Конфуціанство 4

Конфуцій (Кун-цзи, 551-479 р. До н.е.) народився і жив в епоху великих соціальних і політичних потрясінь, коли чжоуский Китай знаходився в стані важкої внутрішньої кризи. Влада чжоуского правителя - Вана давно ослабла, Руйнувалися патріархально-родові норми, в усобицях гибла родова аристократія.

Календарь Пасхалия 2002

Пасхалия 2002-2010 Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) празднуется за 7 дней до Пасхи.

Конспект уроку Загальна характеристика культури і літератури доби відродження

Реферат на тему: «Конспект уроку: Загальна характеристика культури і літератури доби відродження» Мета: дати загальну характеристику доби Відродження, її гу­маністичного пафосу, пов'язати з мусульманським Відро­дженням, провести паралелі і дійти висновку про прогре­сивний, найвидатніший період у світовій культурі, який проспівав гімн людині — прекрасному і досконалому ство­рінню.

Конспект уроку з біології Квітка видозмінений пагін Будова і різноманітність квіток

Педагогіка «Конспект уроку з біології: Квітка — видозмінений пагін. Будова і різноманітність квіток.» Мета. Продовжувати формувати в учнів поняття про рослинний організм, його органи. Сформувати поняття про квітку як репродуктивний орган рослини, що є видозміненим пагоном; розширити знання про будову квітки, біологічне значення її головних частин — маточки і тичинок; виявити подібність у будові квіток різних рослин на тлі їх різноманітності; розкрити естетичну цінність і благотворний вплив рослин на людину та роль знань про будову квітки у практичній діяльності людини; формувати спеціальні вміння розпізнавати органи квітки та їх частини.

Комісійно-посередницькі банківські операції

Комісійно-посередницька діяльність комерційнго банку полягає у здійсненні різноманітних операцій за дорученням клієнтів за певну плату  комісію. До складу цих опреацій належать: розрахункові, касові, валютні, трастові, консультаційні, гарантійні та деякі інші види банківської діяльності.

Краснуха 2

“Краснуха” ПЛАН Визначення Етіологія Епідеміологія Потогенез і патоморфологія Клініка Діагноз Лікування і профілактика Краснуха – гостра інфекційна хвороба, що спричиняється вірусом краснухи, передається повітряно-крапельним шляхом, характеризується помірною інтоксикацією, незначним катаральним запаленням слизових оболонок очей і носа, дрібно плямистою екзантемою, генералізованою лімфаденопатією, головним чином потиличних лімфатичних вузлів.

Крайня необхідність Готування до злочину

Крайня необхідність. Ст.16 КК передбачено: “не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам держави, громадським інтересам, особі чи правам цієї людини або інших громадян, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута шкода”.

Коматозні стани при цукровому діабеті

Діабетична кома – це одне з найважчих ускладнень цукрового діабету, яке зумовлене недостатністю гормона підшлункової залози – інсуліну. Дефіцит інсуліну призводить до порушення засвоєння глюкози і перетворення її, глікоген. Внаслідок цього в крові підвищується вміст цукру і розвивається гіперглікемія.

Кульбаба лікарська

Taraxacum officinale Web. et Wigg Це відома вже в далекому минулому лікарська рос­лина. Феофраст рекомендував її для лікування веснянок і печінкових плям на шкірі. Пізніше її почали використо­вувати араби. У XVI ст. в Німеччині кульбабі припису­вали заспокоювальну і снотворну дію.

Комуністична партія України

Реферат на тему: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ [КПУ; до 1952 - Комуністична Партія (більшовиків) України (КП(б)У] - частина Комуністичної Партії Радянського Союзу, що об'єднувала осередки останньої в межах України,  керувала всіма ділянками суспільного життя, посідаючи абсолютну владу.

