Копіювальний апарат Ксерокс

Індивідуальне завдання на тему: Копіювальний апарат “Ксерокс” Копіювальний апарат - пристрій, призначений для одержання копій з різних оригіналів.

Колоїдна хімія

Реферат на тему: Колоїдна хімія Сучасна колоїдна хімія - це велика, самостійна частина хімічної науки, що вивчає дисперсний стан речовини і поверхневі явища в дисперсних системах. Курс колоїдної хімії ставить метою дати чітке уявлення про теоретичні і експериментальні основи цієї науки, виділяючи її особливу роль як міждисциплінарної науки, що синтезує знання з суміжних розділів хімії, фізики, біології і інших природних наук.

Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

РЕФЕРАТ на тему: “Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки” Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки: в усній формі вона зберегла, переда­ючи з покоління до покоління найкращі духовні цінності наро­ду, досвід виховання, формування і навчання особистості, не за­фіксовані письмово прогресивні й результативні форми допологового виховання, батьківського опікування немовлят і дітей до­шкільного віку, роботи з отроками, підлітками і юнаками та по­будови взаємин між дорослими.

Конфуцiанство

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Реферат з предмету рулігієзнавство на тему: “Конфуціанство” Підготувала студентка І курсу 2 мед. 9 групи

Конспект уроку Гамлет вічний образ світової літератури багатогранність шекспірівських характ

Реферат на тему: «Конспект уроку: Гамлет — вічний образ світової літератури. багатогранність шекспірівських характерів» Мета: підготувати учнів до сприйняття кульмінації твору та осмислення філософського значення образу Гамлета; спри­яти розвитку розумової діяльності учнів.

Конспект відкритого уроку із зарубіжної літератури у 5 класі

Педагогіка «Конспект відкритого уроку із зарубіжної літератури у 5 класі» Тема: Оскар Уайльд. Казка “Хлопчик-зірка”. Безмежна велич людської краси. Любов до матері – одна з визначальних цінностей життя.

Когнітивна сфера особистості

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету: “Загальна психологія”. ТЕМА: “Когнітивна сфера особистості ”. Відчуття і сприймання в системі властивостей особистості.

Казахсстан

ВСТУП Загальна характеристика країни. Економіко-географічне районування. Корисні копалини. Демографічні умови і населення. Транспортна інфраструктура.

Комунікативний підхід у вивченні граматики

РЕФЕРАТ на тему: Комунікативний підхід у вивченні граматики” І. Bienvenue en France! Яка кількість франкомовних людей сьогодні налічується у світі? (169 млн.)

Комерційні банки заучастю іноземного капіталу

Міністерство освіти України Київський Державний торговельно-економічний Університет Кафедра банківської справи Курсова робота з курсу “ГРОШІ І КРЕДИТ”

Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном

Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном Організована злочинність і корупція у багатьох країнах світу має під собою політичне, економічне, соціальне та історичне підґрунтя.

Комп ютерне моделювання складних систем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю.ФЕДЬКОВИЧА Фізичний факультет Кафедра ЕОМ Комп’ютерне моделювання складних систем

Команди меню Microsoft Word

Реферат на тему: Команди меню «Файл» Команди меню «Файл» дозволяють розмістити та поновити формули в документі, а також завершити роботу з редактором формул.

Клінічна смерть

Клінічна смерть – це такий стан організму, який виникає на протязі декількох хвилин від 3 до 5 хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають всі зовнішні прояви життєдіяльності, але в найбільш чутливих до гіпоксії органах та тканина незворотних змін ще не відбулося. Клінічна смерть – повторна фаза помирання.

Капітал підприємства структура формування і використання

1.Сутність і класифікація капіталу підприємства. Капітал - одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна мати визначений капітал, що представляє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності.

Кримінально-виконавчий кодекс України

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 ) ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України

Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

Реферат на тему: Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси” Клімат. Кліматотворні чинники. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення

Контекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Реферат з журналістики Контекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка Упродовж 2000 року в рамках НДР "Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження на предмет висвітлення діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка засобами масової інформації.

Концептуальні засади впровадження соціального медичного страхування в Україні

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», який пропонується до обговорення на конференції.

Класифікації 3

План: Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини XIX ст. Десяткова класифікація Мельвіля Д'юї та її вплив на розвиток класифікаційної теорії і практики.

Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

В економічній науці про гроші найбільш поширеною і відомою є кількісна теорія. Хоч сформувалася ця теорія як обгрунтування зміни рівня товарних цін зміною кількості грошей в обігу, тобто на базі вирішення досить вузького, прикладного питання економіки, сьогодні це надзвичайно широка теоретична концепція, яка з кількісних позицій веде пошуки відповіді по суті на всі питання теорії та практики використання грошей.

Космонавтика. Космічний корабель

ДОПОВІДЬ з астрономії  Космонавтика. Космічний корабель.  Космодром. учня 11 "Б" класу  середньої школи № 536  Капустнікова В'ячеслава  1998

Комп ютерна графіка 2

Вступ На початку свого розвитку комп'ютерну графіку розглядали, як частину системного програмування для ЕОМ чи один з розділів систем автоматизованого проектування (САПР). Сучасна комп'ютерна графіка складає ряд напрямків і різноманітних застосувань. Для одних з них основою є автоматизація креслення технічної документації, для інших - проблеми оперативної взаємодії людини і комп'ютера, а також задачі числової обробки, розшифровки і передачі зображень.

Кровообіг 3

Кровоносна система Серце і кровоносні судини утворюють замкнену систему, яка забезпечує транспорт крові по організму. Разом з кров'ю транспортуються різноманітні речовини і виконуються дихальна, видільна, трофічна, регуляторна тощо функції кровоносної системи. Разом з тим в крові є специфічні компоненти, які забезпечують захист організму від чужерідних впливів та від втрати цілісності організму (зсідання крові).

Країни що розвиваються

ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА МІСЦЕ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Розпад колоніальної системи відкрив перспективи для суверенного розвитку десятків нових держав. Ці держави займають понад 60% території Землі, де проживає 77% світового населення. Тут зосереджено 89,3% розвіданих світових запасів нафти й 50,5% - газу (у країнах-членах ОПЕК, відповідно, - 77,6 і 41,4%).

Карпати - край синіх і лісистих гір

Карпати - чудовий гірський хребет, - ще чекає дослідників, любителів краси природи чекає геологів, учених-медиків, які піднімуть хвилю дослідження і перетворять Карпати в країну майбутнього.

Кондитерська промисловість України проблеми і перспективи конкурентоздатності

РЕФЕРАТ На тему: “Кондитерська промисловість України: проблеми і перспективи конкурентоздатності” ПЛАН Мета роботи. Постановка проблеми. Аналіз проблеми.

Києво-Могилянська академія як центр політичної думки в України

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ : КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНИ” Києво-Могилянська академія веде свою історію від 1615 року, коли за заповітом знатної київської шляхтянки Галшки Гулевичівни був заснований Братський Богоявленський учительний монастир і при ньому Братська школа - попередниця Академії.

керамический кирпич г.Арал

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИЕТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ Факультет строительных технологий инфраструктуры и менеджмента

Криза освіти та шляхи її подолання

Реферат на тему: Криза освіти та шляхи її подолання” ПЛАН Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми. Пропозиції до розв’язання проблеми Обґрунтування пропозицій та вибір альтернатив

Квантово хімічні моделі адсорбції - квантова хімія

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія Реферат: квантовохімічні моделі адсорбції. Виконав студент ФПН2 Шестопал Руслан Київ 1999

Клонування 2

Вступ. Погляд в минуле Біосоціальна природа людини Ставлення до клонування Клонування людини Біотехнологія Гіппократа 2.1 Біотехнологія сучасності

Концептуальні методи діяльності класного керівника в умовах відродження національної школи Украї

Реферат на тему: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В УМОВАХ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Сьогодні школа і суспільство переживають важкий період. Перспективи, які відкрилися перед нашою країною і пов’язані з побудовою суверенної держави, викликали серйозне переосмислення відношення до людини як до мети всієї соціальної політики.

Кісткова система

Тема: Кістка, її форма і склад. План. Хімічний склад кістки. Форма кістки. Залежність будови кісток від спрямувальних сил стиснення і розтягу. Поняття про розвиток кісток і скелета.

Культуpa самоуправління і самовдосконалення вчителя

Реферат на тему: Культуpa самоуправління і самовдосконалення вчителя План. 1. Вимоги до якостей особистості та вмінь учителя. 2. Культура самопочуття вчителя.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 489