Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Значення, розвиток та показники ефективності виробництва ВРХ. Показники розвитку галузі тваринництва: поголів’я, відтворення стада, продуктивність, валове виробництво. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції у підприємстві ТОВ "Аграрій СВПП".

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Виробництво зерна та зерновий ринок в Україні. Основи підвищення економічної ефективності виробництва зерна. Проектне обґрунтування урожайності зернових та визначення беззбиткового обсягу виробництва. Підвищення економічної ефективності виробництва.

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Методологічні основи економічної ефективності виробництва кормів. Стан виробництва та використання кормів у СТОВ ім. "Гагаріна". Економічна оцінка кормових культур та ефективність їх вирощування. Оцінка рентабельності або прибутковості підприємства.

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва. Сучасний рівень економічної ефективності виробництва молока у господарствах. Резерв збільшення та перспективи розвитку виробництва молока і підвищення його економічної ефективності.

Економічна ефективність виробництва соняшника

Народногосподарське значення, розвиток та розміщення виробництва соняшнику в Україні. Економічна ефективність виробництва соняшнику, її показники та методика визначення. Природно-економічні умови та спеціалізація господарства. Динаміка посівних площ.

Економічна ефективність птахівництва

Природно-економічні умови розвитку птахівництва. Динаміка поголів'я птиці, її продуктивності та виробництва продукції. Суть та показники економічної ефективності виробництва продукції в галузі птахівництва, методика їх визначення та шляхи підвищення.

Економічна ефективність рослинництва

Суть ефективності сільськогосподарського виробництва. Динаміка посівної площі, урожайності, валового збору основних видів сільськогосподарських культур. Собівартість та рентабельність виробництва продукції рослинництва, застосування сучасних технологій.

Експертна оцінка земель

Експертна оцінка земель несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Методичні та практичні аспекти експертної грошової оцінки земельних ділянок в Україні. Економічне регулювання земельних відносин.

Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Вивчення епізоотологічних особливостей, молекулярного аналізу штамів вірусу пташиного грипу, виділеного в АР Крим, Одеській, Сумській та Херсонській областях. Впровадження електронної інтегральної системи контролю за спалахами пташиного грипу в Україні.

Естественное возобновление леса

Природно-климатические условия Восточно-Казахстанской области. Хозяйственно-экономическая характеристика лесхоза. Изучение процесса естественного возобновления деревьев в борах Прииртышья. Содействие естественному возобновлению и сохранение подроста.

Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Природноекономічна характеристика фермерського господарства "Україна". Розміри, спеціалізація та забезпеченість факторами виробництва і їх ефективне використання в фермерських господарствах. Характеристика сільськогосподарської діяльності господарства.

Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Удосконалення процесів організації матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції в сільськогосподарських підприємствах для підвищення ефективності діяльності та реагування менеджменту на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

Дослідження розвитку та оцінка ефективності функціонування особистих селянських господарств, удосконалення економічного обґрунтування їх параметрів, а також розроблення економіко-математичної моделі визначення раціональних розмірів землекористування.

Европейский гнилец пчел

Европейский гнилец - болезнь трех-четырехдневных личинок пчел. Историческая справка, распространение, степень опасности заболевания. Возбудители болезни, эпизоотология, патогенез. Длительность инкубационного периода. Диагностика, профилактика, лечение.

Екокономічна ефективність виробництва картоплі

Основи економічної ефективності виробництва картоплі. Структура сільськогосподарських угідь господарства. Наявність і використання трудових ресурсів. Структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Продуктивність праці картоплярства.

Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

Сучасний стан питання про технологічну ефективність вирощування товарної риби в ставах. Об’єкти ставового господарства: короп, строкатий і білий товстолобик, білий амур. Характеристика Уланівського рибцеху. Система виробництва риби за дворічного обороту.

Екологічне землеробство

Екологічне землеробство, його сутність, етапи, проблеми та перспективи впровадження в Європі. Сертифікація, оцінка стану, охорона атмосферного повітря, утилізація відходів і спонсорство екологічних ферм. Охорона праці в сільськогосподарському виробництві.

