його економічного та культурного життя, освіта і виховання його членів поступово повертається в бік все більшої психологізації. В центр соціальних перетворень стає людина. Неймовірно, але дуже багато людей в Україні не знають, що означають слова “етика і етикет”.

Держава як основний інститут політичної системи

Вступ. Походження та сутність держави. а). Сутність, структура та атрибути держави. б). Концепції походження держави. Функції держави та державна влада.

Дослідження народного господарства Франції

Вступ 2-4 Розділ 1. Особливості розвитку основних галузей народного господарства Франції. 5-17 Сільське господарство. 5-6 Лісництво. 6 Рибальство. 6

Диференціал функції його геометричний зміст Лінеаризація функції Диференціал складної функції

Пошукова робота на тему: Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції. Повний диференціал функції декількох змінних. Рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні. Неявні функції , їх диференціювання.

Державна інноваційна політика інструменти державної підтримки інновацій

Міністерство освіти і науки України Житомирський інженерно-технологічний інститут кафедра економіки Контрольна робота з курсу: Економіка й організація інноваційної діяльності”

Дієтотерапія для ендокринної системи

Правильно спланована дієта має велике значення. У більшості випадків лікувальне харчування являється доповненням медикаментозної терапії лікувальне харчування має свої цілі не тільки зберегти життя хворого, але й зберегти йому працездатність.

Досвід імітаційного моделювання по оптимізації бази і фінансів системи охорони здоров я

Волинські Реферати Всі права збережено Referats@360 www.referaty Досвід імітаційного моделювання по оптимізації бази і фінансів системи охорони здоров'я*

Діабетична кома патогенез клініка етіологія Діагностика Екстрена медична допомога на до госп

РЕФЕРАТ на тему: Діабетична кома: патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі” Кетоацидотична (діабетична) кома, або гіперкетонемічна. – небезпечне ускладнення цукрового діабету, виникає внаслідок абсолютної або відносної інсулінової недостатності і різкого зниження засвоєння глюкози тканинами організму.

Діяльність Києво-Могилянської академії

Реферат з педагоігки на тему: Діяльність Києво-Могилянської академії. Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом, що відповідав запитам і потребам духовного життя українського народу в період радикальних світоглядних і суспільно-політичних змін, народно-визвольної боротьби, формування національної церкви і держави.

Догляд за хворими з хронічною серцевою недостатністю

Курси підвищення кваліфікації медсестер терапевтичних дільниць при Коломийській ЦРЛ. Реферат Слухач циклу Сливчук Оксана Юріївна Коломия 2001р. Догляд за хворими з хронічною серцевою недостатністю.

Державні гарантії та регулювання діяльності релігійних організацій в Україні

Київський гуманітарний інститут РЕФЕРАТ на тему: Державні гарантії та регулювання діяльності релігійних організацій в Україні. Студентки 113 групи 1-го курсу

Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

Тема. Держава – базовий інститут політичної системи суспільства Перш за все слід звернути увагу на те що питання походження держави є дискусійним. В різних теоріях висловлюються різні причини виникнення держави (божественна сила сила розуму психіка людини біологічні фактори соціально-економічні військово-політичні інші фактори).

Дифузна матерія

Реферат на тему: ДИФУЗНА МАТЕРІЯ 1. Міжзоряний пил і газ. В. Я. Струве понад сто років тому вказав на існування міжзоряного поглинання світла, що остаточно було доведене тільки в 1930 р. Міжзоряне поглинання світла послаблює яскравість зір тим більше, чим далі вони від нас, і тим сильніше, чим коротша довжина хвилі.

Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері відмивання доходів отриманих злочинним

Сьогодні Україна активно намагається прорватися до ринкової цивілізації. Це спрямовано на ідеалізацію нової для нашої держави суспільної системи. Перші кроки на цьому шляху супроводжуються класичними для Заходу і досі не відомими для України явищами – організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, рекетом, вбивствами на замовлення, “відмиванням” грошей, наркобізнесом і т. ін. [1].

