Диоды Ганна

Диоды Ганна – это функциональные приборы, которые реализуют определённую функцию. В частности диод Ганна реализует функцию генератора СВЧ – колебаний.

Державний нагляд і громадянський контроль за охороною праці

Реферат з БЖД ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ЇХ ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА

Должностное лицо по административному праву России

Омский Юридический Институт МВД РФ Кафедра административного права Р е ф е р а т по административному праву Тема: Должностное лицо по административному праву россии

Дерев яна архітектар покуття

КУРСОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ НА ТЕМУ: ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТАР ПОКУТТЯ ЗМІСТ І. Вступ. ІІ. Українська дерев’яна архітектура. Типізація українського дерев’яного будівництва.

Доведення і спростування способи аргументації

План Доведення тезису. Спростування (критика). Доведення і спростування, їх роль в процесі аргументації. Складний, полемічний характер самої процедури аргументації об’єднує дві різні за своїм напрямком операції: доведення і спростування (обґрунтування і критику).

Діяльність УПА

Українська державна будивельна корпорація МИКОЛАЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ Реферат З дисциплини "ДПЮ" на тему: Діяльність УПА Викладач:

Дослідження електронної провідності монокристалів дийодиду свинцюв поляризаційній комірці

Дослідження електронної провідності монокристалів дийодиду свинцю в поляризаційній комірці Вступ Галогеніди свинцю є переважно йонними кристалами з малою часткою електронної складової провідності 1-4. Дийодид свинцю PbJ2 належить до специфічних кристалів, які мають шарувату структуру, і їх електрофізичні властивості найменш досліджені.

Договір щодо надання юридичних послуг

ДОГОВІР щодо надання юридичних послуг м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

Договір щодо надання рекламних послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. РЕКЛАМІСТ: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

Доповідь

В методиці навчання образотворчої діяльності в допоміжній школі найбільш розробленими є розділи декоративного малювання і малювання з натури (Т.Н.Головіна, І.А.Грошенков). менше уваги приділяється малюванню на теми. Це пов’язане з тим, що тематичне малювання є для учнів допоміжної школи найбільш складним видом малювання і без спеціальної методики навчання їм важкодоступне.

Данія

Реферат на тему: “Д А Н І Я” (економіко-географічна характеристика країни) Офіційна назва - Королівство Данія. Королівство Данія розташоване у північно-західній частині Європи (між 54°34' і 57°45' північної широти та 8°5' і 15°12' східної довготи) на півострові Ютландія та 406-ти островах (з них населені 97), найбільшими з яких є Зеландія, де знаходиться столиця країни Копенгаген, Фюн, острови-близнюки Лолланн і Фальстер, а також віддалений майже на 200 км на схід у Балтійському морі острів Борнхольм.

Добровільна відмова при незакінченому злочині Суб єкт злочину

Реферат на тему: Добровільна відмова при незакінченому злочині. Суб’єкт злочину 1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.

Діагноз клінічний залишкові явища після перенесеного паралічу Ландрі у вигляді астеноневрологіч

Львівський державний медичний університет Ім.Данила Галицького Кафедра: невропатології і не традиційної медицини Зав.каф.: Пшик С.С. Викладач: Вівчар Р.Я.

Добір способів ділового спілкування

Реферат на тему: Добір способів ділового спілкування” Для ефективного спілкування необхідно знати деякі прийоми , тому що багато хто з них діють на рівні підсвідомості. Справа усі в тім , що багато хто з їх люди використовують ще з кам'яного віку. Наприклад розкриті долоні в стародавності означали - " у мене ні зброї".

Державне страхування

РЕФЕРАТ з курсу “Державні фінанси” на тему: Державне страхування” Для ринкової економіки властива свобода підприємництва, різноманітність його форм, орієнтація всіх суб'єктів господарювання на споживача з метою забезпечення зростання прибутку. В ринкових умовах держава безпосередньо не втручається в діяльність підприємницьких структур, їх взаємовідносини з партнерами й клієнтами, банками, тощо.

Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки до проблеми реформування Воєнної організа

ції України Серед комплексу проблем, що постали перед Україною, особливе місце займають проблеми національної безпеки, оскільки її забезпечення є умовою та метою глибоких трансформаційних процесів у всіх сферах життєдіяльності держави і суспільства. Адекватне розуміння проблем безпеки людини, суспільства, держави в умовах глобалізаційних процесів, зокрема інформаційної революції, яка приходить до завершення у розвинених країнах світу, усунення причин, що унеможливлювали б їх вирішення, дозволяють знизити трагічний вплив різноманітних наслідків кризового стану держави і суспільства, в якому вони опинилися внаслідок розвалу тоталітарного режиму і відповідної системи управління, уможливлюють зміни існуючого стану речей у позитивний бік.

Драже

– це тверда лікарська форма для внутрішнього застосування, одержана шляхом багаторазового прошарування (дражерування) лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули (крупку). Таким чином вся маса драже утворюється шляхом прошарування в той час, коли в таблеток прошаровується тільки оболонка.

дерна загроза Сучасна політика США в області ядерного озброєння.

