Корисна інформація з астрономії

орисна інформація з астрономії Таблиці астрономічних розрахунків. Визначні дати освоєння космосу І. ДОВІДКОВА ТАБЛИЦЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВЕЛИЧИН, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В АСТРОНОМІЇ

Корреляционный анализ солнечной и геомагнитной активностей

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ХАРЬКОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Київський танкодром

Реферат з ДПЮ Київський (Сирецький ) танкодром Про київський танкодром годі шукати згадки в популярних довідниках і державних музеях. Лише випадково можна наткнутися на таке повідомлення :”…1932 в районі станції Біличі почали оселятися сім’ї виселені з селища Берковець ,у зв’язку з побудовою там танкового полігону.”- повідомлялося в журналі Міністерства оборони України.

Кодекс України про надра Розділ ІІІ

Розділ III ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РОДОВИЩ, ЗАПАСІВ І ПРОЯВІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, А ТАКОЖ ДІЛЯНОК НАДР, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ, НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Конституційні засади суспільного життя

Конституційна регламентація суспільного життя в різних країнах неоднакова за формою і обсягом. У сфері економічної організації суспіль­ного життя вона протягом тривалого часу зводилася до закріплення в ос­новних законах права приватної влас­ності. Історично це право розглядалось як природне право людини. «Власність є правом недоторканним і священним, і ніхто не може бути позбавлений 'й інакше, ніж у випадку встановленої законом явної суспільної необхідності і за умов справедливого і попереднього відшкодування», — записано у ст. 17 Декларації прав людини і громадяни­на 1789 p.

Консолідація даних Описані основні принципи консолідації даних в документі консолідація за роз

Консолідація даних Мета: Ознайомитися з командою Консолідація даних Навчитися застосовувати консолідацію для одержання підсумкової Інформації Теоретичні відомості

Контроль розрахунків по оплаті праці

При ревізії розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці слід перевірити: Правильність нарахування зарплати Правильність проведених з неї утримань

Корінь особливості його бідови та функцій

КОРІНЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО БУДОВИ ТА ФУНКЦІЙ. Корінь – осьовий підземний орган з необмеженим ростом, що виникає в результаті переходу на сушу. Значення коренів:

Круглі черви паразити рослинного і тваринного організмів

Реферат з зоології 1. Круглі черви паразити рослинного і тваринного організмів. Круглі черви мають не членисте, зазвичай довге веретеноподібне тіло, кругле у поперечному перерізі. На поверхні шкіри є щільне неклітинне утворення – кутикула. У цих червів вперше з'являється порожнина тіла (первинна порожнина тіла), що утворилася в результаті руйнування клітин основної тканини між стінкою тіла і внутрішніми органами.

Канонічні рівняння кривих другого порядку

Пошукова робота на тему: Канонічні рівняння кривих другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола). План Канонічні рівняння кривих другого порядку

Квадратичні форми їх приведення до діагонального вигляду Приведення рівняння кривої другого п

Пошукова робота на тему: Квадратичні форми, їх приведення до діагонального (канонічного) вигляду. Приведення рівняння кривої другого порядку на площині до канонічного вигляду на основі теорії квадратичних форм. Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки.

Концепції зовнішнього середовища

Досліджуючи в різній літературі можна помітити, що хоча різні автори виділяють майже однакові групи факторів макросередовища функціонування фірми. Зовнішня середа неоднорідна і диференційована за силою, періодичністю, характеру впливу на організацію. Завданням аналізу зовнішнього середовища є встановлення та оцінці впливаючих факторів, що являють загрозу чи сприяючих розвитку підприємства, а також в вивченні змін, що впливають на поточну діяльність організації, й встановлення їх тенденцій.

Климатические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки

Оглавление Цель данной курсовой работы – проектирование и расчет фундаментов для жилого 7 этажного здания с несущими продольными стенами из кирпича. Толщина наружных стен: верхних этажей 51 см, пяти нижних этажей 64 см, толщина внутренних стен 38 см. Перекрытия – сборный железобетонный многопустотный настил.

Конституційні обов язки громадян

Реферат на тему: Конституційні обов’язки громадян Тип заняття : урок-лекція Мета заняття : познайомити з конституційними обовязками громадян України.

Класифікація об єктів по ступенях безпеки

Реферат з дисципліни: Тема: Класифікація об’єктів по ступенях безпеки Київ-2004 Тема: Класифікація об’єктів по ступенях безпеки Зміст № п/п Стор. Радіаційно небезпечні об’єкти

Королівство Данія

I. Загальні політичні, географічні та історичні відомості. Королівство Данія відноситься до числа малих європейських держав як по чисельності населення - 5 189 000, так і по розмірах території - 43 080 кв. км. Середня щільність населення - 120 чоловік на 1 кв. км. Столиця - Копенгаген (1 343 000). Найбільші міста - Орхус (272 000), Оденсе (181000).

Князь Володимир Великий

Джерело матеріалу: “Велика історія України” в 2 томах Упорядник – Микола Голубець Київ “Глобус” 1993 ОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ Святославові сини Святослав перед другим походом у Болгарію поділив свої землі між синів. Найстарший Ярополк мав княжити у Києві, молодший Олег у деревлянській землі, наймолодший Володимир у Новгороді Великім.

