Економічна оцінка кредитного процесу

Нормативно правова база регулююча роботу банківської системи та кредитних відносин. Форми кредиту. Організація банківського кредитування. Формування кредитних ресурсів. Кредитний процес в комерційному банку. Технологія банківського кредитування.

Економічний зміст лізингу

Економічний зміст лізингу, види та форми - фінансовий і оперативний лізинг. Касове обслуговування клієнтів банку - діяльність, пов'язана з інкасацією, зберіганням та видачею підприємствам готівкових коштів. Види та сутність ризиків в банківській сфері.

Економічний зміст біржі як елементу ринкової інфраструктури

Економічна природа біржі. Класифікація бірж та їх функції. Етапи становлення та розвитку біржової та фондової торгівлі. Особливості розвитку фондової й валютної біржі в Україні, організаційно-правові аспекти діяльності та напрямки підвищення ефективності.

Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні

Становлення ринку банківських послуг в Україні. Діюча практика надання комерційними установами послуг своїм клієнтам: депозитних, кредитних, розрахунково-касових та інвестиційних. Перспективи та шляхи подальшого розвитку ринку в державі та за кордоном.

Електронна комерція

Історія виникнення електронної комерції. Структура спрощеної моделі е-комерції. Особливості входження банківської справи в сферу електронного бізнесу. Зміст обов'язкових економічних нормативів як шлях забезпечення фінансової надійності комерційних банків.

Емісія грошей

Методологічні засади емісїї грошей. Поняття, сутність та види емісії. Механізм емісійної роботи центрального банку. Практичний аналіз грошової емісії. Регулювання готівкової та безготівкової емісії. Монопольне право на здійснення готівкової емісії.

Ефективність кредитування на прикладі Маріупольського відділення "Індекс-банк"

Стан і розвиток банківського кредитування в сучасних умовах, види кредитів. Аналіз кредитних ресурсів и операцій, організації кредитування позичальників на прикладі діяльності "Індекс-банка". Підвищення ефективності реалізації кредитних відносин банку.

Если вы заблудились в тайге

Как вести себя человеку, заблудившемуся в лесу.

Если возникнет чрезвычайная ситуация: алгоритмы поведения учащихся и студентов

К сожалению, в последние годы трагические события в нашей стране происходят с незавидной регулярностью и со всё более изощренным разнообразием: пожары в школах Якутии и Дагестана, обрушение «Трансвааль-парка» и взрывы в метро и у метро в Москве.

Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання її ресурсів в умовах росту промисловості. Оцінка збитку, нанесенного забрудненням атмосфери, водних ресурсів, розробкою та використанням недр. Зменшення капітальних вкладень на охорону довкілля.

Економічні і законодавчі питання охорони праці

Соціально-економічне значення заходів з охорони праці як найважливішої складової частини плану економічного і соціального розвитку підприємства. Фінансування й облік витрат на заходи, основні законодавчі акти і документи, що регулюють охорону праці.

Ергономічні основи проектування

Загальні ергономічні вимоги до меблів, які забезпечують створення оптимальних умов для діяльності людини та збереження її здоров'я. Сутність анатомо-біомеханічних та антропометричних характеристик людини. Вибор конструктивного вирішення меблевого виробу.

Естественное и искусственное освещение

Связь организма с внешней средой посредством света. Функции освещения: утилитарные, биологические, эстетические и экономические. Системы освещения производственных помещений. Нормирование естественного и искусственного освещения. Метод удельных мощностей.

Если вы вызываете скорую помощь

Я постараюсь дать несколько рекомендаций, которые облегчат ваш разговор и, поверьте на слово, могут улучшить качество оказываемой Вам помощи еще до того, как врач “скорой” впервые Вас увидит.

Единицы измерения радиоактивности и доз облучений

Вещества, способные создавать ионизирующие излучения, различаются активностью (А), т.е. числом радиоактивных превращений в единицу времени. В системе СИ за единицу активности принято одно ядерное превращение в секунду (распад/с).

Епідемічні захворювання

Забруднення навколишнього середовища, екологічна та епідемічна небезпека як наслідок діяльності людини. Захист від СНІДу, впливу нікотинової, алкогольної та наркотичної залежності, від поширення інфекційних захворювань та зростання кількості нових хвороб.

