Економіка підприємства 3

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц.

Екологічна інформація в Інтернеті

Українські журналісти все частіше користуються Інтернетом. Загальна кількість користувачів українського сегменту мережі Інтернет за останні два роки збільшилась у три рази. Значно зріс і обсяг інформаційних ресурсів, доступних мережі Інтернет. Якщо на початку 1999 р. такі ресурси розміщувались на 1,4 тисячах веб-серверів, то наприкінці 2000 р. – на майже 9 тисячах.

Елементи логіки

Пошукова робота на тему: Елементи логіки 1. Висловлення та формули Одним з основних понять логіки є висловлення – розповідне речення, про яке можна стверджувати, що воно є або істинним, або хибним.

Економічний і політичний розвиток Чехії та її співробітництво з Україною

КІЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Кафедра міжнародної інформації Спеціальність-7.030401 Міжнародні відносини

Електротравма

Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом науки і техніки, розвитком промисловості цей вид пошкодження зустрічається щораз частіше, хоча серед інших травм становить від 0,24 до 10,9 %.

Економіка України 2

На сьогодні всі згодні з тим, що економічні реформи в нашій країні проводяться дуже повільно. Світовий досвід показує, що одним із способів структурної перебудови і стимулювання зростання національній економіки можуть бути вільні економічні зони. Тому експерименти в окремих економічних зонах у випадку успіху можуть підказати рішення для всієї економіки, у випадку невдачі- наслідки будуть менш хворобливими, чим якби експеримент проводився на території всієї держави.

Економічне вчення Д Рікардо

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Т. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Економічне вчення Д. Рікардо студента 3-го курсу 2-ї группи

Електрорефлексопунктура при лікуванні діарей у телят

Міністерство аграрної політики України. Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького Факультет ветеринарної дисципліни.

Енергозберігаючі технології

ВСТУП . Людство , пройшовши важкий шлях розвитку техніки отримання тепла , створило високотехнологічне обладнання , яке , здавалось би, важко ще більше вдосконалити . І як не парадоксально, повернулося до таких званих “нетрадиційних джерел” -сонця, вітру, води . Змінились ,і суттєво ,технології отримання тепла з цих джерел .

Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет ДОПОВІДЬ на тему: “Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання”

Елементи головного вікна Mathcad а

Реферат на тему: Після запуску Mathcad'а на екрані з'являється головне вікно системи, елементи якого ми розглянемо більш докладно. Головне меню надає можливості доступу до математичних, графічних, символьних команд і до команд редагування та управління вашими робочими аркушами.

Електролітична дисоціація солей та лугів

Розпад електролітів на іони під час розчинення у воді або розплавлення називається електлолітичною дисоціацією. Розглянемо розчинення у воді такої, наприклад, іонної сполуки, як хлорид натрію. Іони постійно здійснюють невеликі теплові коливання, але удержуються у вузлах кристалічної решітки, оскільки притягуються протилежно зарядженими іонами.

Економічна роль держави

(науково-дослідна робота) 1. Вступ. Кожен індивід намагається використати свій капітал так, щоб він приніс найбільший доход. Він, як правило, не має наміру забезпечувати суспільні інтереси і не знає, наскільки він їх забезпечує. Він піклується лише своїм добром. І вцьому ним керує невидима рука, аби досягти мети, яка не є частиною його намірів.

Етапи педагогічного дослідження

Реферат на тему: Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з'ясува­ти його вихідні положення, а саме: актуальність проблеми, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження.

Еліпсоїд

1) ом називається поверхня, яка в деякій прямокутній системі координат визначається рівнянням. Рівняння (1) називається канонічним рівнянням еліпсоїда. Дослідження форми еліпсоїда проведемо методом паралельних перерізів. Для цього розглянемо перерізи даного еліпсоїда площинами, паралельними площині Оху.