Кримінологія як наука 2

МОЖЕ ПОР ЗАТИ ? 105 сторінок! Кримінологія як наука. І. Злочинність як суспільна проблема та значення науки кримінології. Злочинність завжди займала одне із перших місць серед найбільш гострих проблем, що турбували громадську думку. У другій половині ХХ сторіччя у різних державах її ставили по значущості на друге-третє місце.

Культурне життя в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст

План. 1. Культурно-політичний контекст української історії на рубежі XVIII-XIX ст. 2. Розвиток освіти та науки в Україні. Місце Т.Г. Шевченка в історії України. 1. Культурно-політичний контекст української історії на рубежі XVIII-XIX ст.

Конспект з уроку української мови Козацікий рік

Конспект уроку з української мови „Козацький рік” Українська мова (читання) Тема. О.Паламарчук „Козацький рід” (казка) Мета : розширити уявлення дітей про складові частини поняття козацького роду, родини; виховувати моральні якості людини; розвивати уміння працювати над значенням слів, висловів.

Калачики лісові калина звичайна калюжниця болотна

Реферат на тему: КАЛАЧИКИ ЛІСОВІ КАЛИНА ЗВИЧАЙНА КАЛЮЖНИЦЯ БОЛОТНА КАЛАЧИКИ ЛІСОВІ (мальва лiсова, жинзівер, жинзевір, зензевiр, мальва дика, пацірник дикий, просвирник, проскурець)

Класифікація графіки

Існує безліч видів графічних зображень (мал. 1; 2). Їхня класифікація заснована на ряді ознак: а) спосіб побудови графічного образа; б) геометричні знаки,

Коментар до Енеїди Івана Котляревського та його історія

170 І вмиг, вхопивши за чуприну, Шкереберть Турна повернув, Насів коліном злу личину І басом громовим гукнув: «Так ти троянцям нам для сміха Глумиш з Паллантова доспіха І думку маєш буть живим? Паллант тебе тут убиває, Тебе він в пеклі дожидає, Іди к чортам дядькам своїм».

Київська Русь 5

КИЇВСЬКА РУСЬ ЗМІСТ Вступ Розділ І. Розвиток ремесла в Київській Русі Розділ II. Торгівля як важливий фактор економічного розвитку Висновки Список використаної літератури

Конституція США 2

іністерство освіти України Прикарпатський університет ім. В. Стефаника кафедра теорії та історії держави і права КУРСОВА РОБОТА "Конституція США"

Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об єднань у новому Кр

Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України Верховна Рада України 5 квітня 2001 року прийняла новий Кримінальний кодекс України. У статті 28 цього Кодексу чітко визначено типологію групових злочинності і вперше дано поняття організованих злочинних об’єднань, організованої групи та злочинної організації.

Конституція Конституційна реформа

Курсова робота на тему: Конституція. Конституційна реформа План. Вступ. 3 Існує два різновиди конституцій: 3 1. Поняття Конституції України та сучасна конституційна реформа. 7

Католицизм Історія виникнення Анімізм

Реферат З курсу РЕЛІГІЄЗНАВСТВО На тему: Католицизм. Історія виникнення. Анімізм Католицизм. Історія виникнення. Християнство є найбільш значною світовою релігією нашого часу, в якій розрізняють два головні напрямки: католицизм та православ’я, а також численні більш дрібні різновиди. Головним об’єктом шанування християн є Ісус Христос, якого більшість християнських релігій вважає водночас і Богом, і людиною, дехто – тільки Богом або тільки божественним посланцем.

Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний технічний університет Економічний факультет Кафедра ′′Фінансів та планування′′

Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України

У Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю (далі – МНДЦ) протягом семи років здійснюється вивчення протидії комп’ютерній злочинності (кіберзлочинності) в Україні. У 2002 році дослідження проводилися з урахуванням положень Указу Президента України № 1193/2001 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 р. “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України” від 6 грудня 2001 р.

Контроль за використанням і погашенням кредиту

При оформленні позики банк приділяє значну увагу попередньому контролю за діяльністю потенційного позичальника, визначенню його кредитоспроможності та прогнозуванню кредитного ризику.

Кобальт

Властивості кобальту. Загальні відомості. Кобальт (лат. Cobaltum), Co, хімічний елемент VIII групи періодичної системи, атомний номер 27, атомна маса 58,9332. Назва металу виникла від німецького Kobold - домовик, гном. <!"DOCTYPE HTML PUBLIC -//IETF//DTD HTML//EN">Сполуки кобальту були відомі і застосовувалися в глибокій старовині.

Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

КОНСТИТУЦІЯ - ЯК ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ГРОМАДЯН (курсова робота) Вступ 28 червня 1996 року вжитті Українського народу й Української держави сталася історична подія – в результаті тривалого, напруженого і багатогранного конституційного процесу була прийнята Нова Конституція України.

Концептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційному моделюванні системи охорони здоро

Моделювання системи охорони здоров'я, зокрема пошук оптимальних моделей діяльності лікувально-профілактичних заснувань (ЛПУ) системи обов'язкового медичного страхування (ОМС), являє собою приклад трудноформализуемой, з погляду математики, задачі.

Композиція дослідів Монтеня

. РОЛЬ ІНТРОСПЕКЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЗМУ Твори філософа й гуманіста Монтеня можна читати, починаючи з юності, і повертатися до них усе життя, - вони завжди будуть залишатися для людини цікавими та пізнавальними. Наш життєвий досвід, накопичуючись та збагачуючись, буде все більш плідно проектуватися на “Досліди”. “Я зовсім не повчаю, лишень повідаю, “ – стверджує він у своїй книзі.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 489