Кесареве січення

Кесареве с ічення СТУП Актуальність теми: У сучасному акушерстві кесарев перетин (КС) як метод родоразрешения займає винятково важливе місце і є однією з найбільше часто виконуваних операції (В.Я.Голота, А.И. Лялькина, 1989; Л.М. Комиссарова, А.А. Голстян,1987; А.С. Слепых, 1986; В.И. Краснопольский, 1997; Л.С.

Контекстно-вільні та LA-граматики

Реферат на тему: Контекстно-вільні та LA(1)-граматики 1. Контекстно-вільні граматики Контекстно-вільною , або КВ-граматикою , називається граматика, в якій ліві частини всіх продукцій є нетерміналами. Зміст терміну "контекстно-вільна" полягає в тім, що застосування продукції A w до ланцюжка uAv не залежить, тобто є

Клітка

Реферат на тему: “Клітка” План реферату Будова і функції оболонки клітки Хімічний склад клітки. Неорганічні речовини Будова і функції оболонки клітки

Криміногенно-правова характеристика терористичного акту

КУРСОВА РОБОТА на тему: Криміногенно-правова характеристика терористичного акту ПЛАН ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ТЕРОРИЗМ” І “ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ”

Коммерческая деятельность на транспорте и сервисное обслуживание потребителей пассажирских и

Государственная Служба Гражданской Авиации Министерства Транспорта России Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации имени главного маршала авиации

Критерій х кв Пірсона

Реферат на тему: Критерій х Пірсона” Критерій незалежності хі-квадрат Пірсона призначений для перевірки гіпотези про незалежність двох ознак, що задають рядки і стовпці таблиці спряженості. Статистика цього критерію

Конституція України-Основний Закон суспільства і держави

Зміст. Стор Вступ 1. Основні положення, вчення про Конституцію. 2. Конституція України-Основний Закон суспільства і держави. 2.1. Поняття і класифікація конституцій.

Конституції України

Історія держави і права України. Конституції України 1. Конституція Орлика 1710р. 1710 році було обрано гетьманом Пилипа Орлика (1710 - 1742рр.). Одночасно було схвалено Конституцію, що мала назву «Конституція прав і свобод Запорізького війська». У літературі її називають Конституцією Орлика. Основним її пунктом є проголошення незалежності України; наголошувалося,що в Україні повинна бути тільки православна церква, яка має залежати не від Московського патріархату, а від Константинопольського.

Комунікативний процес в організації суть етапи елементи вимоги до побудови

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з менеджменту ЗМІСТ 1. Комунікативний процес в організації: суть, етапи, елементи, вимоги до побудови. 2. Контроль як функція управління.

Класифікація джерел небезпеки небезпечних та шкідливих факторів

Реферат на тему: Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей.

Кліматичні умови

Кліматичні умови грають важливу роль в житті людей. На формування клімату впливають кліматообразуючи чинники: кількість сонячної радіації, рух повітряних мас, характер підстилаючої поверхні. Вплив кожного чинника неоднаковий за різного часу року і в різних районах території України.

Короткий релігієзнавчий словник

АБАТ — титул настоятеля монастиря в католицькій релігії, який посідає місце за єпископом. Інколи А. доби­ваються незалежності від єпископів і підкоряються безпо­середньо папі. У деяких випадках А. — загальна назва свя­щеників і вищого духовенства в католицькій церкві. Рим­ський папа вбачає в численній армії абатів свою вірну опо­ру серед католиків.

Конституцiйнi права та обов язки громадян України

Реферат "Конституцiйнi права та обов'язки громадян України" Вмiст ВСТУП ТЛУМАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМIНIВ ОСОБИСТI ПРАВА ГРОМАДЯН ПОЛIТИЧНI ПРАВА

Класифікація прикладних та службових програмних засобів

Реферат на тему: Класифікація прикладних та службових програмних засобів” План ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 3. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Космическая гонка между СССР и США

российский государственный торгово-экономический университет Факультет ФМЭиТ Курс 1 Группа 13 МЭ ЭССЕ по дисциплине «США: история, политика, экономика» на тему:

Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України Оглавление документа Кодекс законів про працю України ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375 ) ( Із змінами, внесеними згідно з

Комахи з неповним перетворенням

Назва реферату : Комахи з неповним перетворенням Розділ : Біологія Комахи з неповним перетворенням Комахи — справжні наземні безхребетні. Клас налічує близько 1 млн видів. Тіло комах чітко розділене на голову груди і черевце. Голова утворена чотирма сегментами. Грудний відділ складається з трьох сегментів, кожен з яких має по парі кінцівок.

