Звідки беруться діти

Частина –1. 1. Питання: “Звідки беруться діти?” – нас уже не хвилює, бо ще з раннього дитинства з легендою про лелеку знайомі всі. 3. Пізнання життя дитиною продовжувалось, і вже пізніше школярі ставили більш серйозні питання: “А чому у кішки завжди народжується кошенята, а в зайчихи – зайченята?” Тут однією фразою не обійдешся, потрібно було щось розповідати, пояснювати.

Задача про розміщення ферзів Дерево пошуку та його обхід

Реферат на тему: Задача про розміщення ферзів. Дерево пошуку та його обхід Розглянемо шахівницю, що має розміри не 8 8, а n n, де n>0. Як відомо, шаховий ферзь атакує всі клітини та фігури на одній з ним вертикалі, горизонталі та діагоналі. Будь-яке розташування кількох ферзів на шахівниці будемо називати їх

Звіти довільної форми

Розділ 9. 9.1. Основні можливості Крім звітів і відомостей, описаних в розділі 8, програма дозволяє отримувати звіти довільної форми. Кожний звіт задається з допомогою текстового файла, що містить форму звіту і формули для розрахунку кожного показника. Ви можете змінювати існуючі звіти і створювати нові.

Зорі

Реферат з астрономії на тему: «Зорі» Виконала: Кальна Роксана Зорі,(грец. hoi Asteres) — велетенські розжарені, самосвітні небесні тіла, у надрах яких відбуваються (відбувались) термоядерні реакції. Сонце — одна із зірок, причому середня за своїми розмірами і світністю. За своїми характеристиками зорі різноманітні.

Збережи те що любиш

Міністерство Освіти України Реферат на тему : Збережи те, що любиш.” Учиниці . ЗОШ І-ІІІ ______________ №____ Тернопіль 2002 р. Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже пе- ревищила межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфера та літо- сфери, накопичення величезних об’ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи.

Законодательное регулирование информационной деятельности

План. Введение Раздел 1. Информация и информационные системы. Этапы их развития Основные этапы развития ИС Раздел 2. Процесс управления и информационный менеджмент

Закони розумно організованого сімейного виховання школярів

Реферат з педагогіки ЗАКОНИ РОЗУМНО ОРГАНІЗОВАНОГО СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 1. Пам'ятайте, що навчання — один із найскладніших видів праці, а розумові сили й здібності дітей не однакові.

Здоровя населення

Чернівецький Коперативний Економіко-Правовий Коледж Реферат на тему: «Здоровя населення» Чернівці 2005 В останній час екологічна ситуація на Україні визначається як наслідками аварії на Чернобильській АЕС, так і інтенсифікацією взагалі індустріальних процесів, які обумовлюють підвищення вмісту токсичних речовин в повітряній зоні міст та продуктах харчування.

Знакочергуючі ряди Ознака Лейбніца Оцінка залишку ряду Абсолютна і умовна збіжності знакозмін

Пошукова робота на тему: Знакочергуючі ряди. Ознака Лейбніца. Оцінка залишку ряду. Абсолютна і умовна збіжності знакозмінних рядів. Властивості абсолютно збіжних рядів.

Зовнішня та внутрішня винагорода Роль винагороди у мотивації

Задача менеджера, у випадку застосування економічної мотивації, полягає в розробці преміальної схеми виплат за продуктивність, системи відрядної оплати або трудових угод. Ця задача аж ніяк не проста, тому що ситуація в кожній фірмі унікальна і, отже, преміальна система повинна бути унікальної для кожного випадку.

Значение римского права

Еще в 1835 году Эдуард Гиббон в своем Историческом обозрении римского права писал, что он с недоверчивостью принимается за изображение предмета, глубоко изученного многими учеными, юрисконсультами и наполнившего собой обширные книгохранилища. (1) Но, несмотря на широкомасштабность многовекового процесса, изучение наследия Древнего Рима, предмет римского права остается актуальным и по сей день.

Знакозмінні та знакопостійні ряди Абсолютна та умовна збіжність

Знакозмінні та знакопостійні ряди. Абсолютна та умовна збіжність. План. Означення закономірного ряду. Теорема Коші. Абсолютна та умовна збіжність.

Задачи и виды страхования

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства. Общие основы, принципы, критерии классификации, отрасли и подотрасли, виды и формы страхования. Особенности и принципы обязательного и добровольного страхования.

Задачи социального страхования

Изучение понятия социального страхования - государственной системы поддержки нетрудоспособных, престарелых, безработных за счет бюджетных дотаций и страховых фондов. Анализ преимуществ "белой" зарплаты и обязательных условий оплачиваемых больничных.

Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.

Залоговое кредитование

Методы и схемы кредитования, используемые современными банками. Виды ссудных счетов. Набор необходимых документов и порядок принятия решения о выдаче кредита. Особенности залогового кредитования. Правила составления и подписания кредитного договора.

Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования и его использование в России

Элементы основных моделей ипотечного жилищного кредитования. Субъекты ипотечного кредитования расширенной открытой модели. Объекты кредитования. Обеспечение кредитов. Ипотечные продукты. Германская программа жилищных контрактных сбережений.

Зарубежный опыт микрофинансирования

Микрофинансирование как отдельное направление в банковской деятельности, его специфические признаки и особенности, история становления и современное состояние. Услуги в рамках микрофинансирования, оказываемые профильными организациями своим клиентам.

Золоті злитки

Нестабільність долара і національної валюти. "Металеві" депозити в банках у золотих злитках, що належать фізособам. Відсутність гарантії компенсації у випадку банкрутства фінустанови. Коливання прибутковості депозиту, номінованого в банківських металах.

Значение и перспективы развития кредита в России

Определение сущности и роли кредитной системы в современной экономике и анализ перспектив развития кредита в России. Комплексная характеристика форм, методов и разновидностей кредитования в коммерческих банках и выявление основных проблем кредитования.

Задачі та основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах

Розрахунок сплати процентів по депозиту фізичної особи. Бухгалтерські записи за операціями банку з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів, з купівлі акцій. Основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах.

Затримання особи що вчинила злочин Фізичний або психічний примус Крайня необхідність

Реферат на тему: 1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.

Задачи по Банковскому делу

Наращение по простым процентам. Задача: определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 450 тысяч рублей, сроком на 6 лет и простые проценты по ставке составляют 16% годовых.

Заработать на валютном рынке Форекс. Миф или реальность?

Описание: торговля на рынке Форекс Валютный рынок Forex: история развития, преимущества, недостатки. Знания, необходимые для игры на валютном рынке. Основные участники валютного рынка: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки и фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции.

Загальна характеристика валютних опціонів

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції» Загальна характеристика валютних опціонів. Види опціонних угод. Специфічні види опціонів. Схема відносин між продавцем та покупцем опціону

Законодательные основы деятельности иностранных инвесторов в России

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»

Значение инвестиций для России

ВВЕДЕНИЕ Одним из фундаментальных изменений, характеризующих перестройку российской экономики в течение последних шести лет, является интенсивное формирование финансового сектора, активное развитие финансовых рынков и создание соответствующих институтов. Инвестиции остаются наиболее острой проблемой среди ключевых условий, определяющих ход реформ.

Залоговые операции банка

С О Д Е Р Ж А Н И Е . Введение 1. Экономическая сущность залога. 1.1. Место и роль залога в банковской практике. 1.2. Виды залога. 2. Залоговые операции коммерческого банка.

Залог как форма обеспечения возвратности кредита

Министерство просвещения Приднестровский Государственный Университет Им. Т.Г. Шевченко экономический факультет Допустить к защите Зав. кафедрой доцент

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Тема: Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків Раздел: банковское дело и кредитование Назначение: диплом Формат: WinWord Автор: Клец И.В. E-mail kiv@torba

Значение банковской системы в современной рыночной экономике

Р Е Ф Е Р А Т по военной кафедре на тему: ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ студента гр.05-304 Денегина Сергея Москва, 1993 г.

Значение банковской системы в современной экономике

С О Д Е Р Ж А Н И Е: 1. История развития банковской системы России. 1 2. Современные проблемы экономики и зна- чение банков при их решении. 6 3. Банковская система.

Залоговое кредитование

Кредитование - главный инвестиционный инструмент для коммерческих банков. Понятие и назначение залогового кредитования. Типы ипотечных кредитов. Выдача и погашение ипотечного кредита. Предмет и субъекты ипотеки. Выдача и погашение ипотечного кредита.

Законодавча влада в зарубіжних країнах

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Законодавча влада в зарубіжних країнах” 1. Поняття і структура парламенту в зарубіжних країнах Державні функції в кожній країні здійснюються розгалуженою системою органів. Вищі органи держави — парламент, глава держави і уряд, верховний суд — реалізують основні владні повноваження, а їхня діяльність набуває політичної значу­щості.

Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра обліку і аудиту ЗОШИТ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» Студента (ки)________________________________
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 162