Дезертирство Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

Реферат на тему: 1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу —

Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

ДОГОВІР на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. РЕКЛАМІСТ: _____________________________________________________________,

Дебіторська заборгованість

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май­на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор­гованість.

Дитячі та юнацькі організації 2

Дитячі та юнацькі організації За час існування незалежної України виникли такі дитячі та юнацькі організації: «Пласт», «Сокільський до-ріст», «Курінь» та ін. На принципово нових політичних засадах стала працювати піонерська організація.

Діагностика трансформаторного обладнання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний технічний університет Електрообладнання Кафедра ЕПМ Наукова робота “Діагностика трансформаторного обладнання”

Діанормет високоякісний український препарат для лікування цукрового діабету другого типу

Цукровий діабет (ЦД) II типу є одним з найпоширеніших захворювань нашого часу. Судинні ускладнення ЦД II типу, такі як атеросклероз, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, гангрена нижніх кінцівок тощо є не тільки причиною ранньої інвалідизації хворих, але й передчасної смерті. Нещодавно доведено, що терміни виникнення і темпи прогресування макро- і мікросудинних ускладнень ЦД II типу безпосередньо залежать від ступеня компенсації вуглеводного обміну.

Доісторичне минуле України

Територія, яка належить українському народові, починаючи від доби найстаршого кам'яного віку — палеоліту — й до наших часів, школи не залишалася пусткою.

Держава та гроші

ВСТУП У кожної країни є свої гроші. Вони служать засобом обміну або засобом платежу, одиницею рахунку, засобом збереження вартості, а також використовуються як міра відкладених платежів. Причому не тільки на внутрішньому, але і на зовнішньому ринку в якості національної валюти. Адже національних валют стільки же, скільки і суверенних держав.

Діяльність спрямована на захист політичних прав

Керівні органи українських вчительських товариств розуміли, що вирішення найважливіших проблем, які стоять перед українською школою та педагогами є нереальним, якщо вчителі не візьмуть активної участі у політичному житті суспільства. Формально педагоги мали можливість скористатися всіма політичними правами, які давала народам Австро-Угорщини їхня конституція.

Джон Лок як філософ і політик

Національний університет Києво-Могилянська Академія” ФГСН. Кафедра історії і політології Теорія Джона Лока про владу Реферат Студентки ФГСН-2 Гриценко Оксани

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

План работы: Введение Общее понятие налога и налогообложения Международные источники в области налогового права Цели международного сотрудничества в налоговой сфере

Діанормет в лікуванні синдрому полікістозних яєчників

Сьогодні синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) приділяється значна увага. Адже, згідно із різними статистичними даними, частота цієї патології серед гінекологічних захворювань у жінок дітородного віку є в межах 4-7%. Це важлива клінічна проблема, оскільки СПКЯ є однією з найчастіших причин безпліддя у жінок.

Драйвери зовнішніх пристроїв

12., призначення, приклади. Драйвер – це програма, яка відповідає за роботу даного пристрою, містить набір команд, для даного пристрою і забезпечує зв'язок між комп’ютером і пристроєм.

Дендрологічний парк Веселі Боковеньки

Реферат з Географії України на тему: Дендрологічний парк Веселі Боковеньки учня 4-Б класу Коломийської гімназії ім. М. Грушевського Бойка Андрія Коломия 2002 р.

Догляд за вагітними

Велике значення має стан молочних залоз і сосків у роділь і ухід за ними. Необхідно прикладати всі зусилля до того, щоб процес грудного вигодовування проходив без всіляких ускладнень.

Допит свідків і потерпілих

КУРСОВА РОБОТА На тему : "Допит свідків і потерпілих" ПЛАН НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВСТУП ……………………………………………………………… 3 І. Статус свідка і потерпілого …………………………………………4

Диференціація навчання на уроках математики

Тема. У Національній доктрині розвитку освіти наголошено: “Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя”.

Деколонізація

1922 – Палестина знаходилась під управлення Великобританії 1943 – отримання незалежності Сирії та Лівану 17 серпня 1945 – незалежність Індонезії 2 вересня 1945 проголошення Демократичної республіки В’єтнам

Дискретний логарифм

Реферат на тему: Дискретний логарифм Проблема обчислення дискретного логарифма є не лише цікавою, а й вкрай корисною для систем захисту інформації. Ефективний алгоритм знаходження дискретного логарифму значною мірою знизив би безпеку систем ідентифікації користувача та схеми обміну ключей.