Комбинированое питание

В последние годы для российских космонавтов разработан комбинированный рацион питания, состоящий из основного и дополнительного рационов. Основной рацион сбалансирован по незаменимым факторам и составлен по шестидневному меню с распределением суточного набора на три приема пищи. Дополнительный отличается высокой энергетической ценностью и предназначен для удовлетворения индивидуальных вкусов космонавтов.

Клавіатура Докладний опис клавіатури клавіші

Мета: Володіти навиками роботи на клавіатурі за допомогою клавіатурного тренажеру. Теоретичні відомості: Клавіатура призначена для введення до ПК символьної інформації (літер, цифр, розділових знаків та ін.), а також для управління роботою ПК. Для кожного символу виділяється клавіша, натискуючи на яку ми і вводимо код символу в ПК.

Калина звичайна капуста городня

РЕФЕРАТ з біології на тему: Калина звичайна, капуста городня” КАЛИНА ЗВИЧАЙНА iburnum opulus – гіллястий кущ або невелике (2—4 м заввишки) дерево родини жимолостевих. Молоді пагони зеленувато-сірі або жовто-бурі, голі, гладенькі, місцями з вели­кими сочевичками. Листки супротивні, широкояйцевидні, 3-5-лопатеві, з яйцевидними вищерблено­зубчастими гострими лопатями, зверху голі, зіспо­ду — бархатистоопушені, 5—10 см завдовжки, 5—8 см завширшки, черешки листків довгі, з булавчастими залозками при основі з сидячими тарілчастими за­лозками вгорі при основі лист­кової пластинки.

Капуста городня картопля квасениця звичайна

Реферат на тему: КАПУСТА ГОРОДНЯ, КАРТОПЛЯ, КВАСЕНИЦЯ ЗВИЧАЙНА КАПУСТА ГОРОДНЯ Brassica oleracea Дворiчна овочева рослина родини хрестоцвітих. Протягом першого року утворю низьке стебло iз значної кiлькості листкiв щiльну гладеньку головку. На другий рiк розвивається квiтуче стебло, до 150 см заввишки.

Кредитный договор банка с заемщиками

Рыночная экономика — это договорные отношений между равноправными и равноответственными партнерами. На кредитном рынке в договорные отношения вступают банки и хозорганы как кредиторы и заемщики. Они оформляют кредитный договор. Отношения между кредитором и заемщиком, их связь друг с другом являются отношениями двух субъектов воспроизводства, которые выступают, во-первых, как юридические самостоятельные лица, во-вторых, как обеспечивающие имущественную ответственность друг перед другом, в-третьих, как субъекты, проявляющие взаимный экономический интерес друг к другу.

Компетенція урядів Урядова правотворчість

Реальну вагу уряду в державному механізмі, його справжні владні функції можна визначити тільки на основі аналізу компетенції. Компе­тенція уряду в конституціях визначається по-різному.

Когнитивная психология Солсо Роберт Л

Robert L.Solso COGNITIVE PSYCHOLOGY 6-th edition ALLYN AND BACON Boston • London • Toronto • Sydney • Tokyo • Singapore Роберт Солсо КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Культурно-національний рух 3

Джерело матеріалу: “Велика історія України” в 2 томах Упорядник – Микола Голубець Київ “Глобус” 1993 УЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ XVI—XVII СТ. Впарі з тим, як на степовому півдні України росте й могутніє козаччина, в старих, культурних центрах краю зароджується культурно-національний рух, що згодом, подавши руку козаччині, призвів до відродження Української Держави.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 489