Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти 2

Пошукова робота Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти Сутність націонадьного виховання Становлення української державності, інтеграція у євро­пейське світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу.

Критика індустріального суспільства Г Маркузе

НаУКМА МП “Соціологія” Критика індустріального суспільства Г. Маркузе письмова робота з курсу “Сучасні соціологічні теорії” Виконав студент І р.н.

Контрабанда наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів

Реферат на тему: Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,—

Класифікація рекламних виробів засобів їх оцінка та вибір

Реферат на тему: КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ ОЦІНКА ТА ВИБІР Фахівці з реклами на місці продажу товарів всі засоби рекла­ми поділяють на періодичні, прямі, радіотелевізійні та образот­ворчі. Крім того, всі рекламні засоби класифікують як внутрішні та зовнішні, тобто залежно від місця, де за допомогою цих засо­бів відбувається контакт з потенційними покупцями.

Курортполіс Трускавець

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. І.Франка Звіт по проходженню краєзнавчої практики на тему: Виконала: студентка

Контрольна робота з екології

Назва реферату : Контрольна робота з екології Розділ : Екологія Контрольна робота з екології План: 1. Сучасна концепція раціонального природокористування.

Комерційний кредит

Вексель, як кредитно-розрахунковий засіб. Первісно, на зорі свого виникнення, вексель є засобом переказу грошей з однієї місцевості в іншу. В нинішній час вексель практичні не використовується в якості засобу переказу, бо з'явилися інші, більш ефективні засоби переказу грошей.

Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі Генрік Ібсен - Іван Франко

Реферат з педагогіки: Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі: Генрік Ібсен ("Ляльковий дім") - Іван Франко ("Для домашнього огнища")

Как не пойматься в ловушки ИНТЕРНЕТА

Как в них не пойматься? Сеть хранит много полезной инфы, но в ней также таится немало угроз. Мы подскажем тебе, на что следует обратить внимание, чтобы обезопасить себя от коварных кибермошенников!

Комп ютерні ігри на уроках фізики

Реферат на тему: Комп’ютерні ігри на уроках фізики. Одним з перспективних шляхів впровадження нових інформаційних технологій у методику викладання фізики є застосування мультимедійних можливостей комп’ютерів для створення високоякісних, естетично оздоблених навчально-ігрових програм. Використання ігрової компоненти сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів і дозволяє подолати певні психологічні бар’єри як на шляху формування інтересу до навчання, так і в плані спілкування з комп’ютером.

Кейнсіанськ ареволюція в макроекономіці

Міністерство освіти і науки України Луцький державний технічний університет Кафедра теорії економіки та менеджменту РЕФЕРАТ На тему: КЕЙНСІАНСЬКА РЕВО-ЛЮЦІЯ В МАКРО-ЕКОНОМІЦІ

Климент римський символ єднання християнства

Реферат з релігієзнавства КЛИМЕНТ РИМСЬКИЙ — СИМВОЛ ЄДНАННЯ ХРИСТИЯНСТВА Постать святого Климента Римського, священномученика епохи християнської єдності, є однією з найяскравіших в історії Церкви. Ім'я його тисячу років тому було відоме всьому християнському світові, а для середньовічної Русі стало символом її хрещення.

Кредитное обязательство

содержание Содержание Введение.................... 3 § 1 . Гражданско-правовая конструкция кредитного обязательства ..............4 § 2 Ответственность кредитора...................10

Кредитные риски в коммерческом банке

Банковские риски : классификация, факторы и параметры. Методологические основы анализа и оценки рисков. Способы управления банковскими рисками и пути их совершенствования на примере коммерческого банка.

Кредитный и сопутствующие банковские договора

Практическая разработка варианта типового кредитного договора и сопутствующих договоров, обеспечивающих получение банковского кредита: договора о валютном кредите, с залогом в рублях и с залогом в валюте, договор поручительства и типовой договор залога.

Кредитный потенциал коммерческого банка

Понятие и определение кредита, его основные принципы. Особенности формирования ресурсов коммерческих банков, кредитный потенциал. Способы управления кредитным портфелем. Пути совершенствования отделения Сбербанка по формированию кредитного портфеля.

Кредитование Банком России коммерческих банков

Роль рефинансирования в регулировании ликвидности банковской системы. Определение нормативов ликвидности. Этапы развития, методы и условия рефинансирования, порядок и механизм предоставления банком внутридневных, "овернайт" и ломбардных кредитов.

Кредитование в коммерческих банках

Теоретические основы и сущность проектного кредитования как одной из новых форм кредита. Особенности и формы проявления кредитной политики банка в рыночных условиях, классификация кредитов банка и система кредитования на примере АО "БанкЦентрКредит".