Діанормет світовий рівень якості першого українського препарату для лікування цукрового діабету

другого типу Історія вживання бігуанідів - похідних гуанідину - починається з середніх віків, коли для лікування «цукрової хвороби» застосовувався екстракт із козячого кореня, що містив гуанідин. Препарат Galega officinalis мав досить слабкий цукрознижуючий ефект. Перший штучно синтезований бігуанід з’явився у 20-х роках XX сторіччя, але завдяки гепатотоксичності не набув широкого застосування.

Діагностичні малі рольові ігри

Dmig.doc Діагностичні Малі Рольові ігри. Методика. Даний метод соціальної діагностики колективу є подальшою розробкою психодраматического навчання Я. Мореко, і, якщо ви вирішили провести ДМИГ, по автор порадив би ознайомиться з першоджерелом. Метод Дмига дозволить вам оцінити групу чи людей соціум, виявити соціальні ролі кожного члена колективу, і, головне з великою часткою імовірності пророчити подальшу долю як колективу в цілому, так і окремих особистостей.

Душа в релігії та міфах

Міністерство науки і освіти України Черкаський національний університет Кафедра психології Реферат з курсу "Загальна психологія" тема: "Душа в релігії та міфах"

Дикі ягоди і трави

Суниця лісова Багаторічна трав’яниста з повзучими пагонами рослина сімейства розоцвітих. Листя трійчате. Квіточки великі, білі в щитовидних суцвіттям їх. Плоди – моди яскраво-червоного кольору, пахучі. Цвітуть в травні-червні, плоди дозрівають в червні-липні.

Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами ознаки порівняння Даламбера радикальна та

Пошукова робота на тему: Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами: ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші.

Договір доручення на ведення справ в Арбітражному суді

ДОГОВІР доручення на ведення справ в Арбітражному суді м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

Динаміка біохімічних показників крові розподіл хворих за віком і статтю в залежності від форми

Міністерство Освіти і Науки України Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича Біологічний факультет Кафедра біохімії і експериментальної екології

Діагностика психологічної готовності до освоєння новгго у професійній діяльності

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності. У запропонованому тесті "Який ваш творчий потенціал?" оберіть один з варіантів.

Державна рада з радіо та телебачення у політичній системі Польщі

Реферат з журналістики Державна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі Польщі Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року у статті 9 регулює державний устрій та юридичний статус трьох органів, що поєднують низку особливих завдань на здійснення контролю та захисту права [1].

Деякі напрямки підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів у вищій школі України

Необхідність інтеграції України у світовий соціальний простір, зміни в ринку праці потребують перегляду підходів до підготовки спеціалістів у вищій школі та моніторингу ефективності здійснюваних заходів.

Дослідження протоколів TCP IP

Вступ Сьогодні ізольований комп'ютер має дуже обмежену функціональність. Справа навіть не в тім, що користувачі позбавлені можливості доступу до великих інформаційних ресурсів, розташованим на вилучених системах. Ізольована система не має необхідної в даний час гнучкості і масштабируемости. Можливість обміну даними між розосередженими системами відкрила нові обрії для побудови розподілених ресурсів, їхнього адміністрування і наповнення, починаючи від розподіленого збереження інформації ( мережні файлові системи, файлові архіви, інформаційні системи з вилученим доступом ), і закінчуючи мережним обчислювальним середовищем .

Документи i розрахунки

Розділ 6. 6.1. Призначення режиму В "1С:Бухгалтерiї-Проф." iснують два способи вводу даних в журнал операцiй: типовi операцiї i режим "документи i розрахунки". Перший з них розрахований на простi ситуацiї i має деякi обмеження при застосуваннi. А саме:

Догляд за хворими із патологією нирок та сечовидільних шляхів

Тема: ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК ТА СЕЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ І. Тема: Догляд за хворими із патологією нирок та сечовидільних шляхів. ІІ. Актуальність теми:

Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів

Реферат з педагогіки Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів Лише деально вивчивши психолого-педагогігчні особливості дитячого колек-тиву в цілому та кожного учня зокрема, педагог може знайти єдино правильний підхід у доборі та застосуванні режиму роботи на уроці та в позаурочних заходах.

Джерела Ріки Рослинний та тваринний світ річок

Педагогіка «Урок з природознавства: Джерела. Ріки. Рослинний та тваринний світ річок» Мета. Продовжувати знайомство з найважливішим мінералом землі

Дислалія Порушення звуковимови при збереженому слусі та інервації мовленневого апарату

Дислалія порушення звуковимови при збереженому слусі (фізичному та фонетичному) та інервації мовленнєвого апарату Дислалія Класифікація Клінічна Психологічна
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 265