До питання класифікації станів і характектеристик елементів у моделі маркетингової системи медич

До питання класифікації станів і характеристик елементів у моделі маркетингової системи медичних послуг Владимирський обласний фонд обов'язкового медичного страхування

Добровольці в соціальній роботі

Реферат Тема: “” План Загальне поняття про соціальну роботу. Що таке волонтерство. Заохочення добровольців. Список використаної літератури. 1. Загальне поняття про соціальну роботу Система соціального захисту на Україні у сучасних умовах постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства.

Дозування навантаження

Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіо­логічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження е причиною тих адаптаційних змін в організмі, від характеру і величини яких залежить результат.

Деякі реальні та уявні дискусійні проблеми історії економічної думки

Дослідження на тему: Деякі реальні та уявні дискусійні проблеми історії економічної думки” В останнє десятиріччя в постсоціалістичних країнах відбувається критичне подолання марксової моделі розвитку економічної науки і пов'язаних з нею концепцій, опановуються здобутки немарксистської економічної думки Заходу, творчо осмислюються процеси системної трансформації економіки.

Дарсонвалізація Методика Техніка безпеки Сучасна апаратура

Тема: Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура ЛІТЕРАТУРА: Фізіотерапія. Е.І. Пасинков. Клінічна фізіотерапія. В.В. Оржешковського.

Друга світова війна 1 вересня 1939 2 вересня 1945

Періоди Військові дії на території СРСР Військові дії в Європі Військові дії на Тихому океані Військові дії в Африці Перший період охоплює проміжок часу з 1 вересня 1939 р. до 22 червня 1941 р. Він характеризується значними військовими успіхами Німеччини у Європі. Вже навесні 1941 р. гітлерівці окупували всю Західну Європу до Ла-Маншу й увесь Балканський півострів.

Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків Правила ввічливості

Реферат на тему: ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ СТАТУТНИХ СТОСУНКІВ. ПРАВИЛА ВІЙСЬКОВОЇ ВВІЧЛИВОСТІ Стосунки між військовослужбовцями ґрунтуються на взаємній повазі. Усі військовослужбовці під час зус­трічі (обгону) вітають один одного, дотримуючись пра­вил, визначених статутом. З питань служби звертаються один до одного на «ви».

Демографічна ситуація в Україні 4

Демографічна ситуація в Україні Тема моєї курсової роботи “Демографічна ситуація в Україні”. Я вибрала цю тему тому, що для нашої країни демографічна проблема на даний момент є однією з найболючіших. Мене, як і багатьох інших, хвилює питання: як складається доля нащадків і чи зможуть вони бути щасливими в країні, де немає нормальних умов життя.

Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОЇ СЛУЖБИ Загострення економічної кризи в Україні призвело до подальшого погіршення демогра­фічної ситуації. Вперше за повоєнний період, починаючи з 1993 p., чисельність населення вкрай зменшилась. Фактором, який цьому сприяв, було природне зменшення населення.

Дизбактеріоз у дітей

РЕФЕРАТ: Дизбактеріоз у дітей Формування мікробіоценозу в дітей Становлення мікробного біоценозу дитини починається з перших етапів життя. Під час пологів при заковтуванні відбувається надходження мікрофлори родових шляхів матері й колонізація вагинальной флори в травній системі дитини. У цей час відпрацьовані рекомендації з корекції вагінальної флори вагітної жінки в останньому триместрі вагітності за допомогою бактерійного препарату желемик, що представляє собою ліофілізиовані живі лактобактерії, виділені з піхви здорових жінок.

Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА Тема: Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів) Мета роботи : Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло.

Джордано Бруно 5

Міністерство освіти України РЕФЕРАТ астрономії Джордано Бруно учениці 11-Г класу школи-гімназії Гончарової Ольги м. Полтава 2000 р. Спалити не означає спростувати!

Догляд за волоссям

Медична сестра вранці та ввечері повинна розчісувати волосся тим хворим, які не можуть це зробити самостійно. У кожного хворого має бути індивідуальний aгребінець. Жінкам волосся розчісують і заплітають у косу. Не можна розчісувати волосся гребінцем з гострими зубцями, бо вони подразнюють і пошкоджують шкіру.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 265