Закриті пошкодження черепа

До закритої черепномозкової травми належить пошкодження без порушення цілості покриву голови та перелому кісток черепа. Механічні пошкодження мозку можуть проявлятися його струсом, забиттям, стисканням у різному їх поєднанні. Ушкодження голови при травмі — найчастіша причина смерті.

Звіт про проходження педагогічної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження педагогічної практики

Загальна інформація про Україну її економічне та екологічне становище

Реферат з економічної географії на тему: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНУ, ЇЇ ЕКОНОМІЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ Україна - держава Східної Європи. Її территорія становить 603,7 тис. кв. км. За площею вона перевищує такі країни Європи, як Франція, ІспанІя, ШвецІя. Україна займає приблизно 5,7% території Європиі.

Законодавча база рекламної діяльності в Україні

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Законодавча база рекламної діяльності в Україні Закон «Про рекламу» регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та розповсюдження реклами. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, зв'язані з інформацією про со­ціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадсь­ких організацій, призначеної для їхньої підтримки.

Земельний кодекс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313 - набирає чинності з 01.01.2004 N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48 N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 }

Застосування подвійних інтегралів до геометричних і фізичних задач Обчислення інтеграла Пуассон

Пошукова робота на тему: Застосування подвійних інтегралів до геометричних і фізичних задач. Обчислення інтеграла Пуассона. План Застосування подвійних інтегралів до геометричних і фізичних задач

Загальна характеристика суджень

Контрольна робота З логіки Зміст Вступ Загальна характеристика суджень Структура судження Судження і речення Про роль запитання в судовому пізнанні

Загальна рівновага конкурентних ринків 2

Тема . Загальна рівновага конкурентних ринків. Лекція 1. План. Загальна рівновага ринків. Розподіл та обмін за діаграмою Еджворта. Ефективність та справедливість.

Закарпатські русини ще одна вигадана громада України

Національний Університет «Києво-Могилянська» Академія Факультет суспільних і гуманітарних наук Кафедра історії і політології Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України?

Злочини вчинені неповнолітніми

Курсова робота на тему: Злочини вчинені неповнолітніми ЗМІСТ 1. Вступ ......................................................................................................

Закони Хамурапі

Міністерство освіти України Прикарпатський університет ім. В. Стефаника РЕФЕРАТ Тема Закони Хаммурапі . Івано – Франківьск 1999 р. Найвідомішим, найповнішим збірником законів усієї Месопотамії є кодифікація царя Хаммурапі, яку й донині вважають одним з найдавніших збірників правових норм в світі.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

Реферат на тему: (військові злочини) Поняття військового злочину 1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів.

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку аналізу ревізії та аудиту

по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту Облік статутного капіталу Рахунок 40 “Статутний капітал” призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів

1. Система сечовиділення складається з нирок, в яких утворюється сеча, і зі сечовивідних шляхів. Нирки розміщені позаочеревинно, по обидва боки хребетного стовпа, на рівні між XI—XII грудними і II—III поперековими хребцями, права — на один хре­бець нижче від лівої. Кожна нирка оточена жировою клітковиною і вкрита щільною оболонкою-капсулою tunica fibrosa.

Законодавчий процес і його стадії

Курсова робота з права Законодавчий процес і його стадії Вступ. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СТАДІЇ ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА; ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ДО РОЗГЛЯДУ ЙОГО ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

Захворювання системи кровотворення і крові

Лейкози Визначення Лейкоз (гемобластоз) - злоякісна пухлина, що характеризуєть­ся пригніченням кістково-мозкового кровотворення, в резуль­таті чого проходить дифузна заміна нормальних елементів кі­сткового мозку пухлинними клітинами.

Залежність клімату від широти підстиляючої поверхні циркуляції атмосфери Типи повітряних мас

Реферат на тему: Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас 1. Залежність клімату від географічної широти,

З історії розвитку мікробіології

Мікробіологія порівняно молода наука. Вона зародилася наприкінці XVII ст. Тоді вже було зроблено великі географічні відкриття, розви­нулось мореплавство, торгівля, почалось інтенсивне вивчення рос­линного і тваринного світу Америки, Австралії, Центральної Афри­ки, Індії та інших маловідомих на той час країн.

Закони природи і астрономія

Реферат на тему: ЗАКОНИ ПРИРОДИ І АСТРОНОМІЯ Причинність і закономірність. Навколишній світ є єдиним у своїй матеріальності. Це означає, що в ньому немає нічого, крім матерії, не існує ніяких потойбічних, надприродних сил, таких, що не залежать від матерії і стоять над нею. Принцип матеріальної єдності світу — основоположний принцип матеріалізму.

Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості

Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Багаторівневий маркетинг виник після другої світової війни у США і для багатьох став справжньою школою підприємництва.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу

Закон введено в дію з дня опублікування - 28 грудня 1993 року,  а частини четверту і п'яту статті 33, частину першу статті 34,  статтю 35 та частини другу - п'яту статті 37 - з 1 січня 1994 року,

Зв язки між пристроями комп ютера

З викладеного вище видно, що в сучасний персональний комп'ютер може входити велика кількість пристроїв. Як вони з'єднуються між собою? Зв'язки між усіма елементами і пристроями, які конструктивно розміщені в системному блоці, реалізуються в основному на материнській платі, на якій є розняття, куди вставляються адаптери, звукові плати та ін.

Захист навколишнього середовища Інтегроване заняття

Захист навколишнього середовища Інтегроване заняття Тема. Хімічна промисловість і охорона довкілля. Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати

Запліднення розвиток зародка та плоду 2

Назва реферату : Запліднення, розвиток зародка та плоду Розділ : Біологія Запліднення, розвиток зародка та плоду Заплідненням називають процес з'єд­нання (злиття) зрілої чоловічої (спер­матозоїда) і жіночої (гамета) статевих клітин, в результаті якого утворюється одна клітина (зигота, яйце), що є по­чатком нового організму.

Запилення та запліднення Суть подвійного запліднення Будова насінини одно- і дводольних рослин 2

Назва реферату : Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин Розділ : Біологія Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

Зміни в нервовій серцево-судинній дихальній травній сечовій системах системі крові кістков

РЕФЕРАТ на тему: Зміни в нервовій, серцево-судинній, дихальній, травній, сечовій системах, системі крові, кістковій тканині і зв’язковому апараті, в ендокринних залозах вагітної жінки

Загальна характеристика спритності

Успішне вирішення рухових завдань залежить від уміння узгоджувати окремі рухи рухової дії, які виконуються одночасно або послідовно. Зрозуміло і те, що успішне виконання вправ залежить від точності рухів. При цьому треба враховувати, що вони можуть виконуватись за чітко обумовленою схемою (наприклад, у гімнастиці, фігурному катанні тощо) або нестандартно залежно від реальної ситуації, що складається у процесі діяльності (наприклад, в іграх та єдиноборствах).

Земельный налог и налог на имущество предприятий

  Законом Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” указанный налог отнесен к налогам республик в составе России, краев, областей, автономных округов. Предусмотрено, что вся сумма платежей по налогу на имущество равными долями зачисляется в центральные бюджеты указанных административных образований и в районные, городские бюджеты по месту нахождения плательщиков.

Закон єдності та боротьби протилежностей

Уявлення про суперечливість розвитку всього сутнього виникло ще в давнину (в VI ст. до нашої ери). Фалес Мілетський вважав, наприклад, що навколишній світ складається

Забезпечення рентабельності страхової діяльності

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ВИПУСКНА РОБОТА на тему: “Забезпечення рентабельності страхової діяльності”

Закон україни про міліцію

РЕФЕРАТ З А К О Н У К Р А Ї Н И П Р О М І Л І Ц І Ю Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Забезпечення культури розумової праці учнів на уроці

РЕФЕРАТ на тему: Забезпечення культури розумової праці учнів на уроці (за В.Сухомлинським) Видатний український педагог В. Сухомлинський (1918-1970) досліджував проблеми теорії та методики ви­ховання дітей у школі й сім'ї, всебічного розвитку особи­стості учня, педагогічної майстерності. Його перу нале­жать наукові й публіцистичні праці, в яких він ділиться власним досвідом, педагогічними роздумами.

Захворювання серцево-судинної системи серед сільських жінок працездатного віку у зв язку з сімей

Реферат на тему: ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СЕРЕД СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ У ЗВ'ЯЗКУ З СІМЕЙНИМ СТАНОМ Фізіологічна психічна гармонія жінки є відображенням гармонії оточуючого середовища в першу чергу сімейного життя. Саме в сімейному середовищі жінка проводить більшість свого часу, а її соціальні функції так чи інакше пов'язані з сімейним станом.

Запорозьке військо

Вступ. . Козацька рада. Військова старшина. Вибори старшини. Військові ранги. Висновки. Список використаних джерел. І. Вступ. Запорозьке військо.

Зв язки українських педагогічних товариств Галичини та Буковини з провідними діячами Наддніпрянщ

ини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Українські вчительські організації Галичини та Буковини, такі як “Українське педагогічне товариство” (далі УПТ), “Українська школа”, “Учительська громада”, “Взаємна поміч українських вчителів” (далі ВПУВ) доклали чимало зусиль, щоб налагодити відносини з відомими діячами Наддніпрянщини.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 162