Естественное и искусственное освещение

Виды освещения на производстве. Освещенность. Сила света. Меры по защите глаз от блеклости. Система освещения на производстве.

Единица измерения ионизирующих излучений

Министерство общего и профессионального образования КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Новороссийский филиал РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Естественные и антропогенные негативные факторы

1.3.1. Человек в процессе жизнедеятельности непрерывно взаимодействует со средой обитания, со всем многообразием факторов, характеризующих среду. Многие факторы среды обитания оказывают негативное воздействие на здоровье и жизнь человека. Степень негативного воздействия определяется уровнем их энергии, под которой понимается количественная мера различных форм движения материи.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перспективы ра

Филиал НОУ ВПО<<Санкт-Петербургский институт внешэкономическихсвязей,экономики и права>> в г. Калининграде. Контрольная работа по дисциплине<< История государства и права зарубежных стран>> на тему:<<Гражданский кодекс Наполеона 1804г..>>

Екологія процесів обміну в організмі людини, обмін речовин при забрудненні повітря

Особливості процесів обміну теплової енергії в організмі людини. Вплив на організм температури. Залежність метаболізму від температури. Концепція суми ефективних температур. Опис способів боротьби з забрудненням повітря вихлопними газами автомобілів.

Ефремов И.А.

Русский советский писатель и палеонтолог, доктор биологических наук (1940).

Ершов Иван Васильевич

Иван Васильевич Ершов (1867-1943)— художник исключительного дарования и редкого своеобразия. Пытаясь определить особенности его таланта, современники называли Ершова "Шаляпиным среди теноров".

Евтушенко Евгений Александрович

Родился на станции Зима Иркутской области. Печататься начал в 1949 г. В 1951—1954 гг. учился в Литературном институте им. М. Горького. В 1952 г. вышел первый сборник стихов "Разведчики грядущего".

Еременко Александр Викторович

Стихи Еременко долгое время не имели выхода к массовому читателю, обретая жизнь лишь на страницах “самиздатовской” периодики.

Евгений Светланов

Евгений Федорович Светланов принадлежит к числу гениальных творцов не только XX века, но и всей истории мирового музыкального искусства. Музыкант редкого масштаба одаренности, он стал олицетворением всей российской культуры.

Евгений Колобов

Евгений Колобов Евгений Владимирович Колобов (1946–2003) - русский оперный дирижер. По окончании хорового училища при Ленинградской капелле имени М.Глинки и Уральской консерватории Евгений Колобов работал главным режиссером в театре оперы и балета Екатеринбурга.

Еременко Николай Николаевич

Решение стать актером было принято Николаем без долгих колебаний, хотя он и побаивался, что фамилия может ему помешать. Однако, вопреки опасениям, фамилия (а вернее - отец) помогла ему поступить во ВГИК.

Ефимов Борис Ефимович

Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий, академик Российской академии художеств.

Евгений Самойлов

Кинематограф открыл притягательную силу творческой индивидуальности Самойлова, присущее ему неотразимое обаяние положительного героя. Артиста всегда привлекали открытые, внутренне чистые характеры, созвучные времени.

Егор Тимурович Гайдар

Гайдар, Егор Тимурович (р. 1956) – депутат Государственной Думы РФ третьего созыва, сопредседатель Федерального Политсовета партии «Союз правых сил», и.о. председателя Правительства РФ (1991–1992)

Еврипид

Еврипид (485 или 480–406 до н.э.), греческий поэт, автор трагедий, считающийся (вместе с Эсхилом и Софоклом) одним из столпов греческой драмы.

Ершов Андрей Петрович

Основные направления его деятельности связаны с вопросами автоматизации программирования и проблемами теоретического программирования, объектами которого служат математические абстракции программ.

Екатерина II Великая (1729-96)

Происхождение, воспитание и образование. Жизнь в России до вступления на престол. Вступление на престол. Характер и образ правления. Отношение к религии и крестьянскому вопросу.

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская)

Екатерина и Петр I. Екатерина — императрица.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62