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Відомості про господарство ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода". Біологічні особливості ставових риб (коропа, товстолобика, амура). Розрахунки норм їх посадки. Інтенсифікаційні заходи при вирощуванні (меліорація, удобрення, годівля, полікультура).

Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

Економічна ефективність виробництва і переробки зерна та необхідність її підвищення. Оцінка природо-кліматичних умов господарства та їх рівня використання. Удосконалення механізму економічних взаємовідносин та запровадження прогресивних технологій.

Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

Народногосподарське значення переробки молока. Організаційно-виробнича характеристика переробного підприємства, схема продовольчого руху продукції ВАТ "Широківський сирзавод". Шляхи пiдвищення економiчної ефективностi переробки, державне регулювання.

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

Сутність економіко-статистичного аналізу ефективності виробництва соняшнику. Організаційно-економічна характеристика СООО ім. "Суворова" Луганської області, його кореляційно-регресійний аналіз та рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва.

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Народногосподарське значення та розміщення переробки продукції. Сучасний рівень виробництва молочної продукції та показники ефективності її переробки. Організаційно-виробнича характеристика підприємства. Удосконалення технології переробки молока.

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення у товаристві з обмеженною відповідальністю "Райдолина" Веселинівського району

Показники економічної ефективності зерновиробництва та їх методика визначення. Індексний аналіз валового збору зернових і зернобобових культур в гсоподарстві, кореляційний аналіз факторів врожайності зернових. Розвиток ринку зерна і зернопродуктів.

Економічна ефективність виробництва яловичини і шляхи її підвищення

Наукові основи підвищення ефективності тваринництва. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники економічної ефективності виробництва яловичини і методика їх визначення. Виробничі ресурси господарства та їх використання.

Естественное возобновление хвойных пород ели после сплошных рубок в разных типах леса Вологодской области Междуреченского района

История развития лесопользования в России и в Вологодской области. Природно-экономические условия и анализ лесохозяйственной деятельности района. Характеристика лесосечного фонда и оценка нарушений лесной среды. Состояние и рост ели после рубок.

Економіка використання бджільництва

Початкове бджільництво та наступний період реорганізації, розміщення галузі бджільництва по території України. Рівень розвитку, економічна ефективність використання, ринок продукції, шляхи підвищення ефективності використання бджільництва.

Економічна ефективність виробництва картоплі та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Прогрес" с.Авдіївка, Сосницького району

Народногосподарське значення, розміщення та стан виробництва картоплі в Україні. Забезпеченість ТОВ "Прогрес" основними виробничими ресурсами та рівень їх використання. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування картоплі та показники їх ефективності.

Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

Реферат. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування: Розрахунково-графічна робота Рудич Олексія Вікторовича

Електропостачання сільського виробництва

Таврійський державний агротехнічний університет Шифр 04-468 Кафедра «ЕСГ» ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ Ведучій викладач _________ _________ Дата КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Економіка аграрного виробництва

СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ "Організаційно-економічні особливості формування і розвитку агропромислового виробництва столичного регіону"

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки сільського господарства КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ЕКОНОМІКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ СТАТИСТИКИ НА ТЕМУ:

Економіка водного господарства

ВСТУП Водне господарство України має велике значення для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Основне завдання водного господарства – забезпечення всіх галузей народного господарства водою в необхідній кількості і відповідної якості.

Ефективність вирощування ячменю ярого після цукрових буряків за мінімалізації зяблевого обробітку

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет агрономії Кафедра загального землеробства ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення у приватному сількогосподарсько

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ «ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ПРИВАТНОМУ СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «КУМАРИ» ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ»

Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

Організація та регулювання промислового рибальства на внутрішніх водоймах України. Ефективність засобів і знарядь рибальства на Каховському водосховищі. Стан запасів промислових риб, вплив любительського і спортивного рибальства на стан рибних запасів.
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62