Задачі економічного змісту

Реферат з дисципліни: “Вища математика” Тема: Задачі економічного змісту” План. Витрати, доходи і прибуток. Коефіцієнт нерівномірного розподілу прибуткового податку.

Значення об єктивної сторони злочину для його кваліфікації

Реферат на тему: Значення об’єктивної сторони злочину для його кваліфікації ВСТУП ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ_______________________________________

Збудження об’ємних резонаторів

Лекція 18 . Доведемо ортонормованість власних функцій резонатора. , бо задача про власні коливання розв’язується без струмів. Для другого коливання:

Звіт маркетингової роботи

Міністерство освіти України Державний університет “Львівська політехніка” Звіт маркетингової роботи фірми “Каштан” Розробили: Дробот М. Базилевич П.

Звёздные скопления и туманности

Звездные скопления и туманности Реферат на тему: Введение. Для людей далекого прошлого Вселенная была, если и не всегда безопасным, но и все же устойчивым миром, созданным, казалось бы, единственно для удобства рода человеческого. Едва ли человек тогда сомневался, что его обитель - Земля - занимает главенствующее, центральное положение, тогда как Солнце оправдывает свое существование, снабжая человечество светом и теплом.

Зовнішня політика Б Хмельницького

Одеський Національний університет імені І.І.Мечникова Філологічний факультет ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Земля, как планета солнечной системы

Реферат на тему «Земля – планета Солнечной системы» Содержание Строение и состав Солнечной системы. Две группы планет Планеты земной группы. Система Земля – Луна

Зовнішня торгівля України 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ РЕФЕРАТ З курсу “Світове господарство”

Застосування комп ютера в житті людини

Рівненська загальноосвітня школа-комплексу I-III ступенів №27 Реферат на тему: Застосування в комп’ютера в житті людини” Підготувала: Учениця 10-А класу

Звіт про виробничу практику студента в Управлінні Податкової Поліції державної Податкової Адміні

Київський державний торговельно-економічний університет. Кафедра аудиту Звіт про виробничу практику студента V курсу 3-ї групи ОФФ спеціальності “Фінанси та кредит” Крупини В.О.

Здоровий спосіб життя 3

Здоровий спосіб життя молоді 1.1. Визначення поняття “здоров`я” людини, його компоненти та передумови Сучасні уявлення світової науки стосовно феномена здоров`я людини грунтуються на

Забруднення атмосфери

Основними и найбільш дійовими методами боротьби з забрудненнями атмосфери е економічні. В багатьох розвинених крашах діє продумана система заохочувальних i заборонних заходів, які допомагають уникнути забруднень. Фірми, що впроваджують безвідхідні технології, новітнісистеми очисних фільтрів тощо, отримують значш податкові пільги, що дае її переваги над конку­рентами.

Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС

Реферат на тему; "Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС" ПЛАН : Вступ 1.Організація інформаційної роботи в слідчих апаратах і органах дізнання 2. Організація аналітичної роботи в слідчих апаратах і органах дізнання 3. Організація планування в слідчих апаратах і органах дізнання 4.

Здоров я людини здоров я нації

Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет Імені Павла Тичини кафедра біології та методики її викладання природничий факультет

Затемнення Сонця та Місяця

Реферат з астрономії на тему: "Сонячні та місячні затемнення" Оксана Шкільняк 11-А клас Київ 2002 рік Сонячні та місячні затемнення — надзвичайно цікаві явища природи, знайомі людині з давніх часів. Вони відбуваються порівняно часто, але побачити їх можна не з будь-якої точки планети, і тому багатьом здаються рідкими.

Значення праць К Галена для розвитку анатомії

Реферат на тему: Значення праць К. Галена для розвитку анатомії Клавдій Гален (Yalenus Claudius) (129-201, за іншими даними 130-200, 131-201) – філософ, природодослідник, класик античної медицини, найвидатніший лікар-учений імператорського Риму, грек за національністю, енциклопедист, праці якого користувалися безприкладними в історії медицини авторитетом у всіх наступних поколінь лікарів протягом 13 століть, аж до епохи Відродження.

Загартування повітрям

Відомі різні способи гартування організму. Одне з важливих місць займає такий спосіб загартування – як гартування повітрям (аеротерапія). Існування людини, життєдіяльність її органів і систем багато в чому залежать від хімічного складу і фізичних властивостей атмосферного повітря. Без повітря людина не проживе і 10 хв.

Загартування в сауні

Реферат на тему: Загартування в сауні Способи загартування бувають найрізноманітніші: холодом, сонцем, повітрям, водою і навіть парою. Оздоровчі властивості сухої та мокрої пари були відомі і багатьом іншим народам. Греки, за свідченням Аристотеля, перейняли цей звичай у народів Древнього Сходу.

Зовнішньоекономічні відносини України

Можна виділити три визначальні передумови, реалізація яких створить сприятливі можливості для включення економіки України в глобальні процеси і структури. Мова йде про системну ринкову трансформацію, реструктуризацію і відкритість економіки. Головним у цій тріаді є, очевидно, перший блок, що передбачає системну трансформацію економіки від ізоляції до відкритості, перехід від тоталітарно-директивної моделі товариства до ринкової.

