Загальна організації рослинної клітини

Реферат на тему: Загальна організації рослинної клітини Наука, що вивчає будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності і розмноження клітин, називається цитологією (гр. kytos — порожнина, logos — наука).

Забруднення водойм

Проблеми питної води. Вода становить майже 70% маси нашо­го організму. Втрата її організмом дуже небезпечна. Без води різко погіршується обмін речовин, що загрожує всім життєвим процесам. Без їжі людина може прожити понад місяць, без води вона гине че­рез кілька днів.

Заходи та засоби захисту від вібрації

Реферат на тему: Заходи та засоби захисту від вібрації ЗМІСТ ВСТУП 2 Вібрація та її Біологічний вплив 3 Параметри вібрації 4 засоби та заходи боротьби з вібрацією. 5

Загальна характеристика масово-інформаційної діяльності

Курсова робота з журналістики Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності Теорія масової комунікації Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського communicare, що означає “пере­бувати у зв’язку, брати участь, об’єдну­ва­тися”. Слова communi­­­cate, community, communication однокореневі.

Загальна характеристика світових інтеграційних процесів

1. Інтеграція, її суть, види, типи та форми. У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий розвитку МЕВ.

Зовнішньополітична стратегія держави проблема визначення

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ      Слово стратегія належить до часто вживаних у різних сферах людської діяльності. Проте лише у небагатьох випадках воно використовується для позначення певної суми теоретичного і практичного досвіду. Зокрема, широкого визнання набуло поняття військова стратегія, яке одним з авторитетів у цій галузі Б.Лідделлом Гартом визначається як «мистецтво дистрибуції і застосування військових засобів з метою досягнення політичних цілей»1.

Зберігання 2

ПОШУКОВА РОБОТА на тему: “Зберігання” Зберігання Зберігання урегульоване у гл.66 ЦК. Договір зберігання — це договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язана зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ч.І ст.936 ЦК).

Значення соусів у харчуванні їх класифікація

Соус — це додатковий компонент страви з напіврідкою консистенцією, який використовують у процесі її приготування або подають до готової страви для поліпшення смаку, аромату й зовнішнього вигляду.

Зміни в статевих органах молочних залозах в обміні речовин жінки під час вагітності

РЕФЕРАТ на тему “Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності” ОБМІН РЕЧОВИН Білковий обмін. При вагітно­сті відбувається скупчення білкових речовин в організмі жінки. Скупчені білки витрачаються: 1) на ріст матки і молочних залоз; 2) на побудову ор­ганізму зростаючого плода; 3) частина білків відкладається як запас, що ви­трачається після родів у зв'язку з го­дуванням груддю.

За рахунок чого і як риби пристосовані до життя у воді

РЕФЕРАТ з природознавства: “За рахунок чого і як риби пристосовані до життя у воді?” Риби — група хребетних тварин, що в процесі еволюції сформувалась у водному середовищі і живе тільки у ньому. У світовій фауні нараховується близько 21 тис. видів риб, з них в Україні — близько 200. Поширені риби у найрі­зноманітніших водоймах: океанах, морях, річках, озерах, ставках.

Замовлення на проведення науково-дослідних робіт

Додаток 5 до договору на створення (передання) науково-технічної продукції ЗАМОВЛЕННЯ на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських

Завдання та діяльність цивільної оборони згідно Женевською Конвенцією

Завдання цивільної оборони; Вимоги ст. 62 Женевської Конвенції про загальний захист цивільних організацій цивільної оборони; Особовий склад збройних сил, які призначені в організації цивільної оборони;

Засади та функції судової промови

Реферат на тему: Засади і функції судової промови Виходячи з теорії і практики судової риторики, мож­на виділити три основні засади судової промови: психологічну, етичну і логічну. Кожна з них впливає не тільки на зміст судової промови, а й на спосіб побудови.

Залучення учнів до самостійних занять

Предмет "фізична культура" порівняно з іншими має і таку особливість: якщо на інших уроках прагнуть до максимального скорочення домашніх завдань, то в нашому предметі — навпаки.

Законодавство України про військову службу 2

Назва реферату : Законодавство України про військову службу Розділ : Військова справа, ДПЮ Законодавство України про військову службу Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства.

Загартування 3

До системи органів опори і руху відносять скелет, зв'язки, суглоби і м'язи. Система органів опори i руху працює, як єдине ціле. Скелет i м'язи ростуть і функціонують у тісному взаємозв'язку. Скелет є опорою і захистом усього організму й окремих його opraнiв. Наприклад, череп захищає головний мозок, грудна клітка і м'язи, що до неї прикріплюються, захищають серце i легені.

Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер комп ютерних систем

ЗМІСТ Вступ 3 Дослідження об'єкту практики 4 Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження і тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж 7

Звіт Про проходження виробничої практики з менеджменту ЗЕД менеджменту навколишнього середовища

Даний файл не містить роботу Тут Ви можете ознайомитися з детальною інформацією про запропоновану на продаж роботу. Звіт Про проходження виробничої практики з менеджменту ЗЕД, менеджменту навколишнього середовища і міжнародних кредитно-розрахункових і валютних операцій в ЗАТ „Ліктрави”

Звіт про проходження виробничої переддипломної практики в ВАТ Коломийська друкарня ім Шухевича

Про проходження виробничої переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" ПЛАН 1. Аналіз господарської діяльності З

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ФРАНЦІЇ ЇЇ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Курсова робота зі світової економіки на тему: “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ФРАНЦІЇ. ЇЇ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ”

Закономірності принципи і фактори розмііщення продуктивних сил

Коломийський інститут Прикарпатського університету ім.Стефаника Економічний факультет Курсова робота на тему: ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

З логіки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Логіка” 1. Умовиводи та їх види Умовивід – це логічний засіб здобування нового знання. У процесі умовиводу здійснюється перехід від відомого до невідомого. Об’єктивною підставою умовиводу є зв’язок і взаємозалежність предметів і явищ дійсності. Якби навколишній світ складався з нагромаджених не пов’язаних між собою випадкових предметів і явищ, то від знання одних предметів не можна було б перейти до знання інших і, отже, умовивід як форма мислення був би неможливим.

Зовнішні пристрої ЕОМ

Реферат на тему: Зовнішні пристрої Принтер Більша частина робочих станцій обладнані принтером (друкуючим пристроєм), на якому здійснюється виготовлення твердої копії – роздруківки алфавітно-цифрових команд на папері. Деякі принтери забезпечують дамп екрану – невелику тверду копію креслення, зображеного на екрані УВО.

Зовнішні запам ятовуючі пристрої пам ять комп ютера

Основи інформатики в школі Урок 2.5 Зовнішні запам ятовуючі пристрої Урок 3.1. Файлова система ПК. Урок 2.6. ять комп ютера. Прийняв доцент Андрій Іванович Кардаш

Злочин і покарання за Салічною Правдою

1. САЛІЧНА ПРАВДА – ПРАВОВИЙ ПАМ”ЯТНИК ФРАНКСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 1.1. Держава франків. На величезній території Римської імперії було розсіяно багато варварських племен: готи, франки, бургунди, аламани, англосакси та ін.

Значення колективу в діяльності медичного працівника

РЕФЕРАТ на тему: “Значення колективу в діяльності медичного працівника” ПЛАН Значення колективу у діяльності медичних працівників. Етика взаємовідносин медичних працівників між собою.

Загальна структура Інтернет

Основи роботи в Інтернет ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА IНТЕРНЕТ АНОТАЦІЯ: В цій главі буде розглянута загальна характеристика мережі - Інтернет і історія її розвитку. Основні можливості і напрямки використання основних сервісів Інтернет, що розлядаються в цій главі, дозволять Вам зрозуміти шляхи використання мережі у Вашій повсякденній діяльності.

Залучення громадськості до виховання дітей Церква і виховання підростаючого покоління

Для успішного виховання підростаючого покоління важливо, щоб його оточувала атмосфера поваги до моральних норм поведінки, щоб діти бачили нетерпиме ставлення до порушників цих норм. Цього досягають за умови, що у виховному процесі в школі, крім педагогів, беруть участь батьки, громадські організації, правоохоронні органи та інші державні установи.

Зовнішньоекономічні і торговельні зв язки країн Сходу

Реферат на тему: . План. 1. Загальна характеристика. 2. Середньовічний Китай. 3. Середня та Центральна Азія. 4. Аравійський півострів. До країн Сходу економічна теорія відносить Середньовічний Китай, імперію Великих Моголів (Середня та Центральна Азія), Бухарське ханство, країни арабського Сходу, Османська імперія.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про боротьбу з корупцією

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 листопада 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України  від 5 жовтня 1995 року N 357/95-ВР) Із змінами і доповненнями, внесеними

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян знищення чи пошкодження об єктів

Реферат на тему: Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Задачі з Хімії

Шановні студенти! Березень 2003 р. Вивчення курсу фізичної хімії студентами заочного факультету відповідно до програми здійснюється протягом двох семестрів і складається з декількох етапів: - оглядові лекції; - самостійне вивчення курсу студентами з виконанням 4 контрольних робіт (по дві в кожному семестрі); - виконання лабораторних та захист контрольних робіт; - заліки за результатами виконання контрольних та лабораторних робіт наприкінці кожного семестру; - два письмових іспити.

Західноєвропейська інтеграція у повоєнний період

Реферат на тему: . 1. Створення Європейського економічного співтовариства 2. Еволюція ЄЕС протягом 60-х – 80-х років. 3. Підписання Маастрихтського договору та створення Європейського союзу.

Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах ф

Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України

Знання у системах спілкування

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” Департамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики Реферат з курсу “Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем” за ІІ триместр
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 162