Кредитование в Приватбанке

Разнообразие кредитования в Приватбанке. Новые кредитные продукты, преимущества, позволяющие Приватбанку занимать лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования в Украине. Основные понятия кредитования, необходимые для этого документы.

Кредитование коммерческими банками юридических лиц (на материалах ОАО "Белпромстройбанк")

Экономическая сущность кредитных отношений, их роль в экономике и место в активах коммерческого банка, принципы и этапы кредитования юридических лиц. Оценка кредитоспособности заемщика и основные направления совершенствования процесса кредитования.

Кредитование малого бизнеса

Причины, препятствующие росту кредитования малого бизнеса, и способы их устранения. Варианты преодоления проблем кредитования. Кредитные предложения крупных российских банков. Мероприятия по созданию благоприятных условий для кредитования малого бизнеса.

Кредитование малого бизнеса

Банковское кредитование малого и среднего бизнеса. Причины, препятствующие росту кредитования малого бизнеса (МБ) и их устранение. Программы, разработанные в банках "УРАЛСИБ" и Сбербанк России. Опыт финансовой поддержки МБ в экономически развитых странах.

Кредитование малого предпринимательства в коммерческом банке

Современное состояние экономики России, роль малого предпринимательства и проблемы кредитованной малого бизнеса. Цели кредитования и процентные ставки, способы погашения кредита. Разработка скоринга по микрокредитам, перспективы развития кредитования.

Кредитование населения

Понятие потребительского кредита. Процесс кредитования населения в коммерческих банках. Ипотека и особенности получения ипотечного кредита на примере АКБ "Сбербанк России". Погашение ипотечного кредита. Преимущества и недостатки коммерческого банка.

Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт"

Сущность кредитования потребительских нужд населения и его роль в развитии современной экономике. Оценка современного состояния и перспективные направления развития кредитования потребительских нужд населения на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт".

Кредитование сделок с недвижимостью

Развитие института ипотеки в России. Доля ипотечного рынка в валовом внутреннем продукте. Ипотечное кредитование в Иркутской области. Рынок ипотечного брокеринга - зависимость от конъюнктуры на рынке ипотечного кредитования. Перспективы ипотеки в России.

Кредитование торгового предприятия

Роль кредитования в развитии предприятий розничной торговли. Понятие и элементы системы кредитования. Оценка и характеристика особенностей современной системы кредитования на примере ОАО "Белгазпромбанк". Понятие финансовых ресурсов предприятия.

Кредитование физических лиц

Сущность и роль потребительского кредитования. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам. Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения. Документальное оформление кредитов, предоставленных физическим лицам.

Кредитование физических лиц

Понятие и особенности кредита, его роль в финансах коммерческого банка, основные функции, виды и законодательные положения. Порядок и ринципы разработки кредита, его реализация. Проблемы повышения эффективности банковского обслуживания физических лиц.

Кредитование физических лиц (на материалах ОАО "Белинвестбанк")

Сущность кредита и его принципы. Потребительский кредит и его виды. Процедура рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, оформление и выдача кредитов, порядок их погашения и уплаты процентов. Обеспечение исполнения обязательств по кредитам.

Кредитование физических лиц в Сбербанке России

Потребительский кредит, его основные виды и целевое значение. Законодательные основы потребительского кредитования. Виды, условия и порядок предоставления кредитов физическим лицам. Сравнительный анализ по банкам на рынке кредитования физических лиц.

Кредитование физических лиц коммерческими банками

Классификация кредитов, выдаваемых населению. Порядок кредитования физических лиц коммерческими банками: предоставления и погашения кредита, уплаты процентов. Кредитные риски. Кредитование физических лиц банками на примере Свердловской области.

Кредитование химических предприятий в РФ

Виды банковского кредита, условия получения. Правила кредитования химических предприятий в России и зарубежом. Сравнительная характеристика российских и иностранных кредитов. Пути совершенствования банковского кредитования промышленного сектора экономики.

Комплексный анализ деятельности ООО "ПромТрансБанк"

Краткая экономическая характеристика ООО "ПромТрансБанк". Анализ бухгалтерского баланса, финансовых результатов, собственного капитала, нормативов пруденциального надзора и показателей доходности банка. Прогноз деятельности банка на предстоящий период.

Кон'юнктура товарно-сировинних бірж

Особливості біржової торгівлі, види угод і операцій у торгово-посередницькій діяльності. Дослідження та методи поточного спостереження, аналіз та прогнозування біржової кон'юнктури. Внутрішня система проведення торгових операцій в біржовій торгівлі.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 489