Значення пізнавальних процесів в роботі юриста

Реферат на тему: ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В РОБОТІ ЮРИСТА. План лекції. Поняття та види пізнавальних процесів. Поняття та види уваги. Відчуття та сприйняття.

Зовнішня політика князів Київської Русі

Міністерство внутрішніх справ україни Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ Кафедра історії українознавствості

Зброя 6

Назва реферату : Зброя Розділ : Військова справа, ДПЮ Зброя Хімічна зброя — це зброя масового ураження, дія якої ґрунтується на токсичних властивостях деяких хімічних речовин. До неї належать бойові отруйні речо­вини, засоби їх застосування і доставки до цілі.

Застосування векторів до розв язування простих задач на площині та в просторі Рівняння та нерів

Пошукова робота на тему: Застосування векторів до розв’язування простих задач на площині та в просторі. Рівняння та нерівності першого степеня на площині та в просторі, їх геометричний зміст. Системи рівнянь і нерівностей першого степеня.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту Поняття та система транспортних злочинів

Реферат на тему: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Поняття та система транспортних злочинів З розвитком транспорту збільшується потужність транспортних засобів та швидкість їx руху, що має важливе значення для розвитку суспільства. Проте це викликає i негативні явища, оскільки більш тяжкими стають наслідки транспортних аварій, в яких гинуть люди, матеріальні цінності.

Звіт про практику в Міськвиконкомі

Керівник практики від міськвиконкому, Липчук Іван Васильович, перед тим, як доручити нам виконання конкретного завдання, вважав за необхідне ознайомити нас з структурою міської ради, яка є досить складною. Перш за все, варто підкреслити, що є відділи, наприкклад, відділ архітектури, які знаходяться поза приміщенням міської ради, але про них неможливо не згадати.

Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців ВТК від акцентуації характеру

Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців ВТК від акцентуації характеру. Проблема соціально-психологічної адаптації осіб, що звільнились з місць позбавлення волі - одна з центральних в боротьбі із злочинністю. Вона знаходиться на грані кримінології, соціології та психології.

Зловживання алкоголем

Реферат на тему: „Зловживання алкоголем” Навряд чи якесь свято, сімейні урочистості або день народження обходиться без чарки спиртних напоїв. Вживання вина, пива, чи горілки міцно увійшло у побут і традиції нашого народу. Так що ж таке алкоголь? Харчовий продукт, наркотик чи отрута? У перше, і друге, і третє.

Зороастризм і Маздеізм

ЗОРОАСТРИЗМ І МАЗДЕ Релігійний дуалізм древніх іранців найчастіше пов'язується з зороастризмом, тобто з навчанням великого пророка Зороасгра (Заратуштри), що зафіксовано в найдавнішій священній книзі Авесті. Письмовий текст Авести - досить пізнього походження (десь, не раніше III в. до н.е.), тим більше це відноситься до її численних коментарів.

Загальні відомості про конституційний устрій Канади

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТИТУЦІЙНИЙ УСТРІЙ КАНАДИ Канада є федеративною державою, що складається з 10 провінцій і двох територій, що знаходяться під управлінням федерального уряду. Офіційно Канада є домініоном у складі Співдружності націй. Канада стала незалежною державою в 1867 р., коли Великобританія надала їй статус домініону.

Загальні поняття організації та діяльності прокуратури

План. Завдання прокуратури України. Основні функції прокуратури. Система органів прокуратури. Атестування прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України.

Загальні характеристики планет Планета Земля 2

Назва реферату : Загальні характеристики планет. Планета Земля Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Загальні характеристики планет. Планета Земля

Землезнавство

Хімічний склад грунту і його практичне значення. Генетико-морфологічна будова і властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся.

Зорі їх утворення розвиток і види

Реферат на тему: і, їх утворення, розвиток і види Як народжуються зорі. Проблема зореутворення — одна з центральних у сучасній астрофізиці. Зорі — най­поширеніші у Всесвіті об'єкти, з них складаються більші структурні утворення — галактики. І питання про те, чому в різних регіонах Всесвіту речовина переважно формується саме в зорі, за яких умов і яким чином це звершується, не може не хвилювати астрономів.

Змінні і нестаціонарні зорі

Реферат на тему: ЗМІННІ Й НЕСТАЦІОНАРНІ ЗОРІ 1. Цефеїди . Як ви вже знаєте, зміни видимої яскравості в системах алголів спричинені не зміною світності самих' зір, а їх періодично повторюваними затемненнями. Разом з тим у наш час відомі десятки тисяч фізичних змінних зір, у яких реально змі­нюється їхня світність.

Звездные скопления и космическая пыль

Звездные скопления и космическая пыль. Летней ночью перед рассветом на востоке над горизонтом поднимается маленькая, тесная группа слабых звезд – Плеяды. В народе ее называют Стожары. Обычно в этой группе видно 6 звезд, но зоркий глаз видит от 7 до11 звезд, а в телескоп их можно насчитать там более сотни.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 162