BAGATO-REFERATIV.COM.UA – переклад, виправлення Кафедра інформатики і математики РЕФЕРАТ по Концепції сучасного природознавства «Ядерна загроза

Джерела галузі конституційного права

Джерела галузі конституційного права. Зміст. 1. Поняття про джерела конституціного права. 3 2. Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України. 8

Давньоруська держава

згуртувала розрізнені народи Східної Європи, створила сприятливі умови для розвитку їх економічного, політичного і культурного життя, зробила країну не тільки оборо­ноздатною, але й грізною для ворогів. Однак, починаючи вже з другої половини XI століття, в результаті розвитку феодального землеволодіння, політичного посилення великих землевласників, еко­номічного і політичного зростання окремих міст, які стали новими центрами окремих земель Київської держави, кожна з яких стала проводити свій власний курс, поступово набирав сили процес розпаду Київської Русі.

Дефрагментація диску

Реферат на тему: Дефрагментація диску Зовнішня пам'ять комп'ютера призначена для довготривалого зберігання програм та даних. Організовується на дисках та магнітних стрічках. Магнітні диски бувають гнучкі та жорсткі, гнучкі називають ще флоппі-дисками (дискетами). Зараз використовують дискети розміром 3,5 І (89 мм), ємність яких складає 1,44 Мб.

Друкарська справа в Україні

Реферат на тему: Друкарська справа в Україні” З ІСТОРІЇ КНИГИ У Київській Русі переписування книг було відоме з IX ст. Особливої інтенсивності воно набирає з початку XI ст. Найстародавнішою з відомих рукописних книг давньоруської писемності є Остромирове Євангеліє, переписане в 1056–1057 роках у Києві.

Держава і право Галицько-Волинського Князівства

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра державно-правових дисциплін

Досвід мас-медіа в Німеччині

Реферат з журналістики (в екологічній політиці) Засади висвітлення екологічних проблем у Німеччині створює низка законів з охорони довкілля. Важливим фактором є законодавчо визнане право кожного громадянина отримувати екологічну інформацію та подавати без доказу суб'єктивної зацікавленості протест, наприклад, проти запланованого проекту.

Діяльність Івана Огієнка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича Історичний факультет Кафедра історії України Діяльність Івана Огієнка

Дискусія Форми проведення дискусій Культура мовлення під час дискусії

Реферат на тему: Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії” Наше життя так чи інакше містить різні форми прояву суперечок та дискусій. Особливе значення мають професійні дискусії, які мають призводити до вирішення певних професійних питань і т.п. У зв’язку з цим виникає питання правильного ведення дискусій.

Дж Локк

Передовсім, зазначає , прибічники теорії вро джених ідей посилаються на факт загальної згоди люде( щодо окремих понять, принципів, самоочевидних істин. Як уважають картезіанці, на користь існування вродженим ідей свідчить існування таких умоглядних і практични?! принципів, до яких, наприклад, належить логічний закон суперечності, згідно з яким річ одночасно не може бути і не бути.

Досвід членства Греції у ЄС

Курсова робота З міжнародних відносин 1. Вступ В роботі подані кількісні аспекти оцінювання результатів вступу Греції у ЄС, вплив на рівень добробуту та торгівлю цієї країни і сформульовані засоби, за допомогою яких можна передбачити вплив вступу у ЄС інших країн-кандитатів. Обґрунтовані статичні та динамічні аспекти впливу вступу Греції у ЄС.

Дієтотерапія цукрового діабету

За останні роки в лікуванні цукрового діабету відбулися докорінні зміни, які значно торкнулися принципів дієтотерапії цього захворювання. Дієтотерапія залишається не лише основою лікування будь-якої форми цукрового діабету, але і дієта повинна бути максимально прийнятою для конкретного хворого.

Дотримання правил хімічної безпеки

Тема: . Загальна характеристика хімічних речовин. Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу. Особливу увагу становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:

Державна служба і державні службовці в Україні

Вступ Розвитку законодавства про державну службу приділяється в даний час особлива увага. Це обумовлено насамперед тими змінами, що відбулися і відбуваються в нашому суспільстві і державі. У червні 1996 року була прийнята Конституція - основний закон країни. Кардинально змінилася структура, функції органів державної влади на всіх рівнях.

Державна служба в України

1. Поняття і види державної служби. Державна служба, як юридичний інститут, розглядається в такій галузі права, як адміністративне право. Розвитку законодавства про державну службу в даний час надається особливе значення. Це обумовлено, насамперед, тими змінами, що відбулися і відбуваються в нашому суспільстві і державі.

Документація й інвентаризація

1. Документація, її значення 2. Вимоги до змісту й оформлення документів 3. Класифікація документів 4. Порядок перевірки й опрацювання документів 5. Документооборот, його організація

Дотримання режиму дня як важлива гігієнічна передумова здорового способу життя

ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ ДНЯ, ЯК ВАЖЛИВА ГІГІЄНІЧНА ПЕРЕДУМОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Оптимальна життєдіяльність людини неможлива без суворого дотримання режиму дня, чергування активної діяльності та відпочинку, бадьорості та сну. За всіляких індивідуальних розбіжностей для більшої частини осіб, які працюють і навчаються, доба поділяється приблизно на три однакові за тривалістю частини: трудова діяльність (навчання), вільний час та сон.

Догляд за хворими туберкульозом

Курси підвищення кваліфікації медсестер терапевтичних дільниць при Коломийській ЦРЛ Р е ф е р а т Слухач циклу Гордій М.М. Коломия 2001р. Догляд за хворими туберкульозом.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 265