Ефективність моксифлоксацину при інфекційних загостреннях хронічного обструктивного бронхіту

Медико-соціальна значимість хронічного обструктивного бронхіту (ХОБ) зумовлена невпинним зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності в усіх країнах світу. Хронічним бронхітом хворіє до 20% населення США [1] та 9,5-13,6% населення Росії [2]. В Україні захворюваність на хронічний бронхіт у 2000 р. становила 2993,6 випадків на 100000 населення, смертність - 52,8 на 100000 [3].

Етичний кодекс психолога

На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів.

Ефективність цитологічного методу дослідження в діагоностиці передраку і раку шийки матки

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича Біологічний факультет Кафедра біохімії і експериментальної екології

Екологічний розвиток учнів Екологія в українській освіті

КУРСОВА РОБОТА Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті” План Вступ 1. Завдання з природознавства для перевірки учнів в початкових

Екологічна безпека як правова категорія

Зміст Екологічна безпека як правова категорія 1 Зміст 2 Вступ 3 І. Поняття і суть екологічної безпеки 6 ІІ. Фактори, які впливають на екологічну безпеку 12

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра політичної економії ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ.

Економічне районування та територіальна структура н г України

Коломийський інститут Прикарпатського університету ім.Стефаника Економічний факультет Курсова робота на тему: ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіко-кримінологічна теорія

Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Окреслюється проблемна ситуація, визначаються мета, теоретичні і прикладні завдання дослідження, концептуальні, теоретико-методологічні засади та методичні засоби розв'язання визначених завдань.

Етнічні межі України

Реферат на тему: "Етнічні межі України" Етнічні межі українства. Поза Україною проживає майже п'ята частина українців, значна частка яких припадає на прилеглі райони, котрі є, власне, етнічною територією української людності.

Економічний контроль у системі наук

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Економічний контроль у системі наук Економічний контроль є функцією управління продуктив­ними силами і виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль має кілька етапів:

Ербісол у лікуванні захворювань центральної і периферичної нервової системи

В організмі людини немає органа та системи органів, які відігравали б першочергову чи другочергову роль. Навіть найменше ушкодження того чи іншого органа зумовлює, зрештою, розлади діяльності всього організму. Але визначальна роль діяльності центральної нервової системи (ЦНС) і підпорядкованої їй периферичної та автономної вегетативної нервової системи ні в кого не викликає сумніву.

Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні 2

Назва реферату : Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні Розділ : Банківська справа Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні

Едуард Дженнер

Пошукова робота з інфекційних захворювань на тему: “Едуард Дженнер” Серед багатьох видатних учнів Джона Гунтера увіч­нив своє ім'я в історії меди­цини Едвард Дженнер (1719-1823), якому людство зобо­в'язане введенням у широку практику як запобіжного способу щеплення коров'ячої віспи.

Економічна робота банків у процесі кредитування

1. Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта Кредитоспроможність позичальника  це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобовязаннями.

Европейский банк реконструкции и развития 3

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Мировая экономика Выполнили: Медведев Д.А. Крышень Е.Л. Проверил: Медведев А.Г. Санкт-Петербург 1998 © Медведев Д.А., 1998. Содержание 1. Введение 4

Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

Министерство образования и науки Украины Национальный горный университет Кафедра менеджмента Индивидуальная работа по дисциплине "Компьютерные сети и коммуникации"

Единая европейская валюта

Работа студентки курса МЭО В.О. Ивановой Е.В. Введение единой европейской валюты ЕВРО. Евро (euro) - денежная единица стран-участниц европейского Экономического и валютного союза - ЭВС (EMU). Вводится в безналичное обращение с 1 января 1999, в наличное обращение с 1 января 2002. Официальный код евро по стандарту ISO-4217 - EUR.

Еврооблигации в России

Виды еврооблигаций. Присвоение кредитного рейтинга еврооблигациям. Российские еврооблигации. Рынок еврооблигаций на ММВБ. Значение кредитных рейтингов Стандард энд Пурз. Россия: рейтинги по международной шкале.

Европейский банк реконструкции и развития

Возникновение и структура Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), страны и организации—участники проекта, формы финансирования. Инвестиционные операции и принципы международной деятельности банка. Взаимодействие Республики Беларусь с ЕБРР.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62